Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ
Uzman Kadir DOĞAN İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı

2 KAPSAM Bu yönerge İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğrencilerinin Fakülte Diplomasını hak kazanabilmeleri için mesleki bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla, staj programlarına alınmalarında izlenecek yolları ve staj uygulamalarına ilişkin hükümleri kapsar. İlgili yönergenin tamamına aşağıdaki bağlantı adresinden ulaşılabilir

3 AMAÇ VE GENEL BİLGİLER Staj lisans eğitiminin en önemli parçasıdır. Bu yüzden staj programını en verimli şekilde yerine getirmek ve en üst düzeyde fayda sağlamak amaçlanmalıdır. Su ürünleri staj programının temel amacı, öğrencilerin su ürünleri ile ilgili kamu ve özel sektör alanlarında mesleki bilgilerini geliştirmek ve yeni teknolojik gelişmeleri çalışma ortamlarında görerek bizzat uygulamalarına katılmaktır. Fakültelerde laboratuar ortamlarında öğrendiği mesleki bilgilerin çalışma ortamlarında kullanılması, çalışma sürecinde bilgi ve teknolojiden nasıl yararlanıldığını izleme olanağını elde ederek mesleki bilgilerini geliştirmesidir.

4 AMAÇ VE GENEL BİLGİLER Staj uygulaması, eğitime ara verildiği kış ve yaz dönemlerinde farklı alanlarda (yetiştiricilik, temel bilimler, avlama ve işleme teknolojisi) olmak üzere, toplam 40 iş günüdür. Stajlar, öğrenci tarafından tercih edilen ve staj komisyonunca da uygun görülen kamu kuruluşlarında veya özel işletmelerinde yapılır.  Öğrenciler staj süresince staj defterlerine teknik raporlarını yazmak ve staj dönemi sonunda, staj yapılan yerlerin yetkili birimleri tarafından imzalanmış olan staj defterlerini staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

5 STAJ ALANLARI (YERİ) 1. Su ürünleri ile ilgili kamu ve özel kuruluşlar, 2. İlgili Fakülteler ve Bölüm laboratuarları, 3. Su ürünlerine dayalı sanayiler (balık üretim çiftlikleri, yem fabrikaları, ağ fabrikaları, işleme tesisleri vs.), 4. Balıkçı gemileri (12 m üstü ticari tekne) ve araştırma gemileri,

6 5. Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi,
STAJ ALANLARI (YERİ) 5. Sapanca İçsu Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi, 6. Gökçeada Deniz Ürünleri Üretimi Araştırma ve Uygulama Birimi. Öğrencilerin istemesi durumunda stajlarını yurt dışında da ilgili kurum ve kuruluşlarda yapabilirler. Staj yerleriyle ilgili tüm başvurular staj komisyonunun bilgisi ve onayı dahilinde yapılır.

7 STAJ YAPILABİLECEK DÖNEMLER VE SÜRESİ
Eğitim süreci devam eden öğrencilerin tercih edecekleri alanlardaki staj eğitimi, 6. (altıncı) yarıyıl sonunda bütün olarak kırk (40) iş günü ya da aynı dönemde iki farklı alanda olmak üzere ikiye bölünerek yapılır. Ancak zorunlu koşullarda eğitim süreci biten öğrenciler, staj komisyonunun onayı dahilinde stajını tamamlar.

8 STAJ YERİ Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.
Öğrencilerin bulduğu staj yerinin uygun olup olmadığı Staj Komisyonu tarafından öğrenciye bildirilir. Öğrenci staj yerini kendisi bulamaz ise, belirtilen tarihler arasında komisyona bildirmesi durumunda staj yerinin bulunmasında komisyon öğrenciye yardımcı olur.

9 STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE İZLENECEK YOL
1. Staj yeri öğrenci tarafından bulunur. 2. Öğrenci staj yapmak istediği firmaya staj yapacağına dair dilekçeyi kendi yazar ve staj yapacağı iş yeri tarafından kabul edilirse, “Staj Kabul Onay Formunu” iş yeri yetkilisine onaylatır. Form 1 3. Öğrencinin staj yapacağı yerden kabul edildiğine dair onay geldikten sonra “İşyeri SGK Onay Formu” Fakülte web sitesinden indirilip ilgili yerler bilgisayar ortamında tam ve eksiksiz olarak doldurularak firmaya/kuruma onaylatılması için gönderilir. Form 2

10 STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE İZLENECEK YOL
4. Öğrenci staj yapacağı yerdeki formları onaylattıktan sonra web sitesinde bulunan taahhütnameyi (Form 3.) doldurup staj defterinin hazırlanması için 1 adet vesikalık fotoğrafla staj komisyonuna teslim eder. 5. Staj Komisyonu belgeleri inceleyip staj yapacağı yer ve belgeler de bir eksiklik yoksa onaylar ve belgeleri staj defterin hazırlanması için Öğrenci İşlerine verir. 6. Staj Komisyonu tarafından onaylanan belgeler doğrultusunda staj defteri, Öğrenci Bürosu tarafından hazırlanır ve öğrencinin sigortasının yapılması için muhasebe bürosuna bilgi verilir.

11 ST STAJ UYGULAMASINDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE TARİHLERİ (Tarihler Yıllara Göre Değişebilir) Kış dönemi ve yaz dönemi staj başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiş olup, öğrenciler zorunlu staj formlarını bu tarihler arasında tamamlayıp staj komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. İlan edilen tarihler arasında stajla ilgili belgeler tamamlanıp teslim edilmezse dönem içerisinde staj yapmaları kabul edilmeyecektir. Zorunlu Staj Formları,  staj yapılacak iş yeri/kurum tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi basılmış olarak teslim edilmelidir. (Staj formları Su Ürünleri Fakültesi internet sitesinden alınabilir.)     Staj yerleri kabul edilen tüm öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri internet aracılığıyla Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Öğrenciler stajlarını zorunlu staj formunda belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadırlar. Bunun dışındaki işlemler kabul edilmeyecektir.   

12 Kış dönemi staj başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri.
ST STAJ UYGULAMASINDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE TARİHLERİ KIŞ (Tarihler Yıllara Göre Değişebilir) Kış dönemi staj başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri. Yapılan İşlem Tarih Staj başvuru başlangıç 24 Ekim 2014 Staj başvuru bitiş 08 Aralık 2014 Staj başvurusu Uygunluk ilan tarihi 19 Aralık 2014 Staj yerleri uygun görülmeyenler tekrar müracaat  22 Aralık   29 Aralık 2014 Staj başvurusu uygunluk ilan tarihi 12 Ocak 2015  Kış dönemi staj tarihleri 02-13 Şubat (10 iş günü) Kış dönemi defter teslim tarihi 30 Mart 2015

13 Yaz dönemi staj başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri.
ST STAJ UYGULAMASINDA ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER VE TARİHLERİ YAZ (Tarihler Yıllara Göre Değişebilir) Yaz dönemi staj başvuru işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri. Yapılan İşlem Tarih Staj başvuru başlangıç 16 Şubat 2015 Staj başvuru bitiş 06 Nisan 2015 Staj başvurusu Uygunluk ilan tarihi 22 Nisan 2015 Staj yerleri uygun görülmeyenler tekrar müracaat 27 Nisan-04 Mayıs 2015 Staj başvurusu uygunluk ilan tarihi 18 Mayıs 2015 Yaz dönemi stajı tarihleri 02 Temmuz-11 Eylül 2015 (Kış döneminde yapanlar 30 işgünü, yapmayanlar 40 işgünü Yaz dönemi defter teslim tarihi 05 Ekim 2015

14 STAJ YERİ BAŞVURUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Staj yapmak için firmalara müracaat ederken, Fakültemiz web sitesindeki ( örnek olarak verilen formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Bilgisayar ortamında doldurulmayan formlar staj komisyonu tarafından kabul edilmez. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Staj Kabul Onay Formu (Form 1) İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Fakülte ve İşyeri SGK Onay Formu (Form 2) Beyanname ve taahhütname Formu (Form 3) Yukarıda belirtilen formlar bilgisayar ortamında doldurulup staj yapacağı yerde onaylatılıp orijinal belgeler Staj Komisyonu/Öğrenci İşlerine verilecektir.

15 STAJ YERİ BAŞVURUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER
Onaylatılan evraklar Öğrenci İşlerinde toplandıktan sonra “Staj Komisyonu” tarafından kontrol edilecek, uygun görülen formlar kabul edilecek. Uygun bulunmayan ve eksik olan belgeler öğrenciye bildirilerek eksiklerin tamamlanması sağlanacaktır. Formlar doldurulurken (Staj Kabul Onay Formu, İşyeri SGK Onay Formu ve Beyanname ve Taahhütname Formu) bilgisayarla yazılacak ve fotoğraf yapıştırılacak. Fotoğraf olmayan belge kabul edilmeyecek.

16 Form 1 . Staj/Kabul Onay Formu
Form üzerindeki bölümler öğrenci tarafından doldurulur.

17 Form 2 . İşyeri SGK Onay Formu
İlgili yerler öğrenci tarafından bilgisayar ortamında doldurulup staj yapılacak işyerine onaylatılacaktır. Bu form eksik doldurulup, işyeri tarafından imzalanıp, mühürlenmezse kabul edilmeyecektir.

18 Form 3. Beyanname ve taahhütname Formu
Bu form öğrenci tarafından doldurulup imzalandıktan sonra diğer belgelerle birlikte staj komisyonuna süresi içinde teslim edilecek.

19 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Staj defteri doldurulmadan önce defterde yazılı olan “İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Staj Yönergesi” dikkatli bir şekilde okunup defter yönergeye göre doldurulacaktır. Staj defteri doldurulurken öncelikle öğrenci bilgilerinin (Adı Soyadı, Fakülte Öğrenci Numarası, Öğrenci Fotoğrafı)  düzenli ve eksiksiz olması gerekir. (Form 4) Staj defterindeki Staj Yapılan işyeri/kuruluşun bilgilerinin eksiksiz doldurulması ve iş yeri yetkilisi tarafından stajyer olarak kabul edildiğine dair onayın bulunması gerekir. Staj defterine yukarıda belirtilen bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra esas staj defterinin doldurulmasına geçilmelidir. Dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler maddeler halinde aşağıdaki verilmiştir.    

20 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Form 4. Staj Defteri Staj defterinin bu kısmı öncelikle öğrenci işleri tarafından doldurulacak ve Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır. Diğer boş kalan yerler stajın yapıldığı işletme/kurumda kurum yetkilisi tarafından imzalanıp onaylanacaktır. Staj yapılan işletme/kurumun onayı eksikse defter kabul edilmeyecek ve staj geçersiz sayılacaktır. Bu kısım işyeri yetkilisi tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

21 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Staj defterinin doldurulması öğrenci tarafından tükenmez veya dolmakalemle kendisi tarafından doldurulacaktır. Bilgisayar ortamında doldurulan defter kabul edilmeyecektir. Staj yerinin tanıtılması, iş yerinin şematik planı, üretim konusu, üretim kapasitesi, personel sayısı ayrıntılı olarak staj defterinin ilgili bölümüne yazılmalıdır. Bu bilgiler en az 2 sayfa olmalıdır (Form 5). Staj defterinin günü gününe doldurulması gerekir. Bilgilerin kaybolmaması için staj sonunda yazılmamalıdır. Staj yapılan tarihin ilk gününden başlayarak son gününe kadar staj yapılan yerde ne yapıldı ise bilimsel olarak ayrıntılı yazılmalıdır.

22 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
4. Staj yerinde yapılan çalışmalar kısa cümlelerle değil ayrıntılı olarak yazılmalıdır. (Örneğin bu gün balıklar yemlendi şeklinde olmamalıdır). 5. Stajın öğrenciye kazandırmış olduğu bilgiler ayrıntılı olarak deftere yazılmalıdır. Burada yapılan işin resimleri de çekilerek ilgili sayfaya yapıştırılmalıdır. 6. Aynı iş yerinde staj yapılıyorsa bütün defterleri bir öğrenci yazmamalıdır. Her öğrenci kendi öğrendiklerini kendi cümleleri ile yazmalıdır. Yapılan işler bir öğrencinin kaleminden yazılıp aynı bilgisayardan çıktı alınarak deftere yapıştırılmamalıdır.

23 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Form 5 Form 5. Staj yapılacak işyerinin tanıtılması Staj defterinin bu kısmı doldurulurken staj yapılacak iş yerinin tanıtılması ayrıntıları ile yapılacaktır. Staj yerinin şematik planı, üretim konusu, üretim kapasitesi, personel sayısı ayrıntılı olarak yazılmalıdır. Bu bilgiler en az 2 sayfa olmalıdır. Bu kısma o işyerinin işleyişi ile ilgili plan, proje ve resimler ilave edilmelidir.

24

25 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI

26 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI

27 STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI

28 STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Stajın tamamlanmasından sonra “Staj Raporu” defterin ilgili kısmına yazılır (Form 6). Bu kısım öğrenci tarafından, staj yapılan işletmeye/kuruluşa ilişkin genel bilgiler, staj süresince elde edilen, bilgi ve deneyimlerin değerlendirilmesi ile stajın yararlı olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir değerlendirme yazılmalıdır. Raporun hazırlanmasında, Staj yapılan işletme/kuruluşa ilişkin genel bilgiler (çalışma konusu, personel ve işletme durumu) İşletme/Kuruluşun teknik düzeyi İşletme/Kuruluşun ekonomik durumu Sonuç ve öneriler (stajın yararlı olup olmadığı, kuruluşa bir sonraki dönemlerde stajyer gönderilip gönderilmeyeceği ve staja giderken göz önüne alınması gereken hususlar).

29 STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Form 6. Staj Raporu

30 STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
2.  Staj defterinin son sayfasında yer alan “Zorunlu İşyeri Staj Onay Formu” ayrıntılı olarak doldurulup, iş yeri yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe veya mühürletilerek kapalı zarfa konulup staj defterine iliştirilmelidir (Form 7).

31 STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Form 7. Zorunlu İşyeri Staj Onay Formu Bu formun öğrenci ile ilgili kısmı öğrenci tarafından doldurulacaktır. İşyeri/Kurum yetkilisi öğrenci hakkındaki düşüncelerini ve çalışması ile ilgili değerlendirme yaptıktan sonra, öğrencinin BAŞARILI/BAŞARISIZ olduğunu belirtmelidir. Bu form imza/mühür/kaşelendikten sonra kapalı zarf içerisinde deftere iliştirilmelidir.

32 STAJ BİTTİĞİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
Staj yaptığınız süre içerisinde işveren sigorta priminiz Üniversitemiz tarafından yatırılmaktadır. Belirtmiş olduğunuz günler içerisinde staj yapmazsanız veya stajınızı yarıda bırakırsanız ödenmiş olan primler sizden tahsil edilecektir. Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde staj yapmayan veya staj defteri doldurmayan öğrencilerin stajları kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Belirtilen tarihler içerisinde stajla ilgili işlemlerini yapmayan ve staj defterini kurallara uygun şekilde doldurup teslim etmeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

33 STAJ KOMİSYONU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ Staj Komisyonu Başkanı Uzman Kadir DOĞAN Staj Komisyonu Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ş. Yasemin TOSUN Üye Araş. Gör. Dr. Deniz Devrim TOSUN Araş. Gör. Dr. Cenk GÜREVİN Araş. Gör. Dr. Kamil Mert ERYALÇIN Araş. Gör. Dr. Arda TONAY


"T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları