Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Afetlere müdahalenin, etkili ve işbirliği içinde yapılabilmesi için

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Afetlere müdahalenin, etkili ve işbirliği içinde yapılabilmesi için"— Sunum transkripti:

1 Sphere Projesi Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi
Afetlere müdahalenin, etkili ve işbirliği içinde yapılabilmesi için ortak standartlar oluşturulmasını amaçlar. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

2 Sphere Projesi Nasıl Doğdu?
1994 yılında Ruanda’da yaşanan iç çatışmadan etkilenenler için insani yardım çalışmaları başlatıldı. Yardım çalışmalarında çok fazla zaman, kaynak ve insan enerjisi kullanıldı, ancak: Uluslararası Yardım Kuruluşları, STK’lar ve Yerel Otorite arasında uyumlu işbirlikleri kurulamadı. Sonuçta ölümler azaltılamadı ve yardım yeterince ulaştırılamadı. Ruanda olayı, insani yardım çalışmalarında ortak anlayış ve ortak ilkelerin oluşturulması için çalışmaları başlattı. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

3 Sphere Projesi Nasıl Doğdu?
1997’de Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu öncülüğünde insani yardım alanında çalışan bir grup STK tarafından başlatıldı. 2000’de ilk el kitabı basıldı. arasında 20 uluslararası STK tarafından kullanıldı. 2004’de pilot çalışmalardan gelen verilerle el kitabı geliştirildi, yeniden basıldı. Bugün 4000’den fazla uzman, 400 organizasyon ve 80 ülke katılımına ulaşılmıştır. Halen 16 uluslararası STK ve iletişim ağı temsilcileri Sphere Projesi’nin yönetim ve organizasyonunda yer almaktadır. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

4 Sphere Projesi Bugüne Nasıl Geldi ?
2000 Elkitabı basıldı. 2001’de Türkiye’de basıldı. 2004 Revize Elkitabı basıldı. 2008’de Türkiye’de hazırlanıyor. 1997 İlk görüşmeler 4000+ kişi 80 ülke 400 Organizasyon 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

5 Sphere El Kitabı Neleri İçeriyor?
Giriş; Sphere Nedir? Davranış Kuralları /Code of Conduct İnsani Yardım Sözleşmesi Her bölümde: Asgari Standartlar Temel Göstergeler Kılavuz Notlar Tüm Sektörler İçin Asgari Standartlar Su Sağlama, Sanitasyon, Hijyen Destekleme Beslenme, Gıda Güvenliği ve Gıda Yrd Barınak, Yerleşim Alanı ve Gıda-dışı Kalemler Sağlık Hizmetleri 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

6 Sphere Projesi’nin Uygulamadaki Yararları
İnsani Yardım Anlayışının ve İlkelerinin Güçlenmesi Etkili kaynak kullanımı Koordinasyon/Eşgüdüm sağlanması Katılımcılığın teşvik edilmesi Uygulamaların ölçülebilir ve değerlendirilebilir olması 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

7 Sphere Projesi Türkiye Uygulaması
2001’de Mercy Corps İnt. Kitabın Türkçeletirilmesi projesini başattı. Kitabın dağıtımı Sağlık Bakanlığı Sağlık Proje Koordinatörlüğü tarafından üstlenildi. İnsani Yardım alanında çalışan kurum ve kuruluş temsilcilerine bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapıldı. 2002’de proje tamamlandı. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

8 Sphere Projesi Türkiye Uygulaması
2008’de El Kitabının yenilenmiş 2004 baskısının çevirisi ve eğitimle tanıtılması için Mavi Kalem Derneği bir proje başlattı. Projenin fon sağlayıcısı Oxfam’dır. Oxfam halen Sphere Projesinin sekreteryasını yürütmektedir. Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Marmara Depremi sırasında yardım gönüllüleri tarafından kurulmuştur. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

9 Sphere Projesi Türkiye Uygulamasının Amacı:
Uluslararası deneyimlerle zenginleşmiş Sphere El Kitabının Türkçeleştirilmesi, Türkiye’deki kurum ve kuruluş temsilcileri ile paylaşılması amacıyla eğitimlerin uygulanması, Afete hazırlık ve Müdahale alanında Türkiye’de: Oluşmuş deneyime ve bilgi birikimine katkıda bulunulması, Sphere Projesinden daha etkin yararlanılması, Ülkemiz deneyim ve birikimlerinin de Uluslararası Sphere Projesine aktarılması. 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

10 Projenin Temel Aktiviteleri
Sphere El Kitabının çevirisi (2004 baskısı): CD olarak eğitimlerde dağıtılacaktır. Web sayfasından ulaşılabilecektir. Kısaltılmış kopyası basılı halde eğitimlerde dağıtılacaktır. Türkçe web sayfası; Sphere dökümanları temin edilebilir. Uluslararası deneyimler ve Türkiye deneyimleri hakkında bilgi alınabilir. 10 ilde kamu kurumları ve STK temsilcilerine projenin tanıtılması (eğitimler). 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem

11 Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi
Sphere Afete Müdahalede Asgari Standartlar ve İnsani Yardım Sözleşmesi Uyarlama ve Yaygınlaştırma Projesi Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Tahta Minare Mah. Yıldırım Cad. No:24 Fener/Fatih- İSTANBUL Telefon: Proje Tel: Faks: 2008 Sphere Projesi / Mavi Kalem


"Afetlere müdahalenin, etkili ve işbirliği içinde yapılabilmesi için" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları