Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN"— Sunum transkripti:

1 ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN
FATİH DURAL ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ FATİH DURAL

2 I- MÜKELLEFİYET FATİH DURAL
Bilindiği gibi Almanya, serbest ticareti kuvvetle destekleyen insanların, fonların ve malların serbest dolaşımı üzerindeki bürokratik kısıtlamaları en aza indiren açık ve serbest pazar ekonomisi ile yönetilmektedir. Yabancı yatırımcılar her zaman desteklenmiştir. Yabancı yatırımları ve yatırımcıları kısıtlayan veya yasaklayan özel bir mevzuat yoktur. Ticari müesseseler, şirketler ve ortaklıklar şeklinde kurulurlar. Şirketler ; 1- Anonim Şirket – AG 2- Limited Şirket – GmbH 3- Komandit Şirket – KgaA 4- Avrupa Birliği Uyumlu Limited Şirket – SE FATİH DURAL

3 A. ANONİM ŞİRKET - AG FATİH DURAL Minimum Sermaye : 50.000.- EURO
Tamamı taahhüt edilmiş ve % 25’i kuruluşta ödenmiş nakdi ve ayni sermaye ile kurulabilir. Bir hissenin minimum nominal değeri ( 1 ) EURO’ dur. Her yıl kârın % 5’i, sermayenin % 10’una ulaşıncaya kadar Kanuni İhtiyat olarak ayrılır. FATİH DURAL

4 B. LİMİTED ŞİRKET FATİH DURAL Minimum Sermaye : 25.000.- EURO
Tamamı kuruluşta taahhüt edilmiş ve minimum gerçek kişi taahhüdü 100 EURO’dur. Gerçek kişi taahhüdü sermaye taahhüdünün % 25’i ( EURO’dan az olamaz) tescilden önce ödenmiş olmalıdır. Ayni sermaye koymak gerekli izinler alındıktan sonra mümkündür. FATİH DURAL

5 II – VERGİ SİSTEMİ FATİH DURAL TEMEL VERGİLER KURUMLAR VERGİSİ
GELİR VERGİSİ DAYANIŞMA VERGİSİ KATMA DEĞER VERGİSİ TÜKETİM VERGİLERİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ EMLAK VERGİSİ FATİH DURAL

6 FATİH DURAL GELİRİN UNSURLARI ZİRAİ VE ORMAN KAZANÇLARI
TİCARİ KAZANÇLAR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI İSTİHDAM KAZANÇLARI MENKUL SERMAYE İRATLARI KİRA VE ROYALTY İRATLARI DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR FATİH DURAL

7 KURUMLAR VERGİSİ VE ORTAĞIN VERGİLENMESİ
Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar Vergisi (KV) oranı % 25’tir. Kurumlar Vergisi % 5.5 oranında Dayanışma Vergisine tâbidir. Anılan tüzel kişi ortaklara dağıtılan temettüler vergiye tâbi değildir. Gerçek kişi ortaklara dağıtılan temettülerde çifte vergilendirmeyi önlemek için gerçek kişi ortakların almış oldukları temettülerin yarısı (1/2) Gelir Vergisine tâbidir. (HALF – INCOME METHOD) Dağıtılmayarak şirkette bırakılan kârlar sadece % 25 Kurumlar Vergisi ve % 5.5 Dayanışma Vergisine tâbi olmaktadır. Kurumlar Vergisi (% 25), Dayanışma Vergisi (% 5.5) ve Ticari Kazanç vergisi ile birlikte TOPLAM VERGİ YÜKÜ takribi % 37 olmaktadır. (İşyerinin mahalline göre bu oran % 33 ile % 40 arasında değişmektedir.) FATİH DURAL

8 TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ FATİH DURAL
Bu vergi Mahalli Otoritelerin Federal Vergi Kanunları’ndan aldıkları yetkiye göre uyguladıkları % 9.0 ile % 20.0 arasında değişen bir vergi türü olup yıl sonu değerlemesinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. FATİH DURAL

9 GELİR VERGİSİ STOPAJI (ÜCRET)
Ücret gelirleri stopaj ve dayanışma Vergisine tâbi olup maaş ve ücretlerden kesilerek vergi dairelerine yatırılır yılından başlayarak maksimum ücret gelir vergisi % 42 ve minimum gelir vergisi % 15’e indirilecektir. İlaveten, temettüler ve menkul kıymet gelirleri % 20 oranında stopaja tâbidirler. FATİH DURAL

10 BEYANNAME VERME FATİH DURAL
Şirket yönetimi Kurumlar Vergisi beyannamesini zamanında vergi idaresine vermek zorundadır. Süresinde ve uzatılan sürelerle Kurumlar Vergisi beyannamesi verilmezse Vergi İdaresi şirketin vergisini takdir eder ve % 10’a kadar bir ceza tespit eder ve bu ceza her halükarda EURO’yu aşamaz. Beyannameler, uzatma yoksa 31 Mayıs’a kadar verilmelidir. KURUMLAR VERGİSİ PEŞİN ÖDEME TARİHLERİ 10 MART 10 HAZİRAN 10 EYLÜL 10 ARALIK FATİH DURAL

11 FATİH DURAL VERGİ HESABI YABANCI ŞİRKET ŞİRKET ŞUBE
1- VERGİ ÖNCESİ KAR 2- TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ (Ortalama % 16) (16) (16) 3- VERGİ SONRASI KAR (1-2) 4- KURUMLAR VERGİSİ (%25) x (3) (21) (21) 5- DAYANIŞMA VERGİSİ (%5.5) x (4) (1.15) (1.15) 6- VERGİ SONRASI KAR 7- TOPLAM VERGİLER (Dağıtım Öncesi) (2+4+5) KAR DAĞITIMI 8- TEMETTÜ (6) 9- STOPAJ (%20) (12.37) -- 10- DAYANIŞMA VERGİSİ (9) x (%5.5) ( 0.68) -- 11- KALAN (8 – (9+10)) 12- TOPLAM VERGİ YÜKÜ (Kâr Dağıtılırsa) (7+9+10) Yurt dışı gelirlerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Yasası yürürlüktedir. FATİH DURAL

12 YATIRIM TEŞVİKLERİ FATİH DURAL BAĞIŞ VE YARDIMLAR
- DEVLET YARDIMLARI, SUBVANSİYONLAR - DİĞER TEŞVİKLER - FİNANSAL YARDIMLAR Şeklindedir. FATİH DURAL

13 BAĞIŞ VE YARDIMLAR FATİH DURAL
Doğu Almanya’da kurulacak imalatı küçük ve orta ölçekli toptan ve perakende ticareti alanında yapılacak yatırımların % 5 ile % 27.5’dur. FATİH DURAL

14 DEVLET YARDIMLARI FATİH DURAL
Doğu Almanya, Berlin ve Batı Almanya’nın bazı özel bölgeleri için verilir. Bağış ve yardımların aksine devlet yardımları vergiye tâbidir. FATİH DURAL

15 DİĞER TEŞVİKLER FATİH DURAL
Belediye veya hükümetlerin arsa temini, kiralama, alt yapı tesislerini geliştirme ve yeni yollar yapma şeklindeki katkıların; Federal Araştırma ve Geliştirme Bakanlığının katkılar, Finansal Yardımlar Kalkındırma Bankası tarafından yürütülmektedir. FATİH DURAL

16 TEŞEKKÜR EDERİZ FATİH DURAL


"ALMANYA VERGİ SİSTEMİNİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları