Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Risklerin Tespiti

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Risklerin Tespiti"— Sunum transkripti:

1 İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Risklerin Tespiti
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

2 Amaç ve Öğrenim Hedefleri
Dersin amacı Bu dersin sonunda katılımcılar İşyerlerindeki tehlike kaynaklarının ve risklerin neler olduğu hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenim hedefleri Tehlike/Risk tanımı İşyerlerindeki tehlike kaynakları Risk değerlendirmesi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

3 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İşyerlerinde tehlikeleri kaynaklarını belirlemek ve değerlendirmek için her şeyden önce işletmelerin özelliklerini tanımak gereklidir İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

4 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tüm işletmelerde ortak tehlikeler dışında işletmeye özel tehlikelerde bulunmaktadır. Bunların tespiti,analizi ve alınacak önlemler bu nedenle işletmeye özel olmalıdır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

5 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İşyerinin özellikleri her işletme için farklı olup ürettiği maddeye, hizmete ve kullandığı hammaddeye göre değişmektedir. Örnek : METAL SEKTÖRÜ TEKSTİL SEKTÖRÜ MADEN SEKTÖRÜ PETROKİMYA SEKTÖRÜ …….. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

6 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tehlike Sistem veya organizasyon içerisindeki potansiyel zarar veya hasar yaratabilecek etkilerin objektif olarak analiz edilmesidir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

7 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için işletmede; Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet verebilecek tüm istenmeyen olaylar tanımlanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

8 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Tehlike Kaynakları 1. Fiziksel Tehlikeler: • Titreşim • Gürültü • Yetersiz havalandırma • Aşırı Isı, nem ve hava hareketleri • Yetersiz veya aşırı aydınlatma İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

9 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
2. Kimyasal Tehlikeler: • Toksik gazlar, organik sıvıların buharları, ergimiş haldeki metal gazları • Radyasyona maruz kalma (X ışınları, doğal ve yapay radyoaktif maddeler, kızılötesi ve mor ötesi ışınlar • Asitler, Bazlar nedeniyle yanma • İnert tozlar, fibrojenik tozlar, toksik tozlar, kansorejonik tozlar, alerjik tozlar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

10 3. Elektrikle Çalışma İle Meydana Gelen Tehlikeler:
•Topraklaması yapılmamış tezgahlar veya el aletleri, •Topraklamanın belli periyodlarla kontrolünün yapılmaması, •Elektrik ve aydınlatma tesisatının periyodik kontrolünün yaptırılmaması, •Yıpranmış ve hatalı onarılmış el aletleri, •Yetkisiz kişilerin müdahale etmek istemesi, •Kırık yıpranmış el aletleri, •Koruyucu baret, eldiven, çizme, ıstaka veya tabure gibi kişisel koruyucuların bulunmaması, •Zeminin yalıtılmaması, •Yüksek gerilim ile çalışmada gerekli kurallara uyulmaması. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

11 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
4. Mekanik Tehlikeler: • Makina ve tezgahın ezen, delen, kesen, dönen operasyon koruyucusunun bulunmaması, • Preslerde çift el kumanda kullanılmaması, • Preslerde ayak pedalı koruyucusu olmaması, • Transmisyon kayışlarının koruyucusunun takılmamış olması, • Makina ve tezgahı tehlike anında durduracak stop butonun ya da swich’nin bulunmaması, • Yetersiz ve uygun olmayan makina ve koruyucu techizat, • Yetersiz uyarı sistemleri, • Düzensiz ve dağınık işyeri ortamı, • Makinaların, kaldırma aletlerinin, kazanların, kompresörlerin vb. gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılmaması. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

12 5. Tehlikeli Yöntem ve İşlemler:
•Makine veya tezgahlarda çalışırken koruyucu teçhizatın devre dışı bırakılması, •Baret, gözlük, siper, maske vb. kişisel koruyucuların kullanılmaması, • Aşırı yük kaldırma, • 3m’den yüksek malzeme istifleme, •Etiketlenmemiş veya yetersiz etiketlenmiş malzeme, •Gereken uyarı, ikaz, işaret ve yazılarının konmamış olması •Güvenlik kartı olmayan kimyasalla çalışma, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

13 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• İşe yeni başlayan işçiye çalıştığı işle ve iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim vermeden çalıştırma, • Belli aralıklarla işçilere iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmemesi, • Yeterli ikaz vermeden araçların çalıştırılması veya durdurulması, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

14 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
•Elektrik kesilmeden teçhizat üzerinde onarım, •Onarım esnasında şalter veya beklenmedik bir harekete karşı güç düğmesinin emniyete alınmamış olması, •Çalışır haldeki teçhizatın yağlanması, temizlenmesi, ayarlanması, •Depo ve konteynerlerin tam olarak boşaltılıp temizlenmeden üzerinde onarım ve kaynak yapılması, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

15 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• Yüksekten atlama, • Parlama, patlama ve yangın ihtimali olan yerlerde elektrik tesisatının exproof olmaması, • Parlama patlama tehlikesi olan yerlerde sigara içilmesi, • Yükleme ve boşaltma işlemlerinin uygun yöntemle yapılmaması, • Malzemelerin, makinelerin ve teçhizatın uygun yerleştirilmemesi, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

16 6. İşyeri Ortamından Kaynaklanan Tehlikeler:
•İşyeri zemini, •Yetersiz geçitler, •Yetersiz çıkış yerleri, •Yetersiz iş alanı, •Düzensiz işyeri, •Merdivenlerde korkuluk olmaması, •Duşların ve tuvaletlerin çalışır durumda veya temiz olmaması, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

17 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Risklerin Tespiti • İş Sağlığı ve İş Güvenliği’ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar (mevzuat), • Ön gözden geçirme sonuçları, • Çalışanlar ve diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler, • Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri, işyerindeki gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (bu faaliyetler özelliği itibariyle reaktif ya da proaktif olabilir) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

18 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• İSG politikası , • Kaza ve olay kayıtları, • Uygunsuzluklar, • Denetim sonuçları, • İletişim belgeleri, • En iyi uygulamalar hk.bilgiler, • Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri, benzer kuruluşlarda olmuş olan kaza ve olaylar, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

19 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• Elektrik kullanımı, • Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyetleri hakkında bilgiler, • Saha planları, • Radyasyon kaynakları, • Yangın, • Proses akış şemaları, • Makina, ekipman v.b. bilgiler, • Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, ürünler ve alt ürünler), İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
• Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri, • Verilerin izlenmesi, • Kimyasal ve biyolojik maddeler, • Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS), • Yöntemler, görevler, • İnceleme raporları, • Profesyonel destek, uzmanlık • Tıbbi/ilk yardım raporları, • Sağlık riskleri taramasıdır İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

21 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Risk = Tehditin Olma İhtimali (likelihood) X Tehditin Etkisi (impact) formülü kalitatif risk analizinin temel formülüdür. Risk Skoru = İhtimal X Zarar Derecesi İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

22 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
İhtimal ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÇOK KÜÇÜK : Hemen hemen hiç KÜÇÜK Çok az :( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda ORTA Az : ( yılda bir kaç kez ) YÜKSEK Sıklıkla: ( ayda bir ) ÇOK YÜKSEK Çok sıklıkla :( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
SONUÇ DERECELENDİRME ÇOKHAFİF :İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren HAFİF :İş günü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi ilk yardım gerektiren ORTA Hafif : yaralanma, yatarak tedavi gerekir CİDDİ :Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı ÇOK CİDDİ :Ölüm, sürekli iş göremezlik İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

24 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

25 SONUÇ - EYLEM Katlanılamaz Riskler (25)
Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

26 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Önemli Riskler (15,16,20) Belirlenen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devam etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve bu önlemler sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

27 Orta Düzeydeki Riskler (8,9,10,12)
Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

28 Katlanılabilir Riskler (2,3,4,5,6)
Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

29 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Önemsiz Riskler (1) Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirilecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

30 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

31 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi
Mola Zamanı İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi


"İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Risklerin Tespiti" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları