Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION"— Sunum transkripti:

1 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
İSPANYA’DA OPTOMETRİ üyesidir İspanya Genel Optik Konseyi Ignacio Costa, Grad.O-O, M.Sc., PDG IESE, TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

2 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
İSPANYA’DAKİ OPTİSYEN-OPTOMETRİST SİSTEMİ Nasıl Oluşturuldu? “Optisyenlikten Optometriye Değişim” Paralel bir süreç: Meslek Örgütü ve Eğitimde Gelişim İlk eğitim alanlar: Mevcut Optisyenler Yeni Optisyen-Optometristler Daha sonra mevzuatta düzenleme İspanya’da Optik-Optometri: Optisyen-Optometristin Rolü Koruyucu göz sağlığında optisyen-optometristin yeri Mesleğimizin reklamını yapmak için bir fırsat İspanya’da optometride en son yasal ve siyasi gelişmeler TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

3 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
1918 1961 1964 1974 1977 1979 1990 1997 Nasıl Oluşturuldu? “Optisyenlikten Optometriye Değişim” Paralel bir süreç: Meslek Örgütü ve Eğitimde Gelişim İlk İspanyol Optik Derneği, mesleğimizi «koruyucu görme sağlığı hizmetlerinde bilimsel bir meslek ve ticari faaliyet» olarak tanımlamıştır. Optisyenlik mesleğinin yasal düzenlemesi yapılmış, tüm müesseselerde diploma zorunluluğu getirilmiştir. Kraliyet Kararnamesi ve bir içtüzük ile kurulan Ulusal Optisyenlik Koleji (Konseyi), mesleki camiayı yapılandırmış, kendisini mesleki yeterliliklerin kalitesini düzeltmeye ve mesleğin yasadışı icrasıyla savaşmaya adamıştır. Meslek konseyleri hakkında yeni kanun çıkmıştır. Yeni kanun, Ulusal Optisyenlik Kolejinin (konseyinin) Bakanlık üzerinden Devlet ile bağlantısı açısından bütünlenmiştir. Yeni içtüzük kabul edilmiş, iç kurallar daha yapılandırılmıştır. Optik ve Optometride yeni bir üniversite bölümü açılmıştır. Kolej (konsey) üyeleri bundan böyle diplomalı Optisyen-Optometrist olacaktır. Ulusal Optisyenlik Koleji, Ulusal Optisyen-Optometristler Koleji adını almıştır. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

4 İSPANYA ULUSAL OPTİSYEN-OPTOMETRİSTLER KOLEJİ
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION İSPANYA ULUSAL OPTİSYEN-OPTOMETRİSTLER KOLEJİ 2006 2010 İSPANYA GENEL OPTOMETRİ KONSEYİ TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

5 İSPANYA’DA OPTOMETRİ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION Paralel bir süreç: Meslek Örgütü ve Eğitimde Gelişim Mevcut Optisyenler ve Yeni Optisyen-Optometristler için Eğitim, günlük iş hayatı, kurs ve seminerleri konferans ve yazılı metinlerle sağlanırdı. Binoküler Optikte bir üniversite bölümü açılana kadar (1956). Üniversite eğitiminde, sadece gözlük satıcısı için değil, optometrik uygulamalarda faydalı olacak pek çok pratik bilgi verilmekteydi. 1972 yılında Madrid Complutense Üniversitesinde Optisyenlik Okulu açıldı. Üç yıllık yükseköğretimden sonra Optisyenlik Diploması veriliyordu 1990 yılında ilk Optik ve Optometri bölümü açıldı. İlk optik ve optometri bölümü 1972 yılında açılmıştı Günümüzde 13 Üniversite bu eğitimi vermektedir: 9 Devlet Üniversitesi 4 Özel Üniversite 1956 1972 1990 İSPANYA’DA OPTOMETRİ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

6 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

7 İSPANYA’DA OPTOMETRİ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION 1 DÜZEY DİPLOMA LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM Meslek mensubu olarak çalışma MASTER 2 DÜZEY DİPLOMA LİSANS ÜSTÜ Meslek mensubu olarak çalışma Master Doktora Uzmanlaşma Araştırma Öğretim Görevlisi İSPANYA’DA OPTOMETRİ VE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

8 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
İspanya’da Optik-Optometri: Optisyen-Optometristin Rolü Koruyucu göz sağlığında optisyen-optometristin yeri Optometri mesleği, yalnızca optik-optometri üniversite diploması olan bir meslek mensubunca icra edilebilir: Optik ve optometride legal üniversite diploması. İspanya Ulusal Optisyen-Optometrist Kolejinden ruhsatlı olunması (veya varsa bir başka resmi bölge ofisi) Birincil basamak sağlık meslek mensubu uzmanlık alanı zayıf çalışan görme sistemleri olan. Diğer mesleklere tabi olmayan, bağımsız birincil basamak sağlık mesleği. Oküler fizyoloji klinik uygulamaları. Görme sistemi bozukluklarının önlenmesi ve düzeltilmesi: Muayene ile. Görme anomalilerinin teşhis ve tedavisi ile. Sistemik veya patolojik belirtilerin tespiti. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

9 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
İspanya’da Optik-Optometri: Optisyen-Optometristin Rolü Koruyucu göz sağlığında İspanyol optisyen-optometristin yeri Eğitim almıştır ve aşağıdakileri yapmaya yasal yetkisi vardır: Görme sistemi öğelerinin sağlık durumunun ve işlevinin değerlendirilip tespit edilmesi. Görme anomalilerinin düzeltilmesi amacıyla muayene, iyileştirme ve düzeltici cihazların reçetelenmesi uygulamaları. Patolojilere ait oküler ve sistemik belirtilerin tespiti. Hastaların doğru sağlık meslek mensubuna sevk edilmesi. İspanyol Optisyen-Optometristler birincil aşama (koruyucu) sağlık sisteminde yasal olarak tanındıklarından ötürü, mesleğimizin reklamını yapmak ve kamu sağlığı hizmetlerinde ki önemli rolümüzü topluma tanıtmak için yetkili merciler önünde elimize büyük bir fırsat geçmiştir. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

10 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
Mesleğimizin reklamını yapmak ve kamu sağlığı hizmetlerinde ki önemli rolümüzü topluma tanıtmak için yetkili merciler önünde elimize geçen büyük fırsat. Özgür ve evrensel ulusal sağlık sistemi. Birincil, ikincil, üçüncül ve özel sağlık hizmetleri. Tüm ülkede dispanser ve ayakta tedavi merkezlerinden oluşan bir ağ. Uygun bir sağlık sistemi, ancak aşırı yoğunluk ve bekleme sırası sorunları. Özel sağlık şirketleri, daha az yoğunluk ve daha fazla personel sunmaktadırlar, dolayısıyla pek çok İspanyol, yasal sağlık sigortasının yanına özel sağlık sigortası alarak daha çok para harcamaktadır. İspanyol halkının %63’ü optisyen-optometriste gitmektedir. Sadece %37’si oftalmoloğa gitmektedir. Bunların: %26’sı Ulusal Sağlık Hizmetleri (İspanyol SGK) kapsamında, %11’s özel muayenehaneye veya özel sağlık sigortası kapsamında gitmektedir. Optisyen-Optometrist muayenehanesi, kanunen sağlık kurumu kabul edilmektedir. Aşağıdaki asgari kriterleri karşılamalıdır: Optisyen-Optometristin (üniversite mezunu ve aktif meslek örgütü üyesi) sürekli ve kesintisiz olarak mevcudiyeti. Yasalarca belirlenen asgari alet edevat ve cihazların bulunması ve kayıtların tutulması. İspanya Ulusal Optisyen-Optometristler Kolejine önceden üye olunması, ruhsatın olması. Bölge sağlık mercilerince denetime tabi tutulması. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

11 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
ÇÜNKÜ: İnsanların ömrü uzuyor Yaşam kalitesi artıyor Cerrahi ve ecza alanında gelişmeler var SORUNLAR ORTAYA ÇIKMIŞTIR: Devletin oftalmoloji hizmetleri dolmuş durumda Sosyal memnuniyetsizlik ve huzursuzluk söz konusu INSALUD (İspanyol SGK) Ulusal Optisyen-Optometristler Kolejine yönelmiştir. Optometristler, bekleme sıralarının hafiflemesinde faydalı olmuşlardır Oftalmologların birincil görme sağlığı ile ilgili yüklerini hafifletmişlerdir. Aşağıdaki amaçlar göz önünde bulundurularak yetkili makamlarla bir sistem oluşturulmuştur: “Çeşitli otonom bölgelerdeki aile hekimleri veya pratisyen doktorlar tarafından sevk edilen hastaların Görme sorunlarının önlenmesi, görmenin düzeltilmesi ve iyileştirilmesi amaçlı bir mekanizma kurulması» Optisyen-optometristin ulusal sağlık sisteminde birincil görme sağlığı uzmanı olarak entegre edilmesi, bu amaçla karşılıklı protokol yapılması ve görme sağlığı kapasitesindeki değişiklikten toplumun haberdar edilmesi. Patolojisi olmayan ve görme sorunları olan hastaların, aile hekimlerince optometriste sevk edilebilmesi. OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

12 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
İspanya’da Yedi Otonom Bölgede önemli düzeyde işbirlikleri sağlanmıştır. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

13 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
Bu anlaşmalar, İspanya Genel Optik Konseyi için pek çok siyasi avantaj da sağlamıştır. İspanyol Toplum Sağlığı Hizmetlerinin bir kısmını oluşturmak için büyük fırsat. Bu anlaşmalar, İspanyol optometristlerin birincil sağlık hizmetlerinde Ulusal Sağlık Sistemine tam entegrasyonu için ilk adımlardır. Yetkililer tarafından, hem daha düşük maliyetli hem de kaliteli genel göz ve görme sağlığı hizmetleri sunulmak isteniyorsa, bu alanda optisyen-optometristleri bağımsız hizmet sağlayıcı olarak düşünmelidirler. MESLEĞİMİZİN REKLAMINI YAPMAK VE KAMU SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEKİ ÖNEMLİ ROLÜMÜZÜ TOPLUMA KABUL ETTİRMEK İÇİN YETKİLİ MERCİLER ÖNÜNDE BÜYÜK BİR FIRSAT. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

14 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
En son yasal ve siyasi gelişmeler : Sağlık Kurumları Hakkında Kraliyet Kararnamesi Sağlık merkezlerinin yetkilendirilmesi için gerekli olan temelleri atmak adına sağlık kurumları aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: “Yasal yetkili meslek mensuplarının temel sağlık faaliyetlerini yerine getirdikleri, bireye göre belirlenen şekilde ilaç veya sağlık ürünleri verdikleri, teknik cihaz ve donanımın organize bir şekilde yer aldığı bir gruptur”. Optisyenlik Müesseseleri aşağıdaki şekilde sağlık kurumları olarak kabul edilmektedir: “ Bir optik ve optometri mezununun teknik yönetimi altında çalışan, optometri teknikleri ile görme yetisinin değerlendirilmesini de kapsayan faaliyetlerin yürütüldüğü, görme keskinliğine ilişkin önlem, tespit, koruma ve iyileştirme amaçlı uygun araçların kesilmesini, yapılmasını, ayarlanmasını, tedarik edilmesini, satılmasını, kontrol edilmesini ve taranmasını kapsayan, düşük görme yardımlarının yapıldığı ve oküler dış protezlerin düzeltildiği sağlık kurumlarıdır “. Kraliyet Kararnamesi yürürlüğe girme tarihi: 24 Ekim 2003. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

15 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
En son yasal ve siyasi gelişmeler : Sağlık Kurumları Hakkında Kraliyet Kararnamesi Yasal düzenleme: Nitelikli sağlık mesleklerinin temel özellikleri, mesleki eğitimin genel yapısı, mesleki gelişim. Hem kamu hem özel sağlık hizmetlerinde uygulanabilmelidir. Nitelikli Sağlık Meslekleri aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: yasal olarak tanınmış meslek okullarında verilen lisans veya uzmanlık eğitimleri, esasen ve özlerinde, bu mesleği sağlık hizmetlerine uygun bilgi, beceri ve tutumlarla uygulayan kişilere yönelik olan mesleklerdir. Optik ve optometri alanında mezun kişiler, sağlık meslek mensupları olarak kabul edilirler. “Mezuniyet derecesi açısından: meslek, Optik ve Optometri bölümünden mezun kişilerce icra edilir” “Optik ve optometri alanında üniversite mezunu kimseler, oküler refraksiyon kusurlarının tespiti alanında faaliyet gösterir, bunun için cihazlar kullanırlar, önlem alma ve görme hijyeni teknikleri konusunda eğitim verir, optik gereçlerin düzeltilmesi, kontrolü ve taranması konusunda çalışmalar yaparlar.” TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

16 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
En son yasal ve siyasi gelişmeler : Sağlık Mesleklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Hizmetlere ilişkin reklamlar, faaliyet ve reçetelerin bilimsel temeline titizlikle saygı göstermelidir. Reklamlar objektif, dikkatli ve doğru olmalı, yanlış umutlar uyandırmamalıdır. Aynı şekilde meslek örgütümüzde de refraksiyon gibi mesleki hizmetlerde indirim ile reklam yapılması yasaklanmıştır. Verilen bilgiler doğru, ketum, ihtiyatlı ve kapsamlı olmalıdır. Bu kurallara uyulmaması, cezai işlemle sonuçlanacaktır. Bundan başka, uygun sorumluluk sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Meslek örgütleri, üyelerine bu zorunluluğu yerine getirme imkanını tanıyacak hizmet ve ürünleri sunabilmektedir. Sağlık meslek mensuplarının kamuya açık listeleri bulunmaktadır ki bu şekilde hastalar kendi haklarını, klinik bilgi ve belgeleri görebilme imkanını elde etmektedirler. TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

17 Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION Siyasette ve Hukukta Son Gelişmeler : Lehimize Sonuçlanan Mahkeme Kararları OPTİSYEN-OPTOMETRİSTLER, OFTALMOLOGLARIN YETERLİLİKLERİNE TECAVÜZ ETMEMEKTEDİRLER TABİPLER KONSEYİ TARAFINDAN AÇILAN BİR DAVA REDDEDİLMİŞTİR. Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

18 Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION Balear Adaları Tabipler Odası: «Oftalmologların mesleki yeterliliklerine karşı alenen bir istila söz konusudur. İnsanın görme kapasitesinin tespiti ve düzeltici oküler protezlere reçete yazılması, optisyen-optometristlerin yasal yeterlilikleri değildir.» Balear Adaları Yüksek Mahkemesi tarafından verilen karar hükümsüz kılınmıştır. Tabipler Odası temyize başvurmuştur. Yüksek Mahkeme, talebi kabul etmemiştir. Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

19 Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION «Optisyen-optometristler, optik ve optometri alanında eğitim görmüş olan, cihaz kullanımıyla yaptıkları ölçümlerle, tedbir eğitimleri ve görme hijyeni teknikleri ile oküler refraksiyon bozukluklarını tespit eden, optik gereçlerin düzeltilmesi ve kontrolünü uygulayan üniversite mezunu kimselerdir.» «Mesleki işlevlerine yönelik akademik eğitim aldıklarından dolayı, optik ve optometri alanında üniversite mezunlarının tanınması ile halkın sağlığının tehlikeye atılması söz konusu değildir.» Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

20 Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION « Optisyen-optometristlik mesleği, görme durumunun tam olarak tespit edilebilmesi için gereken akademik eğitimin ve yeterli derecede bilginin oluşmasına imkan veren bir üniversite eğitim programı olarak geliştirilmiştir.» «Bu durum, oftalmologların göz ve görme patolojisi ile ilgili özgül yeterliliklerini etkilememektedir.» Yüksek Mahkeme, oftalmologların aleyhine karar vermiştir TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

21 Endülüs Yüksek Mahkemesi
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION Mevzuatta ve Siyasette Son Gelişmeler : Lehimize Sonuçlanan Yeni Mahkeme Kararları Endülüs Yüksek Mahkemesi, Tıp Derneği’nin yeni anlaşmaya karşı açmış olduğu davayı reddetmiştir. Görmenin korunması ve desteklenmesi faaliyetleri, oftalmologların yeterlilik alanlarına tecavüz etmemektedir. Endülüs Yüksek Mahkemesi TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

22 Endülüs Yüksek Mahkemesi
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION Oftalmologlara karşı haksız rekabet oluşturmamaktadır. «hastaya hızlı hizmet verilmesi şeklinde sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, Endilüs toplum sağlığı daireleri için bir araçtır» Görme sorunu olan hasta aile hekimine gittiğinde, doktor tarafından görme testi için herhangi bir optisyen-optometriste sevk edilebilmektedir. Endülüs Yüksek Mahkemesi TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

23 Endülüs Yüksek Mahkemesi
OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION «Hastanın görme performansının ölçülmesi, optisyen-optometristin işlevlerinden bir tanesidir ve bu nedenle, görmenin daha iyi hale getirilmesi, tedbir ve hijyenlerin tanıtılması, oftalmogların herhangi bir faaliyet alanına tecavüz etmemektedir.» Endülüs Yüksek Mahkemesi TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06

24 OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION
Teşekkür ederim! Ignacio Costa, Grad.O.O., M.Sc., PDG IESE Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas Princesa, 25, 4ª planta Edificio Hexágono Madrid (İspanya) / 4 Telefon Faks  Cep Telefonu TURQUIA- ISTANBUL - 18 MAR 06


"OPTOMETRY IN SPAIN: AN UNSTOPPABLE EVOLUTION" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları