Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NAMAZ İBADAETİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NAMAZ İBADAETİ."— Sunum transkripti:

1 NAMAZ İBADAETİ

2 İÇİNDEKİLER Abdestin Alınışı Abdest Nedir? Boy Abdesti.
Namazın Kılınışı Namaz Nedir? Namaza Hazırlığın Şartları Namazın Kılınış Şartları Günlük Namazlar(Beş Vakit) Cemaatle Namaz Cuma Namazı Bayram Namazı Cenaze Namazı Teravih namazı Namazın İnsana Kazandırdıkları

3

4 ABDEST NEDİR? Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma Abdest denir. Dirsekler ile beraber ellerin, yüzün, topuklarıyla beraber ayakların temiz Su ile yıkanması ve başın mesh edilmesidir. Abdest, belli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve mesh etmek suretiyle yapılan bir temizliktir. Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak, yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslamˊın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların Günde beş defa temizlenmesi İslamˊın temizliğe verdiği önemi gösterir. Böylelikle İslam yüzyıllar önce temizliğin üzerinde durup insanoğlunu maddî-manevî her türlü pislik ve mikroptan korumayı hedeflemiştir. Bunun yanında abdest alan bir insan, kendini manen temiz ve rahat hisseder ve bu güzel his ve temiz duyguyla Allahˊa ibadete durur. Bu da ruhun temizliğini sağlamaktadır. İnsanın yaratılış gayesi olan Allahˊa kulluk böyle bir temizleme ameliyesi ile başlayınca insanoğluna vereceği zevk ve rahatlığın değeri sonsuzdur. İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allahˊın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları ve yükleri geride bırakır.

5 Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar: 1- Namaz kılmak
Abdestsiz Olarak Yapılması Yasak Olan Hususlar: 1- Namaz kılmak. 2- Kurˊan-ı Kerimˊe el sürmek. 3- Tilavet secdesi yapmak. 4- Cenaze namazı kılmak. 5- Kabeˊyi tavaf etmek

6 Abdestin Farzları 1 - Yüzü Yıkamak Yüzün bir defa yıkanması farzdır. Yüzün sınırları, saçın bittiği yerden sakal veya çene altına, kulakların köklerine kadar olan bölümdür. Gözlerin içine Suyun ulaştırılması gerekmez. Ancak abdest alırken gözler sıkılmaz, tamamen açık bırakılmaz. normal bir şekilde yüz yıkanır. Dudaklar yumulduğu zaman, dışarda kalan kısımlar yüzün sınırlarıdır. Sakal, bıyık ve kaşın altına Suyu ulaştırmak gereklidir. 2- Kolları Yıkamak Parmak uçlarından kol dirseklerine kadar -dirsekler de dahil- olan kısmı bir defa yıkamak farzdır. Eğer iğne ucu kadar kuru bir yer kalırsa veya tırnağının altına suyu geçirmeyecek (hamur, boya, çamur vb.) bir Madde bulunursa, abdest alınmış sayılmaz. Ancak boyacıların tırnaklarındaki boyalardan kaçınmanın mümkün olmamasından dolayı bunlar abdeste zarar vermez. Tırnaklar parmak uçlarından dışarı taşacak kadar uzamış olursa o fazlalığı da yıkamak gerekir. Bir kimse abdest aldıktan sonra bu uzamış tırnağı keserse abdestini yenilemesi gerekmez. Parmakta yüzük var ve bu geniş ise abdest alırken bunu oynatmak sünnet, eğer yüzük dar ve altına su geçirmeyecek kadar parmağa oturmuşsa onu oynatmak farzdır. 3- Başı Meshetmek Mesh, sözlükte eli bir şeyin üzerinden geçirmek demektir. İbadet hukukunda ise suyun bir vücut organına isabet etmesidir. Başın meshedilmesindeki farz oranı Alın miktarıdır. Bu miktar ise başın dörtte biridir. Mesh ederken üç veya daha fazla parmağı kullanmak gerekir. İki parmakla yapılan mesh caiz değildir. Başa giyilen sarık veya takke üzerine meshetmek geçerli değildir. kadınlar da baş örtüleri üzerine mesh edemezler. 4- Ayakları Yıkamak Sağlam ve çıplak ayakları topuklarıyla birlikte bir defa yıkamak farzdır. Yaralı veya mestle örtülü ayakları yıkamaya gerek olmayıp sadece meshetmek yeterlidir. Bir kimsenin ayağında yarık varsa ve o yarığa su sızdırmayan bir ilaç sürülmüşse, o kimse ayağını yıkadığı zaman, su yarığın altına geçmezse bu durumda Su, ayağa zarar verecekse abdest yerine getirilmiş sayılır ve bu caizdir. Ancak su zarar vermiyorsa abdest tam olarak alınmış sayılmaz. Dolayısıyla zarar vermediği takdirde yarıklara su ulaşacak şekilde yıkamak gereklidir.

7 Abdestin Sünnetleri Abdeste başlarken "Euzu ve Besmele" çekmek. Abdeste niyet etmek. Önce bileklere kadar elleri yıkamak. Misvak kullanmak veya dişleri parmakla ovalamak. Ağza ve burna üçer defa su vermek. ( mazmaza ve istinşak ) Kulakları, boynu mesh etmek. Başın tamamını mesh etmek. Yıkanması gereken uzuvları üçer defa yıkamak . Abdeste organları ara vermeden yıkayarak devam etmek . Sırayı bozmamak . Abdest almaya sağ taraftan başlamak

8 Abdestin Edepleri Abdest alırken başkasından yardım istememek . Abdest alırken suyun sıçramaması için dikkatli davranmak Kıbleye doğru yönelmek . Gereksiz yere konuşmamak . Niyet ederken dil ile niyet etmek . Her uzvu iyice ovmak . Abdest dualarını okumak. Kullanılmış su ile abdest almamaya dikkat etmek. Her uzvu yıkarken niyeti korumakla birlikte " Bismillah " demek. Kulağı meshederken serçe parmaklarının uçlarıyla kulak deliklerini meshetmek . Burna ve ağza suyu alırken sağ eli kullanmak . Sol el ile sümkürmek . Özür sahibi olmayan kimsenin namaz vaktinden önce abdest alması . Abdest bittikten sonra kıbleye karşı ayakta kelime-i şahadet getirmek ve dua yapmak, biraz su içmek . Durgun ve akarak yer değiştiren Sular ile birikinti halindeki Sulara ve Kıbleˊye karşı abdest bozulmaz.

9 Abdesti Bozan Durumlar
İdrar veya dışkı yollarından yani ön ve arkadan herhangi bir şeyin çıkması. ( idrar , dışkı , yel , vedi , mezi , meni , kurt vb.) Aklın idrak gücünü gideren hususlar; uyumak, bayılmak, delirmek, sarhoş olmak vs.dir. Ancak oturduğu yerde kıpırdamadan uyuyan kimsenin abdesti bozulmaz . Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya sarı su çıkması ve etrafına yayılması. Ağızdan akan kana bakılır, şayet bu kan tükrük kadar veya tükrükten fazla ise abdesti bozulur . ağız dolusu kusmak . Cinsi münasebette bulunmak . Tam olarak cinsi ilişki olmasa bile kadın ve erkeğin çıplak ve ince bir elbise ile vucutlarının veya tenasül uzuvlarının birbirine değmesi . Teyemmüm yapan kimsenin su bulması . Namazda sesli gülmek .

10 Abdesti Bozmayan Durumlar
Kişinin ön veya arka yollarından başka vücudunun herhangi bir yerinden kan çıkıp, bir damla halinde kalması . Kabuk bağlamış bir yaranın kan çıkmadan kabuğunun düşmesi . Yaradan , burundan yahut kulaktan bir vücud kurdunun düşmesi . Tenasül uzvuna (cinsi organına) el sürmek . Kadın vücudunun herhangi bir yerine dokunmak . Ağız dolusu olmayan kusuntu . Ağızdan çıkan balgam . Oturduğu yerde veya namazda uyumak . Ağlamak .

11 BOY ABDEST Vücudumuzda kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmaya boy abdesti veya gusül denir.Boy abdesti , dinimizin emrettiği bir temizlenme biçimidir. Akıllı ve ergenleşmiş çağına ulaşmış her Müslüman’ın bazı özel durumlarda boy abdesti alması Allah’ın bir emri (farz)’dir.Yüce Allah şöyle buyurur: … Eğer cünüp oldunuz ise boy abdesti alın… Ayrıca böyle bir durumda boy abdesti almadan namaz kılınmaz .Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: …Ey iman edenler!... Cünüp iken boy abdesti alıncaya kadar namaza yaklaşmayın… Cünüplük ve ve kadınlara özel hallerinin son bulması durumlarında boy abdesti almak gerekir. Bunların dışında da Sevgili Peygamberimiz boy abdesti almayı öğütlemiştir. Özellikle Cuma ve bayram namazı gibi özel günlerde boy abdesti almak sünnettir. FARZ VE SÜNNETİYLE BO Y ABDESTİNİN ALINIŞI Eüzü besmele çekilir; eüzübillahimineşeytaniracim.Bismillahirahmanirahim. denir. Niyet ettim Allah rızası için boy abdesti almaya.diye niyet edilir. Ağız bol su ile temizlenir. Burun temizlenir. Bütün beden, kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır.

12 ERKEKLERDE NAMAZ

13 KIZLARDA NAMAZ

14 NAMAZ NEDİR? cemaat halinde eda edildiği zaman, aynı saftaki müslümanı sosyal ve siyasi eşitliğe, evrenselliğe, kardeşliğe ve diğer kardeşleriyle ilgilenmeye, onları desteklemeye teşvik eder. İslam'da namaz Peygamber Muhammed (s.a.v.)'e vahiy suretiyle anlatılmış, sınırları ve şekli belirlenmiş özel bir ibadettir. Biçimindeki herhangi bir değişiklik onu hükümsüz kılar. Namaz, formal olduğu kadar, bütün müslümanlara farz kılınmış bir disiplindir. Onu mü'minlere mecbur kılmakla İslam, mensuplarını disipline etmeyi amaçlamış ve Allah'ın varlığının sonsuz bilincini korumuştur. Namaz, zamanı bölümlere ayırarak müslümanı sağlıklı ve düzenli bir hayata alıştırır. Temiz suyla alınan abdestle o, tazeleyici ve temizleyici bir ameliye olarak kabul edilir. Ayağa kalkma, diz çökme, secde ve oturma değişimleriyle, aynı zamanda vücut içinde bir egzersiz görevi görür . Namaz maddi ve manevi itminanı ve ruhi hazzı beraberinde getirir. Zihni günlük işlerden uzaklaştırmak, Allah'a ve O'nun emirlerine ve varlığına konsantre olmak, kendini mutlak ve evrensel hükümdarlığa yükseltmektir. İbadet eden kişi, bu gibi uygulamalarla hayata ve onun problemleriyle karşılaşmaya öncekinden daha hazır olarak çıkar. Namazın mahiyeti, dini ibareler yoluyla akla gelen fikirler, insanı arzu dolu kılar; onu hayırlı işlere yöneltir; kötüden kaçınmaya, dünyayı iyilikle doldurmaya olan azmini güçlendirir. Nihayet cemaat halinde eda edildiği zaman, aynı saftaki müslümanı sosyal ve siyasi eşitliğe, evrenselliğe, kardeşliğe ve diğer kardeşleriyle ilgilenmeye, onları desteklemeye teşvik eder (*).  Kainattaki bütün varlıklar; güneş, çayır, çimen, ağaçlar, zikir halindedir. Sürü halinde uçan kuşlar, dağlar, taşlar keyfiyeti bize meçhul bir tesbihat ile Allâh'a kulluk ederler. Bitkilerin ibadeti kıyam halinde; hayvanlarınki rükû halinde; cansız olarak isimlendirilen nesnelerinki de yere kapanmış vaziyette, yani secde halindedir. Sema ehlinin durumları da böyledir. Meleklerin bir kısmı kıyamda bir kısmı rükûda, bir kısmı secdede bir kısmı da tespih ve tehlil'de... Ancak Allah'ın mü'minlere bir miraç olarak ikram ettiği namaz ibadeti ise bütün ibadetlerin camî (tamamını bünyesinde barındıran) bir muhtevadadır. Dolayısıyla gerçek namaz kılanlar yerde ve gökte tüm varlıkların yaptığı ibadeti içine alan bir ibadet yapmış olurlar.  Peygamber (s.a.v.) buyurdular ki:Namaz, yüce ve büyük olan Allah'ın rızasını kazandırır. Meleklerin sevgisine nail eder. Peygamberlerin yoludur. Mârifet nurudur. îmanın aslıdır. Duanın icabetine vesiledir. Amelleri makbul kılar. Rızka bereket getirir. Vücuda rahatlık verir. Düşmanlar üzerine silahtır. Şeytanı uzaklaştırır. Ölüm meleği ile musallî arasında şefaatçidir. Kabirde kandildir ve orada yaygıdır. Münker ve Nekir meleklerine cevaptır. Kıyamete kadar kabirde can yoldaşıdır. Kıyamet günü olduğunda namaz kılanların üzerine bir gölgeliktir. Başına taçtır. Bedenine elbisedir. Önünde giden nurdur. İnsanlarla arasına getirilen bir perdedir. Rableri huzurunda mu'minlerin hüccetidir. Mizanda ağırlıktır. Sıratta geçiştir. Cennete anahtardır. Çünkü namaz tesbihtir, hamttır, tâzimdir, kırât ve duadır. Hasılı faziletli amellerin tümü, vaktinde kılınan namazdadır. (Tenbîhü'l-Gafilîn, 293) 

15 NAMAZA HAZIRLIĞIN ŞARTLARI
Necasetten Taharet:Vücudun ,elbisenin ve namaz kılınacak yerin temiz olması demektir. Hadesten Taharet:Gerektiği zaman abdest veya boy abdesti almaktır. Setr-i Avret:Namazda vücudun gerekli yerlerinin örtülmesidir.Erkeklerde ,diz ile göbek arası,bayanlarda ise el,yüz ve ayaklar hariç bütün vücudun kapanması anlamına gelir. İstikbal-i Kıble: Namazda kabeye yönelmektir. Vakit:Kılınacak namazın vaktinin gelmesidir. Niyet: Kılınacak namaz için niyet etmek.

16 Namazın Kılınış Şartları
İftitah Tekbiri:Niyetten hemen sonra allahu ekber diyerek namaza başlamaktır. Kıyam:Namazda ayakta durmaktır. Kıraat:Namazda ayaktayken Kur’an’dan birkaç ayet veya bir sure okumaktır. Rüku:Kıyamdan sonra elleri dizlere koyarak eğilmektir. Secde:Rükudan sonra elleri, dizleri,alnı ve burnu yere koymaktır. Secde peş peşe iki kez yapılır. Kade-i Ahire:Namazın sonunda Ettehıyyatü duası okuyacak kadar oturmaktır.

17 Günlük Namazlar (Beş Vakit)
Akıllı Ve ergenli çağına gelmiş her Müslüman'ın günde beş vakit namaz kılması Allah’ın bir emridir.Sevgili Peygamber de namazların hangi vakitlerde,nasıl kılınacağını göstermiştir.Farz olan bir namaz,unutma ya da uykuya dalma gibi elde olmayan bir nedenle vaktinde kılınmazsa daha sonra ilk fırsatta kılınır.buna kaza namazı denir. Bu durumda beş vakit namazın sadece farz ve vitir namazları kaza edilir. Sünnetlerinin kazası yapılmaz. Namazların kılınışları genel olarak aynıdır. Ancak beş vakit namazın farz ve sünnetleri ile namazların rekatları arasında bazı farklılıklar vardır.Namaz rekat adı verilen bölümlerden oluşur.İki rekatlık bir namazın kılınışını öğrenen kimse,genel olarak namaz kılmayı öğrenmiş demektir.

18 Cemaatle Namaz Cemaatle kılınan namazda namaz kıldıran kişiye imam , imama uyanlara ise cemaat denir. Namaz kıldırırken imam camide durduğu yerlere mihrap,cemaatin oluşturduğu düzgün sıraya saf denir.Beş vakit namaz ve teravih namazı camide cemaatle kılınabileceği gibi cami dışında uygun olacağı her yerde kılınır.Beş vakit namazın sadece farzları cemaatle kılınır. Sünnetler ise tek başına kılınır.Cemaatle kılınan namaza başına yetişemeyen kimse yetiştiği yerden itibaren imama uyar .İmam selam verip namazı bitirdikten sonra .kendisi selam vermeden kalkıp kılmadığı bölümleri tek başına tamamlar.

19 Cuma Namazı Bayram namazı ,bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan kırk beş dakika sonra camide cemaatle kılınır.Bayram namazının kılınışı şöyledir: Niyet etim Allah rızası için bayram namazını kılmaya uydum imama denilerek niyet edilir. İmamla birlikte Allahu ekber denilerek namaza başlanır . Herkes içinden Sübhaneke duasını okur. Daha sonra imamla birlikte üç kez Allahu ekber denilir.İlk iki tekbirde eller yana salınır. Üçüncü tekbirde eller bağlanır.İmam yüksek sesle fatiha suresini okur ve ardından Kur’an ‘dan birkaç sure ve ayet okur.Ardından üç kez Allahu ekber denilerek tekbir rükuya gidilir. Secdeler son oturuşta sonra selam verilerek namaz bitirilir. Namazdan sonra imam mimbere çıkıp hutbe okur. Hutbede günün anlam ve öneminden bahseder.Hutbenin bitişinde ortak bir dua okunur. Cemaat dağılmadan önce birbiriyle bayramlaşır.

20 Cenaze Namazı Cenaze namazı ayakta kılınır. Rüku ve secdesi yoktur.Namaz esnasında ölen kişi yıkanmış ve kefenlenmiş olur.İmam önde ,cemaat ise arkada ayakta saf oluşturlar.Cenaze namazına ölen kişinin erkek.kadın veya çocuk oluşuna göre niyet edilir.Allah için namaza ölü için duaya er kişi niyetine uydum imama şeklinde niyet edilir.Niyetten sonra diğer namazdakiler olduğu gibi tekbir alınarak eller bağlanır. İmam ve cemaat içinden sübhaneke duasını okur.Bu sefer herkes içinden salli ve barik dualarını okur.İmam üçüncü kez Allahu ekber der.Bu sefer herkes içinden cenaze duasını okur.Bu duayı bilmeyenler fatiha veya başka bir dua okurlar.Dördüncü tekbirden sonra sağa sola selam verilerek cenaze namazı biter.

21 Teravih Namazı Teravih namazı ramazan ayında kılınır.Yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan sünnet bir namazdır.Cemaatle kılındığı gibi tek başına da kılınabilir ve yirmi rekattır. Teravih namazının cemaatle kılınışı şöyledir: Yatsı namazının ilk sünneti kılındıktan sonra niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum imama diye niyet edilir.İki veya dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir. Eğer iki rekatta bir selam verilirse sabah namazının sünneti gibi kılınır.Her selamdan sonra Peygamberimize salavat getirilir.Namaz tamamlanınca kısa bir dua edilir. Daha sonra vitir namazı kılınır.

22 Namazın İnsana Kazandırdıkları
İbadetler ,Yüce Allah istediği için kulluk bilinci ile yapılır.Her ibadetin,birçok faydası vardır.Çünkü yüce Allah ,kullarının iyiliğini ister.Yüce Allah gerçek anlamda huzur ve mutluluğa ulaşan inanan kullarının özelliklerini sayarken birinci sırada namaza yer verir. Kur’an’da şöyle buyurur: Namazlarında huşu içinde olan müminler kurtuluşa ermiştir. Huşu Allah’ın yüceliği karşısında hissedilen büyük ve derin saygıdır. Bu öyle kuvvetli bir duygudur ki namaz kılan kimseyi başka duygu ve düşüncelerden arındırarak sadece Allah’a bağlar.Namaz insanın Yüce Allah ile bağlayan canlı tutan bir ibadettir.Yüce Allah ,insanı üstün özelliklerle belli bir amaç için yaratmıştır. Eğer insan, yaratıcısı ile bağını koparırsa varlığının anlamını ve amacını kaybeder.

23 HAZIRLAYAN : SENA TEKİR


"NAMAZ İBADAETİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları