Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetimlerde İ ç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetimlerde İ ç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları."— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları

2 5018 Sayılı Kanun ve Denetim Sisteminin Yeniden Yapılandırılması İ ç Denetim Dış Denetim

3 İ ç Denetçi Ataması Bakanlıklar ve ba ğ lı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan tarafından Yerel yönetimleri de kapsayan di ğ er idarelerde üst yöneticiler tarafından Görevden almada aynı usul

4 Mahalli İ darelerin İ ç Denetçi Kadroları ve Atamalar Türü Tahsis Edilen Kadro Sayısı Doldurulan Kadro Sayısı 2011 Yılı Sonu Doluluk Oranı (%) 2010 Yılı Sonu Doluluk Oranı (%) Belediye68425236.849.13 İl Özel İdare1224738.540.18 Bağlı İdare402357.548.84 Toplam84632238.147.61

5 İ ç Denetim Süreci

6 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 1 Üst Yöneticilerin İ ç Denetime Olan İ lgisizli ğ i İ ç Denetim ile Birimler Arası İ şbirli ğ i Eksikli ğ i İ ç Denetim Kadrolarına Atama Yapılmaması

7 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 2 İ ç Denetçilerin Kurumu İ fşa Eden Olarak Görülmesi İ ç Denetçilere Görevleri Kapsamında Yer Almayan Görevler Verilmesi İ ç Denetim ve Teftiş Kurulları Görev Çakışması

8 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 3 İ ç Denetimin Ba ğ ımsızlı ğ ı İ le İ lgili Sorunlar  Atanma, görevden alınma ve özlük hakları  İ ç denetçilerin sicil ve disiplin amiri olarak üst yöneticilerin belirlenmesi  Üst yönetici dışında üst yönetim kademesinden talimat verilmesi  İ ç Denetim faaliyetleri için gerekli olan bütçenin ve bunun yönetiminin iç denetim dışında başka bir mercie ait olması

9 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 4  İ ç Denetim Koordinasyon Kurulu’nun Üst Ölçekli Yapı Sorunu  İ ç Denetçilerin Öncelikli Alanlarda Denetim Gerçekleştirmemeli  İ ç Denetim İ le Dış Denetim Arasında İ şbirli ğ i Eksikli ğ i  Dış Denetim Organının İ ç Denetim Organı Gibi Hareket Etmek Zorunda Kalması  Dış Denetimin İ ç Denetimi De ğ erlendirme Rolündeki Yasal Engel

10 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 5 İ ç denetimin Raporlama Süreçleri İ le İ lgili Sorunlar  Uygulamada iç denetçiler zaman zaman taslak raporları ilgili birimlere göndermemekte ve do ğ rudan nihai rapor haline getirmektedirler.  Uygulamada bazı raporlar üst yöneticiye sunulmadı ğ ı gibi, bunların gidişatı üst yönetici tarafından sorgulanmamakta ve iç denetçinin inisiyatifine kalmaktadır  İ ç denetim raporlarında yer alan bulgulara üst yönetici müdahale edebilmekte, böylece raporlar yüzeysel düzeyde konuları içerir hale getirilebilmektedir.

11 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 6 İ ç denetimin Raporlama Süreçleri İ le İ lgili Sorunlar  İ ç denetim raporları içerisinde yer alan önerilerle ilgili yapılması gerekenlerin hayata geçirilebilmesi için raporların üst yönetici imzası ile ilgili birimlere gönderilmesi gerekmektedir. Uygulamada üst yönetici tarafından zaman zaman bu yönde bir çalışma yapılmamakta, dolayısıyla iç denetim raporlarında yer alan önerileri hayata geçirecek olanların rapordan haberi dahi olmamaktadır.

12 Yerel Yönetimlerde İ ç Denetimin Temel Sorunları 7 İ ç Denetimin Etkin Bir İ zleme Sürecine Sahip Olmaması  Raporların ilgili birimlere gönderilmemesi yada gönderildikten sonra birimlerin faaliyetlerinin takip edilmemesi  Üst yönetici ve İ DKK’nın takip mekanizması konusunda herhangi bir faaliyet içerisinde olmaması

13 SONUÇSONUÇ İ ç denetim sistemi mali yönetim sistemine katkıdan ziyade maliyet yüklemektedir.


"Yerel Yönetimlerde İ ç Denetim Sisteminin Yapısal Sorunları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları