Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KURUM ADI ( ve varsa LOGO)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KURUM ADI ( ve varsa LOGO)"— Sunum transkripti:

1 KURUM ADI ( ve varsa LOGO) 16.10.2014
T.C. ADANA VALİLİĞİ KURUM ADI ( ve varsa LOGO)

2 Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu
………………….……………………………..Müdürlüğü  TOPLAM Sektör adı-1 Sektör adı-2 Sektör adı-3 Sektör adı-4 Sektör adı-5 Sektör adı-6 Projelerin Genel Durumu Proje sayısı Proje tutarı (TL) İhale Bedeli (Net/Tahmini) Projelerin Harcama Durumları Önceki yıllar harcamaları (TL) 2014 yılı harcaması(TL) Toplam Harcama Projelerin Gerçekleşme Durumu Merkezi bütçe Özkaynak Dış Kredi İç Kredi Hibe 2014 yılı Toplam ödeneği (TL) 2014 yılı ödenek ihtiyacı (TL) Parasal gerçekleşme (yüzde) Projelerin Fiziki Gerçekleşme Durumu Başlanamayan proje sayısı İhale aşamasındaki proje sayısı Yarım kalan proje sayısı Devam eden proje sayısı Biten proje sayısı TOPLAM PROJE SAYISI UYARI:Parasal Gerçekleşme(yüzde)=(2014 YILI HARCAMALARI/2014 YILI ÖDENEĞİ)*100 olarak hesaplanacaktır.

3 Yatırımların Sektörel Dağılım İcmali
2014 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIM İCMALI 1 2 3 4 5 6 7 9 10 Projenin Durumu SEKTÖRLER Proje sayısı Proje tutarı (TL) İhale bedeli (Net/Tahmini ) (TL) Önceki yıllar harcamaları (TL) 2014 Yılı harcamaları (TL) 2014 yılı ödeneği (TL) 2014 yılında gönderilen ek ödenek (TL) Nakdi Gerçekleşme (%) Fiziki Gerçekleşme (%) Bitti Devam Ediyor Yarım Kaldı İhale Aşamasında Hiç başlanamadı Tarım Madencilik İmalat Ulaştırma Turizm Konut Eğitim Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri T O P L A M NOT: 1. Nakdi Gerçekleşme(%) = (2014 yılı harcama/ 2014yılı ödeneği)* 100

4 Önceki yıllar harcamaları (TL) 2014 yıl içi gönderilen ek ödenek (TL)
İller Yatırım Projeleri İzleme Raporu İller Yatırım Projeleri İzleme Raporu …………………………..Müdürlüğü Sıra no Sektör Proje numarası Proje Adı Bütçe Türü Projenin yeri (İlçe) Başlama tarihi Bitiş tarihi Proje tutarı (TL) İhale bedeli (TL) Net/Tahmini Önceki yıllar harcamaları (TL) 2014 yılı harcamaları (TL) Toplam Harcama 2014 yılı ödeneği (TL) 2014 yıl içi gönderilen ek ödenek (TL) Toplam Ödenek Nakdi gerçekleşme (%) Açıklamalar Toplam 1 2 3 4 UYARI: Bütçe türü ve fiziki gerçekleşme için aşağıda belirtilen kısaltmaların kullanılması zorunludur. Bütçe türü için : GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumu),KİT İşletmeci (KT), KİT Özelleştirme kapsamında( ÖK) İB (İller Bankası), SUKAP (SU), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), İç Kredi(İÇ), Dış Kredi(DI), Hibe(Hİ), Açıklamalar için: BT: Bitti, DE: Devam ediyor, YK: Yarım kaldı, İA: İhale aşamasında, HB: Hiç başlamadı.

5 UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTILACAKTIR.
Projeler İtibariyle Bilgi , Açıklama ve Görseller Proje Adı Proje No Sektörü ve Altsektörü Proje Yeri(İlçe) Başlama - Bitiş Tarihi Proje Bedeli(TL) İhale Bedeli(TL) Önceki Yıllar Harcamaları(TL) 2014 Yıl İçi Harcama 2014 Yılı Ödeneği(TL) 2014 Yılı Gönderilen Ek Ödenek(TL) Nakdi Gerçekleşme (%) Fiziki Gerçekleşme (%) Projenin Bugünkü Durumu Proje Özet Bilgisi PROJEYE AİT GÖRSEL UNSUR EKLEYİNİZ UYARI: BU SLAYT HER BİR PROJE İÇİN ÇOĞALTILACAKTIR.

6 Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu-2
Projelere Başlanamama ve Tamamlanamama Nedenleri …………… Çözümlenmesi İstenen Sorun ve Darboğazlar ………….. Sorun ve Darboğaz Nedenleri Alınması İstenen Önlemler    Koordinasyon Gerektiren Kurum/Kuruluşları ……………. NOT: İlgili proje numarası ve adı belirtilmesi gerekmektedir.

7 Sektörler ve Altsektörleri
1 Tarım Sulama Bitkisel Ürünler Hayvancılık Su Ürünleri Ormancılık 2 Madencilik Kömür Ham Petrol ve Tabii Gaz Üretimi Metal Dışı Madenler Diğerleri 3 İmalat Gıda Tütün ve Mamülleri Dokuma ve Giyim Basım Sanayii Kimya Demir-Çelik Elektriksiz Makineler Elektrikli Makine Demiryolu Taşıt Sanayii Standardizasyon ve Kalite 4 Enerji Termik Santral HidroElektrik Santral İletim Tesisleri Dağıtım Tesisleri Şehir Şebeke Köy Şebeke İşletme Grubu Yatırımları Makine ve Techizat Çeşitli Etütler 5 Ulaştırma Demiryolu Ulaştırması Denizyolu Ulaştırması Havayolu Ulaştırması Karayolu Ulaştırması Boru Hattı Kentiçi Ulaşım Haberleşme Radyo Televizyon Otoyollar 6 Turizm 7 Konut 8 Eğitim İlköğretim ve Gen. Ortaöğretim Mesleki ve Teknik Eğitim Yüksek Öğretim Kültür Gençlik ve Beden Eğitimi Spor 9 Sağlık Diğer Kamu Hizmetleri (DKH-İktisadı+DKH-Sosyal) 10 DKH-İktisadi Genel İdare Güvenlik Hizmetleri Adalet Hizmetleri Harita ve Tapu Kadastro Ticari Hizmetler Düzenleyici ve Denetleyici Kur. 11 DKH-Sosyal İçme Suyu Kanalizasyon Kırsal Planlaması Belediye Hizmetleri Yerleşme-Şehirleşme Çevre Esnaf Sanatkar KSS Teknolojik Araştırma Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Afetler

8 Bütçe Türleri BÜTÇE SINIFLANDIRMASI Sınıflandırma Kısaltmalar Merkezi Yönetim Bütçesi Genel Bütçe GB Özel Bütçe ÖB KİT İşletmeci KT Özelleştirme kapsamında ÖK İller Bankası İB SUKAP SU Döner Sermaye DS Sosyal Güvenlik Kurumları SG Mahalli İdareler İl Özel İdaresi Öİ Belediyeler BL İç Kredi İÇ Dış Kredi DI Hibe Not: Tablolarda bütçe sütununa kısaltmalar kullanılacaktır.

9 İL KOORDİNASYON KURULU BİLGİ VE İLETİŞİM
Koordinasyon Kurulu ve Kurum Brifingi İçin İletişim Bilgileri KURUM ADI İL KOORDİNASYON KURULU BİLGİ VE İLETİŞİM Koordinasyon Kurulu Verileri ve Kurum Yatırımları Hakkında Bilgi Hazırlayan Personel Adı Soyadı Adresi İş Yeri Telefon Faks Cep Telefonu Koordinasyon Kurulu Verileri ve Kurum Yatırımları Hakkında Bilgi Hazırlayan Kurum Görevlisinin İzinli Olduğu Hallerde Yerine Vekalet Edecek Personel Koordinasyon Kurulu Verileri ve Kurum Yatırımları Hakkında Bilgileri Onaylayan Kurum Yetkilisi/Müdürü

10 Koordinasyon Kurulu Toplantısına Katılacak Kurul Üyeleri
Birim amirlerinin toplantılara bizzat katılmaları mecburidir. Mazereti dolayısıyla toplantıya katılamayacak olan üye kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri, durumu Valiliğe resmi yazı ile bildirerek, Valilik Makamının onayını aldıktan sonra yerine temsilci atayabileceklerdir. Toplantıya katılan üyeler toplantı katılım listesini toplantı salonuna girmeden doldurarak imzalayacaklardır.


"KURUM ADI ( ve varsa LOGO)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları