Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANUNİ MİRASÇILARIN PAYLARININ HESABI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANUNİ MİRASÇILARIN PAYLARININ HESABI"— Sunum transkripti:

1 KANUNİ MİRASÇILARIN PAYLARININ HESABI
KONULAR KAN BAĞINA DAYALI KANUNİ MİRASÇILAR 1. ZÜMRE MİRASÇILARIN (FÜRU’UN) PAYLARI 2. ZÜMRE MİRASÇILARIN PAYLARI 3. ZÜMRE MİRASÇILARIN PAYLARI 4. ZÜMRE MİRASÇILAR AKDİ BAĞA DAYALI KANUNİ MİRASÇILAR SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI UYRUK BAĞINA DAYALI KANUNİ MİRASÇILAR DEVLETİN MİRASÇILIĞI

2 1. ZÜMRE MİRASÇILARIN (FÜRU’UN) PAYLARI
4721’e Göre (md. 495, 498); Miras bırakanın 1. Derece mirasçıları onun alt soyudur. Murisin çocukları mirastan eşit pay alırlar. Evlilik dışında doğmuş ve soy bağı tanıma veya hakim hükmüyle kurulmuş olanlar baba yönünden evlilik içi hısımlar gibi mirasçı olurlar. 3678’e Göre; Nesebi gayrisahih füru’lar, nesebi sahih fürular gibi mirasçılık hakkına haizdir (md. 443). A X M (2003) E B 1/2 M (1992) E X A J B 1/3 1/3 1/3

3 A X M (2003) E B 2/4 C A C (2000) A D E C D 1/4 1/4
Muristen önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecedeki halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. A X M (2003) E B 2/4 C A C (2000) A D E C D 1/4 1/4

4 743’e Göre (Nesebi gayrisahih çocuk)
743 sayılı Medeni Kanun’un 443. maddesine göre; “baba tarafından gayrisahih nesepli çocuk, nesebi sahih çocuklarla içtima ederse, sahih nesepli mirasçıların yarısı kadar pay alır” M (1965) M (1965) E X E X A J B J 2/5 1/5 2/5 1 Tam J A J A B B

5 2. ZÜMRE MİRASÇILARIN PAYLARI (4721/496; 743/440).
Alt soyu bulunmayan murisin mirasçıları ana ve babasıdır. Bunlar mirastan eşit olarak pay alırlar. (1995) B X M (2003) E A 1/2 B A 1Tam M (2003) E X Bir tarafta hiç mirasçı yoksa, mirasın tamamı öbür taraftaki mirasçılara kalır.

6 B X M (2003) E 1/4 D A C (1990) 2/4 Kardeşler
Miras bırakandan önce ölmüş ana ve babanın yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi alt soyları alır. B X M (2003) E 1/4 D A C (1990) 2/4 Kardeşler

7 3. ZÜMRE MİRASÇILAR (4721 / 497; 743 / 441)
Alt soyu, ana ve babası ve onların alt soyu bulunmayan murisin mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır. Bunlar eşit olarak mirasçıdırlar. Muristen önce ölmüş olan büyük ana ve büyük babaların yerlerini, her dereceden halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır. Bir tarafta hiç mirasçı yoksa, bu payları, o koldaki diğer mirasçılar alır. O kolda da mirasçı yoksa miras diğer kola geçer. Sağ kalan eş yoksa, muristen önce ölmüş büyük ana ve büyük babaların payları kendi alt soyuna, bu yoksa o taraftaki büyük ana ve büyük babaya geçer.

8 3. ZÜMRE MİRASÇILARIN PAYLARI
(1990) BB BA AB AA 2/8 2/8 2/8 D Teyze - Dayı T 1/8 1/8 B A M (2003) E(1985) X

9 4. ZÜMRE MİRASÇILAR (743 / 442) Dördüncü zümrenin mirasçılığı, 3678 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Bu değişiklik yapılmadan önce, dördüncü zümre mirasçılar (büyük ana ve büyük babaların ana ve babaları ile onların birinci derece füruları) mirasın sadece faydalanma (indifa) hakkını alırdı. Muristen evvel vefat eden dördüncü derece mirasçıların payları, sadece onların birinci derece füru’larına kadar inerdi.

10 AKDİ BAĞA (ANLAŞMA BAĞINA) DAYANAN MİRASÇILIK
Murisle varis arasındaki akit ile meydana gelen mirasçılıktır. Sağ kalan eşin mirasçılığı: evlenme akdi ile, Evlatlığın mirasçılığı: evlat edinme akdi ile kurulur.

11 SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI
4721 (md. 499) ve 3678 (md. 444)’e Göre; Sağ kalan eş 1. Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın ¼’ünü; 2. Zümre Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın 1/2’sini; 3. Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4’ünü; Bunlar da yoksa mirasın tamamını alır. 743’e Göre( md 444); Sağ kalan eş 1. Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın, isterse ¼’ününün mülkiyetini; isterse yarısının intifa hakkını alır. 2. Zümre Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4’ünün mülkiyetini ve yarısının intifa hakkını alır. 3. Zümre mirasçılarla birlikte mirasçı olursa mirasın 1/2’sinin mülkiyetini ve ¼’ünün intifa hakkını alır. 4. Zümre mirasçılarla birlikte mirasın tamamının mülkiyet hakkını alır.

12 EVLATLIĞIN MİRASÇILIĞI
4721 (md. 500) ve 743 (md. 447)’e Göre; Evlatlık ve alt soyu, evlat edinene kan hısmı gibi mirasçı olurlar. Evlatlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlatlığın mirasçılığı tek taraflıdır. Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar.

13 UYRUK BAĞINA DAYANAN MİRASÇILIK (DEVLETİN MİRASÇILIĞI)
4721 (md. 501) ve 743 (md. 448)’e Göre; Mirasçı bırakmaksızın ölen kimsenin mirası Devlete geçer.


"KANUNİ MİRASÇILARIN PAYLARININ HESABI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları