Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdülbâkî Gölpınarlı Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdülbâkî Gölpınarlı Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi"— Sunum transkripti:

1 Abdülbâkî Gölpınarlı Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi
( ) hocamızdan kendi sesiyle “Garîb” şiiri

2 Gurbet ender gurbet içre olmuşum cânâ garîb
Şimdi âlemde benim ben bî-emel yektâ garîb Hânumânım bâda vermiş gird-bâd-ı rûzgâr Âşinâ yok derdime dil gavta-zen deryâ garîb Neş’e-i ümmîd nâ-peydâ şikeste câm-ı mey Kalmamış yârân bu mecliste bu şeb sahbâ garîb Hatt-ı nâ-fercâmımı yok bir bakıp fehm eyleyen Her görüp seyr ettiğim sîmâ-yı bî-mânâ garîb Mâbedim kâşânelerle sanki gark-âb-ı memât Kalmamış seng-i mezârım mevt-i bî-pervâ garîb Şâhidim şehdim şuhûdum sanki olmuş bir serâb Düştüğüm bîgânelik bezmindeki feyfâ garîb

3 Yok dilimden anlayan bir hem-demim bir mahremim
Sanki zât-ı pâk-i Hak’la olmuşum rânâ garîb Gök o gök ammâ ne çâre yer değil artık o yer Ben bu yerde olmuşam bî-çâre vü bî-câ garîb Nağme-i şevk ü tarâb olmuş cünûna müntehî Beste çılgın güfte mecnûn tenni ten tennâ garîb Hâl-i zâr u bî-karâr-ı derd-i bî-dermânımı Sanki vaktiyle demiş bir âşık-ı şeydâ garîb Gâh olur gurbet vatan gâhî vatan gurbetlenir İşte şimdi oldu Bâkî hâliyâ dünyâ garîb Gönlüm ister gitmeyi cânâ bu mâtem-hâneden Korkarım ki gittiğim yer de olur ammâ garîb Üsküdar, Abdülbâkî Gölpınarlı

4 Rahmet dileklerimizle
“Mevlânâ’yı Günümüze Taşıyan Üstâd” Abdülbâkî Gölpınarlı (12 Ocak Ağustos 1982) Rahmet dileklerimizle ve saygıyla anıyoruz. Hasan Âli Göksoy


"Abdülbâkî Gölpınarlı Tasavvuf ve edebiyat dünyamızın anıt ismi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları