Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2 5543 SAYILI İSKAN KANUNU UYGULAMALARI

3 İskan Kanunu Madde-1 1- Göçmenlerin iskanı 2- Göçebelerin iskanı 3- Yerleri kamulaştırılanların iskanı 4- Milli güvenlik nedeniyle yapılacak iskan 5- Köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesi

4 Bakanlığımız Yatırım Programı çerçevesinde İlimizde devam eden ve etüt aşamasında yer alan İskan Kanunu uygulamaları Fiziksel Yerleşimin düzenlenmesi çalışmalarıdır.

5 KÖYLERDE FİZİKSEL YERLEŞİMİN DÜZENLENMESİ
İskan Kanunu Madde – 16 Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi amacıyla; 1- Köy Nakli, 2- Köy Toplulaştırması, 3- Afet nedeniyle parçalanmış köylerde afete maruz kalmayan ailelerin talepleri halinde yeni yerleşim yerine toplulaştırılması, 4- Köy gelişme alanı çalışmaları yapılır.

6 Köy nakli ve köy toplulaştırması işlemlerinin yapılabilmesi için köy seçmen listesinde kayıtlı olanların yarıdan fazlasının o yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatı esastır.

7 KIRSAL ALANDA FİZİKSEL YERLEŞiMİN DÜZENLENMESİ ETÜT-PROJE ÇALIŞMALARI
Köy muhtarlığının köyün bağlı olduğu yerin en büyük mülki amirliğine müracaatı ile işle başlayan ve yeni yerleşim yerindeki arsaların satış işlemlerinin tamamlanmasına kadar gerçekleştirilen uygulamaların tamamıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Etüt-Proje programına alınmadan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne bildirilmeden herhangi bir etüt çalışmasına başlanamaz.

8 ETÜT-PROJE İŞ VE İŞLEMLERİ
Hak sahipliği çalışmaları için İskan duyurusu yapılır, eş zamanlı ve paralel olarak yeni yerleşim yeri seçimi gerçekleştirilir. Yeni yerleşim yerine ilişkin konu kurum ve kuruluşlarında uygun görüş alınır ve müteakiben arazi etütlerine başlanır.

9 Arazi etütleri kapsamında yer alan;
Halihazır Harita Jeolojik Etüt İmar Planı Parselasyon işlemleri fiziksel yerleşimin düzenlenmesi projesi kapsamında Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi ve Kadastro Müdürlüğü kontrollüğünde Köy Muhtarlığınca yaptırılır.

10 Arazi etütleri tamamlanıp imarlı arsalar oluşturulduktan sonra hak sahipliği çalışmaları tamamlanır. Noter huzurunda yapılan arsa kura çekimi sonucu arsa bedelleri hak sahiplerine bildirilir, bedellerin 2 ay içerisinde Bakanlığımız hesabına peşinen yatırılması ve dekontlarının Müdürlüğümüze getirilmesinin ardından arsa tapuları hak sahipleri adına tescil ettirilir.

11 Arsa bedelleri; Müdürlüğümüzce oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.
Yeni yerleşim yeri köy tüzel kişiliğine ait ise kıymet takdirini köy ihtiyar heyeti yapar, arsalar köy muhtarlığınca satılır. Fiziksel yerleşimin düzenlenmesi projesi kapsamında Bakanlığımızca kamulaştırma yapılmaz, hazine, köy tüzel veya kadastro harici alanlar kullanılır. Hak sahipliği köyün bağlı olduğu yerin en büyük mülki amiri başkanlığında kurulan Mahalli İskan Komisyonunca belirlenir.

12 Hak sahibi olabilmek için;
Aile olması, En az 1 yıldan beri kendisi veya aile fertlerinin köyde yerleşik olarak yaşıyor olması gerekir.

13 İskan Kanunu Madde-17 Karı ile koca,
Bu kanun uygulamasında aile bir bütün olarak kabul edilir ve aşağıda sıralanan aile sayılır; Karı ile koca, Evlenmemiş çocuklar ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte, Evli çocuklar, evli torunlar ile çocuksuz erkek ve kadın dullar başlı başına, Anasız ve babasız kardeş çocuklar birlikte ve eşit hisselerle, bir aile olarak İskan edilirler.

14 KÖYLERDE FİZİKSEL YERLEŞİMİN DÜZENLENMESİ PROJESİ YATIRIM PROGRAMI
Etüt-Proje çalışmaları tamamlanmamış işlemler yatırım programına teklif edilemez. İskan Kanunu çerçevesinde arsa satışları yapılan köylerde bu arsalardan alan hak sahipleri konutunu yaptırmak üzere kendi evini yapana yardım metodu ile İskan konutu kredisi talep edebilirler. Konut kredisi talep eden hak sahipleri belirlenerek düzenlenen tutanak Bakanlığa gönderilir; yatırım programına teklif edilir. Yatırım programına alınan köylerde hak sahipleri ile Müdürlüğümüz arasında yapılan proje seçimi sonrasında kredi miktarı belirlenir ve borçlanma sözleşmesi imzalatılır.

15 Ziraat bankasının en yakın şubesinde hak sahipleri tarafından blokeli vadesiz mevduat hesabı açtırılır. Bir köyde en fazla iki tip proje kullanılabilir. Proje seçimlerinde iki proje gurubu bulunmaktadır; 1- Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tip projelere Bakanlığımızca TL tutarında kredi verilmektedir. 2- Müdürlüğümüzce hazırlanan tip projeleri ile, Hak sahipleri veya muhtarlıkça hazırlatılıp Müdürlüğümüzce onaylanan projelere TL tutarında kredi verilmektedir.

16 İskan konutu inşaatlarının başlamasından, inşaatın tamamlanıp teslim tutanağının tanzim edilmesine kadar geçen süreç Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca kontrol edilir. İskan konutu inşaatının kontrolü ve hak ediş ödemeleri genelgeler ile belirtilen seviyelerde yapılır. Hak ediş ödemeleri belirli seviyelerdeki inşaat imalatlarının tamamlanması ve kontrolünün ardından tarafımızdan ödenir. Ödemeler hak sahibi aile reisi adına Ziraat Bankasının ilgili şubesinde açılmış bulunan hesaba yapılır. Ziraat Bankası tarafından hizmet bedeli olarak % 2,5 komisyon alınır.

17 Kullanılan kredi tutarı miktarına göre Tapu Sicil Müdürlüklerinde İskan konutu arsası ve konutu üzerinde Hazine lehine ipotek konur. Arsa alındıktan sonra 10 yıl süre ile arsanın bir başka şahısa satışı yapılamaz, İskan konutu için borçlanılan miktar tamamen ödenmeden ipotek kaldırılmaz ve satış yapılamaz. Borçlanma sözleşmeleri hak sahibi olan ailenin tüm fertlerinin ortak borcu olacak şekilde düzenlenir ve imza edilir.

18 Hak sahipleri tarafından kullanılan İskan konutu kredilerinin geri ödemeleri, konutun bitiş tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlar ve 10 yılda, her yılın Ocak ayı sonuna kadar olmak üzere faizi ile birlikte ödenir. 2 yıllık ödemesiz dönemin faizi ödemelerin ilk taksiti ile birlikte tahsil edilir. Zamanında ödenmeyen kredi borçlarına gecikme faizi borçlarına uygulanır. Toplam kullanılan krediye uygulanacak yıllık faiz oranı % 2’dir.

19 32.000,00TL KREDİYİ GERİ ÖDEME TABLOSU

20 50.000,00TL KREDİYİ GERİ ÖDEME TABLOSU

21 232 TİP TEK KATLI KONUT PROJESİ
MERKEZ/DİKMEN (1.KISIM) MERKEZ DİKMEN (2. KISIM) MERKEZ/NURGÖZ (1.KISIM) MERKEZ/NURGÖZ (2.KISIM) GÜZELYURT/SİVRİHİSAR GÜZELYURT/AKYAMAÇ

22 2011 YILI DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ (İSKAN HİZMETLERİ) YATIRIM PROGRAMI

23 2011 YILI DİĞER KAMU HİZMETLERİ SEKTÖRÜ (İSKAN HİZMETLERİ) ETÜT PROGRAMI

24 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

25 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

26 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

27 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

28 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

29 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ

30 İSKAN KONUTU MÜDÜRLÜK PROJESİ
2 oda+1 salon Brüt 84.43m² Net 72.22m² İnşaat İşleri ,82TL Sıhhi Tesisat ,78TL Elektrik Tesisatı ,17TL Toplam Maliyet ,77TL

31 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 ODA+ SOFA KONUT ALANI : 78.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 16.00m²

32 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+ SOFA KONUT ALANI : 90.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 17.00m²

33 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

34 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

35 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ODA+ SOFA+ SALON KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 14.00m² TERAS ALANI : 23.00m²

36 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+ SOFA+ İŞLETME KONUT ALANI : 90.00m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 17.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

37 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+ SOFA+SALON+İŞLETME KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

38 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+SALON KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m²

39 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ODA+SALON KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m²

40 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+SALON (DUBLEKS) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 20.00m²

41 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ODA+SALON (DUBLEKS) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 12.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

42 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ODA+SALON+İŞLETME (DUBLEKS) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 12.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

43 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+SALON (TERAS ÇATILI) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 13.00m² İŞLETME ALANI : 45.00m²

44 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+SOFA+SALON (TERAS ÇATILI) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 15.00m²

45 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2 ODA+SALON (TERAS ÇATILI DUBLEKS) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 10.00m² TERAS ALANI : 20.00m²

46 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3 ODA+SALON (TERAS ÇATILI DUBLEKS) KONUT ALANI : m² DEPO ALANI : 13.00m² TERAS ALANI : 25.00m²

47 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 60m²

48 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 120m²

49 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AHIR+SAMANLIK+ DEPO TOPLAM ALAN: 240m²

50 AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR İSKAN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


"AKSARAY ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları