Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPRAK NUMUNESİNİN ALINMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPRAK NUMUNESİNİN ALINMASI."— Sunum transkripti:

1 TOPRAK NUMUNESİNİN ALINMASI

2 Toprakların Verimlilik Durumlarını Tespit Amacı ile Numune Alınması
Toprak Analizi: Belli bir tarla toprağının gübre ve kireç ihtiyacını ortaya koyan bilimsel bir yöntemdir.

3 Analiz yapılmadan gübre Kullanılırsa !...
Bitkinin ihtiyaç duyduğundan daha fazla gübre kullanılabilir Bitkinin ihtiyaç duyduğundan daha az gübre kullanılabilir Kullanılan gübre çeşidi toprak özelliklerine göre yanlış olabilir

4 Analiz yapılmadan gübre Kullanılırsa !...
Yanlış gübre kullanımında ürün verimi ve kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Gübreler doğru olmayan zamanlarda ve yanlış şekilde verilebilir. Toprak özelliklerini bozabilir.

5 Toprak Numunesinde kullanılan Alet ve Malzemeler
. . Toprak burgusu Bahçe küreği Kova Numune torbası Etiket Kurşun kalem

6 Toprak Numunesinin Alınma Zamanı:
Ekimden veya gübre kullanımından 1,5- 2ay ÖNCE

7 Toprak Örneği Alma Derinliği
Tek yıllık bitkilerde toprak alma derinliği 25-30cm Meyve ağaçlarında ; cm 30-60 cm Yeni bahçesi Tesisinde ; cm 60-90 cm derinlikten ALINMALIDIR

8 Toprak numunesi almadan önce arazi homojen bölümlere ayrılır
edilir. edilir.

9 Tek yıllık bitkilerde 8-10 yerden alınmalıdır

10

11 40 da az olsa bile ayrı örnekleme
TOPRAK ÖZELLİKLERİ AYNI OLMASI 40 da temsil edecek şekilde bir örnek TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI OLMASI 40 da az olsa bile ayrı örnekleme

12 Toprak Örneği Alımında ;
Toprak üzerinde ot vb. temizlenir Kürek 20 cm daldırılır 3-5 cm kalınlıkta toprak alınarak kova içerisine konur 40 da tarla için adet örnek alınarak kovaya konur ve karıştırılır 1 kg toprak naylon torbaya konularak laboratuara gönderilir

13 “ V ” şeklinde çukur kazılır
Çukurun yüzeyi düzeltilir. 3-4 cm. kalınlıkta bir toprak dilimi alınır.

14

15

16 8-10 yerden alınan örnekler bir kova içerisinde karıştırılır

17 Etiket üzerine toprak örneğinin ;
Kime ait olduğu, Toprak örneğinin alındığı yer Hangi derinlikten alındığı Hangi bitkinin yetiştirildiği Ağacın yaşı Sulanıp sulanmadığı Daha önce hangi gübreyi ve ne miktarda gübre kullandığı Ada ve parsel numarası 1 veya 1,5 kg

18 Hatalı etiketleme Etiket yazarken kurşun kalem kullanılmalı, aksi halde toprak neminden etkilenecek olan yazı okunamayacak duruma gelecektir.

19 Mikro Analiz yaptırılacaksa; plastik,tahta veya paslanmaz çelik
Numune alınacak yer kuru veya tavlı olmalı Numune ıslaksa gölgede kendi halinde kurutulmalıdır

20 Arazinin çukur ve tümsek yerlerinden Gübre yığılmış yerlerden Sap ve kök artıklarının yakıldığı yerlerden Yol kenarlarından TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINMAZ!...

21 Problemli Alanların Teşhis ve Islahı Amacı ile Numune Alınması :
Tuzluluk Alkalilik Asitlik Aşırı kireçlilik Besin maddelerinin toksitesi Tekstür Taban suyu

22 Problemli Alanlarda: Derin Profil çukurları açılarak toprak katmanlarından numuneler alınır. Taban suyu çıktığında daha derine inilmez.

23 Fiziksel Analizler için Toprak Numunesinin Alınması :
Sulama Amaçlı Toprak Örneği Hacim Ağırlğı Tayininde Bozulmamış Numune Alma Yöntemi 100 cm3 özel numune kap

24 Sulama sularında Numune Alma :
Akarsular: Durgun olmayan ve en hızlı akan yerin ortasında Göllerde: En çok suyu olan derin kısımlarının üstünden,biraz derininden ve daha derinden Kuyu sularında : Tulumba veya motopomp dk boşa çalıştırılır ve numune alınır. .

25 Su Numunelerinin Alınma Zamanı :
Sulama Suyunun kalitesini belirlemek amacıyla alınacak su numuneleri sulanacak alana açılan kanalın baş tarafından alınmalıdır. En uygun numune alma zamanı sulama mevsiminde alınan numunelerdir.

26 Su Numunelerinin Alınma Şekli ve Laboratuara Gönderilmesi
Su numuneleri 1,5-2 lt şişelere konulur Numune alınacak su ile 4-5 kez yıkanır Numuneyi alanın adı, alındığı yer, tarih ve numune numarası yazılır Su numune kabı

27 SU NUMUNELERİ EN KISA ZAMANDA LABORATUVARA GÖNDERİLMELİDİR
(Suda cereyan edecek kimyasal ve biyolojik faaliyetler numunenin bileşimini değiştirmemesi açısından )

28 BİTKİ NUMUNELERİNİN ALINMASI
AMAÇ : Bitki bünyesindeki besin elementi miktarlarını ortaya koymaktadır. Bitkilerin yetiştikleri topraklardaki beslenme durumları ve beslenmelerinde bir olumsuzluk varsa bu durumu belirlemektir.

29 Gelişmesini tamamlamış en genç yapraklar alınmalıdır
Kıyaslamada; Sağlıklı ve eksiklik gösteren bitkilerden ayrı ayrı numune alınmalıdır.

30 O alanda bulunan bitkilerin %20’sinden yaprak numunesi
Genel olarak; O alanda bulunan bitkilerin %20’sinden yaprak numunesi Bitki numuneleri yaprak ayası ve sapları ile birlikte adet AYNI GÜN LABORATUVARA GÖNDERİLMELİDİR

31 Tek Yıllık Bitkilerden Numune Alınması
1 m uzunluk ve genişlikteki çerçeveler parsel büyüklüğüne göre tesadüfi olarak tarlanın 3-6 değişik kısmına konur Çerçeve içerisinde kalan ve gelişmesini tamamlamış en genç yapraklardan alınır

32 Çizelge 17. Tarla bitkilerinden numunelerin alınacağı dönem, kısım ve miktarları
Bitki Türü Gelişme Dönemi Numune Alınacak Kısım Adet Mısır Fide <30cm Üst aksamın tümü 20–30 Tepe püskül öncesi Tepe yapraklarının çıktığı noktanın hemen altında gelişmiş en genç yaprağın tümü 15–25 Koçan püskül çıkışına kadar Koçanın çıktığı boğumdaki yaprağın tümü Fasulye grubu Fide <30 cm Çiçeklenme öncesi veya başlangıcı Uçtaki gelişmiş 2- 3 yaprak Tahıllar 50–100 Başaklanma öncesi Tepeye en yakın olgunlaşmış 4 yaprak 40–50

33 Çizelge 17. Tarla bitkilerinden numunelerin alınacağı dönem, kısım ve miktarları
Bitki Türü Gelişme Dönemi Numune Alınacak Kısım Adet Mera ve Yem Bitkileri Başaklanma öncesi En yukarıdaki olgunlaşmış 4 yaprak 40–50 Yonca Çiçeklenme öncesi veya sırasında Bitki boyunun tepeden itibaren 1/3 olgunlaşmış yaprak ayası Şeker Pancarı Mevsim ortası Merkezdeki en genç yaprak ile dıştaki en yaşlı yaprak arasında kalan gelişimini tamamlamış genç yapraklar 30–40 Pamuk Ilk çiçek öncesi veya ilk tarak görülünce Ana gövdede gelişimini tamamlamış en genç yaprak Patates Çiçek öncesi veya başlangıcında Büyüme ucundan itibaren 3–6 yaprak 20–30

34 Çiçeklenme öncesi veya sırasında
Çizelge 18. Sebzelerden alınacak numunelerin alınacağı dönem, kısım ve miktarları Bitki Türü Gelişme Dönemi Numune Alınacak Kısım Adet Domates Çiçeklenme öncesi veya sırasında Büyüme ucundan itibaren 3. veya 4. yaprak 20–25 Fasulye İlk çiçek öncesi veya başlangıcında Bitkinin tepesinde tamamen gelişmiş 2-3 yaprak 20–30 Yapraklı sebzeler Gelişme dönemi ortası Olgunlaşmış en genç yaprak 35–50 Bostan Meyve tutumu öncesi gelişme dönemi başlangıcı Ana gövdede yukarı doğru bölümündeki en genç olgun yaprak Bezelye İlk çiçeklenme sırası veya öncesi Tepeden itibaren 3. boğumdaki yaprak 30–60 Kök sebzeleri Kök ve baş irileşmeden önce Olgunlaşmış en genç yaprak ve sapı Lahana, marul vs Bas oluşumundan önce Ortadan itibaren dışa doğru olgunlaşmış en genç yaprak 10–20

35 Bitki Türü Gelişme Dönemi Numune Alınacak Kısım Adet
Çizelge 19. Çok yıllık bitkilerin numunelerinin alınacağı dönem, kısım ve miktarları Bitki Türü Gelişme Dönemi Numune Alınacak Kısım Adet Sert ve Yumuşak Çekirdekliler Gelişme dönemi ortası Ayni yılın sürgünlerinden en aşağısına yakın yapraklar ağacın dört yönünden 50-100 Ceviz Çiçeklenmeden 6-8 hafta sonra Terminal sürgünlerdeki yapraklar üzerinde ortadaki yaprakçı çifti 30-45 Turunçgiller Gelişme mevsimi ortası (Eylül-Kasım) O yılın en son gelişmiş ve meyvesiz sürgünlerdeki olgunlaşmış genç yapraklar 20-30 Asma Çiçeklenme dönemi sonu Meyve salkımlarına bitişik yaprakların sapı 60-100 Gelişme mevsimi ortası Yan sürgünlerdeki en genç olgunlaşmış yapraklar 20-40 Çay Çiçeklenme zamanı Bitkinin tepesindeki ilk 2–4 yaprak ayası Çilek Gelinme dönemi ortası Gelişmesini tamamlamış en genç yapraklar Zeytin Çiçeklenmeden 6 hafta sonra Sürgünlerin ortasındaki olgun yaprak çiftleri

36 Çok Yıllık Bitkilerden Numune Alma
U-S- 8 veya X yürüyerek bir ağaç atlanmalı O yılın meyvesiz ilkbahar sürgünlerinden gelişmesini tamamlamış ve omuz hizasındaki güneş gören yapraklar

37 Antepfıstığında en uygun
yaprak örneği Alma zamanı BEN DÜŞME Dönemi

38 Yaprak Örneği Alınırken
Dikkat Edilecek Hususlar Örnekler aynı tür ve çeşitten olmalı Farklı yaşlardaki ağaçların yaprakları karıştırılmamalı Hastalık/noksanlık yada hastalık/zararlı etkisine maruz kalmış yapraklar alınmamalı Toprak yapısı farklı olan yerler ayrı örneklenmeli içerisinde yeni ilaçlanmış yerden örnek alınmamalı

39 Toprak analiz sonuçları mutlaka yaprak analiz sonuçları ile
birlikte ele alınmalıdır

40 EN UYGUN GÜBRE TAVSİYESİ YAPILMAKTADIR.
Toprak ve Yaprak Analizleri Besin maddelerinin Tekrar toprağa kazandırılması Toprakların verim düzeylerinin korunması Kaliteli ürün alınması EN UYGUN GÜBRE TAVSİYESİ YAPILMAKTADIR.

41 ANALİZ YAPILMADAN GÜBRE KULLANILIRSA !... Toprak kalitesinde kayıplar Bitki beslemede problemler Çevre Kirliliği ... EMEK ve VERİM KAYBI DEMEKTİR !

42 Hangi gübrelere ne kadar ve hangi zamanda ihtiyaç duyulduğu
Üretim faaliyetlerimize uygun toprak ve bitki isteklerinin neler olduğu Hangi gübrelere ne kadar ve hangi zamanda ihtiyaç duyulduğu gübrelerin ne şekilde verilmesi gerektiği YAPRAK VE TOPRAK ANALİZLERİ SONUCU

43 Teşekkürler Kibar ŞAHİN Ziraat Mühendisi


"TOPRAK NUMUNESİNİN ALINMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları