Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Gastroenteritler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Gastroenteritler"— Sunum transkripti:

1 Akut Gastroenteritler
Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 2006

2 Diyare (İshal, sürgün, amel)
Pediatride en sık rastlanan yakınmalardan biri ! Dışkılama sıklığında artma Dışkı kıvamında azalma

3 Diyare (İshal, sürgün, amel)
Günde bir kez 1-2 litre dışkılama DİYARE Günde 3 kez kıvamlı dışkılama NORMAL

4 Diyare ve Dışkı Volümleri
Normal dışkı volümü İnfant 5-10 gr/kg Erişkin 100 gr/G Diyarede volüm İnfant > 10 gr/kg/G Çocuk > 200 gr/G

5 Diyare Çok önemli bir halk sağlığı sorunu…
Hospitalize edilen çocukların %10’u Tüm dünyada yılda milyon çocuk diyareden ölüyor !!!

6 Diyareden Çocuklar Neden Ölür ???????

7 Diyareden Çocuklar Neden Ölür ?
Diyare Etkeni Öldürücü Değildir… Diyare Sonucu Gelişen Dehidratasyon Öldürücüdür

8 Dehidratasyon Derecelemesi
Hafif Ağırlıkta % 3-5 kayıp Susuzluk hissi Mukozaların kuruması Göz yaşının azalması Konsantre idrar Nabızda %10-15 artma

9 Dehidratasyon Derecelemesi
Orta Ağırlıkta % 5-10 kayıp Göz altlarının çökmesi Fontanel çöküklüğü Turgor bozulması

10 Dehidratasyon Derecelemesi
Ağır Dehidratasyon Ağırlıkta %10 kayıp Dehidratasyon pilisi varlığı Ağırlıkta %15 kayıp Hipovolemik şok

11 Akut Dehidratasyon >%10 Dehidratasyon Pilisi

12

13

14 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar
OSMOTİK Sekretuvar Motilite bzk. İnflamasyon

15 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar
OSMOTİK Süt çocuğu diyaresi En sık karşılaşılan Sekretuvar Gıda zehirlenmesi Kolera Kronik Diyare (Osm+Sekretuvar)

16 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar
Motilite bozukluğu Hipomotilite Bakteriyel aşırı çoğalma İnflamasyon Crohn hast. Kolitis ülseroza Dizanteriler (enterokolit)

17 İnce Barsak Epiteli

18 Villus – Mikrovillus Etkinliği
Erişkinde barsak uzunluğu 9 -10 m. Barsak yüzeyi İki futbol sahası kadar…!!!

19 Enterositler Villöz Enterositler Kriptik Enterositler geçirgenlik

20 Enterosit Görevleri Villöz enterositler Sindirim Emilim
Kriptik enterositler Na+ emilimi Cl- sekresyonu Su sekresyonu Lümende izotonisite

21

22 Normal İnce Barsak Parmaksı Çıkıntılar Normal Villuslar

23 Su ve Elektrolitlerin Emilimi

24 Vücutta Günlük Su Hareketi
İB’dan emilen KB’dan emilen

25 Normal ve Hastalıklı İB

26 Villöz enterositler Sindirim Emilim Ozmotik Diyare Kriptik enterositler Na+ emilimi Cl- sekresyonu Su sekresyonu Sekretuvar Diyare

27 Villöz enterositler Sindirim Emilim Ozmotik Diyare Kriptik enterositler Na+ emilimi Cl- sekresyonu Su sekresyonu Sekretuvar Diyare

28 Ozmotik Diyare KH sindirim ve emilim bzk. Sindirilemeyen laktoz
Lümende artmış ozmotik yük Su - elektrolit malabsorpsiyonu

29 Emilmeyen şeker kolona ulaşır Bakterilerce parçalanır
Ozmotik Diyare Emilmeyen şeker kolona ulaşır Bakterilerce parçalanır Laktik, asetik, bütirik asit vb. Bol sulu – Asidik dışkı (pH<5.5) Ekşi kokulu dışkılama Fışkırır tarzda Fermentasyon diyaresi……………

30 Ozmotik Diyare ve YOĞURT Benzerliği
Emilmeyen süt şekeri kolonda bakterilerce yıkılır Fermentasyon diyaresi…………… Süt yoğurt mayası (bakteri)ile fermente edilir. YOĞURT

31 Dışkıda şeker varlığı Fehling deneyi Tıpkı idrar gibi !!!

32 Diyarenin Lokalizasyonu
İnce Barsak Kökenli Diyare Enterosit Yıkımı Enterit Akut Gastroenterit

33 Akut Gastroenterit Bol miktarda Sulu Gürültülü – fışkırır tarzda
Asidik Ekşi kokulu İntertrigo (pişik) varlığı

34 Akut Gastroenterit Virüsler İnce Bağırsağı Sever… Rotavirus Partikülü

35 Enterosit İçinde Viral Partiküller

36 Fermentasyon diyaresi
Akut Gastroenterit Osmotik Diyare Fermentasyon diyaresi Viral Diyare Süt Çocuğu Diyaresi

37 Diyarenin Lokalizasyonu
Kalın Barsak Kökenli Diyare Kolonosit Yıkımı Kolit Akut Enterokolit

38 Akut Enterokolit Bakteriler ve Amipler Kalın Bağırsağı Sever…
Bakteriler invazyon gösterir Kanlı, mukuslu Az miktarda Sık Sık 20-25 kez/gün Tenezm (+)

39 İnvaziv Bakteriler Salmonella Shigella Enteroinvaziv E.Coli
Hedef organ : Distal ileum - kolon Histoloji : Mukozal ülserasyon LP’da inflamatuvar yanıt Salmonella Shigella Enteroinvaziv E.Coli Kamfilobakter Yersinia

40 E.Coli AGE Enteropatojenik (EPEC) Enterotoksijenik (ETEC)
Mikrofloranın en önemli kısmı İntestinal patojen E.Coli tipleri Enteropatojenik (EPEC) Enterotoksijenik (ETEC) Enteroinvaziv (EIEC) Enterohemorajik (EHEC) Enteroaggretiv (EAggEC) Diffüz adeziv (DAEC)

41 Bakteriyel AGE’de Patogenez
Na+ Cl- Sitotoksik cAMP Enteroinvaziv Toksijenik (kolera) Enteroadeziv

42 Diyarede Dışkı İncelemesi
pH (normal pH: 6-8) İndirgen şeker (Fehling testi) Dışkıda gizli kan Mikroskopi (eritrosit, lökosit) Dışkı Kültürü Dışkıda Parazit (entemoeba histolitica)

43 Diyarede Dışkı İncelemesi
Bol sulu Ekşi kokulu Kan içermeyen diyarede (viral diyare) DIŞKI KÜLTÜRÜ ALINMAZ

44 Diyarede Dışkı İncelemesi
Az miktarda Kanlı, mukuslu diyarede (enterokolit) DIŞKI KÜLTÜRÜ ALINIR Dışkıda Amip Aranır…

45 Gıda Zehirlenmesinde Patogenez
Her türlü iyi pişmemiş etli gıdalar Sporların - toksinlerin eliminasyonu yetersiz Enterotoksijenik sekretuvar diyare Adenilat siklaz aktivasyonu Bol sulu diyare - kusma - karın ağrısı

46 Gıda Zehirlenmesinde Etkenler
Bakteriyel (%80) Klostridium perfringens Stafilokokus aureus Bacillus sereus Salmonella Klostridium botulinum ETEC Aeromonas


"Akut Gastroenteritler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları