Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü www.iskur.gov.tr
KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UYGULAMALARI Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü

2 PAYLAŞILACAK KONULAR Kısa çalışma başvurularının kabulü, Talebin güncellenmesine ilişkin hususlar, Uygunluk tespiti ve sonucun bildirimi, Kısa çalışma yaptırılacak kişilere ait ödeme bilgilerinin sisteme eklenmesi ile ilgili hususlar, Listenin tanzimindeki önemli hususlar, Kısa çalışma uygulama süresinin tespiti ile ilgili örnek olaylar, Ödemelerin yapılmasına ilişkin hususlar, 5838 sayılı Kanun gereği süre uzatma talebi,

3 KISA ÇALIŞMA BAŞVURULARININ KABULÜ
Kısa Çalışma başvuruları İŞKUR birimlerine yapılmaktadır. İşverenler Kısa Çalışma Talep Formu ile başvurabilmektedir. İŞKUR tarafından sebep ve şekli yönünden kontrol yapılır. İŞKUR birimleri kısa çalışma talebini en geç başvuruyu izleyen iki gün içinde ilin bağlı olduğu İş Teftiş Grup Başkanlığına gönderir. Global krizden etkilenildiğine ilişkin varsa kanıtların belirtilmesi ve Kısa Çalışma Talep Formunun bir üst yazı ekinde verilmesi yeterlidir. Kısa Çalışma Talep Formunda belirtilen hususlar dışında ek bir belge talep edilmez.

4 KISA ÇALIŞMA TALEBİNİN GÜNCELLENMESİ
İş müfettişi tarafından henüz işyerinde inceleme yapılmadan önceki işverenlerin kısa çalışma ile ilgili güncelleme talepleri inceleme esnasında iş müfettişine iletilebilecektir. İşyerinde inceleme yapıldıktan sonraki güncelleme talepleri İŞKUR birimlerine iletilir. İş müfettişi tarafından uygunluk tespiti yapılmış ve kısa çalışma uygulaması yapacaklar listesinde isimleri yer alanların dışında isim listesine yeni kişiler eklenmesi yönündeki güncellemeler İŞKUR tarafından dikkate alınmaz, bu durum yeni bir kısa çalışma uygulama talebidir.

5 UYGUNLUK TESPİTİ VE SONUCUN BİLDİRİMİ (1)
Uygunluk tespiti iş müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Uygunluk tespiti yapılmış olan işveren taleplerine ilişkin inceleme raporları kargo ile İŞKUR Genel Müdürlüğüne gönderilmektedir. Taleplerden uygun görülmüş olanlar; sonucu ile kısa çalışma yapacak kişilerin listesi en geç iki gün içinde doğrudan işverene APS ile gönderilmektedir. İşverenler listeye son şeklini vererek yazılı ve elektronik posta yoluyla bildirilen adreslere göndermektedirler.

6 UYGUNLUK TESPİTİ VE SONUCUN BİLDİRİMİ (2)
Talebi uygun görülmeyenlere red gerekçelerini içeren bildirim İŞKUR tarafından yapılmaktadır. Talepten vazgeçilmesi veya iptal halinde durumun derhal bildirilmesi önem taşımaktadır. Bildirimin postaya verilmesine müteakip işverenlerin telefonla aranması konusunda çaba sarf edilmektedir. Hedefimiz, talebi uygun görülen işverenlerin tamamı ile öncelikle derhal telefon ile irtibat kurmaktır.

7 ÖDEME BİLGİLERİNİN SİSTEME EKLENMESİ
Talebi uygun görülen işverenlerin kısa çalışma yapacak kişiler için bildirge tanzim etmesine gerek bulunmamaktadır. Çalışanların da İŞKUR’a şahsen başvurmasına gerek bulunmamaktadır. Kısa Çalışma Bildirim Listesinin belirlenen açıklamalar çerçevesinde tanzim edilerek belirtilen fiziki ve elektronik posta adreslerine gönderilmesi yeterlidir. İŞKUR söz konusu listeleri veri tabanına eklemek suretiyle başvuru ve bildirge girilmesine ilişkin işlemleri otomatik olarak yerine getirmektedir.

8 LİSTENİN TANZİMİ Kısa çalışma yaptırılacaklara ilişkin listenin Tanzimine ilişkin esaslar

9 KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDEME PLANI (1)
Genel Sağlık Sigortası primleri yatırıldığı için aylık değerlendirme yapılmak zorunludur. Kanun gereği ödemeler her ayın sonunda yapıldığı için ödeme planı da aylık yapılmaktadır. Kanun gereği kısa çalışma süresi haftalık çalışma süresi esas alınarak hesaplanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu gereği haftalık çalışma süresi 45 saattir. Faaliyeti durdurma söz konusu ise haftalık çalıştırılmayacak saat de 45 saat olacaktır.

10 KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDEME PLANI (2)
Kısa çalışma başlama tarihi , bitiş tarihi olan bir işyerinde, bir işçi için haftalık çalıştırılmayacak saat, 45 saat olarak bildirilmiş ve ilgilinin SSK prime esas aylık kazancı TL ise o işçi için ödeme planı aşağıdaki şekilde oluşacaktır. 2009 Mart, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi, 2009 Nisan, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi, 2009 Mayıs, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi, 2009 Haziran, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi, 2009 Temmuz, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi, 2009 Ağustos, 30 gün, 600 TL kısa çalışma ödeneği, 30 gün + GSS primi,

11 KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDEME PLANI (3)
Kısa çalışma başlama tarihi , bitiş tarihi olan bir işyerinde, bir işçi için haftalık çalıştırılmayacak saat, 15 saat olarak bildirilmiş ve ilgilinin SSK prime esas aylık kazancı TL ise o işçi için ödeme planı aşağıdaki şekilde oluşacaktır. 2009 Mart, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Nisan, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Mayıs, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Haziran, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Temmuz, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Ağustos, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi,

12 KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDEME PLANI (4)
Kısa çalışma başlama tarihi , bitiş tarihi olan bir işyerinde, bir işçi için haftalık çalıştırılmayacak saat, 15 saat olarak bildirilmiş ve ilgilinin SSK prime esas aylık kazancı TL ise o işçi için ödeme planı aşağıdaki şekilde oluşacaktır. 2009 Mart, 5 gün, 100 TL kısa çalışma ödeneği, 5 gün + GSS primi, 2009 Nisan, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Mayıs, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Haziran, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Temmuz, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Ağustos, 10 gün, 200 TL kısa çalışma ödeneği, 10 gün + GSS primi, 2009 Eylül, 5 gün, 100 TL kısa çalışma ödeneği, 5 gün + GSS primi,

13 KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDEME PLANI (5)
Kısa çalışma başlama tarihi , bitiş tarihi olan bir işyerinde, işveren tarafından işçi çalıştırılmış ve Aralık ayında 27 gün Ocak ayında da 18 gün karşılığı ücret ödenmiş ve karşılığı primler yatırılmış ise bu işçi için aralık ayında en fazla 3 gün ocak ayında da 12 gün kısa çalışma ödeneği ödenebilecektir. Bu gibi durumlarda listenin her ay için ayrı tanzimi gereklidir. Liste tanzim edilirken haftalık çalıştırılmayacak saat örnek olayda aralık ayı için 3*1,5 =4,50, Ocak ayı için ise 12*1,5=18 yazılacaktır. Liste tanziminde tereddüt edilen hususlarda Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi uygun olacaktır.

14 ÖDEMENİN YAPILMASI (1) Fesih dışında işsizlik sigortası hak kazanma koşullarının sağlanması gerekir. Kısa çalışma ödeneği miktarı, 2008 ve 2009 yıllarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan asgari ücretin brütünün % 120’sini aşmamak kaydıyla son dört aylık prime esas kazançların % 60’ı olarak belirlenmiştir. Son dört aylık prime esas kazanç aylık brüt ortalaması TL olan bir sigortalıya (1.000*0,60=600 TL hesaplanacak) 600.-TL, TL olan sigortalıya ise (3.000*,060=1.800TL hesaplanacak, ancak üst sınır nedeniyle) 799.-TL ödeme yapılabilecektir.

15 ÖDEMENİN YAPILMASI (2) Henüz SSK’ya bildirilmemiş dönemlere ilişkin kazançların doğru bildirilmesi önem taşımaktadır. Geriye dönük kontrollerde kısa çalışma ödeneği ödenen bir dönemde prim yatırılmış ise ödenen kısa çalışma ödeneği ilgililerden talep edilir. Ödeme kısa çalışma süresince ve çalışılmayacak dönemler için yapılır. Kısa çalışma ödeneği ödenen dönemde sadece genel sağlık sigortası primleri ödenir. Ödemeler ilgili ayın sonunda PTT aracılığı ile çalışanların T.C. Kimlik numaraları üzerinden yapılmaktadır.

16 5838 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Ödenek miktarı % 50 oranda artırılmıştır ve yazılım sistemine değişiklik yansıtılmıştır. 28 Şubat 2009 tarihinden önce kısa çalışma talebinde bulunan ve talebi uygun görülen işverenlerin uzatma talepleri İŞKUR tarafından yerine getirilecektir.

17 İLETİŞİM BİLGİLERİ İYİ GÜNLER Fatma DEMİR
İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanı Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü Faks: Ayşe SEVEN Veri tabanına ekleme işlemleri Hanife AKKAYA İşverenlerle yapılan yazışmalar Doğan Umut GÜLBAŞ Ekmel Onur AYDIN Döndü SUNGURHAN Orhan ÖZTÜRK Muammer YILMAZ İşverenlerle iletişim ve liste tanzimine ilişkin işlemler İYİ GÜNLER


"Şaban KARAKUŞ İşsizlik Sigortası Uygulama Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları