Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOĞUK ZİNCİR ve SOĞUK ZİNCİR YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOĞUK ZİNCİR ve SOĞUK ZİNCİR YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 SOĞUK ZİNCİR ve SOĞUK ZİNCİR YÖNETİMİ

2 SOĞUK ZİNCİR Aşıların üretildiği andan uygulandığı ana kadar etkinliğini kaybetmeyecek şekilde muhafaza ve sevkiyat sistemine soğuk zincir denir. Üç unsur içerir; Personel Ekipman Prosedürler

3 Personel ; Ekipmanları kullanır ve bakımını yaptırır.
Ekipman; Aşıların güvenli korunması ve taşınmasını sağlar Prosedürler; bağışıklama ve dağıtım için gerekli olan işleyiş prosedürleridir.

4

5 Unutmayın! Tüm aşı ve sulandırıcılar +2°C ile +8°C arasında saklanmalıdır.

6 ÖZELLİKLE +4°C’de KALMASI SAĞLANMALIDIR.
KULLANILAN AŞILAR ETKİN DEĞİLSE % 100 AŞILAMA HIZLARINA ULAŞILSA BİLE BAĞIŞIK BİR TOPLUM OLUŞTURMA HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAKTIR.

7 Aşıların sıcaklık hassasiyetleri
Oran Aşı OPV Kızamık, KKK, IPV, BCG,Suçiçeği DBT, DaBT-IPA-Hib,(5’li karma) DaBT-IPA,Kuduz Aşısı KPA,DT, Hib,PPD, Td, TT, HepB, Hep A

8 Aşıların donma hassasiyetleri
Oran Aşı Hep-B –Hepatit A Td,TT,DT(tüm antiserumlar) KPA,PPD,Grip Aşısı DBT,DaBT-IPA-Hib,(5’li Karma)DaBT-IPA ,Kuduz Aşısı Kızamık, KKK, Hib (liyofilize), BCG, OPV, Suçiçeği Sağlık kurumlarında dondurulamaz

9 …..ve son kullanma tarihini kontrol etmeyi ve izlemeyi unutmayalım
Işık hassasiyetleri BCG PPD KKK Kızamık Suçiçeği Ultraviyole ve Fluorosan (Neon) ışıklara karşı …..ve son kullanma tarihini kontrol etmeyi ve izlemeyi unutmayalım

10 Aşıların termostabilitesi ve VVM (Aşı Flakon İzlemcileri)
Aşıların termostabiliteleri göz önünde bulundurularak, ısıya maruz kalma sürelerini belirlemek için aşı flakon izlemcileri kullanılmaktadır. (OPA)

11 Flakon ısı izlemcileri (VVM)

12 Donma geri dönüşümsüz olarak bazı aşıları etkilemektedir
TT, DT, Td, DBT, DaBT-IPA-Hib (5‘li karma) Sulandırılmış olan aşılar Hepatit B, Hepatit A KPA, Grip Aşısı Bu aşıları dondurmayınız!!!

13 Aşıların donmasını engellemek için
Günde en az 2 kez termometreyi kontrol edip kaydediniz Donmaya hassas aşıları evaporatörden uzağa yerleştiriniz. Günün en soğuk saatlerinde termostatı +2°C`ye ayarlayınız. Elektrik kesintilerinden sonra termostat ayarlarını artırmayınız.

14 Soğuk zincir ekipmanları
Soğuk Hava Depoları, Buzdolapları ve derin dondurucular, Uzun ömürlü ve askılı aşı nakil kapları, Buz aküleri, Termometreler, Sürekli ısı kaydediciler

15 Buzdolapları ve derin dondurucular
Aşılar, sulandırıcılar ve buz aküleri yalnızca kendilerine tahsis edilmiş bir buzdolabında saklanmalıdırlar, Aşıları buzdolabının kapaklarında saklamayınız. Kapaktaki sıcaklık buzdolabının ısısına göre daha sıcaktır ve buzdolabının kapısı açıldığında oda sıcaklığına daha fazla süre maruz kalırlar.

16 Buzdolabının konumu Buzdolabı, sağlık kuruluşunda bütün kenarlarından hava sirkülasyonu olacak ve güneş ışığını doğrudan almayacak şekilde konulmalıdır. Buzdolabının arkası ile duvar arasında en az 10 cm. açıklık olmalıdır. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak oda ısısının, buzdolabının iç ortam ısısını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Soba ve kaloriferden uzak olmalıdır.

17 Buzdolabı kullanımı Aşı Dolabı Olarak Buzluk ve Alt bölümü ayrı olan çift kapılı no-frost buzdolapları tercih edilmelidir. Sadece ihtiyaç duyulduğunda dolabın kapısını açın ve bu uyarıyı dolabın dış kapısına yazınız. Buzdolabının ısısını günlük olarak en az iki kez kontrol edin ve kaydediniz.Her açıldığında ısısını kontrol edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Her buzdolabı için bir ısı izlem çizelgesi bulundurunuz. Aşı bulundurulan her buzdolabında sürekli ısı kaydı yapan cihaz bulundurunuz.

18 Buzdolabı kullanımı Buz akülerini dondurucu bölümde dondurunuz ve muhafaza ediniz.(24 saat) Tüm aşı ve sulandırıcıları soğutucu bölümde muhafaza ediniz. Aşı kutularını aralarında hava akışı kolay olacak şekilde istifleyiniz. Donmaya hassas olan aşıları buzluk bölümünden uzakta tutmaya özen gösteriniz.

19 Buzdolabına Aşı yerleştirirken dikkat edilecek hususlar
Buzdolabı kullanım klavuzu dikkatle incelenerek soğutmanın hangi bölümden yapıldığı ,daha soğuk ve daha sıcak rafların hangisi olduğu mutlaka öğrenilmeli . Aşı yerleşimi buna göre düzenlenmelidir. Donmaya hassas olan aşılar buzdolabının soğutucu kısmından uzakta tutulmalıdır. Aşılar orijinal kutularının içerisinde saklanmalı ve buzdolabının duvarı ile temas ettirilmemeli.

20 ÜSTTEN SOĞUTMALI BİR BUZDOLABINDA
Üst Rafına:OPA,BCG,KKK, KIZAMIK,KIZAMIKCIK AŞILARI , Meningokok Aşısı, Suçiçeği aşısı. Orta Rafına:DaBT-IPA-Hib, DaBT-IPA,Kuduz Aşısı Alt Rafına:KPA, Hep B, Hep A,Td,DT,PPD Solüsyonu, Grip Aşısı ve Sulandırıcılar ve Tüm Anti Serumlar. En alt kısma (sebzelik) dolap ısısını sabit tutmasına yardımcı olmak için su şişeleri yerleştirilmeli.

21 Aşı yerleştirilmesinde, miadı yakın olan aşıların ön kısımda bulunmasına dikkat edilmelidir.

22

23 Buzdolabının ısısını ayarlamak
+8°C ‘nin üzerinde seyrediyorsa:Buzdolabı kapağının kapandığından emin olunuz. Kapının contaları deforme olmuş olabilir. Buzluktaki karlanma 0,5 cm’yi geçmiş olabilir.Çözdürülmeli Buzdolabının termostatını daha soğuk ayara getirilmelidir. Halen ısı düşmüyorsa tamir ettirilmeli veya yenisi alınmalı. Elektrik kesintisinden sonra buzdolabı termostatı daha yüksek ayara getirilmemeli.Donmaya hassas olan aşılar donabilir.

24 +2°C ‘nin altında seyrediyorsa:Buzdolabının ayarı daha sıcak ayara getirilmeli.
Buzluk kapağının uygun kapanıp kapanmadığı kontrol edilmeli Buzdolabında bulunan su şişelerinin sayıları artırılmalıdır. Donmaya karşı hassas aşılar (çalkalama testi ile)kontrol edilmelidir.Donmuş ise derhal imha edilmelidir. Donma , aşılar hafif ısı artışından daha zararlıdır.

25 Donma izlemcileri Elektronik çalışan donma izlemcileri de mevcuttur.
Bunlar da geri dönüşümsüz olarak çalışırlar. Ekranda bulunan √ işareti aşının iyi korunduğunu, X işareti ise donmaya maruz kaldığını belirtmektedir.

26 Uzun süre kayıt özellikli termometreler (akıllı termometre)
History mode Mevcut saat / Isıya maruziyet Soğuk zincir kırılmaları Günler / 30 gün Mevcut / maruz kalınan ısı Soğuk zincir kırılması uyarısı Ayar düğmesi Okuma düğmesi

27 Aşıların Nakli ve Nakil Kaplarının Hazırlanması
Aşı bir yere nakledileceğinde, gerekli olan tüm buz akülerini buzluktan çıkarın. Buz akülerini uygun şekilde terletin. !!! Buz akülerini uygun şekilde kurulandıktan sonra aşı nakil kabının içine yerleştirin.

28 Buz akülerinin terletilmesi
Buz akülerini bir masaya veya düz bir ortama sıra ile diziniz. Birbirlerine uzaklıkları en az 5 cm olmalıdır. Buz akülerini çalkalandıklarında buz parçalarının birbirine çarpma ve suyun içinde yüzme sesi duyulana kadar terletiniz.

29 Aşı Nakil Kaplarında donmayı önlemek için
Buz aküleri ile flakonların arasında mutlaka kalın bir karton kullanın

30 Buz aküleri ile flakonların arasında mutlaka kalın bir karton kullanın
Nakliyat sırasında buz aküleri Buz aküleri ile flakonların arasında mutlaka kalın bir karton kullanın Dış ortam +20°C, buz aküleri -16°C

31 Aşı nakil kaplarının hazırlanması
Aşı ve sulandırıcılarınızı aşı nakil kabının orta kısmına yerleştiriniz. Donmaya karşı hassas olan aşılarınızı buz aküleri ile direk temas etmeyecek şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz. Aşı flakonlarının yanına mevcutsa donma göstergesi koyunuz ve uzun ömürlü aşı nakil kaplarının üst kısımlarına da buz aküleri yerleştiriniz.

32 Bağışıklama konusunda tüm uygulamalar 2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi’ne uygun şekilde yapılmalıdır.

33


"SOĞUK ZİNCİR ve SOĞUK ZİNCİR YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları