Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

QM olmadan Tedarik SAP Best Practices.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "QM olmadan Tedarik SAP Best Practices."— Sunum transkripti:

1 QM olmadan Tedarik SAP Best Practices

2 Amaç, Faydalar ve Anahtar Süreç Adımları
Kalite Yönetimi olmadan tedarik Faydalar Satınalma bilgi kayıtları, satıcı listeleri, sözleşmeler gibi birleştirici veri kümeleri kullanımı Teklif taleplerinin satınalma siparişlerine otomatik tayini Role özgü iş listelerinin işlemesi mümkündür Anahtar Süreç Adımları Satınalma taleplerini görüntüleyin ve tayin edin Tayin edilen talepleri satınalma siparişlerine dönüştürün / Satınalma siparişini manüel olarak yaratın Satınalma siparişini değiştirin Satınalma siparişini onaylayın Satınalma siparişini yazdırın Satıcıdan mal alın Münferit kalem temelinde fatura girişi Yapılan Ödeme

3 Gerekli SAP Uygulamaları ve Şirket Rolleri
Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0 Şirket Rolleri Satınalma Sorumlusu Satınalan Depo Görevlisi Satıcılar Muhasebesi Uzman

4 Ayrıntılı Süreç Tanımı
QM olmadan Tedarik Bu tedarik prosesinde, bir teklif karşılaştırma listesi, ilgili satıcıların yanıtlarını/tekliflerini değerlendirerek satınalma çalışanının en iyi tedarik kaynağını seçmesine olanak tanır. Satınalma talebi, Malzeme İhtiyaç Planlaması (MİP) prosesi yoluyla veya talep eden kişi tarafından manüel olarak üretilir. Satınalan kişi, satınalma talebinin doğruluğunu onaylar ve satınalma talebini bir satınalma siparişine dönüştürür. Satınalma siparişi, satıcıya gönderilmeden önce ön tanımlı miktar temelinde onaya tabi tutulur.

5 İş Akışı Diyagramı QM olmadan Tedarik Olay MİP Kontrolörü Satınalan
MİP Üretilen Tedarik İhtiyaçları MİP Kontrolörü Satınalma Talebi Yaratın Evet Satınalma Sorumlusu Satınalma Siparişini Onaylayın Hayır Evet Satınalan Teklif Talebi İhtiyacı Satınalma Siparişi (SAS) Doğru mu? Satınalma Siparişini Değiştirin SAS Onayı Gerekli mi? Satınalma Siparişini Yazdırın Satınalma Siparişini Gönderin (Satıcıya) Hayır Hayır Hayır Tedarik için Teklif (128) Evet Evet Depo Görevlisi Stok MG/FG SFS MG Fişini Yazdırın Malları Kontrol Edin (Hata Kaydı Yok) Satıcıdan Satınalma Siparişine Mal Alın Malları Tahditli Kullanılabilir Stoka Alın Satıcılar Muhasebesi Yapılan Ödeme MG/FG SFS Küçük farklar Cari borç tutarının vergisini kullanın Münferit Kalem Temelinde Fatura Girişi AP Denetçisi Harici Mali Muhasebe (102) Maliyet Muhasebesi Uzmanı (Ay Sonu) Mali Muhasebede Dönem Sonu Kapanışı (159) MİP = Malzeme İhtiyaç Planlaması, RFQ = Teklif Talebi, MG/FG = Mal Girişi/Fatura Girişi, SFS = Satınalma Fiyat Sapması

6 Anahtar Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sembol Tanım
Bant: Accounts Payable Clerk veya Sales Representative gibi bir kullanıcı rolünü tanımlar. Bu bant aynı zamanda belirli bir rolden çok, bir organizasyon birimi veya grubunu da tanımlayabilir. Bu tablodaki diğer iş akışı sembolleri bu satırlara dahildir. Senaryodaki tüm rolleri kapsamaya yetecek sayıda satırınız vardır. Rol bandı söz konusu rol için yaygın görevleri içerir. Harici Olaylar: Senaryoyu başlatan, sonlandıran veya senaryodaki olayların gidişatını etkileyen olayları içerir. Akış çizgisi (kesiksiz):: Çizgi, adımların normal sırasını ve senaryodaki akış yönünü gösterir. Akış çizgisi (kesikli): Çizgi, senaryodaki sık kullanılmayan veya şartlı görevlere akışı gösterir. Çizgi ayrıca iş akışına dahil belgelere de gidebilir. Bir senaryo prosesindeki veya adım olmayan bir olaydaki iki görevi birbirine bağlar İş Bağlantısı / Olayı: Senaryoya girilmesine veya senaryodan çıkılmasına yol açan veya senaryo sırasında gerçekleşen harici bir Prosese giden bir işlemi tanımlar Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez Birim Proses: Senaryonun adım adım kapsadığı bir görevi gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelir Proses Referansı: Senaryo başka bir senaryonun tamamına referans veriyorsa, senaryo numarasını ve adını buraya girin. Alt Proses Referansı: Senaryo kısmen başka bir senaryoya referans veriyorsa, senaryo numarasını, adını ve bu senaryodaki adım numaralarını buraya girin Proses Kararı: Son kullanıcı tarafından yapılacak bir seçimi gösteren, bir karar / dallanma noktasını belirtir. Çizgiler, karonun değişik bölümlerinden çıkan farklı seçenekleri temsil eder. Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; adımın yürütülmesinden sonra yapılacak bir seçimi yansıtır Sembol Tanım Kullanım Açıklamaları Sonraki Diyagrama / Son Diyagramdan: Diyagramın sonraki / önceki sayfasına yönlendirir Akış diyagramı sonraki / önceki sayfada devam eder Yazılı Kopya / Belge: Basılı bir belge, rapor veya formu gösterir Belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir görev adımı tarafından oluşturulan bir belgeyi yansıtmak için kullanılır; bu şekil, çıkan hiçbir akış çizgisini içermez Mali Gerçekleşmeler: Bir mali kayıt belgesini gösterir Bütçe Planlama: Bir bütçe planlama belgesini gösterir Manüel Proses: Manüel olarak yapılan bir görevi kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; depoda bir kamyonun boşaltılması gibi manüel olarak gerçekleştirilen ve iş akışını etkileyen bir görevi yansıtmak için kullanılır. Var Olan Versiyon / Veriler: Bu blok, harici bir prosesten beslenen verileri kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bu şekil harici bir kaynaktan gelen verileri yansıtır; bu adım gelen herhangi bir akış çizgisini içermez Sistem Başarılı / Başarısız Kararı: Bu blok, yazılım tarafından alınan otomatik bir kararı kapsar Genellikle belgedeki bir görev adımına karşılık gelmez; bir adımın yürütülmesinden sonra sistem tarafından alınan otomatik bir kararı yansıtmak için kullanılır. Diyagram Bağlantısı <İşlev> SAP Harici Yazılı Kopya / Belge Mali Gerçekleşmeler İş Bağlantısı / Olayı Bütçe Planlama Birim Proses Manüel Proses Proses Referansı Mevcut Versiyon / Veriler Alt Proses Referansı Proses Kararı Sistem Başarılı / Başarısız Kararı

7


"QM olmadan Tedarik SAP Best Practices." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları