Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organik bileşikler Genel olarak öncelikle iki guruba ayrılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organik bileşikler Genel olarak öncelikle iki guruba ayrılır."— Sunum transkripti:

1 Organik bileşikler Genel olarak öncelikle iki guruba ayrılır.
Alifatik yani düz zincirli hidrokarbonlar Aromatik hidrokarbonlar.

2 Alifatik hidrokarbonlar
Zinciri oluşturan karbon atomlarının hibritleşme türüne göre 3 guruba ayrılır: Alkanlar Alkenler Alkinler Grupların hepsinde C ve H den meydana gelen yapının yanı sıra başka elementler de bulunur. Her gurubun iki ucu açık yani düz zincirli ve kapalı yani halkalı yapıları bulunur.

3 Organik bileşiklerin önemli özellikleri
Genellikle yanıcıdır. Erime ve kaynama noktaları genellikle düşüktür. Suda çok zor çözünür. Yapılarının büyük kısmını kovalent bağlar oluşturur. İzomerleri bulunur. Oluşumunda katalizörlerin önemi büyüktür. Aynı başlangıç moleküllerinden farklı katalizörlerle farklı moleküller elde edilebilir. Organik reaksiyonlar genellikle ısı, zaman ve katalizör gerektirir. Organik reaksiyonlar genellikle kantitatif değildir.

4 ALKANLAR CnH2n+2 formüllü bileşiklerdir.
Halkalı ise sikloalkan (CnH2n) Alkil (CnH2n+1) Aril (CnH2n-1)

5 ALKANLAR IUPAC (International union of Pure and Applied Chemistry)
Sp3 tip hibritleşmiş C lardan oluşan en uzun zincir esas zincir olarak alınır. Yan zincirler adlandırılır. Esas zincirin önüne ekler yazılır. İsim sonuna (-an) (-ane) son eki konur.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Alkenler Yapılarında en az 2 adet sp2 tip hibritleşmiş C atomu bulunduran bileşiklerdir. CnH2n Sikloalken CnH2n-2

16

17 Alkenler (-en) (-ene) Çift bağ asyısına göre –dien, -trien

18 Alkenler İzole Konjuge Kümüle

19 Alken Alkenil CnH2n-1 Sikloalkenil CnH2n-3

20 Alken

21 Alken

22 Alkinler

23 Alkinler Yapılarında en az 2 adet sp tip hibritleşmiş C atomu bulunduran bileşiklerdir. CnH2n-2 Sikloalkin CnH2n-4

24 Alkinler

25 Farklı bağları bir arada içeren bileşikler
H3C-C-C=C-C-CΞC-C-CΞCH H3C-C=C-C-CΞC-C-CΞCH | CH2-CH3

26 Aromatik organik bileşikler

27 Aromatik organik bileşikler

28 Aromatik organik bileşikler
sp2 tip hibritleşmiş karbon atomlarından oluşmuş düzlemsel (planar) yapılı bileşiklerdir. Karbon-hidrojen oranı en düşük düzeydedir. Karbon-hidrojen oranı çok düşük olduğundan sarı isli alev çıkararak yanarlar. Nükleofilik substitüsyon reaksiyonu veren alifatik organik bileşikler dışında tüm organik bileşiklerle elektrofilik substitüsyon reaksiyonu verirler.

29 Aromatik organik bileşikler
tek halkalı (monosiklik-monocyclic) çoklu halkalı (polisiklik-polycyclic)

30 Aromatik organik bileşikler

31

32 Aromatik organik bileşikler
1.Karbosiklik aromatik hidrokarbonlar 2.Heterosiklik aromatik hidrokarbonlar.

33 Aromatik organik bileşikler (piridin)

34 Aromatik organik bileşikler

35 Aromatik organik bileşikler

36 Aromatik organik bileşikler


"Organik bileşikler Genel olarak öncelikle iki guruba ayrılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları