Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEP YOL HARİTASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEP YOL HARİTASI."— Sunum transkripti:

1 BEP YOL HARİTASI

2 Özel Eğitim Gerektiren Bireylerin Farkına Varma
Ağır derecede sorun yaşanıyorsa birey çabuk fark edilir. Annenin gebeliğinden itibaren düzenli hekim kontrolü varsa, sorun ağır ya da hafif, fark edilebilir. Hafif düzeyde yaşanan sorunlar okul dönemine kadar fark edilmeyebilir.Bu durumda sorunlar tarama ölçekleri ya da öğretmen gözlemleri ile fark edilebilir.

3 Birey Okul Öncesi Eğitime Başlamış ve Tıbbi Tanı Konmuş İse NE YAPMALI?
Farkına varma Tıbbi Tanılama ve Psiko Sosyal Değerlendirme Özel eğitim gereksinimleri doğrultusunda özel yardım ve destek sağlanması, kaydettiği ilerlemenin izlenmesi ve değerlendirilmesi

4 Zorunlu Eğitim Dönemi Farkına Varma ve Okul Tabanlı Çalışmalar
Sınıf Öğretmeni; Hizmetin planlanması ve işbirliğinin kurulması için okul yönetimine baş vurur. Öğrenciyle ilgili bilgi toplar, gereksinimlerine ilişkin ilk değerlendirmeleri yapar. Anne-babayla görüşür. Okulun rehber öğretmenini bilgilendirir ve önerilerine baş vurur. Özel gereksinimlerinin karşılanması için sınıf içinde yürütülen çalışmaların farklılaştırılmasının yollarını araştırarak eğitim programı çerçevesinde özel yardım sağlar. Öğrencinin kaydettiği ilerlemeleri izler ve gözden geçirir.

5 Devam… Rehber Öğretmen-Psikolojik Danışman;
Öğretmenle işbirliği içinde bilgi toplar, öğrencinin ve ailenin gereksinimlerini değerlendirir. Aileye, öğrencilere, sınıf öğretmenine, diğer okul personeline hizmet alanına uygun destek sağlar. PDR hizmetlerine ilişkin öğrenci gelişim dosyalarını ve diğer gerekli kayıtları tutar, ilgili yazışmaları hazırlar ve istenen raporları düzenler.

6 Devam… Okul Müdürü ya da Görevlendireceği Müdür Yardımcısı;
Hizmetleri planlar Kurum içi düzenlemeler yapar Gerekli araç gereçlerin geliştirilmesi ya da sağlanması için önlem alır.

7 Devam… Aile; Çocuğun gereksinimlerine ilişkin değerlendirmelerini açıklar. Sağlığı ve gelişimine yönelik görüşlerini belirtir. Performansına, okulda ve evde kaydettiği ilerlemelere ilişkin algılarını açıklar. Yaşamakta olduğu güçlüğe etki eden başka etmen olup olmadığını açıklar. Güçlüğün giderilmesine yönelik okuldan beklentilerini açıklar.

8 Devam… Öğrenci; Yaşamakta olduğu güçlüklere ilişkin görüşlerini ve bu güçlüklerin ne şekilde ele alınabileceğine yönelik değerlendirmelerini paylaşır.

9 Okul Tabanlı Çalışmalarda Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi Ve İyileştirme Önerileri
Toplanan bilgiler ışığında; rehber öğretmen, sınıf öğretmeni, aile ve okul yöneticisi öğrencinin özel gereksiniminin en iyi şekilde nasıl ele alınabileceğini değerlendirir.

10 1-Uygulanmakta olan programa devam edilmesi.
Uygulama aşamasında öğrencinin gereksinimlerine yönelik 2 uygulamadan biri seçilecektir.Bunlar; 1-Uygulanmakta olan programa devam edilmesi. Öğrenci hakkında toplanan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda sorunun ortamın özelliklerinden, öğretmen ya da aile tutum ve algılarından kaynaklandığı sonucuna varılabilir.Bu durumda gerekli düzenlemeler yapılırken, uygulanan eğitim programına devam edilir.

11 2-Program Uyanırken,Düzenlemeler Yaparak Öğrencinin Kaydettiği İlerlemenin İzlenmesi
Uygulanan program ve etkinliğe göre, gereksinimler doğrultusunda ortamın yeniden düzenlenmesi. Öğretim yöntemlerinin faklılaştırılması. Materyal hazırlanması ve işlenişin zenginleştirilmesi. Haftalık ders dağılım çizelgesinde düzenlemeler yapılması.

12 Özel Yardım ve Destek Sağlanması
Öğretmene; Programı uygulamada esneklik sağlanma Materyal ve araç-gereç sağlama Ortam düzenlemesi Hizmet içi eğitim desteği Özel eğitim öğretmeni desteği

13 Aileye; Okulda yapılan eğitim ve öğretimin aktarılması
Ev ortamında yapılabilecek etkinlikler öğretimi Aile eğitimi programı Gerekiyorsa psikolojik yardım

14 Öğrenciye; Karşılaştığı sorunların çözümü ile ilgili kurumlar hakkında bilgilendirme Problem davranışla baş etmesine yönelik tekniklerin öğretimi Gerekiyorsa psikolojik yardım

15 Devam… Yapılan çalışmalar sonucunda, öğrencinin gereksinimleri karşılanmışsa uygulana programa devam edilir. Yapılan tüm çalışmalara rağmen öğrencinin gereksinimleri karşılanamıyorsa öğrenci, tanılama amacıyla eğitsel tanılama izleme ve değerlendirme ekibine GÖNDERİLİR

16 Gönderme Süreci Okulun Hazırlayacağı Gönderme Raporunda Bulunması Gereken Bilgiler: Daha önce devam ettiği okullar da dahil sınıf kayıtları. Müfredat programına göre geldiği yer. Eğitim ortamlarındaki davranışlarına ilişkin gözlem raporları. Eğitim ortamında yürütülen çalışmaların farklılaştırılmasına ilişkin yapılan değerlendirme sonuçları. Öğrencinin kaydettiği ilerlemelere ait değerlendirme sonuçları. Standart test sonuçları ya da profilleri. Tıbbi değerlendirme raporları.

17 Aile; Çocuğun gereksinimlerine ilişkin değerlendirmeleri.
Sağlığı ve gelişimine yönelik görüşleri. Performansına, okulda ve evde kaydettiği ilerlemelere ilişkin algıları Yaşamakta olduğu güçlüğe etki eden başka etmen olup olmadığına dair açıklamaları.

18 Öğrenci; Yaşamakta olduğu güçlüklere ilişkin görüşlerini ve bu güçlüklerin ne şekilde ele alınabileceğine yönelik değerlendirmeleri.

19 Tanılama Tanılama; özel eğitim gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini belirlemek amacıyla tıbbî, psiko-sosyal, eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecidir.

20 Yöneltme Yapılan eğitsel değerlendirme sonrasında öğrencinin eğitsel gereksinimlerinin karşılanması amacıyla oluşturulan ve yerleştirme sonrası BEP geliştirme biriminin hazırlayacağı BEP’e temel teşkil edecek olan yöneltme raporu düzenlenir.

21 Devam.. Yöneltme kararı verilirken, birey için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı göz önünde bulundurulur. En az kısıtlayıcı ortamda yapılacak çalışmaların başarılı olabilmesi sunulacak destek eğitim programına bağlıdır. Yöneltme kararı raporlaştırılırken, okul ve kurum adı verilmeden, uygun yerleştirme seçenekleri önerilir.

22 Yerleştirme

23 Ayrı Sınıf (Özel Sınıf)
Normal Sınıf Öğrenciler eğitimlerinin çoğunu normal sınıflarda alırlar. Ancak zamanlarının % 21 de destek özel eğitim hizmetleri verilir. Çocuğun sınıf içi ve dışı etkinliklerin tümü özel eğitim kapsamı içinde ele alınır. Kaynak Oda Öğrenciler, okul zamanının en az % 21 de en çok % 60 da destek özel eğitim hizmetleri alır. Zamanının geriye kalan kısmında normal sınıfta öğretim görebilir. Bu uygulamaya yarı zamanlı kaynaştırma da denilmektedir. Ayrı Sınıf (Özel Sınıf) Öğrenciler, okuldaki zamanın % 60 fazlasında özel eğitim ve destek hizmetleri kendileri için düzenlenmiş özel sınıflarda tam zamanlı olarak alırlar. Sadece boş zamanlarda normal sınıflardaki arkadaşları ile kaynaşırlar. Ayrı Okul Öğrenciler, okuldaki zamanın % 60 fazlasında özel gereksinimi olan çocuklara yönelik aydı gündüzlü okullarda özel eğitim ve destek hizmetler alırlar. Akranlarıyla ancak okul dışı saatlerde birlikte olmaları söz konusudur. (Yatılı olmayan Fen Liseleri, Görme engelliler, İşitme engelliler okulları). Yatılı Okul Öğrenciler, okullardaki zamanlarının % 100 özel gereksinimli çocuklar için açılmış olan yatılı kurumlarda, özel geliştirilmiş programlar, özel yetiştirilmiş personel ve özel donatılmış eğitim ortamlarında alırlar. Ev/Hastane Öğrenciler hastanelerde ya da evde özel eğitim alırlar.

24 Devam… Yerleştirme sonrası bireyin yerleştirildiği kuruma, eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibince hazırlanmış olan ayrıntılı dosya sunulur.Bu dosya da öğrencinin yöneltme raporu bulunur.

25 BEP Yöneltme raporunda şu bilgiler bulunur: Öğrencinin yaşı
Yetersizliği Tüm gelişim ve disiplin alanlarında neler yapabildiğini gösteren değerlendirme çizelgesi Bireyin gereksinimleri ve gereksinim öncelikleri Sunulacak olan destek hizmetler

26 BEP Geliştirme Birimi Toplantısı
Toplantıdan önce birim başkanının sorması gereken sorular: Tüm üyeler toplantı yer ve zamanıyla ilgili olarak bilgilendirildi mi? Toplantı öncesi tüm izin ve onaylar alındı mı? Tüm birim üyeleri, toplantı gündemini destekleyecek yazılı dokümanlarını yanında getirmek zorunda olduklarını biliyorlar mı? Tüm birim üyeleri toplantıda öğrencinin güçlü yanlarının, gereksinimlerinin ve hedeflerin tartışılacağını biliyor mu? Toplantıda gerekli olacak belge ve yazışmalar hazır mı? Yöneltme raporundan çıkarılan güçlü yanlar ve gereksinimlerle ilgili açık ve anlaşılır bir liste hazırlandı mı?

27 BEP İlk Toplantı Gündemi
Birim üyelerinin tanışması Toplantının amacının açıklanması Özel eğitim ve BEP’e ilişkin hakların ve süreçlerin gözden geçirilmesi Daha önce bir BEP uygulanmışsa; Değişim sonuçları Gereksinimlerin birbirinden nasıl etkilendiği Genel müfredat içinde çocuğun yetersizliğinin, eğitime katılımını ve gelişimini nasıl etkilediği

28 Devam… Öğrencinin performansının değerlendirilmesi;
Genel müfredata göre nerede olduğu Güçlü yanları Eğitimsel gereksinimleri Gereksinimlerin öncelikleri Öğrenme özellikleri Uzun dönemli ve kısa dönemli amaçların geliştirilmesi Destek hizmetlerin belirlenmesi Sorumlulukların belirlenmesi ve ilgili personelin bilgilendirilmesi Toplantı kayıtlarının tutulması ve uyuşma sağlanamayan konuların gözden geçirilmesi Sonraki BEP toplantısı için öneriler.

29 Etkili bir BEP için Öneriler
Bireyi ve aileyi sürece katın Kullanımı kolay bir format geliştirin BEP yazılırken BEP’in uygulanmasında görev alacakların mutlaka sürece katılmış olmalarına özen gösterin. BEP yazımında açık ve anlaşılır bir dil kullanın. BEP yazarken kısa ve öz ifadeler kullanın Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiniz bir BEP dosyası hazırlayın.

30 BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER
BEP DOSYASI ÖN KAPAK ÖĞRENCİNİN FOTOĞRAF ADI SOYADI NUMARASI CİNSİYETİ YAŞI EV ADRESİ EV TEL ADRESİ TELEFONU CEP TEL ANNE BABA DİĞER KİŞİ BEP GELİŞTİRME BİRİMİNE ULAŞAN BİLGİLER NEREDEN GELDİĞİ TARİH AÇIKLAMALAR GÖNDERME RAPORU YÖNELTME RAPORU YERLEŞTİRME RAPORU İZLEME/YENİDEN DEĞERLENDİRME

31 BEP GELİŞTİRME BİRİM ÜYELERİ
BEP DOSYASI ARKA KAPAK BEP GELİŞTİRME BİRİM ÜYELERİ GÖREVİ/KONUMU ADI SOYADI BİRİM BAŞKANI ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN BİREY AİLE ÖĞRETMEN GEZEREK ÖZEL EĞİTİM GÖREVİ VERİLEN ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN ETİD EKİBİ TEMSİLCİSİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMAKLA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMEN

32 BEP TOPLANTISI

33 EĞİTİMSEL PERFORMANS

34 TESTLER GÖZLEM KAYITLARI DİĞER İŞ ÖRNEKLERİ YILLIK AMAÇ: UZUN DÖNEMLİ AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA KISA DÖNEMLİ HEDEFLER DİSİPLİN / GELİŞİM ALANI: AMAÇ DOĞRULTUSUNDA ………………………………… İLE ÖLÇÜLECEKTİR. KONTROL LİSTELERİ 3- 4- 5- KISA DÖNEMLİ HEDEFLER: 1- 2-

35

36 UYARLAMALAR/YARDIMLAR/DESTEKLER/İLGİLİ HİZMETLER
KİM (KİŞİ VEYA KURUM MİKTAR/SIKLIK YER BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ Çocuğun sınıfında veya diğer eğitim ortamlarında sağlanacak destek hizmet ve düzenlemeleri betimleyin. Çocuğun özel eğitim gereksinimini karşılamak üzere sağlanacak özel eğitim hizmetini betimleyin. Özel eğitim gereksinimi olan çocuk için sağlanacak ilgili hizmetleri (fizyoterapi,ulaşım…) betimleyin. Çocuğun sınıfında ve eğitimle ilgili diğer düzenlemelerde oluşturulacak program uyarlamalarını / uygulamalarını betimleyin. Okul personeline -eğitim ihtiyacı da dahil- destekleri betimleyin. TÜM HİZMET PLANI

37

38 BEP ve Değerlendirme BEP geliştirme birimi, üyelerinin değerlendirme raporlarını alır ve bireydeki ilerlemeyi değerlendirir. Eğer ilerleme sağlanamıyorsa nedenleri araştırılır ve çözüm bulmaya çalışılır.Bu nedenler şunlar olabilir: Öğrenciden kaynaklanan nedenler Öğretimle ilgili nedenler Ortamdan kaynaklanan nedenler Destek hizmetleri ile ilgili nedenler Ailenin öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenler BEP birimiyle ilgili nedenler Eğitim personeli ile ilgili nedenler ETİD ekibi ile ilgili nedenler Yerleştirme kararıyla ilgili nedenler

39 Devam… BEP geliştirme birimi yaptığı değerlendirmeleri raporlaştırarak ETİD ekibine sunacaktır.

40 BEP Yol Haritası FARKINA VARMA
OKUL TABANLI ÇALIŞMALAR VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI GÖNDERME TANILAMA YÖNELTME YERLEŞTİRME BEP GELİŞTİRME BİRİMİ İLK TOPLANTI VE BEP GELİŞTİRME BEP UYGULAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME


"BEP YOL HARİTASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları