Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011"— Sunum transkripti:

1 Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011
Bodrum Ticaret Odası Bodrum, Muğla

2 Konu Akışı Yeniden yapılandırılacak alacaklar(2 - 5 md.)
Kapsama giren kamu alacakları Ödenecek kısımlar Başvuru ve ödeme şartları Matrah Artırımı ( md.) Matrah artırımının konusu Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme (10 ve 11. md.) Kapsamı 2

3 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 1
Alacaklı Devlet Dairesi Alacağın Türü (beyan, tahakkuk veya vadesi ’ dan önceki) Maliye Bakanlığı Vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları Gümrük Müsteşarlığı Gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zamları İl Özel İdareleri Çeşitli harç ve katılma payı gibi bazı alacakları Belediyeler Vergi, tarifeden doğan ücret ve su alacakları Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanl. İd. Büyükşehir belediyelerinin su ve atık su alacakları 2 Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme zamları( tarihinden önceki) 3 TEDAŞ Elektrik alacakları Denizcilik Müsteşarlığı Kılavuzluk ve römorkörlük hizmet payı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Devlet hissesi, Devlet hakkı, özel idare payı ve madencilik fonu YURT- KUR Öğrenim kredisi alacakları TRT Elektrik payı ve bandrol ücretlerine ilişkin alacaklar KOSGEB KOSGEB Desteklerinden kaynaklanan alacaklar TOBB ve TOBB’a bağlı odalar Aidatlar OSB Elektrik, su, doğalgaz ve yönetim aidatları 3

4 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 2
Maliye bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Belediyeler ve İl Özel idareleri Kesinleşmiş alacaklar Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar I - Dava açma süresi geçmemiş ya da dava aşamasındakiler II - Temyiz aşamasındakiler(Terkin, Tasdik, Bozma) İnceleme ve Tarhiyat aşamasında bulunan işlemler 4

5 Kesinleşmiş alacaklar (ödenecek kısım) Yeniden Yapılandırılmış
YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 3 Kesinleşmiş alacaklar (ödenecek kısım) Vergi(gümrük dahil) aslı + vergi cezası + gec.faizi yerine; Vergi(gümrük dahil) aslının tamamı + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezalar + gecikme faizi yerine Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %50’si Diğer para cezalarının tamamı+ TEFE/ÜFE Örnek Normal Vadesi olan 2007 yılı Kurumlar Vergisi için yapılan incelemede tarihinde TL vergi farkı tespit edilmiştir. Söz konusu vergi aslı ve cezası işletmeye tebliği edilmiş ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmiştir Kamu alacağı Yeniden Yapılandırılmış Vergi Aslı Vergi Ziyaı Cezası - Gecikme Faizi Oranı 72% 12% Gecikme Faizi Tutarı 18.000 Toplam Maliyet 5

6 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 4
Kesinleşmemiş veya dava aşamasındaki alacaklar (ödenecek kısım) - I Dava açma süresi geçmemiş ya da ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmışsa ve/veya Uzlaşma süreci tamamlanmamışsa Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Diğer para cezalarının %50’ si + TEFE/ÜFE Örnek Normal Vadesi olan 2007 yılı Kurumlar Vergisi için yapılan incelemede tarihinde TL vergi farkı tespit edilmiştir. Söz konusu vergi aslı ve cezası işletmeye tebliği edilmiş ve Kanun yayımlandığı tarih itibariyle dava açma süresi geçmemiştir Kamu alacağı Yeniden yapılandırılmış Vergi Aslı 75.000 Vergi Ziyaı Cezası - Gecikme Faizi Oranı 72% 12% Gecikme Faizi Tutarı 9.000 Toplam Maliyet 84.000 6

7 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 5
Temyiz aşamasındaki alacaklar (ödenecek kısım) - II Temyiz süresi geçmemiş ya da temyize gidilmişse: Son karar terkin ise: Vergi(gümrük dahil) aslının %20’si + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %10’u Diğer para cezalarının %20’si + TEFE/ÜFE Son karar tasdik ise: Vergi(gümrük dahil) aslının tamamı + TEFE/ÜFE Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i Diğer para cezalarının %50’ si + TEFE/ÜFE Son karar bozma ise: Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + TEFE/ÜFE Kamu alacağı Terkin Tasdik Bozma Vergi Aslı 30.000 75.000 Vergi Ziyaı Cezası Gecikme Faizi Oranı 72% 12% Gecikme Faizi Tutarı 3.600 18.000 9.000 Toplam Maliyet 33.600 84.000 7

8 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 6
İnceleme ve Tarhiyat aşamasında bulunan işlemler Vergi(gümrük dahil) aslının %50’si + yayım tarihine kadar TEFE/ÜFE + yayımdan tebliğ tarihine kadar gecikme faizi Vergi aslına bağlı olmayan cezaların %25’i (İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuru şart) Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlarda Vergi aslı + TEFE/ÜFE 8

9 Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun alacakları
YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 7 Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun alacakları SGK Primleri ( ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş) işveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi Ödenecek Kısım Prim aslı + gecikme zammı yerine Prim aslı + TEFE/ÜFE İdari para cezası ( tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin ödenmemiş) Kesinleşmişse cezanın %50 si + TEFE/ÜFE Dava aşamasında ise %25’i + TEFE/ÜFE 9

10 YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR - 8
Başvuru Şartları : - Kanunun yayımını izleyen 2. ayın sonuna kadar yazılı başvuru - İnceleme aşamasında tebliğden itibaren 30 gün - Uzlaşma ve dava açma/devam ettirme hakkından vazgeçme Ödeme Şartları : - Peşin ödemeler faizsiz - Taksitli ödemeler arttırım ile - 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 - 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 - İlk taksit, SGK primlerinde yayımı izleyen 4. aydan, diğer alacaklarda 3. aydan başlar, - Kredi kartı ile ödeme yapılabilir - İade alacağından mahsup mümkün - Bir takvim yılında 2’ den fazla taksit ödenmezse kanundan yararlanılamaz, - kısmi ödeme kısmi yararlanma hakkı verir - Normal vergiler 1 takvim yılında 2 defa vadesinde ödenmezse kanundan yararlanılamaz 10

11 ÖZET Yeniden yapılandırılacak alacaklar Matrah Artırımı
Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme 11

12 MATRAH ARTTIRIMI 1 Arttırım yapılan dönemler ve vergiler için inceleme ya da tarhiyat yapılamaz 2006, 2007, ve 2009 yıllarına ilişkin Kurumlar vergisi matrah arttırımı Gelir vergisi matrah arttırımı Katma Değer Vergisi arttırımı Stopaj arttırımı Ücretlerde Serbest Meslek Ödemelerinde Kira Ödemelerinde YYİO İşi Ödemelerinde 12

13 MATRAH ARTTIRIMI 2 Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde Matrah Arttırımı(TL)
Asgari Matrah Arttırım Tutarı Yıl Matrah Art. Oranı Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Gelir Vergisi Mükellefleri için (Bilanço usulü) 2006 30% 19.110 9.550 2007 25% 20.650 10.320 2008 20% 22.440 11.220 2009 15% 24.460 12.230 Vergi oranı %20, zamanında beyanname verip ödeyenler için %15 Sadece kira geliri olan gelir vergisi mükellefleri için matrah, bilanço usulüne göre vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş tutarların 1/5’ i Matrah arttırımı yapılan yıla ait zararın %50’ si ve sonraki yılların karından indirilemez 13

14 MATRAH ARTTIRIMI 3 Katma Değer Vergisi Arttırımı(TL) Yıl
Arttırım oranı 2006 3,00% 2007 2,50% 2008 2,00% 2009 1,50% Hesaplanan KDV’ nin yıllık toplamına uygulanır, 3’ ten az beyanname verildiyse ya da istisna nedeniyle hesaplanan KDV yoksa Gelir ya da Kurumlar vergisi matrah arttırımı zorunlu, 14

15 MATRAH ARTTIRIMI 4 Stopaj Arttırımı (TL) 15 Yıl Ücret Ödemeleri
(Gayrisafi Ödeme Tutarı) Yıl Ücret Ödemeleri Kira Ödemeleri Serbest Meslek Hizmet Ödemeleri YYİO Hakedişleri Ödemeleri 2006 5,00% 1,00% 2007 4,00% 2008 3,00% 2009 2,00% 15

16 Başvuru ve ödeme şartları
MATRAH ARTTIRIMI 5 Başvuru ve ödeme şartları Hesaplanan vergiler gider yazılamaz, indirilemez Defter ve belgeleri yok edenler, defter sayfalarını yok ederek yerine yenisini koyanlar, ya da hiç koymayanlar ile sahte belge düzenleyenler matrah ve vergi arttırımından yararlanamaz Önceden tevkifat yoluyla ödenen vergiler bu vergilerden mahsup edilemez Tüm vergiler yerine sadece tercih edilen bir vergi türü ya da bir dönem için arttırım mümkün Devam eden incelemeler varsa bile arttırım yapılabilir Vergiler peşin ya da 2 aylık taksitler halinde ödenebilir Ödemelere kanunun yayımını izleyen 3. aydan başlanır Kredi kartı ile ödeme yapılabilir İade alacağı varsa mahsup talep edilebilir Taksitlendirme halinde uygulanacak katsayılar - 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05 - 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07 - 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10 - 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,15 Ödenmeyen taksitler 6183 sayılı kanuna göre göre takip edilir 16

17 ÖZET Yeniden yapılandırılacak alacaklar Matrah Artırımı
Stok, kasa ve ortaklar cari hesabında düzeltme - İşletmede olup kayıtlarda olmayan - Kayıtlarda olup işletmede olmayan 17

18 Stoklarda ve bazı varlıklarda düzeltme
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan Stoklarda ve bazı varlıklarda düzeltme Kapsam : Emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar Kimler : Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,(adi, kollektif şirketler dahil) Değerleme: Mükellefçe ya da meslek kuruluşunca belirlenen rayiç bedel Vergi oranı: - Genel oranda KDV’ ye tabi olanlar için %10 KDV - İndirimli oranda KDV’ ye tabi olanlar için ilgili oranın yarısı KDV - Kıymetli maden, ziynet eşyası için %2,5 vergi İndirim : Emtia için ödenen KDV indirilebilir Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde sorumlu sıfatıyla beyan edilir ve hesaplanan vergi ödenir 18

19 Emtia, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan Emtia, Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Emtia Nasıl : Gayrisafi kar oranına göre fatura ile çıkış Vergi oranı: İlgili her türlü vergisel yükümlülükler Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde fatura kesilmeli Kasa ve ortaklardan alacaklar Nasıl : tarihli net bakiye Vergi oranı: %5 Başvuru : Yayımdan itibaren 3 ay içinde yapılır ve hesaplanan vergi ödenir 19

20 Varlık barışı kanunun şartlarını ihlal edenler
5811 sayılı Varlık Barışı kanuna ilişkin düzenlemeler Varlık barışı kanunun şartlarını ihlal edenler Beyan edilen varlığı getiremeyenler, İlgili vergi tutarını ödemeyenler, Sermaye arttırımını yapamayanlar, Şartları taşımadığı için tarhiyat yapılanlar, 2 ay içerisinde eksik şartları yerine getirmeleri halinde kanundan yararlanır 19

21

22


"Vergi Affı Kanun Tasarısı Dinçer AYDEMİR YMM, Ortak 6 Ocak 2011" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları