Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Veri tabanı bileşenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Veri tabanı bileşenleri"— Sunum transkripti:

1 Veri tabanı bileşenleri

2 Veri tabanı bileşenleri
1-tablolar a- kolonlar (alanlar = field ) b-kayıtlar ( record ) c- anahtarlar birincil anahtar = primary key yabancı anahtar = foreign key (ikincil anahtar=secondery key) 2-indexler 3- görünümler (view) 4- Store Procedure (SP) 5- Tetikleyiciler (triger)

3 Tablolar Verilerin mantıksal olarak saklandığı ortamlardır. Tabloları adlandırırken tablonun içeriği ile uyumlu olmasına dikkat etmek gerekir. Btp bölümü muhasebe bölümü Btp_dersler muh_derslik Btp_öğrenci muh_öğretmen

4 Kolonlar Kolonlar adlandırılırken, içerdiği veriyi temsil edebilmeli
aynı konu ile ilgili verilerin toplandığı kısım Kolonlar adlandırılırken, içerdiği veriyi temsil edebilmeli Ait olduğu tabloyu temsil etmeli (join işlemlerinde birleştirilen tablolardaki aynı adlar çakışır) Veri tipleri belirlenmeli Btp_dersler btp_ogrenci Dr_kodu otomatik ogr_kodu metin(8) Dr_adi metin(50) ogr_adi metin(20) Dr_donemi integer ogr_soyadi metin(20)

5 Kayıtlar Çift kayıt olmamasına dikkat edilmeli
bir tabloya ait tüm kolonlarını içeren veriler kümesi Çift kayıt olmamasına dikkat edilmeli Aynı numaralı tek öğrenci olmalı btp_ogrenci ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi mustafa akyol mustafa armağan ahmet selim

6 Anahtarlar (birincil)
her tablonun en az 1 tane birincil anahtarı olmalı Her bir kaydı diğerlerinden ayırmalı Tekrar etmeyen (tek=unique) ve boş geçilemez btp_ogrenci ogr_kodu ogr_adi ogr_soyadi mustafa akyol mustafa armağan ahmet selim ?? Birincil anahtar hangisi olmalı

7 Anahtarlar (yabancı) Ana tabloda birincil anahtar olan alan
iki tablo arasındaki ilişkiyi tanımlar Ana tabloda birincil anahtar olan alan Veri türü tutarsız olmamalı (intint) Btp_dersler btp_donem Dr_kodu otomatik dn_kodu integer Dr_adi metin(50) dn_adi metin(20) Dr_donem_kodu integer

8 indexler tablo içindeki kayıtlara,bir veya daha çok sayıda alanın içerdiği veri baz alınarak hızlı erişim sağlayan nesneler Arama yapılırken tüm kayıtlara bakılmaksızın istenen bilgiye daha kolay ulaşılır -kitap indexleri -mahalle muhtarı indexi

9 Görünüm(view) bir veya birden fazla tablodan verileri çekmek için; bir SQL cümlesi ile oluşturulan sanal bir tablodur Bu tablo veya tablolara kayıt eklendikçe, ilgili view'da kayıtlar güncellenir View'daki bilgiler veritabanında depolanmaz, ilgili tablolardan alınır. Adı üstünde görünüm(ekleme,silme,güncelleme yapılmaz,sadece sorgu çekilir-select- )

10 Görünüm(view) Btp_dersler btp_donem Dr_kodu otomatik dn_kodu integer
Dr_adi metin(50) dn_adi metin(20) Dr_donem_kodu integer Vw_dersler Dr_kodu dr_adi dr_donem_kodu dn_adi Veri tabanı güz

11 Saklı yordamlar(SP) Sunucu tarafında derlenmiş olarak tutulan SQL kümesi Bu küme içerisinde gönderilen parametreler ile birden fazla SQL sorgusu gerçekleştirilebilir SP’ler oluşturulduktan sonra sadece ilk çalıştırıldıklarında bir kez derlenir ve derlenmiş hali hafızada tutulur.(SQL sorguları çalışma zamanında sunucu tarafından derlenir) !!Uygulamlar içerisinden direkt SQL sorgusu yollamak yerine sunucu tarafında daha evvel tanımladığımız SP’leri çağırarak performansı arttırabiliriz

12 Saklı yordamlar(SP) CREATE PROCEDURE nchar(5) AS SELECT siparisID, siparisTarih, teslimTarihi FROM Siparis WHERE musteriID musteriID ORDER BY siparis ID GO

13 Tetikleyiciler(triger)
Bir tablo üzerinde değişiklik gerçekleştiğinde (UPDATE, INSERT, DELETE) tetikçileri daha evvelden tanımlamış olduğunuz eylemi gerçekleştirirler silme işlemi gerçekleştirildiğinde aynı kayıt uzantılarının diğer tablolardan silinmesini sağlamak (ders silersen, öğrencinin aldığı dersler tablosunda da silinmesi ) yeni bir kayıt girildiğinde ilgili kişiye mail atılmasını sağlamak gibi. (siteye üye oldunuz hoşgeldiniz maili geliyor hemen )

14 Örnek veri tabanı tasarımı
Kütüphane arşiv bilgileri Kitaplar Yazarlar Yayın evleri Okuyucular

15 Örnek veri tabanı tasarımı
Kütüphane arşiv bilgileri Kitaplar Yazarlar Yayın evleri Okuyucular

16 Kitaplar kolan adı veri türü açıklama kitapID otomatik sayı
her kitaba ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çift kayda izin vermemek için kitapKodu metin(10) ilk 3 (türünü),2. üç (dilini), 3. 4 (yayın tarihi) // KitapTurID sayı Turler tablosundaki türü karşılık gelen ID kitapDilID Diller tablosundaki dile karşılık gelen ID kitapYayinTarihi tarih kitabın yayınlanma tarihi kitapYayineviID Yayınevleri atblosundaki yayınevine karşılık gelen ID kitapSayfaSayisi KitapFiyati para / ondalık KitapYazarID yazarlar tablosundaki yazara karşılık gelen ID

17 Yazarlar kolan adı veri türü açıklama yazarID otomatik
her yazara ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için yazarAdi metin(50) yazarTel metin(11)

18 Yayınevleri kolan adı veri türü açıklama yyID otomatik
her yayınevine ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için yyAdi metin(50) yyTel metin(11) yyAdresi metin(250)

19 okuyucular kolan adı veri türü açıklama okuyucuID otomatik
her okuyucuya ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için okuyucuAdi metin(50) okuyucuTel metin(11) okuyucuAdresi metin(250)

20 okuyucular kolan adı veri türü açıklama okuyucuID otomatik
her okuyucuya ait ID numarası Vt tarafından otomatik verilir.çif kayda izin vermemek için okuyucuAdi metin(50) okuyucuTel metin(11) okuyucuAdresi metin(250)

21 Türler ve diller kolan adı veri türü açıklama turler turID otomatik
turAdi metin(50) diller dilID dilAdi metin(25)

22 Okuyunan kitaplar kolan adı veri türü açıklama okunanKitaplar okID
otomatik kitapID sayı okuyucuID alinmaTarihi tarih teslimTarihi


"Veri tabanı bileşenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları