Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lipitler Balıkesir Universitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lipitler Balıkesir Universitesi"— Sunum transkripti:

1 Lipitler Balıkesir Universitesi
BAU BUTAM BMAG Lipitler Balıkesir Universitesi Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Araştırma Grubu (BUTAM BMAG)

2 Lipitler genel olarak kloroform, metanol gibi organik çözücülerde çözülen biyolojik orijinli maddelerdir

3 Enerjinin depo ve taşıma şekli Biyolojik membranların yapı taşı
Önemi Enerjinin depo ve taşıma şekli Biyolojik membranların yapı taşı Bazı hormon ve vitaminler

4 Sınıflandırma Yağ asitleri Nötral yağlar Gliserofosfolipitler
Sfingolipitler Mumlar Steroitler

5 Yağ Asitleri

6 18: 0 Stearik asit yada Oktadekanoik asit
Sembol Klasik adı Sistematik Adı Formülü 14: 0 Miristik asit Tetradekanoik asit 16: 0 Palmitik asit Hekzadekanoik asit 18: 0 Stearik asit Oktadekanoik asit 20: 0 Araşidik asit Eikosanoikasit 16: 1 Palmitoleik asit Cis-9-hegzadekenoik asit 18: 1 Oleik asit Cis-9-oktadekenoik asit 18: 2 Linoleik asit Cis,cis-9,12-oktadekadienoik asit 18:3 Linolenik asit Cis,cis,cis-9,12,15-oktadekadienoik asit 20:4 Araşidonik asit Hep cis-5,8,12,14-eikosatetraenoik asit 18: 0 Stearik asit yada Oktadekanoik asit 18: 1 Oleik asit yada Cis-9-oktadekenoik asit 18: 2 Linoleik asit yada Cis,cis-9,12-oktadekadienoik asit

7 Nötral Yağlar

8

9 Gliserofosfolipitler

10

11

12

13 Sfingolipitler

14

15

16 Siklopentanoperhidrofenantren

17

18 Testosteron (erkek cinsiyet hormonu)
Testosteron (erkek cinsiyet hormonu)

19 Östron (dişi cinsiyet hormonu)

20 Kortizon

21 Biyolojik Membranlar Hücre membranı hücreyi çepeçevre kuşatarak onun en küçük bir canlı birim olmasını sağlar. Membranlar, spesifik moleküler pompa, taşıyıcı ve kanallar aracılığı ile son derece spesifik geçirgenlik engeli oluşturur. Membranlar diğer hücreler ve kendi çevresindeki bilgi alışverişini de sağlar. Ayrıca bazı membranlar enerji dönüşümünü gerçekleştirirler.

22 Fosfogliseritler Sfingomiyelin Glikolipitler Kolesteroldür

23 Membran lipitleri amfipatik özelliktedir

24

25

26 Lipit ikili tabakanın oluşmasında en önemli faktör hidrofobik etkileşmelerdir

27 Lipit ikili tabakanın Uzama Kapalı bölgeler oluşturma Kendi kendine tamir etme

28 Bir maddenin lipit ikili tabakadan difüze olma eğilimi büyük ölçüde onun lipit çözünürlüğüne bağlıdır.

29 Genel olarak hücrenin ihtiyacı olan moleküllerin çoğu polardır ve bu moleküllerin membrandan geçişi, hücrenin ihtiyacına cevap verecek düzeyde hızlı değildir

30 Membran lipitlerinin akışkanlığı, içerdiği lipit kompozisyonuna bağlıdır
Doymuş yağ asidi Doymamış cis formda yağ asidi

31 Prokaryotlarda membran akışkanlığı, yağ asidi rezidülerinin uzunluğu ve cis konfügrasyona sahip çift bağ içeriği ile kontrol edilir

32 Eukoryatlarda, membran akışkanlığının düzenlenmesinde kolestorol miktarı son derece önemlidir.

33 Flip-flop hareketinin yavaş olması, memran asimetrisinin korunması açısından son derece önemlidir.

34 Membran Proteinleri

35

36

37

38

39

40

41 Monosakkaritlerde anomerleşme

42

43

44

45

46

47

48 R-OH + HO-R'  R-O-R' + H2O methyl glucoside (methyl-glucopyranose).

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69 Yarışmasız İnhibisyon

70

71

72

73 Ağır metallerin inhibisyonu

74 Yarıyarışmalı İnhibisyon

75

76

77

78

79 İnsektisit Herbisit Pestisitler Rodentisit Fungisit

80 Pestisitlerin İnhibisyon etkisi
Asetilkolin esteraz paraoxon, chlorpyrifos, diazinon DDT ve diğer kloropestisitler

81

82

83

84

85

86 Pestisitlerin uygulanmasından sonra kalıntı sorunu
Son ilaçlama tarihine uymama Aşırı doz uygulamaları Amaç dışı pestisit uygulanması İlaçlama aletlerinin yetersizliği

87 Pestisitlerin ürün üzerindeki kalıcılığına etki eden faktörler
Çevreye bağlı faktörler Işık Sıcaklık Diğer iklim faktörleri

88 Pestisite bağlı faktörler
Etken maddenin fizikokimyasal özellikleri Formülasyon Konsantrasyon

89 Pestisit kalıntılarını azaltma olanakları
Yıkama Kabuk soyma Isıl işlemler Depolama Radyasyon Mikroorganizmalar Bazı katkı maddeleri

90 Pestisitlerin çevreye etkileri
Hava Partikülleri sürükleme özelliği

91 Pestisitlerin çevreye etkileri
Su. Belirli koşullarda pestisitler yer altı sularına geçebilir. Balıklarda insektisit yoğunluğu suya göre kat daha fazla olabilir

92 Pestisitlerin çevreye etkileri
Toprak Toprak bakterilerinin yok olması Solucanların zarar görmesi İlaçlı topraklarda yetişen bitkilerdeki pestisit kalıntıları Pestisitlerin topraktan yer altı sularına karışması

93 Çalışma Konularımız Enzim İnhibisyonu Enzim saflaştırma teknikleri Enzim Polimorfizmi Enzim Moleküler Genetiği Enzimlere ait genlerin klonlanması Mikrobiyal sistemlerde ve hücre kültüründe gen kspresyonu Mutant enzim genlerinin belirlenmesi Enzim kinetiği Antioksidan maddelerin tespiti

94 Bazı hastalıklarda rol oynayan enzimler Kanser ve arterosiklerozis
Karbonik anhidraz Polifenoloksidaz Katalaz Süperoksitdismutaz Paraoxanaz Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz

95


"Lipitler Balıkesir Universitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları