Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞKUR ve İŞVEREN TOKAT TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞKUR ve İŞVEREN TOKAT TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İŞKUR ve İŞVEREN TOKAT TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOKAT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞKUR ve İŞVEREN TOKAT

2 İŞKUR Türkiye İş Kurumu tarihinde 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu ile kurulmuştur. Kuruluş amacı ; istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı özerk bir kamu kuruluşudur.

3 SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ ?
Eleman ihtiyacınızı hızlı bir şekilde karşılamanıza, İşgücü taleplerinizi internet sayfamızda yayımlamanıza, Karşılanamayan açık işleriniz için yapacağımız özel çalışmayla aradığınız işgücüne kavuşmanıza, İhtiyacınız olan personeli işbaşı eğitimlerle yetiştirmenize İŞKUR’un sunduğu hizmetler konusunda sizinle birebir ilgilenecek işverenden sorumlu personelimizle birlikte Ücretsiz destek veriyoruz.

4 Kurum Hizmetleri Danışmanlık ve İşe Yerleştirme Servisi
İşgücü Yetiştirme Servisi İşsizlik Sigortası Servisi Bölge Çalışma Servisi

5 İşe Yerleştirme ve Danışmanlık Hizmetleri
ELEMAN İHTİYACINIZ VAR MI? İlanlarınızı internet sayfamızda yayınlayarak geniş bir kitleye ulaşabilirsiniz, İstek ve ihtiyaçlarınıza göre; alacağınız elemanların seçimini, Kurumumuz iş ve meslek danışmanları tarafından yapılan değerlendirmeden sonra veya Kurumun gönderdiği adaylar arasından doğrudan kendiniz yapabilirsiniz.

6 İŞVEREN KAYIT Teşvik ve programlardan faydalanmak için; işverenin, İŞKUR’ a kayıtlı olması gerekir. Online Kayıt Üyelik İşveren üyeliği Kayıt Şartları İşyeri SGK numarası Vergi Numarası İşveren Kimlik Bilgileri İşyeri Kuruluş Tarihi İşyeri iletişim bilgileri

7 KURUMUMUZCA İŞÇİ İSTİHDAMINDA SAĞLANAN TEŞVİKLER
25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı kanunun 74. maddesi ile işverenlere işçi istidamın da sağlanan teşvik tedbirleri uygulaması ile ilgili 07/06/2011 tarihinde SGK Başkanlığı tarafından no lu iç genelge yayınlanmıştır. Buna göre; A) Sigortalı yönünden ; 1- 1/3/2011 ila 31/12/2015 tarihleri arasında işe alınmış olması, yaşından büyük olması, 3- Son 6 aylık dönemde sigorta primi ödenmemiş işsiz olması, 4- Fiilen çalışması, B) İşyeri yönünden ; 1- Özel sektör işverenlerine ait olması 2- Sigortalının, son 6 ay ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 3- İşyerinin SGK’na idari para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası borcu bulunmaması, 4- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK ya verilmesi, 5- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

8 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde
18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan Mesleki yeterlik belgesi sahipleri Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler Mesleki yeterlik belgesi sahibi olmayanlar ile Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirmeyenler 48 ay 36 ay 24 ay Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay

9 29 yaşından büyük erkeklerden
Mesleki yeterlik belgesi sahipleri Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler 24 ay Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı İşsizler arasından işe alınmaları halinde ilave 6 ay

10 01/03/2011tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlardan 01/03/2011tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar 01/03/2011tarihinden sonra mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler 12 ay

11 KURS SERVİSİ HİZMETLERİ
İHTİYACINIZ OLAN İŞGÜCÜNÜ BİRLİKTE YETİŞTİRELİM… Düzenleyeceğimiz kurslar ile ihtiyacınıza cevap verebilecek nitelikte işgücünü birlikte yetiştirebiliriz. Bu durumda; Eğitim maliyetlerini, Kursiyerlerin zaruri giderlerini, İş kazası ve meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primlerini Kısacası eğitimin tüm maliyetlerini biz üstleniyoruz.

12 İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARIMIZDAN HABERDAR MISINIZ?
En az 2 çalışanınız varsa; İşyerinizde 2 ila 10 arasında sigortalı çalışıyorsa bir kişiyi, 10’dan fazla çalışanınız varsa her 10 sigortalı için bir kişiyi İŞKUR’un desteğiyle kendi işyerinizde, ihtiyacınız doğrultusunda yetiştirebilirsiniz. Bu durumda 6 ay süreyle katılımcıların cep harçlıklarını, iş kazası ve meslek hastalığı primleri ile genel sağlık sigortası primlerini biz ödüyoruz.

13 İşsizlik Sigortası Servisi
Bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalıların, işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan zorunlu sigorta işsizlik sigortasıdır.

14 İşsizlik Sigortası Zorunludur.
Sigortalı işsiz, işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR‘ un ilgili ünitesine doğrudan veya internet üzerinden başvurması ve kanunun aradığı aşağıdaki şartları taşıması. 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekmektedir.

15 SGK FESİH NEDENLERİ SGK FESİH KODU SGK FESİH NEDENLERİ DEĞERLENDİRME
04 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden fesih Kazanır 05 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 12 Askerlik 15 Toplu işçi çıkarma 17 İşyerinin kapanması 18 İşin sona ermesi 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih 25 İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih 28 İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih 31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu Kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 32 4046 Sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi 34 İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih

16 Bölge Çalışma Servisi Hizmetleri
BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ ARTIK İŞKURDA... 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çalışma Bölge Müdürlükleri kaldırılarak Türkiye İş Kurumuna bağlandı.

17 Bölge Çalışma Servisinin görevleri;
İşçi ve işveren şikâyetleri ile ilgili işlemleri yapmak, İşçi şikâyetine ilişkin incelemelerde sigortasız çalıştırma ile ilgili bilgi ve belgeye ulaşılması halinde durumu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ihbar etmek, İdari para cezaları ile ilgili işlemleri yapmak, Açılan, kapanan, birleşen, unvan, adres ve mülkiyet değiştiren işyerleri ile ilgili işlemleri yapmaktır. Ayrıca Toplu İş Sözleşmesi ve Sendika üyelik ve ayrılış bilgileri Kurumumuza bildirilir.

18 YABANCI ÇALIŞTIRMA 4817 sayılı Yabancıların İzinleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye ‘nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi ön görülmedikçe, yabancıların Türkiye’ de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Bu izin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir ve uzatılır.

19 Çalıştırılmak istenilen yabancılara ilişkin
başvuru usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir. Çalışma izni alınan yabancılar için 30 gün içinde Emniyet makamlarına başvurularak çalışma amaçlı ikamet izni alınması, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren üzerinden sigortalı kaydının yapılması zorunludur. Sigortalı yabancılar ülkemizde sağlık ve sosyal güvenlik haklarından yararlanmaktadırlar.

20 uygulanacak İdari Para Cezaları;
4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinler Hakkında Kanunun 21’inci maddesi gereğince izinsiz yabancı çalıştıran işverenlere ve yabancılara 2012 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları; Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için; 6.795 TL Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya;     679 TL Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya; 2.717 TL Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanmaktadır.

21 Özürlü İşçi Çalıştırma Yükümlülüğü
İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde %3 oranında özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdür.

22 Özürlü İşçi Çalıştırma Teşvikleri
Kontenjan kapsamında çalıştırılan özürlülerin , Korumalı iş yerlerinde çalıştırılan özürlülerin, Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazinece karşılanmaktadır. Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran , Yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran , Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin %50’si Hazinece karşılanmaktadır.

23 Yükümlülüğü Olan İşveren Özürlü İşçi Çalıştırmazsa;
İşveren çalıştırmadığı her özürlü için her ay 2013 yılı itibaryle TL ödemekle yükümlüdür.

24 Aylık İşgücü Çizelgesi
İşverenler 10 ve üzeri sayıda işçi çalıştırdıkları iş yerleri için, aylık iş gücü çizelgelerini sitesi üzerinden doldurmakla yükümlüdürler. Kurumumuza istenen belgenin verilmemesi halinde çizelge girilmeyen her ay için TL idari para cezası uygulanmaktadır.

25 HALA İŞKUR’A KAYDINIZ YOK MU?
Kurum hizmetlerimizden yararlanmak için İŞKUR’a kaydınızın olması gerekmektedir. Bunun için; 7 gün 24 saat adresinden kayıt yaptırılabilir, Kurumumuza şahsen başvuruda bulunup kayıt yaptırabilirsiniz.

26 e-İŞKUR İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ?
İşyeri kaydını yapabilir, Kayıt bilgilerini güncelleyebilir, Aylık işgücü çizelgelerini gönderebilir, Kayıtlı işgücünü (meslek, yaş, eğitim vb. kriterler) sorgulayabilir, İşgücü talebinde bulunabilir, İşyerlerine ait açık işleri takip edebilir, Başvuran adayların davet-görüşme sonuçlarını işleyebilir, İşgücü yetiştirme kursları için başvuruda bulunabilir, kursiyer seçebilir, Yurtdışına işçi sevklerini yapabilirsiniz.

27 Bize Ulaşmak İçin; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Derbent Mah. Osman Gazi Cad. Bedestenlioğlu / TOKAT TEL: (0356) Fax : ( 0356)

28

29 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz…


"İŞKUR ve İŞVEREN TOKAT TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları