Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhasebe Meslek Mensubunun Gündemi: 6102 Sayılı TTK’nın Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler Prof. Dr. Cemal İBİŞ Marmara Üniversitesi Adana, 17 Ocak 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhasebe Meslek Mensubunun Gündemi: 6102 Sayılı TTK’nın Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler Prof. Dr. Cemal İBİŞ Marmara Üniversitesi Adana, 17 Ocak 2012."— Sunum transkripti:

1 Muhasebe Meslek Mensubunun Gündemi: 6102 Sayılı TTK’nın Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler Prof. Dr. Cemal İBİŞ Marmara Üniversitesi Adana, 17 Ocak 2012

2 Yeni Türk Ticaret Kanunu Nasıl Bir Yapıdan Oluşmaktadır? 6 Kitap / 1.535 Madde+6 Geçici Madde 1.Ticari İşletme (123 madde) 2.Ticaret Şirketleri (521 madde) 3.Kıymetli Evrak (205 madde) 4.Taşıma İşleri (67 madde) 5.Deniz Ticareti (484 madde) 6.Sigorta Hukuku (120 madde)

3 TTK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER (12.2011-01.2012)  Prof. Dr. Abuzer Kendigelen “İsviçre ve Almanya'da şirket denetimi için çalışan sayısına bakıyorlar.”  Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu “Mali müşavirler için tam ekmek kapısı olacak.”  Prof. Dr. Ünal Tekinalp “Cari hesap kayıtdışının karargahıdır.”  Prof. Dr. Şükrü Kızılot “Bazı maddelerle ilgili değişim sinyali aldım.”  Prof. Dr. Aydın Ayaydın “Yeni TTK’ da değişiklikler olmaması halinde ticaret hayatı felç olacak, hapse girmeyecek şirket ortağı kalmayacak.”

4 TTK İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER (12.2011-01.2012) Buna karşın  6102 sayılı TTK hakkında  siyasi iktidardan  iş dünyasından  meslek mensubundan veya  başka kesimlerden gelen olumsuz herhangi bir görüşe rastlanılmamıştır.

5 6102 SAYILI TTK ERTELENİR Mİ? Ertelenebilir... YA ERTELENMEZSE!!! RİSKİ KİM ALMAK İSTER???

6 6102 SAYILI TTK İÇİN ÖNERİLERİMİZ 1 6102 sayılı TTK’yı tam olarak anlayınız. 2 Büronuz/şirketiniz için TTK yol haritanızı oluşturunuz. 3 Her bir müşteriniz için TTK yol haritasını oluşturunuz.

7 TTK YOL HARİTASINI OLUŞTURURKEN... 1.İşletmenin  Ticaret Siciliyle, Bağımsız Denetçiyle, İşlem Denetçisiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Vergi Dairesi Başkanlığı ile olan ilişkileri 2.Şirketlerin ortakları ile ilişkileri 3.Muhasebe sistemi 4.Finansal Raporlama sistemi 5.Organizasyon yapısı ve insan kaynakları etkilenecek!

8 TTK yürülüğe girerken...  13 Ocak 2011  14 Şubat 2011  1 Temmuz 2012  14 Ağustos 2012  30 Eylül 2012 » 1 Ocak 2013 31 Mart 2013 †30 Haziran 2013 –13 Şubat 2014 30 Haziran 2015

9 1 TEMMUZ 2012 tarihinde... 1)Ortakların ve yöneticilerin şirkete borçlanma yasağının başlaması (mevcut borçlar 30.06.2015 tarihine kadar kapatılmalıdır) 2)Tek ortaklı şirkete dönüşmenin başlaması 3)Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmaya başlanılması 4)Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyenlerin hazırlıklarını yapmaya başlamaları 5)Sermaye paylarının bankalar aracılığıyla ödenmesi 6)Hisse senetlerinin bastırılması zorunluluğu

10 1 TEMMUZ 2012 tarihinde... 7)Yönetim Kurulu ve üst yönetimin hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulabilmeleri için kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamaya konulması 8)Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sigortalanması 9)Yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olanlardan seçilmesi (Tek kişilik yönetim kurulu olan şirketlerde bu koşul aranmaz) 10)Yönetim kurulu üyelerinden en az birinin Türk vatandaşı olması, Türkiye’de ikamet etmesi ve şirketi temsil yetkisine sahip olması gerekliliği

11 1 TEMMUZ 2012 tarihinde... 11)İşlem denetçisi uygulamasının başlaması 12)Ayni sermaye ve nakdi sermayeye ilişkin özellikler 13)Şirketler topluluğuna ilişkin kuralların işlemeye başlaması 14)Haksız rekabetten kaçınmaya ilişkin yükümlülüklerin yürürlüğe girmesi 15)Acentesi olan şirketlere yönelik yükümlülüklerin yürürlüğe girmesi

12 14 AĞUSTOS 2012 tarihine kadar...  Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı TTK’ya uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

13 30 EYLÜL 2012 tarihine kadar...  Yönetim kurulu üyeleri arasında tüzel kişi temsilcisi bulunan şirketlerde, bu üyelerin istifası ve yerlerine tüzel kişi atanması için son gün

14 1 OCAK 2013 tarihinde... 1)İşletmelerin muhasebe defterlerinin TMS / TFRS ’ye uygun tutulması ve finansal raporların bunlara uygun bir biçimde hazırlanmaya başlaması  Konuyla ilgili olarak KGMDSK düzenlemeleri izlenmelidir.  Muhasebe teknolojik alt yapısının dönüştürülmesi uygun olacaktır.  Muhasebe kadrolarının bu kapsamdaki eğitimlerini tamamlanmış olmaları gerekir. 2)Gerekiyorsa; İç denetim ve risklerin erken teşhisi komitesi kurulması

15 31 MART 2013 tarihi...  Bağımsız denetçi atanması için son gün

16 30 HAZİRAN 2013 tarihi...  Nama yazılı hisse senetlerinin devri ile ilgili esas sözleşmedeki hükümlerin yasaya uygun hale getirilmesi için son gün

17 1 TEMMUZ 2013 tarihi... 1)Internet sitesinin (Web Sayfasının) açılması için son gün 2)Kullanılan her türlü kağıt ve belgede  Sicil numarası  Ticaret unvanı  İşletmenin merkezi  Taahhüt edilen ve ödenen sermaye  Internet sitesinin adresi ve numarası  Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin isimleri yer almalıdır.

18 13 ŞUBAT 2014 tarihi... 1)Asgari sermayelerin  AŞ’lerde 100.000 TL ve  Ltd. Şti.’lerde 10.000 TL’ye yükseltilmesi için son gün 2)İmtiyazlı hisse senetlerinde mevcut imtiyazların 6102 sayılı TTK’ya uyumlu hale getirilmesi için son gün

19 30 HAZİRAN 2015 tarihi...  Ortakların şirkete olan borçlarını nakit olarak kapatmaları için son gün

20 BÜTÜN BUNLARI NASIL YAPABİLİRİZ? TÜRMOB TTK PROJESİ ile TÜRMOB üyesi tüm meslek mensuplarına; 1.TTK EĞİTİMİ 2.KOBİ TFRS EĞİTİMİ 3.BAĞIMSIZ DENETİM EĞİTİMİ verilmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmış ve meslek mensubunun bu işlerin altından kalkabilmesi için gerekli planlamalar yapılmıştır.

21 KAFALARDAKİ SORULAR ???  Kimler bağımsız denetçi olabilecek?  SMMM’ler defterini tutukları şirketlerin bağımsız denetimini yapabilecekler mi?  YMM’ler tam tasdikini yaptıkları şirketlerin bağımsız denetimini yapabilecekler mi?  Hangi işletmeler KOBİ, Hangi işletmeler BÜYÜK?

22 SON SÖZ  6102 sayılı TTK süreci başladı ve devam etmekte...  Bu süreç sakin bir biçimde ve proaktif olarak izlenmelidir.  Geçmişte bu gibi süreçler yaşandı ve hepsi başarıyla tamamlandı.  (KDV, Tekdüzen Hesap Planı, Enflasyon Düzeltmesi, vb.)  Bu süreç de el birliğiyle başarıyla tamamlanacaktır.

23 Soru ??? Cevap !!!

24 Sabrınız ve İlginiz için


"Muhasebe Meslek Mensubunun Gündemi: 6102 Sayılı TTK’nın Getirdikleri ve Yapılması Gerekenler Prof. Dr. Cemal İBİŞ Marmara Üniversitesi Adana, 17 Ocak 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları