Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAZI CİSİMLER NEDEN YÜZER?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAZI CİSİMLER NEDEN YÜZER?"— Sunum transkripti:

1 BAZI CİSİMLER NEDEN YÜZER?

2 Tekneler Nasıl Yüzer? Bir tekne suya indirildiğinde suyu yanlara iter yani suyun yerini değiştirir. Su da buna kaldırma kuvveti ile cevap verir. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü, yeri değiştirilen suyun ağırlığına bağlıdır. Bir cismin yüzebilmesi için, yerini değiştirdiği suyun kaldırma kuvvetinin en azından cismin ağırlığına eşit olması gerekir. Bir cismin yerini değiştirdiği suyun miktarı, o cismin biçimine bağlıdır. Örneğin çamurdan yapılmış bir top batar, ama eğer bu topa içi boş bir kase biçimi verirseniz yüzer. Çamurun biçimini değiştirerek onun terini değiştirdiği su miktarını artırmış olursunuz. Tekne yapımcılarının yaptığı da işte budur. Çelik bir levha batar ama çelikten yapılmış bir gemi yüzer                                                    

3 Bazı Cisimler Neden Yüzer Veya Batar?
 Bir cismin eşit kollu terazi ile kütlesini , şekli düzgün değilse dereceli silindir ile hacmini ölçeriz. Eğer cisim düzgün hacimli bir cisim ise matematiksel bağlantılar ile hacmini bulabiliriz. Yoğunluğu yukarıdaki gibi hesaplayabiliriz.

4

5 Yanda Yoğunluğu farklı ve birbirine karışmayan sıvıların bir kabın içinde sıralanışlarını görüyorsunuz. Yoğunluğu en az olan her zaman üstte bulunur.

6 Kaldırma kuvvetinin, yeri değişen sıvının ağırlığı kadar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cismin suya batan hacmi arttıkça, dinamometrenin gösterdiği ağırlık değeri azalır. Cisim suda yüzmeye başladığı anda ise dinamometre sıfırı gösterir. Bu sırada cisme etki eden kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. Aynı şekilde, kaseye taşan sıvı ağırlığı da cismin havadaki ağırlığına eşit olur Şekildeki gemiye uygulanan kaldırma kuvvetinin etki alanı sadece batan kısmının alanına veya başka bir değişle batan kısmının hacmi ile ilişkilidir. Suyun Yoğunluğu > Gemini Yoğunluğunudur Gemini Yoğunluğunu = Geminin Kütlesi /Geminin Suya Batan Kısmının Hacmi ile bulabiliriz.

7 Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için, 1 mL su 1 mL buzdan daha ağırdır. Buna bağlı olarak soğuk havalarda deniz, göl ve akarsularda,donmaya yüz tutmuş; su yüzeye çıkar ve burada donar. Bu durum, suda yaşayan canlıların hayatta kalmasını sağlar. Katı bir cisim kendi sıvısında yüzüyorsa, cisim eridiğinde sıvı seviyesi değişmez. Örneğin 9/10 u su içinde olan buz eridiğinde, kaptaki su düzeyi değişmez.

8 SORULAR

9 ( )VÜCUT HÜCRELERİNDE MİTOZ,ÜREME HÜCRELERİNDE MAYOZ BÖLÜNME GÖRÜLÜR

10 ( )HEMOFİLİ ANNEDEN VE BABADAN ÇOCUKLARINA AKTARILAN BİR HASTALIK DEĞİLDİR

11 ( )DOĞAL SEÇİLİM DARWİN’İN ÖNE SÜRDÜĞÜ FİKİRLERDEN BİRİDİR

12 ( )GEMİLERİN VE TEKNELERİN ÇOĞU METALDEN YAPILDIĞI İÇİN BATABİLİR.

13 ( )YOĞUNLUK HACMİN KÜTLEYE BÖLÜ NMESİYLE BULUNUR

14 ÇUHA ÇİÇEĞİNİN SICAKLIĞA BAĞLI OLARAK RENK DEĞİŞTİRMESİ, HİMALAYA TAVŞANI,……………… ÖRNEKTİR.

15 DNA’NIN YAPISINDA ŞEKER,…………..ORGANİK BAZ BULUNUR

16 CİSİM SIVIDAN YOĞUN İSE …………, YOĞUN DEĞİL İSE …………….

17 BİR CİSME ETKİ EDEN KALDIRMA KUVVETİ CİSMİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİ SIVININ …………… KADARDIR.

18 PASTEL KALEMİN YOĞUNLUĞU ,TUZLU SUYUN YOĞUNLUĞUNDAN…………
PASTEL KALEMİN YOĞUNLUĞU ,TUZLU SUYUN YOĞUNLUĞUNDAN………….., SUYUN YOĞUNLUĞUNDAN……………..

19 I.Mitoz bölünme sonucu 2 yeni hücre oluşur
II.Güve kelebekleri doğal seçilime örnektir III.Sitozin ve guanin nükleotidleri arasında ikili hidrojen bağı vardır Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A)II – III B) I-III C)I-II D) I-II-III

20 Aşağıda dişi üreme hücresinde oluşabilecek kromozom sayıları verilmiştir.Buna göre hangisi yanlıştır? A)23+x C)22+x C)22+Y D)21+X

21 İçerisi su dolu bir kaba yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan küçük bir top atılıyor.Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi görülür? A)cisim askıda kalır B)cisim batar C)kesinlikle böyle bir olay gözlenmez D)cisim yüzer

22 Alkolle doldurulmuş bir kaba sıvıda yüzebilen bir cisim bırakılıyor
Alkolle doldurulmuş bir kaba sıvıda yüzebilen bir cisim bırakılıyor.Bu sırada bir miktar alkolün taştığı gözleniyor. BUNA GÖRE: 1.kaldırma kuvveti taşan sıvının ağırlığına eşittir. 2.kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir 3.cismin ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşittir A)YALNIZ B)YALNIZ 2 C)1 VE D)1,2,3

23 Bir sıvı içerisinde askıda kalan bir cisim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A)Sıvının yoğunluğu =cismin yoğunluğu B)Sıvının yoğunluğu büyüktür cismin yoğun C)Sıvının yoğunluğu küçüktür cismin yoğun. D)Sıvının hacmi =cismin yoğunluğuna


"BAZI CİSİMLER NEDEN YÜZER?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları