Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

18 EYLÜL 2009 FİYAT KARARNAMESİ ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve OLASI SONUÇLARI Ekim 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "18 EYLÜL 2009 FİYAT KARARNAMESİ ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve OLASI SONUÇLARI Ekim 2009."— Sunum transkripti:

1 18 EYLÜL 2009 FİYAT KARARNAMESİ ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve OLASI SONUÇLARI Ekim 2009

2 DURUM TESPİTİ Küresel sistemdeki krizin etkileri Türkiye ekonomisinde de ciddi bir şekilde hissedilmeye başlandı. 2009 yılı tahmini bütçe açığı 63 milyar TL. Ekonomide %6’lık bir küçülme öngörülüyor. İşsizlik oranı ise %15 sınırına dayandı. Tehlike sinyalleri veriyor. IMF ile yeni bir stand by anlaşması gündemde tasarruf tedbirleri adı altında yeniden kemer sıkma dönemi başlıyor. Ekonomik krizin faturası biryana hükümetin izlediği yanlış politikalar sonucunda ilaçta ve sağlıkta da ciddi bir bütçe açığı oluşmuş durumdadır.Bunun da bir ek faturası var. Hükümet ilaç ve sağlıkta oluşan bütçe açığını kapatmaya yönelik bir tasarruf paketi açıkladı. İlaçta 3.3 milyar TL’lik tasarruf öngörülüyor. “Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına dair Karar” ve SUT’ta yapılan değişikliklerin temel amacı da bu.

3 DURUM TESPİTİ Bu tasarruf paketi IMF’nin 2010 yılı için öngördüğü 1 milyar $’lık tasarrufun bile oldukça üzerinde. Açıklanan İlaç fiyat kararı ve SUT mevcut şekliyle yürürlüğe girdiğinde planlanan 3.3 milyar TL’lik tasarrufun sektörel dağılımı: İlaç Sanayi 2,310 Milyon TL - tasarruf paketinin %70 Dağıtım kanalları 330 Milyon TL - tasarruf paketinin %10 (% 1.8) Eczaneler 660 Milyon TL - tasarruf paketinin %20 (% 3.7) İlaç Sanayinin önerisi olan 2.4 Milyar TL’lik tasarruf paketi onaylanır, ilaç fiyat kararı ve SUT uygulamaları bu şekilde düzenlenirse yeni tasarruf paketinin dağılımı ise: İlaç Sanayi 1,680 Milyon TL Dağıtım Kanalları 240 Milyon TL (% 1.3) Eczaneler 480 Milyon TL (% 2.7) olarak öngörülmektedir. Not: -2009 yılı toplam ilaç harcaması 18 milyar TL olarak gerçekleşecektir. -2009 yılı SGK + Konsolide Bütçe + Yeşil Kart toplam ilaç harcamasının 15 milyar TL olması beklenmektedir. -2010 yılı tahmini SGK + Konsolide Bütçe + Yeşil Kart ilaç harcamalarının yukarıda belirtilen ilaç fiyat kararı ve SUT uygulamalarıyla daha da düşürülmesi hedeflenmektedir.

4 İLAÇ FİYAT KARARINDAN ETKİLENMEYECEK (FİYATI DEĞİŞMEYECEK) İLAÇLAR

5 İLAÇ FİYAT KARARINDAN VE SUT’TAN ETKİLENECEK (FİYATI DÜŞECEK) İLAÇLAR
20 yıllıktan eski ilaç statüsündeki ve dsf 6.79 tl-psf 10 tl'nin üzerinde olan ilaçlardan, orjinal olanlarda %33’lük; jenerik ürünlerde de %25’lik ilaç fiyat düşüşü olacaktır. 776 eşdeğer üründe kamu kurum iskontosu %11’den %24’e çıkarılacaktır. 137 eşdeğeri ve referans fiyatı olmayan orjinal ilaçlarda da %24 (baz iskonto %11+%13) iskonto uygulanacaktır. Bu ürünler 30 nisan 2010 tarihine kadar referans fiyat alacaklardır. Bu tarihe kadar %24 kamu kurum iskontosu yapacaklardır.

6 Sonuç Hükümet 2010 yılı ilaç harcamalarında %17’lik bir düşüşü planlamaktadır. Yapılacak ilaç tasarrufunun %20’sinin eczaneler tarafından karşılanması öngörülmektedir. 2010 yılında eczane cirolarında %17, eczane gelirlerinde %20 düşüşe yol açacaktır. Görünen o ki açıklanan tasarruf paketi 2,400 milyon TL ile 3,300 milyon TL arasında bir tabana oturacak Bu tasarrufun 500 milyon ile 700 milyon TL arasındaki kısmı eczanelerden karşılanması öngörülüyor. 500 milyon/ eczane TL. eczane başına yıllık ortalama gelir kaybı oluşacaktır. İlaç fiyatlarındaki düşüşten dolayı oluşacak tahmini stok zararı yaklaşık 220 milyon TL olacaktır. 220 milyon/ eczane TL. eczane başına ortalama stok zararı oluşacaktır.

7 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

8 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 8

9 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 9

10 ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ 10

11 TESPİT İlaç Fiyat Kararı ve SUT’ta yapılan son değişiklikler ile ilaçta tasarrufa gidilmesine yönelik açıklanan paketin eczane ekonomilerine toplam maliyeti yaklaşık milyon TL olması bekleniyor. Serbest eczanelerin bu yükü kaldıramayacağı açıktır. 8000 eczanenin geleceğinin tehdit altında olduğu bir ülkede bu uygulamalar kabul edilemez. Sağlıkta dönüşüm programının yükünü çeken ve bu nedenle sıkıntı yaşayan eczanelerin bu gün tasarruf maliyetini üstlenmek yerine ekonomik desteğe, meslek hakkına vb. destek programlarına ihtiyacı vardır. Yürürlüğe girecek İlaç Fiyat Kararı ve SUT TEB ve Eczacı Odalarının ortak talepleri doğrultusunda yeniden revize edilmelidir.

12 TALEPLERİMİZ 1- Beşeri ilaçların fiyatlandırılmasına dair kararda değişiklik yapılarak eczacı kâr marjı kademeli olarak artırılarak en az %30’a yükseltilirken (TEB, ilaç sanayisi, ilgili bakanlıklar arasında sürdürülen görüşmeler sırasında Sayın Sağlık Bakanı tarafından görüşmeye katılan TEB yöneticilerine de ilaç fiyat kararnamesi değişikliği sırasında eczacı kâr hadlerini de yeniden düzenleyip eczacı kârlılığını %30’a çıkartalım önerisi yapılmıştır), kutu başına da standart bir meslek hakkı verilmelidir. 2- Sanayi iskontosunun eczane ekonomilerinde yol açtığı kayıp %24 iskonto (baz iskonto %11 + %13 ilave iskonto) ile birlikte daha da artacaktır. Sanayi iskontosunun eczaneler üzerinden taşınmasına artık bir son verilmelidir. 3- Muayene ücretlerinin tahsilatı eczaneler üzerinden kaldırılmalıdır.

13 TALEPLERİMİZ 4- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklik nedeniyle İlaç Pazarı’nın yaklaşık %77’sinde fiyatlar düşecek. Bu uygulama eczane ekonomilerinde ciddi bir kayba yol açacaktır. Eczanelerin stok zararları güvence altına alınmalı ve yeniden değiştirilmesi zorunlu hale gelen tebliğin yürürlüğe girdiği tarih dikkate alınarak en az 60 günlük geriye işletilmeli ve fiyatı düşmüş ürünler bu sürenin başlangıcından itibaren eczanelere verilmelidir. SUT değişiklikleri de bu geçiş sürecine uygun olmalıdır. 5- SUT tıbbi ve bilimsel temellere dayanmalıdır. 6- Tüm bu talepler ile ilgili görüşmeler 23 Ekim 2009 tarihine kadar yapılmalı ve 24 Ekim 2009 tarihinde başkanlar kurulu yapılarak sonuçlar değerlendirilmelidir. 7.Taleplerimiz karşılanmazsa eylem planı hazır olmalı, 24 Ekim 2009 başkanlar kurulu toplantısının ardından yaşama geçirilmelidir.


"18 EYLÜL 2009 FİYAT KARARNAMESİ ve SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve OLASI SONUÇLARI Ekim 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları