Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ"— Sunum transkripti:

1 Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ
Samsun – Kastamonu – Erzurum Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği Yelgin MESCİ PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ

2 Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı
Stratejik Planlama (Performans Göstergeleri) Yerel Paydaşların hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerine katılımı Pro-aktif(başlatıcı, inisiyatif alan), esnek, dinamik Önceliklerin belirlendiği kesin adımların yer aldığı uygulama programlarına dayalı Bölgesel ve kurumsal planlar için (stratejik + fiziksel) yeni bir yapılanma Kaynak planlaması ve finansal programın entegrasyonu

3 Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program İlerleme Raporları
Stratejik Çerçeve Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program İlerleme Raporları Katılım Öncesi Ekonomik Program Ön Ulusal Kalkınma Planı

4 Ön Ulusal Kalkınma Planı
Bölgesel Gelişme Ekseni kapsamında ulusal düzeyde bölgesel gelişme stratejisi belirlenmiş ve bu doğrultuda öncelik alanları tanımlanmıştır: Tarım ve Kırsal Kalkınma KOBİ’ler Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı (çevresel altyapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.) Yerel Kalkınma Girişimleri (kültür, turizm, tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.) Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması ve Güçlendirilmesi

5 Yeni Bölgesel Kalkınma Anlayışı
2002 yılında 12 adet Düzey-I, 26 adet Düzey-II ve 81 adet Düzey-III bölge birimi oluşturulmuştur. Bölgemiz kodu Düzey-II İBBS da TR83 tür. DPT Müsteşarlığınca ihalesi yapılmış ve çalışmaları son aşamasına gelen Bölgesel Kalkınma Planı ise “YEŞİLIRMAK HAVZA GELİŞİM PROJESİ” dir.

6 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi; Amasya, Çorum, Samsun, Tokat İllerini içine alan ve Türkiye’nin kalkınmışlık çizgisinin altında kalan bu bölgenin top yekun planlı bir kalkınma çizgisine ulaştırılması hedeflenerek hazırlanmış bir “bölgesel kalkınma modeli”dir.

7 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Bölgesel niteliği ve proje yönetiminin bir yerel yönetim birliği olması nedeniyle AB tarafından son derece cazip bulunmuş, DPT tarafından özellikle yönetim açısından diğer DÜZEY-II bölgelerine model olarak alınmıştır. Türkiye İktisat Kongresi İzmir’de YHGP ve bu projenin yönetimi için kurulan YHKB sunumu yapılmıştır.

8 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
AB Yapısal Fonları’ndan ülkemize yapılacak hibe yardımların önemli bölümünün yerel ve bölgesel nitelikli projelere aktarılacak olması nedeni ile Havzada Nisan 2002’den itibaren DPT ve AB temsilcileri ile ortaklaşa GZFT analizi gerçekleştirilmiş, illerin öncelikleri ve bunlara bağlı tedbirler tespit edilmiş, son aşamada da bölge vizyonu oluşturulmuştur.

9 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
PROJENİN KAPSAMI: Projenin coğrafi alanı, Yeşilırmak Havzası sınırları içinde bulunan 4 ilin bulunduğu, yaklaşık km² lik ve 516 km. uzunluğunda olan alandır. Bu illere bağlı olarak, havzada 44 ilçe, 195 belde ve 2446 köy bulunmaktadır.

10 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
PROJENİN YÖNETİMİ: Projenin yönetimi Havzada yer alan 5 ilin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan, 23 Eylül 1997 tarih ve 97/9992 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile kurulmasına izin verilen “Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği” tarafından sağlanmaktadır.

11 Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi
Bölgemizde kullanılacak AB Yapısal Fonlarının etkin kullanımı için Kalkınma Birliğinde DPT’nın da katkıları ile program uygulama birimi kurulmuştur. Bu kapsamda internet ortamında bilgilendirme amacıyla sitesi açılmıştır.

12 AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı Temel Amaç
Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması Bölgesel potansiyellerin harekete geçirilmesi Uygulamaya yönelik yapıların oluşturulması, koordinasyonu, yönetimi ve uygulamada etkinliğin sağlanması (Yerel+ Merkezi) Proje hazırlama ve uygulama kapasitesinin artırılması Ortak proje üretme ve uygulama kültürünün ve sahiplenmenin geliştirilmesi Yapısal fonlara hazırlık

13 Düzey 2 Kalkınma Programı
KOBİ’ler (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler) Yerel Kalkınma Girişimleri (Yerel İnisiyatifler) (kültür, turizm,tanıtım, istihdam, eğitim, sağlık, kapasite geliştirme vb.) Küçük ve Orta Ölçekli Altyapı ( çevresel alt yapı, kırsal altyapı, bölgesel ulaşım altyapısı, sanayi altyapısı, turizm altyapısı vb.)

14 AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programı
Program Bileşenleri: Yerel Kalkınma Girişimleri – 15 Temmuz 2005 KOBİ – 20 Temmuz 2005 Küçük Ölçekli Altyapı – 22 Temmuz 2005 Tarihleri itibariyle 10 ilden toplam Adet proje MFİB’ne sunulmuştur. “Projelerden 396 adet proje sözleşmeye hak kazanmış ve toplam Euro hibenin sözleşmesi yapılmıştır.

15 Düzey 2 Bölgeleri TR 83: 194 Proje - Amasya, Çorum, - Samsun, Tokat
TR A1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TR 83 Amasya, Çorum Samsun, Tokat TR 82: 83 Proje - Çankırı, Sinop - Kastamonu, TR 82 Çankırı, Kastamonu, Sinop TR A1: 119 Proje - Erzincan, Bayburt - Erzurum

16 Düzey 2 Bölgeleri TR 83: 23.128 mil. Euro - Amasya, Çorum,
- Samsun, Tokat TR A1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TR 83 Amasya, Çorum Samsun, Tokat TR 82: 13.3 mil. Euro - Çankırı, Sinop - Kastamonu TR 82 Çankırı, Kastamonu, Sinop TR A1: 11.9 mil. Euro - Erzincan, Bayburt - Erzurum

17 TR83 Sözleşmesi Yapılan Proje Sayıları

18 - İllere göre hibe dağılımı -
Amasya: mil. Euro Çorum : mil. Euro Samsun: mil. Euro Tokat : mil. Euro - İllere göre hibe dağılımı -

19 TR83 Program Bilgileri GP: Gelişmişlik Performans Sıralaması 26 13,40
PROJE SAYISI BÖLGE İÇİNDE SAYISAL ORAN(%) AB DEN ALINACAK HİBE MİKTARI BÖLGE İÇİNDE PARASAL ORAN(%) NUFUSU BÖLGE İÇİNDE NUFUS ORANI AMASYA (GP-39) 26 13,40 9,50 12,18 ÇORUM (GP-46) 45 23,20 25,79 19,91 SAMSUN (GP-32) 81 41,75 33,38 40,31 TOKAT (GP-61) 42 21,65 31,32 27,61 BÖLGE GENEL TOPLAMI 194 100,00 PROGRAM GENEL TOPLAMI 396 48,99 47,91 57,43 GP: Gelişmişlik Performans Sıralaması

20 İzleme & Değerlendirme Sistemi
Avrupa birliği kurallarına göre ihale, sözleşme, ödeme ve raporlama (Programın genel mali yönetimi yürütmek) 2002 Mutabakat Zaptı Merkezi Finans ve İhale Birimi (AB) Programın etkin uygulanması için yasal, kurumsal ve mali altyapıyı hazırlamak. Koordinasyon- AB Bölgesel Programları Dairesi - İzleme ve Değerlendirme Dairesi Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği bünyesinde, Birlik Merkezi Amasya’da kurulmuştur. (PUB) Programın bölgede teknik uygulanmasından sorumludur. Program Uygulama Birimi - AMASYA İllerde görevlendirilerek proje izlemesinde ‘PUB’a bağlı olarak düzenli izleme ziyareti yapmaktadırlar. İzlemeciler Amasya, Çorum, Samsun, Tokat Bu Programa Scott Wilson ve konsorsiyum ortakları tarafından Teknik Destek sağlanmaktadır.(Kasım 2006 sözleşme bitimi) Teknik Yardım Ekibi

21 İzleme Sisteminde Birlik Yapılanması
Birlik Başkanı Birlik Meclisi Birlik Encümeni PROGRAM UYGULAMA BİRİMİ (PUB) YHKB Birlik Müdürü (1) Program Teknik Koordinatörü (1) Yerel Kalkınma Birim Koordinatörü (1) KOBİ Birim Koordinatörü (1) Küçük Ölçekli Alt Yapı Birim Koordinatörü(1) İdari ve Mali işler Koordinatörü (1) Bileşen Uzmanları (4)

22 İzleme & Değerlendirme Sistemi
YHKB (PUB) İl İzlemeci sayısı Amasya 3 Çorum 5 Samsun 8 Tokat İZLEMECİLER

23 İzleme & Değerlendirme Sistemi
SATINALMA ZİYARETLER PROGRAM VE PROJE RAPORLARI İZLEME BİLGİ SİSTEMİ

24 Satınalma İhaleler: - Uluslararası İhale - Pazarlık Usulü
- Ulusal İhale Tek teklif TR 83 İhale sayıları Bütçe (mil.) Hibe (mil.) AB Katkısı % KOBİ 205 17.438 7.865 % 45 Yerel Kalk.Girişm. 74 4.660 4.207 % 90 Küçük Ölç.Alt.Yap. 31 12.462 10.908 % 88 Toplam 310 34.560 23.080 % 66.5

25 Satınalma Satınalma Rehberleri İhale dosyaları İlan Yayımları Tedarik
Hizmet Alımı Yapım İşleri Satınalma Rehberleri Faydalanıcı tarafından ihale dosyalarının hazırlanması Hazırlanan dosyaların İlgili birim koordinatörleri tarafından kontrolü Faydalanıcıya gerekli ikazların yapılması Dosyaların MFİB’ ye Program Uygulama Birimi tarafından iletilmesi İhale dosyaları İlan Yayımları İhale duyuru ilanlarının ve ihale sonuç duyurularının ve program sayfasında yayınlanması

26 Program ve Proje Raporları
MFİB Erken uyarı raporu Program raporu Temel proje raporu Erken uyarı raporu Program raporu Temel proje raporu Erken uyarı raporu PKM/PUB DPT İZLEME BİLGİ SİSTEMİ Anlık ziyaret raporu Anlık ziyaret raporu Erken uyarı raporu Düzensizlik raporu Ara-Nihai rapor değerlendirmesi Zeyilname& Bilgilendirme Temel proje raporu Temel proje raporu Beyan raporları Ziyaret raporları Hibe Faydalanıcısı İzlemeciler

27 YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar
YKG Bileşeninde 50 adet zeyilname (sözleşme evrakında büyük değişiklik), 73 adet bilgilendirme (sözleşme evrakında küçük değişiklik) KOBİ Bileşeninde 54 adet zeyilnameve 20 adet bilgilendirme KÖAY Bileşeninde 5 adet zeyilname, 1 adet bilgilendirme evrakı kontrol listesi ile birlikte MFİB ye gönderilmiştir. Tüm bileşenler için PRAG kurallarına göre 19 uluslararası, 76 (LDI 6, KOBİ 61, KÖAY 9) ulusal ihale olmak üzere ihale dosyalarının hazırlanmasına destek verilerek internet ortamında yayınlanmıştır.

28 YHKB PUB tarafından MFİB ve HF’na yönelik çalışmalar
Haziran ayından bu yana günde ortalama 40 telefon görüşmesi, gelen lerin cevaplandırılması, merkezde oluşturulan yardım masası kanalıyla Hibe Faydalanıcılarına bire bir destek verilmektedir. Pilot program olan bu Programın başarıya ulaşması Türkiye açısından önem arz etmektedir.

29 www.ibs.dpt.gov.tr www.yesilirmak.org.tr www.skekalkinma.org.tr
İzleme Bilgi Sistemi

30 Tüm bu çalışmalar özellikle başta Amasya Valiliği olmak üzere bölge il valiliklerinin destekleri ve katkılarıyla DPT, MFİB ve YHKB tarafından başarıyla sürdürülmektedir.

31 Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği
Teşekkürler..


"Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği PROGRAM TEKNİK KOORDİNATÖRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları