Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL DAHİLİYE OLGU SUNUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL DAHİLİYE OLGU SUNUMU"— Sunum transkripti:

1 GENEL DAHİLİYE OLGU SUNUMU
DR. CENGİZ KARAÇİN

2 N.C , 39 y, Bayan, ev hanımı, Ordu
ŞİKAYET: 2 ay önce başlayan halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, 1 ay önce başlayan diz, bacak ,boyun ve bel ağrısı, öksürük

3 Hasta halsizlik ,dizlerde ağrı ve öksürük şikayetiyle dış merkeze başvurmuş.
23/09/2011 TORAKS BT: AC segmetlerinde yaygın alveoler silik sınırlı benekli form tutulum, Alveolit ? Buna yönelik steroid tedavisi almış; fakat şikayetleri geçmemiş. Tekrar aynı merkeze başvurduğunda yapılan tetkikler:

4 13/10/2012 Hb: 7,2 Hct:20,6 Plt: 74. 000 Wbc: 13. 500 Nöt:10
13/10/2012 Hb: 7, Hct:20,6 Plt: Wbc: Nöt: Mcv:81 AST:40 ALT:77 ALP: GGT:91 LDH: Bil:0,9/0,2

5 01/10/2011 Servikal MR: Normal 01/10/2011 Lomber MR: Lomber lordoz, L1 hemanjioma görünümü, L2,L3,L4 vertebra korpuslarının değişik lokalizasyonlarında ve sağda iliak kanalda sinyalsiz odaklar 11/10/2011 Abdomen USG: Karaciğer 160 mm

6 Bu sonuçlar ve şikayetlerle ileri tetkik ve tedavi açısından Ankara Numune hastanesine sevk edilmiş.
Burada bakılan: Hb: 3,3 Plt: Wbc: Nöt:2300

7 Alt:35 Ast:35 Ggt: 38 Alp: Bil:0,09/0,6 Na+: K+:4 Cl: LDH: Demir: 282 ↑ Dbk:57↓ Ferritin:3382 ret: %5,9 B12: 206 Folat: 5,02 Inr: 1,19 Pt:14,2 aptt:27,2 fibrinojen:259 Crp:9,6 Sedim :19

8 Py: anizositoz, parçalanmış eritrositler, nadir eritroblast, nadir gözyaşı hücresi, trombosit uyumlu
Ca 19:9: 1100, diğer tümör markerlar normal

9 ABDOMEN BT KC de en büyüğü 14x10 mm boyutlarında olmak üzere hipodens kitle lezyonları (met?) Safra duvar kesesi ödemli, duvar kalınlaşması pankreas normal Sol sürrenal glandda kalınlaşma Paraaortik, aortokaval, mezenterik en büyüğü 11x7 mm boyutlarında lenf nodları, kesit dahilindeki kemik yapılarda yaygın sklerotik ve yer yer litik metastatik lezyonlar.

10 27/10/2011 PELVİK USG Sağ overde 2 cm çapında basit kist

11 27/10/2011 kiab Sellülarite %70-80 Tüm serilerde sayıca artış-blast yok Retikülin liflerinde orta dercede artış Myeloproliferatif hastalık ?

12 Hastaya es replasmanları yapılmış
Kronik dik? Ttp? Takip Ca 19:9 yüksek-> abdomen bt Mamografi-usg planı- yapılamamış Pnömöni->tavanic Kan kx: Gram+ kok üreme-> vankomisin 2x1 Kiab: myeloproliferatif hastalık? Solid organ met? Kendi isteğiyle taburcu

13 Gazi Üniv Hastanesi ŞİKAYET: halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, kemik ağrısı ÖZGEÇMİŞ: özellik yok Kullandığı ilaç: yok Sigara (-) alkol: (-) SOYGEÇMİŞ:Anne AC ca (ex) SİSTEM SORGUSU: Halsizlik (+), iştahsızlık (+), kolda bacakta ve boyunda yaygın ağrı (+),

14 FM: Genel durumu orta, bilinç açık, oryante-koopere
TA:120/70 Nb: SS: A:36,2 BB:Konjunktivalar soluk, orofarenks hiperemik Saç-saçlı deri doğal,trake orta hatta,tiroid nonpalpabl,LAP yok SS: HİHTSEK,ral-ronküs yok KVS:S1+,S+ taşikardik, ek ses yok üfürüm yok GIS:Sağ üst kadranda hassasiyet, Hepatomegali, EXT: Periferik nabızlar açık, PTÖ -/-, GÜS: haricen doğal

15 HASTADA BAŞLANGIÇ OLARAK HANGİ TETKİKLERİ İSTERSİNİZ??

16 CBC: Biyokimya: Hemostaz: TİT: Hb:6,3 g/dl BK:3440 NEUT:2000 PLT:53000
AST:50 ALT:43 ALP:663 GGT:77 T/D Bil: 0,9/0,3 BUN:12,6 Kre:0,6 ÜA:5,1 LDH:843 T.Prot/Alb: 5,1/2,8 Ca:7,7 P:2,8 Na:135 K:3,4 Hemostaz: INR:1,33 PT:15,6 aPTT:28,7 fib:287 Ddimer: 32700 TİT: Dans: Keton:- BK:3 KK:1 pH:6,0 Protein:Negatif Sedim:95 Crp: 395

17 28/10/2011 Abd Usg: safra duvar kalınlığında artış:8 mm ve heterojenite
29/10/2011 Eko: ciddi ty, PAB: 60 mmsağ kalp boşluk boyutlarında artış 31/10/2011 KİAB: aspirasyon:yetersiz bx: adenokarsinom infiltrasyonu (üst gis met?) 29/10/2011 Bt Anjio: trombüs yok Bilateral plevral eff ve alt segmentlerde atelektazi her iki AC parankiminde yaygın buzlu cam dansitesi

18 02/11/2011 Üst Abdomen Dinamik Bt
KC 170 mm, segment de birleşme eğiliminde hipodens alanlar (met?) safra kesesi duvar kalınlığı diffüz artmış (15 mm) sağ frenik 7 mm lenf nodu sol sürrenal glandda nodüler kalınlaşma periportal alanda ödemle uyumlu hipodens alanlar paraaortik, parakaval patolojik lap yok

19 04/11/2011 Kemik Sintigrafisi:sternum, alt torakal ve sakral bölgede belirgin, tüm vertebral kolonda, her iki omuz, humerus, femur diafizi boyunca kemik-kemik iliğinde heterojen tarzda artmış aktivite tutulumu 04/11/2011 Mammografi ve Meme usg: her iki memede kistler (BI-RADS 2) her iki memede nonspesifik duktal ektazi-belirginleşme(BI-RADS 2)

20 Mevcut hikaye,fizik muayene bulguları ve başlangıç tetkikleri ile hastada ön tanılarınız nelerdir?
Hangi ileri tetkikleri tetkikleri istersiniz?


"GENEL DAHİLİYE OLGU SUNUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları