Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İleri yaş kadınlarda IVF sonuçları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İleri yaş kadınlarda IVF sonuçları"— Sunum transkripti:

1 İleri yaş kadınlarda IVF sonuçları
Dr. Hakan Özörnek

2 Yaş - fertilite Sosyal ve ekonomik sebepler ve insan yaşamının uzaması kadınlarda çocuk doğurma yaşının büyümesine sebep oluyor. Bu grupta da infertilite sık görünüyor. Evlilik yaşı Kısırlık oranı Menhan, et al., 1986

3 Yaş - fertilite

4 Yaş - fertilite CDC, 2003

5 Yaş - fertilite

6 Over kapasitesi Oosit Havuzu ATREZİ OVULASYON APOPTOZ

7 Yaş - uterus Yaş artışı ile birlikte uterin perfüzyon düşer.
30 yaş üstü kadınların %30 unda myom vardır. Endometriosis sıklığı yaşla birlikte artar. Tüplerde silia kaybı artar.

8 Yaş - Fertilite Fertilite düşmeye 24 yaşında başlar, 37 den sonra hızlanır. Yaşla birlikte fertilite neden düşer? Uterin disfonksiyon Oosit sayı ve kalitesinin düşmesi Kromozomal anomaliler (aneploidi) Fertilizasyon veya erken embryo gelişim kusuru

9 Yaş - FSH 1589 kadında canlı doğum, yaş, FSH bağlantısı
Yaşa eklenen her 10 yıl gebelik oranını düşürüyor FSH değerindeki her 5 IU/l gebelik oranını düşürüyor Özellikle >= 39 yaş gebelik oranını düşürüyor 35 yaşın altında yüksek FSH veya ileri yaşta düşük FSH ile kabul edilebilir oranda gebelik elde edilebiliyor. Sabatini L, et al, Reprod Biomed Online,2008

10 FSH değeri yükseldikten sonra normale indiği bir ayda tedavinin daha başarılı olduğunu gösteren bir veri yoktur. (Scott RT, et al., Fertil Steril, 1990)

11 40 yaş üzeri IVF sonuçları
381 çift, 1217 siklus %62.6 hastada ET yapılabilmiş Gebelik oranı 40 yaş %13.9 45 yaş %2.8 Doğum oranı 40 yaş %9.1 45 yaş %0.7 Tsafrir A, et al., Reprod Biomed Online, 2007

12 İleri yaş IVF sonuçları
>= 40 yaş ve >= 15 mIU/ml FSH canlı doğum yok! 43 yaş ve mIU/ml FSH canlı doğum var! Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008

13 44 yaş üzeri IVF sonuçları
231 siklus, yaş %30 OPU öncesi iptal Ortalama yumurta sayısı 6.8 Ortalama ET 3.2 Gebelik/OPU %21.1 Gebelik kaybı %85.3 Canlı doğum/OPU %3.1 Sadece 45 yaşındaki > 5 yumurta elde edilen hastalarda canlı doğum görülmüş Spandorfer SD, et al., Fertil Steril, 2007

14 ≥45 yaş IVF başarısı Brussel Free Universitesi 1998 n=736
Canlı doğum yok Grimbizis, et al., Human Reprod,1998

15 ASRM 2006 Yaş ET % gebelik % canlı doğum % iptal 38-40 2.9 27.6 20.6
14.7 41-42 3.2 17.7 10.9 18.1 43-44 3.3 9.2 4.3 20.5

16 HFEA sonuçları 2005 Yaş % Canlı doğum oranı 35-37 24 38-39 18 40-42 10
43-44 3 > 44 1

17 Canlı doğum oranları- Boston IVF
2705 siklus 40 41 42 43 44 45 46 13.9 9.7 9.2 7.6 2.6 1.9 Klipstein, et al., Fertil Steril,2005

18 EUROFERTIL Yaş n % klinik gebelik 40 129 16 41 75 42 66 8 43 48 15
>=44 52 5

19 Doğal siklus 294 çift, 500 siklus Yumurta elde edilmesi %78.1
Transfer edilebilir embryo %57 Gebelik/ET %17.1 Yaş gruplarına göre <= 35 %29.2 gebelik/ET 36-39 %20.6 gebelik/ET >= 40 %10.5 gebelik/ET Schimberni M, et al., Fertil Steril, 2008

20 Doğal siklus vs. IVF >= 38 yaş FSH < 15 mIU/ml
3 siklus doğal siklus veya IVF Doğal siklus % 11.7 gebelik IVF % 27.2 gebelik 40-42 yaş Doğal siklus % 0 gebelik IVF % 37.5 gebelik Check JH, et al., Clin Exp Obstet Gynecol, 2008

21 Gonadotropin dozu

22 Siklus iptal oranları

23 Toplanan yumurta sayısı

24 Antagonist vs long Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

25 Flare up vs doğal siklus
Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

26 Stop vs long Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

27 Antagonist vs flare up Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

28 Long vs flare up Shanbhag S, et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2007

29 Growth hormon 31 hasta GH kullanmış, 30 hasta kontrol grubu
GH grubunda daha yüksek oranda gebelik elde edilmiş ancak fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Küçük T, et al., 2008

30 Luteal Östradiol Desteği
57 poor responder hasta 228 kontrol hastası Luteal faza östradiol eklenmiş Östradiol alan grupta gebelik oranı %28.1 Kontrol grubunda gebelik oranı % 22.4 İstatistiksel olarak anlamsız Hill MJ, et al., 2008

31 Oral kontraseptif ön tedavisi
Oral kontraseptif ön tedavisi alan poor responder hastalarda gebelik oranları açısından hiçbir fark görülmemiştir. Duvan CI, et al., 2008

32 LH eklenmesi 84 hasta LH eklenen grup gebelik oranı: %30
LH eklenmeyen grup gebelik oranı: %22.2 LH eklenmesinin bir faydası gösterilememiş Barretxea G, et al., Fertil Steril 2007

33 PGS İleri anne yaşında PGD sonuçları ile ilgili 4 randomize kontrollü çalışma var. PGS canlı doğum oranlarını arttırmıyor. Anderson&Pickering 2008

34 AH Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı vakalarında lazer assisted hatching bir sonraki tedavide başarı oranlarını arttırmıyor. Valojerdi MR, et al., 2008

35 SONUÇ 40 yaş üstü IVF başvuruları yıllar içinde artıyor.
Canlı gebelik oranlarına bakıldığında sonuçlar özellikle yumurtası az hastalarda yüz güldürücü değil. Hiçbir KOH protokolü diğerinden anlamlı olarak daha üstün değil. PGD ve AH bu yaş grubunda gebelik sonuçlarını etkilemiyor.


"İleri yaş kadınlarda IVF sonuçları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları