Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Prof. Dr. A. Nil ALTAY PROJELER

2 LİDER,DİNAMİK VE ÜRETKEN BİR FAKÜLTE İÇİN

3 ÖZGEÇMİŞ OKUL MEZUNİYET YILI AYŞEABLA İLKOKULU 1973
TED ANKARA KOLEJİ ORTAOKULU 1977 TED ANKARA KOLEJİ LİSESİ 1980 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1986 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA 1991 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANABİLİM DALI YARDIMCI DOÇENT 1993 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANABİLİM DALI DOÇENT 1995 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PEDODONTİ ANABİLİM DALI PROFESÖR 2003

4 ÖĞRENCİLİK YILLARI PEDODONTİ

5 İDARİ GÖREVLER YIL GÖREV 1993 - 1995
Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent temsilcisi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent temsilcisi Fakülte idari personel görev, yetki ve sorumluluklarının tespiti komisyonu üyeliği Fakülte öğretim ve sınav yönetmeliği komisyon üyeliği Fakülte ek ders yazım ve takip komitesi üyeliği Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Dekan Yardımcılığı Fakülte Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçe Yürütücüsü Üniversite Stratejik Planlama Kurulu Üyeliği Üniversite Kalite Koordinatörlüğü üyesi Üniversitenin EUA ( Avrupa Üniversite Birliği) denetiminden sorumlu kurul üyeliği

6 SARAY BOSNA PEDODONTİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STARTEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI 2007 İNKUM TÜRK PEDODONTİ DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ KURULUŞU

7 MESLEKİ FAALİYETLER TARİH GÖREV 2008 - 2010
Türk Pedodonti Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği 2004- International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) Membership Committee President 2000- International Association of Dental Traumatology (IADT) üyeliği 2014 IADT Dünya Kongresi Başkanlığı –İstanbul Türk Pedodonti Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı Şube kurucu üyesi 2009 - Çocuk Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Müfredat Komisyonu Yürütücüsü 2010 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Gerekçe Komisyonu

8 HOBİLER İLK KİTAP

9 YÖNETİM ANLAYIŞI DEMOKRATİK ŞEFFAF PAYLAŞIMCI ADİL
ÇÖZÜME ODAKLI PROJE ÜRETEN TABANDAN TAVANA YÖNETİM ANLAYIŞI

10 PROJE BAŞLIKLARI GENEL YÖNETİM LİSANS EĞİTİMİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM – UZMANLIK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ İDARİ PERSONEL

11 GENEL YÖNETİM Göreve başladıktan 15 gün sonra belirlenecek bir takvime göre tüm birimlerden brifing alınacak Anabilim Dalları Akademik Kurulları Mevcut Komisyonlar İdari Ofisler Araştırma Görevlileri Öğrenci Temsilcileri İdari Personel Çalışma Grupları İlgili birim- grup nasıl çalışıyor ? Ne üretiyor? Üretimde karşılaştığı sorunlar? Sorunları aşmak için çözüm önerileri

12 DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI
İÇERİK: 35 yıl ve üstü süre Fakültemize hizmet vermiş hocalarımızdan oluşacak AMAÇ: Deneyimlerin, bilgilerin ve Hacettepe geleneklerinin genç nesillere aktarılmasını sağlamak İŞLEV: a) Aylık toplantılarda genç öğretim üyeleri ile bir araya gelinecek, b) Fakülte ve Yönetim Kurullarının çalışmalarına katkıda bulunulacak KISA VADE

13 NORM kadrolar yeniden yapılandırılacak
AMAÇ: Fakültemizin güncel ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapılanmaya gitmek KAZANIM: Çağdaş ihtiyaçlara cevap veren öğrenim kadrosu KISA VADE

14 FAKÜLTE DERGİSİNİN SCI KAPSAMINA ALINMASI
2010 yılından itibaren uluslar arası formata dönüşen dergimizin daha da geliştirilerek SCI kapsamına girmesini sağlamak için çalışmalar yapılacak KAZANIM: Uluslar arası bilim dünyasında Üniversitemiz ve Fakültemizin adının hak ettiği seviyede tanınması ORTA – UZUN VADE

15 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KONGRESİ
1990 yılından beri yapılmayan kongrenin uluslar arası düzeyde yapılması için komisyon kurulacak KAZANIM: Fakültemizin bilimsel platformdaki gücünün yeniden tanınması ORTA – UZUN VADE

16 FAKÜLTE İÇİNDE SOSYAL PAYLAŞIMIN ARTTIRILMASI
Dekanlık katında planlanmış ve yapılmış olan OKUMA odasının öğretim üyelerinin sosyal alanı haline getirilmesi KISA VADE

17 LİSANS EĞİTİMİ İLE İLGİLİ PROJELER

18 Eğitim komisyonunun brifing sonuçları değerlendirilecek (kısa vade)
Sınıf temsilcilerinden kurulacak bir komisyon ile durum analizi yapılacak (kısa vade) Öğrencilerle aylık toplantılar yapılacak (kısa vade) Öğrenci danışmanlıkları etkin hale getirilecek (kısa vade)

19 ÖLÇME- DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Eğitimde ölçme ve değerlendirme sisteminin DUS sistemine uyumu sağlanacak (kısa-orta vade) KAZANIM: Öğrencilerimizin DUS başarılarının arttırılması Lisans eğitiminde ilk tercih edilme oranının arttırılması PROJE ORTAKLARI: Eğitim Fakültesi Ölçme-değerlendirme bölümü ve DUS soruları hazırlayan öğretim üyelerimiz

20 Fakülte öğrenci temsilcisinin fakülte ve yönetim kurulunda toplantılarına katılımı (kısa vade)
AMAÇ: Öğrencilerin yönetime katkıda bulunmalarını sağlamak

21 ENTEGRE STAJ YAPILANMASI
Son sınıf klinik eğitiminde entegre staj sistemi planlanacak (kısa-orta vade) YÖNTEM: Anabilim dalları ile oluşturulacak bir komisyon aracılığı ile en uygulanabilir planlama hazırlanacak KAZANIM: Uluslar arası diş hekimliği eğitim programları ile uyumlu öğrenim vermek

22 Rehberlik- psikolojik danışma ofisinin kurulması
DESTEK: Üniversite Eğitim Fakültesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümü ve yapılandırılacak bir proje ile personel istihdamı AMAÇ: Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek olmak, (orta-uzun vade) Fakültemiz öğrenci katında ofis alanı yaratmak ( Üniversite acil eylem planı)

23 EĞİTİM MATERYALLERİ Eğitim malzemelerinin öğrenciye verilmesi konusunda bütçe çalışması yapılacak (kısa-orta vade) Anabilim dallarının LİSANS düzeyinde kitap yazması teşvik edilecek (kısa-orta vade)

24 Fakültemizden mezun olan ve farklı kurumlarda hizmet veren mezunlarımız ile öğrencilerin periyodik toplantılar ile birlikteliği sağlanacak KAZANIM: Deneyimlerin aktarımı Farklı bakış açılarının gözlemlenmesini sağlamak

25 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM UZMANLIK EĞİTİMİ

26 Araştırma görevlileri ile aylık toplantılar (kısa vade)
Araştırma görevlisi temsilcisinin yönetim kurulunda bulunması sağlanacak (kısa vade) AMAÇ: Geleceğin öğretim elemanlarının yönetim ile ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak Araştırma görevlileri ile aylık toplantılar (kısa vade) AMAÇ: sorunların kısa sürede çözülmesini sağlamak ve ortak akıl üretmek

27 UZMANLIK EĞİTİMİ Haziran 2012 tarihinde başlayacak olan diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi hakkında anabilim dallarına bilgi verilecek Dekanlık bünyesinde DUE (diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi) komisyonu kurulacak Amaç: asistan karnelerinin takibi, eğitimin takibi, sorunların belirlenmesi, eksikliklerin giderilmesi DUS kadrolarının maksimuma çıkarılması sağlanacak (kısa-orta vade)

28 Uzmanlık eğitim programlarının uluslararası akreditasyonu için başvuruların yapılmasını sağlamak (orta-uzun vade) AMAÇ: Fakültemizin uzmanlık eğitim programlarının ilk tercih olmasını sağlamak Uluslar arası düzeyde tanınan programlar ile cazibe merkezi olmak- dolaylı olarak fakülteye maddi kazanç sağlamak

29 DOKTORA PROGRAMLARI Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki doktora programlarına öğrenci başvurusunun cazip hale getirilmesini sağlanmak (orta vade) KAZANIM: Akademik yükselmelerde doktora şartı ALT HEDEF: Temel bilimler içerikli diş hekimliği doktora programı geliştirmek ( oral science- oral biology ) Doçentlik başvurularında uzmanlık + doktora şartını getirmek (uzun vade) KAZANIM: Donanımlı öğretim üyeleri yetiştirmek

30 ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
AR-GE biriminin faaliyet alanlarının genişletmek (orta vade) Binanın planlanması sırasında hücre kültürü ve diğer alt birimler için hazırlanan alanların işlerliliğini sağlamak KAYNAK: uluslar arası projeler geliştirerek alt yapıyı güçlendirmek AMAÇ: Fakültenin araştırma potansiyelini arttırmak Mali kaynak sağlamak ( Fakülte dışı talepler ile) AR-GE biriminin mesai saatleri dışında kullanımını sağlamak AMAÇ: Öğretim elemanlarının etkili kullanımına olanak sağlamak ORTA VADE

31 Üniversite Bilimsel Araştırma Birimi dışında araştırma desteklerinin değerlendirilmesi için olanak sağlamak (AB, TÜBİTAK, Sanayi) KAZANIM: Araştırma potansiyelinin arttırılması Kongre katılımlarına verilecek desteğin arttırılması Geliştirilecek projeler ile araştırma görevlisi ve idari personel istihdamının sağlanması

32 SAĞLIK HİZMETLERİ

33 Tanı ve tedavi hizmetlerini destekleyen alt yapı eksiklikleri giderilmesi için kaynak yaratılacak (kısa-orta vade) Dijital arşiv sistemi kurulacak ( kısa –orta vade) Yazılı dökümanın dijital ortamda saklanması Dijital periapikal film sisteminin kullanılması sağlanacak KAZANIM: Film giderlerinin azaltılması Kayıplara bağlı tekrarlanan filmlerin engellenmesi

34 - Hizmet kalitesinin arttırılması - Gelire katkı
Sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan cihazların belirli bir plan kapsamında yenilenmesi ( Üniversite acil eylem planı) KAZANIM: Etkin sağlık hizmeti - arızalardan doğan zaman kaybının giderilmesi Hizmet kalitesinin artması Gelire katkı ( etkin kullanım ve arızaların azalması) Bina içinde yer alan genel anestezi birimi işletmeye açılacak ( Üniversite acil eylem planı) - Hizmet kalitesinin arttırılması - Gelire katkı

35 H.Ü Hastanelerinde inşa edilecek yeni acil biriminin içinde “ Acil Diş Hekimliği” ünitesi kurulacak ( Üniversite acil eylem planı) KAZANIM: Hizmet kalitesinin artması Olgulara gecikmeden müdehale Uzmanlık ve lisans eğitiminde olgu çeşitliliğinin artması Çocuk Hastanesi içinde daha önceden projelendirilmiş “ Acil Çocuk Diş Hekimliği” odası yapılandırılacak ( orta vade)

36 Erişkin , Onkoloji ve Çocuk hastanelerinde “Hastane Diş Hekimliği” birimlerinin kurulup yatan hastalara hizmet sunulacak ( kısa –orta vade) KAZANIM: Hacettepe Hastanelerinin hizmet kalitesi artacak Uzmanlık eğitim programlarında farklılık yaratılacak (tercih sebebi) Gelire katkı sağlanacak

37 Farklı hasta gruplarının diş tedavileri için anabilim dallarından ekip oluşturulacak ve en kısa sürede hizmet verilmesi sağlanacak ( kısa–orta vade) Kazanım: Hacettepe Hastanelerinin hizmet kalitesinin artması Uzmanlık eğitimine katkı- tercih edilmek

38 Adli vakalar için komisyon- bilirkişi sistemi kurulacak ( kısa –orta vade)

39 SUT listesinde bulunan diş hekimliği hizmetlerinde maliyet analizi yapıp yeniden fiyatlandırılma için girişimde bulunmak ( kısa –orta vade) KAZANIM: Hizmet kalitesinden ödün vermeden hizmet vermek

40 Geliri arttırıcı önlemler almak
SUT dışı diş hekimliği sağlık hizmetleri Özel sigorta şirketleri İlave Ücret Alınabilecek İstisnai Sağlık Hizmetleri

41 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı bünyesinde ve protez teknikerliği okulunda yer alan mevcut laboratuvarları etkin kullanmak Kazanım: lisans eğitiminin kalitesinin artması gelir atışı

42 İDARİ PERSONEL

43 İdari personel temsilciler komisyonu oluşturulacak ( kısa vade)
Kazanım: iletişimin artması ortak proje üretimi Aylık toplantılar yapılacak ( kısa vade) Görev grupları içinde personel standardizasyonu sağlanacak (hizmet içi eğitim) ( kısa –orta vade) Yurt içi ve dışı hareketlilik programlarından yararlanılması sağlanacak (orta vade)

44 HERŞEY FAKÜLTEMİZ İÇİN


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları