Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2010 Yılı Yer Değiştirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2010 Yılı Yer Değiştirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar."— Sunum transkripti:

1 2010 Yılı Yer Değiştirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar

2 1-Öğretmenlerin tercihlerine çıkan eğitim kurumları belirlenmiştir. Öğretmen ihtiyacı bulunan tüm eğitim kurumları Bakanlıkça elektronik ortamda Milli Eğitim Müdürlüklerine açılan kontenjan modülüne işlenmiştir.

3 2- Bakanlık alan bazında il dışından gelecek öğretmen kontenjanını branşlar bazında belirlemiş olup, hangi İle hangi branştan kaç kişinin il dışından atanabileceğine dair bilgiler ve açılan kurumlar www.personel.meb.gov.tr adresinde ve sitemizde yayınlanmaktadır. www.personel.meb.gov.tr Bakanlık bu listeyi güncellemiştir.

4 3-Öğretmenler İl içi ve İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını birlikte yapabilecektir. En fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir. İller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenler ise 26. tercih olarak bir il seçimi yapabileceklerdir. Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 24/06/2010 tarihinde başlayan ve 04/06/2010 tarihinde sona erecek olan başvuru süresi 11/06/2010 tarihi Cuma günü saat 17:00’a kadar uzatılmıştır.

5 4-15 Eylül 2010 tarihi itibariyle bulunduğu eğitim kurumunda 2 yılını dolduran (2010 ve 2011 yıllarında yapılacak il içi isteğe bağlı yer değiştirmelerde 2 yıl, diğer yıllarda 3 yıl)öğretmenler il içinde, yine aynı tarih itibariyle görev yaptığı ilde 3 yılını dolduran öğretmenler iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

6 Ancak İlk atama ya da zorunlu hizmetini tamamlamak üzere atanmış ve 06/05/2010 tarihi itibarıyla ikinci ve üçüncü hizmet bölgesi ile birinci hizmet bölgesinin D ve E sınıfı ilçeleri kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizden, adaylığı kaldırılmış olanların, bulunduğu ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın iller arası yer değiştirme başvuruları da kabul edilecektir. İl içi yer değiştirmede 2 yıllık süre devam etmektedir.

7 12–23 Temmuz 2010 tarihleri arasında ikinci kez il içi yer değiştirme başvuruları alınacaktır. ( Bulunduğu kurumda iki yılını dolduran). Bu başvurular yapılırken öğretmenlerin karşılarına norm ihtiyacı bulunsun bulunmasın il genelindeki tüm eğitim kurumları öğretmenlerin tercihlerine yansıyacaktır. 12–23 Temmuz 2010 tarihleri arasında başvuruları alınacak olan il içi yer değiştirmelerin atamaları 2 kez değerlendirilecektir. (30 Temmuz 2010–17 Ağustos 2010)

8 5-Geçici görevlendirilenler ile formatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin; görevlendirilmeden önce bulundukları eğitim kurumunda veya ildeki sürelerine bakılacaktır.

9 6- Her ikisi de öğretmen olan eşler iller arasında aynı ili, il içinde ise aynı yerleşim yerini tercih etmek zorundadır. Buna rağmen farklı yerlere atanmaları halinde ise eşlerden biri görevinden ayrılmayacak, ataması iptal edilecek, eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunacaktır.

10 7-Her ikisi de öğretmen olan eşler yukarıdaki açıklamanın dışında farklı yerleri istemeleri halinde, bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

11 8-İl içi veya il dışına atanmak için başvuruda bulunup atananlar, aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Takip eden yılın özür durumu atamalarında başvuruda bulunabileceklerdir.

12 9-Norm kadro fazlası öğretmenlerden il içinde 2 yıl, il dışında 3 yıl şartı aranmayacaktır.

13 10-Öğretmenler elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra alacakları çıktı ile görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüğüne başvuracaktır. Başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden takip edebilecek, reddedilmesi durumunda gerekçelerine de bakıp yanlışlığını veya eksiğini düzeltip tekrar başvuru yapabileceklerdir. Başvurusundan vazgeçmesi halinde dilekçe vermek zorundadır. http://mebbis.meb.gov.tr

14 11-Eğitim kurumu müdürü başvuru formundaki bilgileri kontrol ettikten sonra uygun olması halinde sistemden onay verip, çıktıyı imzalayarak bekletmeden ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edeceklerdir.Elektronik başvuru formunun eksiksiz doldurulup doldurulmadığının, norm fazlası butonunun işaretlemiş olması durumunda bu hususun kontrol edilmesi,

15 soruşturma ile kurumuna atanan bir öğretmen başvuru yapıyor ise aradan geçmesi gereken 3 yılı doldurup doldurmadığı ( soruşturma ile geldiği eğitim kurumu, yerleşim yeri veya ili istiyorsa) gibi hususları kontrol edecektir.

16 12- İlçe MEM yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerin tüm bilgilerini kontrol etmek. Gerekli şartları taşıyanların başvuru listelerini internet ortamında düzenleyip başvuruların çıktısını almak, onaylamak, onaylanan bu başvurulara ait listeleri ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine aynı gün teslim etmek. Gerekli şartları taşımayanların başvurularını reddetmek,gerekçeleri ile birlikte ilgili öğretmene duyurulmak üzere eğitim kurumu müdürlüğüne iade etmek.

17 Okullardan gelen başvuru formlarını süresi içinde onaylamak belgeleri varsa bunlarla birlikte il milli eğitim müdürlüğüne göndermek. norm fazlası butonunun işaretlenmiş olması durumunda bu hususun kontrol edilmesi, soruşturma ile kurumuna atanan bir öğretmen başvuru yapıyor ise aradan geçmesi gereken 3 yılı doldurup doldurmadığı ( soruşturma ile geldiği eğitim kurumu, yerleşim yeri veya ili istiyorsa) gibi hususları kontrol edecektir.

18 Sağlık durumu özrü Öğretmenler, sağlık kurulu raporunda; kendisi, eşi ve çocuklarının öğretmenin görev yaptığı yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağının belirtilmiş olması, anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibaresi bulunması durumlarında il sağlık müdürlüğünden görüş alınmadan hastalığın tedavi edilebileceği bir yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

19 Her ikisi de öğretmen olan eşlerden istemeleri hâlinde birinin sağlık durumu ya da olağanüstü hâllere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması durumunda her ikisinin yer değişikliği başvurusu birlikte alınır ve atamaları aynı kapsamda değerlendirilir.

20 Öğretmenin kendisinin, psikolojik hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin belirtilmesi gerekir.

21 Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik dahil askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

22 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılıResmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 48-(2) maddesi gereğince; askerlikte geçirilen süreler hizmet süresinden sayılacaktır ifadesi yer almakta olup,

23 Yurt Dışında Görevli Öğretmenler için; Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dahil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 06/05/2010 tarihinden sonra askerliğini bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin,

24 Resmi görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

25 İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri Madde 41; İl içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın, ancak, öğretim yılının başladığı tarihten itibarin en geç MART ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

26 Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.


"2010 Yılı Yer Değiştirmelerde Dikkat Edilecek Hususlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları