Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE / Şiir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE / Şiir."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE / Şiir

2 TÜRKÇE / Şiir • Duygu, hayal ve düşüncelerin belli bir düzen
içerisinde aktarıldığı edebi türe şiir denir. • Şiirde duygu temel unsurdur ve genellikle şiir bir ana duygunun etrafında örgülenir.

3 TÜRKÇE / Şiir • Şiirde her bir satıra mısra (dize) denir.
• Şiir, alt alta dizeler halinde ve her dize büyük harfle başlayacak şekilde yazılır.

4 TÜRKÇE / Şiir • Şiirin ikişer dize şeklindeki yazımına
ikilik veya beyit; dörder dize şeklindeki yazımına ise dörtlük veya kıta denir.

5 Şiirde ahengi sağlayan unsurdur.
TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Şiirin bütün dizelerinin hece sayısının birbirine eşit olması demektir. Ateşten kızaran bir gül arar da, Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Örnek A teş ten kı za ran bir gül a rar da Ge zer bağ dan ba ğa ço ban çeş me si

6 Şiirde ahengi sağlayan unsurdur.
TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Şiirin bütün dizelerinin hece sayısının birbirine eşit olması demektir. Ateşten kızaran bir gül arar da, Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi Örnek A teş ten kı za ran bir gül a rar da Ge zer bağ dan ba ğa ço ban çeş me si

7 Şiirde ahengi sağlayan unsurdur.
TÜRKÇE / Şiir Şiirde ahengi sağlayan unsurdur. Herhangi bir ölçüye bağlı kalınmadan yazılan şiirler bu türdendir. Örnek Ağlasam sesimi duyar mısınız, Mısralarımda; Dokunabilir misiniz, Göz yaşlarıma, ellerinizle? Orhan Veli Kanık

8 TÜRKÇE / Şiir Dize sonlarındaki ses benzerlikleridir.
Benzeşen sesler aynı görevdeki ek, sözcük ya da söz grubuysa redif; değilse uyaktır. Redif dizelerin en sonunda ve uyaktan sonra yer alır. Örnek İyi doğru sözler onda Şefkat dolu gözler onda “-ler” eki ve “onda” sözcüğü rediftir.

9 TÜRKÇE / Şiir Dize sonlarındaki ses benzerlikleridir.
Benzeşen sesler aynı görevdeki ek, sözcük ya da söz grubuysa redif; değilse uyaktır. Redif dizelerin en sonunda ve uyaktan sonra yer alır. Örnek İyi doğru sözler onda Şefkat dolu gözler onda “-ler” eki ve “onda” sözcüğü rediftir. “ö” ve “z” sesleri ise uyaktır.

10 TÜRKÇE / Şiir Yarım Uyak Tam Uyak Zengin Uyak Cinaslı Uyak Tunç Uyak

11 1) Yarım Uyak: Dize sonlarında tek sesin benzeştiği uyak türüdür.
TÜRKÇE / Şiir 1) Yarım Uyak: Dize sonlarında tek sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek Görmedim ne bir perçem ne de göz Çok olur servi güzellerde naz “z” yarım uyak

12 2) Tam Uyak: Dize sonlarında iki sesin benzeştiği uyak türüdür.
TÜRKÇE / Şiir 2) Tam Uyak: Dize sonlarında iki sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek Etmedim ne bir sohbet ne de söz Sardı yüreğimi alevli bir köz “öz” tam uyak

13 TÜRKÇE / Şiir 3) Zengin Uyak: Dize sonlarında üç ve daha fazla sesin benzeştiği uyak türüdür. Örnek Kesemde yoktur, bulunmaz hiç para Benim talihim ezelden mi kara? “ara” zengin uyak

14 TÜRKÇE / Şiir 4) Cinaslı Uyak: Dize sonlarında sesteş sözcüklerin bulunduğu uyak türüdür. Örnek Gönlünde madem bir sevdiğin var Durma, koş! Sevdiğinin yanına var. “var” cinaslı uyak

15 TÜRKÇE / Şiir 5) Tunç Uyak: Bir dizenin sonundaki sözcüğün tamamının diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde yer almasıyla oluşan uyak türüdür. Örnek Tanımaz oldu ne bizi ne eli Sen bizi koyup gittin gideli “eli/gideli” tunç uyak

16 TÜRKÇE / Şiir


"TÜRKÇE / Şiir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları