Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi"— Sunum transkripti:

1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

2 İLETİŞİM Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Bahçesi BESYO Binası 1. Kat 10100-Balıkesir/Türkiye Tel:(266) Fax:(266) E-Web:

3 İLETİŞİM

4 KURULUŞ Balıkesir Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca ve Yükseköğretim Kurulunun 1/8/1990 tarih ve EÖ/ /3510 sayılı kararı gereğince, yılında kurulmuştur. 1996 yılında laboratuvar çalışmalarına başlamıştır.

5 KALİTE POLİTİKASI Laboratuvarımız;
Yaptığı hizmetlerde TS EN ISO/IEC 17025:2005 standardına bağlı kalarak ve ilgili yasa, tüzük, yönetmeliklere uygun, etkinliğini sürekli iyileştirme prensibi ile çalışmayı, Hizmet kalitesini arttırmak için, gerekli eğitimlerini almış ve eğitimleri her zaman desteklenen, deney metotlarını uygulayabilen, uzman personel çalıştırmayı, Deney metotlarının güncelliğini takip ederek ve müşteriden gelecek istekleri de göz önünde bulundurup, uygulayarak, deneylerde kullanılan ölçüm cihazlarının doğrulama ve kalibrasyonlarını zamanında yaparak, teknolojiyi sürekli takip edip olanaklar çerçevesinde deney cihazlarını yenileyerek, deney hizmeti sırasında kullanılan laboratuvar sarf malzemesi, teçhizat ve gerekli hizmet alımlarını yürüttüğümüz tedarikçilerimizi titizlikle seçerek hizmet kalitesini arttırmayı, Gizlilik ve tarafsızlık ilkesine bağlı kalmayı, taahhüt eder.

6 ORGANİZASYON ŞEMASI MÜDÜR MÜDÜR YARDIMCISI

7 HAKKIMIZDA Merkezimizde,
Merkezimiz personellerince işletmelerden alınan, işletmeler tarafından getirilen ve Resmi Kurumların denetleme çalışmaları sırasında aldıkları atık su numunelerinin analizleri yapılmaktadır. Doktora, yüksek lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerin deneysel çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenci ve bireylerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla konferanslar, seminerler, paneller düzenlenmekte ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

8 AKREDİTASYON Laboratuvarımız, deney ve kalibrasyon laboratuvarları için kurulmuş olan TS EN ISO/IEC 17025: 2005 Kalite Yönetim Sistemine geçmek isteği ile Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) başvuru yapmış ve Mart-2008 de TÜRKAK tarafından gönderilen üç kişilik denetleme ekibinin denetimini başarı ile geçirerek 14 Kasım 2008’de akredite olmuştur. Merkezimizin bu akreditasyonu ile Üniversitemiz, Türkiye de Atıksu analizleri kapsamında akredite olmuş üçüncü üniversite olmuştur.

9 AKREDİTASYON

10 YETERLİK BELGESİ Laboratuvarımız, Türk Akreditasyon Kurumuna (TÜRKAK) akredite olduktan sonra Çevre Ölçüm ve Yeterlik Belgesi almak isteği ile Çevre ve Orman Bakanlığına başvuru yapmış ve Haziran-2009’da Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen üç kişilik denetleme ekibinin denetimini başarı ile geçirerek 19 Ekim 2009’da Çevre Ölçüm ve Yeterlik Belgesi almıştır.

11 YETERLİK BELGESİ

12 KARŞILAŞTIRMA TESTLERİ
Merkezimiz, Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve TS EN ISO/IEC 17025: 2005 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları için Genel Şartlar) kapsamında, TÜBİTAK-UME ve Çevre ve Orman Bakanlığınca ayrı ayrı organize edilen karşılaştırma testlerine her yıl katılmaktadır. 2007 yılından itibaren her yıl altı aylık periyotlarla katıldığımız bu karşılaştırma testlerinde akreditasyon kapsamındaki deney parametreleri için Z skorlarımız doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilebilir sınırlar içinde olmuştur. 2007 yılında ilk defa katıldığımız TUBİTAK-UME’nin organizasyonundaki karşılaştırma testinde 28 akredite olmuş ve çalışmasını sürdüren deney laboratuvarı arasında KOİ deneyi için Z=0 skoru ile merkezimizin KOİ sonucu referans değer olarak kabul edilmiştir.

13 PERSONEL Yard. Doç. Dr. Gamze ARIKIL (Müdür) Dr. Zeki TÜNAY (Uzman)
Yük. Kimyager Ayla GÜNGÖR (Uzman) Çevre Yük. Müh. Hande YALÇIN (Uzman) Sekreter Reşat KILIÇ Teknisyen Hasan ÇETİNASLAN

14 TEKNİK DONANIM Merkezimizde;
Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre UV-Vis Spektrofotometre Termo Reaktörler Numune Alma Cihazları Deiyonize Saf Cihazı Etüv İnkübatör Hassas Terazi Vakumlu Süzme Aparatı pH Metre Sepetli Isıtıcı mevcuttur.

15 YAPILAN DENEYLER Akreditasyon Kapsamında Yapılan Deneyeler
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Askıda Katı Madde (AKM) Yağ-Gress pH Bakır (Cu) Demir (Fe) Nikel (Ni) Çinko (Zn) Krom (Cr) Kurşun (Pb)

16 YAPILAN DENEYLER Akreditasyon Kapsamı Dışında Yapılan Deneyeler
           Toplam Organik Karbon Amonyum                                         Amonyum Azotu                                                                                                      Klorür                                                                                             Krom VI                                                                                            Nitrat                                                   Nitrit                                                    Siyanür                                                Sülfat                                                   Sülfür                                                  Toplam Azot                                         Bor                                                      Toplam Fosfat                                                  Orto Fosfat                                           Florür                                                 Fenol                                            

17 ETKİNLİKLER 2007 Yılında Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde
Merkezimiz ve Balıkesir Belediyesinin ortak organizasyonu ile halka açık “Su Kıtlığı ile Mücadele” paneli düzenlemiştir. 2008 ve 2009 Yıllarında Merkezimiz, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün organizasyonundaki Çevre Haftası etkinliklerine katılmıştır.

18 ETKİNLİKLER Merkezimiz uzmanlarından Yük.Kimyager Ayla GÜNGÖR;
2003 Yılında Altı Eylül İ.Ö.O.’unda “Çevre Kirliliği” konulu eğitim semineri, 2008 Yılında Fırat İ.Ö.O.’unda “Su Kirliliği ve Çevre Bilinci” konulu eğitim semineri, 2009 Yılında Atatürk İ.Ö.O.’unda “Su Kirliliği ve Çevre Bilinci” konulu eğitim semineri, 2010 Yılında Gzi İ.Ö.O. ve Zağnos İ.Ö.O’unda “Su Kirliliği ve Çevre Bilinci” konulu eğitim semineri, 2011 Yılında 23 Nisan İ.Ö.O.’unda “Deterjanların Çevre Kirliliğine Etkileri” konulu eğitim semineri vermiştir.

19 HEDEFLER Merkezimizin öncelikli hedefleri arasında Balıkesir
ilindeki resmi ve özel kuruluşlarla, halkın ihtiyacına cevap verebileceğini düşündüğümüz İçme ve Kullanma Sularının Kimyasal Analizi Gıda Analizleri Baca Gazı ve Toz Analizleri Gürültü Analizlerini yapabilir duruma gelmek vardır.


"İLETİŞİM Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları