Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KENTLEŞME, BETONLAŞMA ve YEŞİL ALANLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KENTLEŞME, BETONLAŞMA ve YEŞİL ALANLAR"— Sunum transkripti:

1 KENTLEŞME, BETONLAŞMA ve YEŞİL ALANLAR
Hazırlayanlar Cemre ÜNAL – Burak ÇOBAN – Alparslan KOSİFOĞLU – Abdullah EMİRALİOĞLU –

2 KENTLEŞME Kentleşme Nedir?
Kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun artmasına kentleşme denir. Köyden kente göçlerle artar.

3 Kentleşme Nedenleri İtici etmenler * Nüfus baskısı * Gizli işsizlik * Eksik istihdam * Doğal afetler * Tarımsal politikalar * Düşük verimlilik

4 Çekici Etmenler. Gelir farklılığı. Daha iyi eğitim olanakları
Çekici Etmenler * Gelir farklılığı * Daha iyi eğitim olanakları * Kentin cazibesi * İleri hayat standardı

5 Siyasi ve iletici etmenler
Siyasi ve iletici etmenler * Kır ve kent arasındaki iletişime olanak sağlayan ulaşım ve haberleşmedeki gelişmeler * Çeşitli düzeylerde verilen siyasal kararlar, hukuk kurumlarından bazıları ve kentlerdeki yönetim yapısının özelliklerinin kentleri özendirici niteliği * Miras konusunda alınan kararlar

6 Türkiye’de Kentleşme

7 Kentleşme Faydaları * Daha fazla yaşam alanı sağlaması * Enerji etkinliğinin yükselmesi * Etkili katı atık yönetim sistemleri * Daha iyi sosyal olanaklar

8 Kentleşme Sorunları * Kalabalıklaşma maliyeti * Kira ve arsa fiyatlarındaki artık * Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme * Maliyetlerin artışı

9 Kentleşme, Doğal Kaynaklar ve Çevre
1. Toprağın kullanım dönüşümü Kentlerin, merkezden uzak boş alanlara doğru gelişmesi; toprakların verimsiz kullanılmasına, israfın ve alt yapı maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. Kent nüfusunun hızlı ve plansız artması toprak üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Bu da tarım arazilerinin yerleşim alanına dönüştürülmesine neden olmaktadır.

10 2. Doğal Kaynakların Çıkarılması ve Kullanılması Nüfus artışı, sanayileşme ve iktisadi gelişmenin de etkisiyle enerji talebi artar. Bu da daha çok enerji ihtiyacı ve daha çok enerji tüketimi demektir. Bunun sonucunda petrol ve türevi ürünlerden elde edilen enerji kaynaklarının kullanımı sonucunda meydana gelen çevre kirliliğinde artış görülür.

11 3. Kentsel Atıklar Bölgedeki nüfusun artışıyla tüketim miktarı artacaktır. Tüketimin artması da atık miktarının artması anlamına gelir. Bu atıklar yerel çevre ile yaşam alanlarının da kirlenmesine yol açar. Kirlenmiş bir hava, toprak ve su da canlılar için büyük bir tehdittir.

12 Kentsel kirlenme açısından en çok kaygı uyandıran şeyler fosil yakıt emisyonlarıdır. Bunlar hem insan sağlığına hemde çevreye zarar verir. Solunum sorunlarının artmasına yol açabilir, ölüm tehlikesi bile getirebilir. Fakat bu kirleticiler insan sağlığını ve çevreyi koruyacak şekilde önlenebilir. Hükümetler hava kalitesi hedeflerini belirleyerek, hangi düzeyde atmosferik yüklenmeye izin verilebileceğini, ilgili emisyon kriterlerini veya standartlarını yürürlüğe sokmalıdır.

13 Kentleşme ve İklim Değişikliği
Isı Adası İnşaat yüzeylerinin fazla olduğu şehirler güneşden gelen radyasyonun yer yüzeyinde daha uzun süre kalmasına yol açmaktadır. Bu da şehirlerin sıcaklıklarını arttırmaktadır. Bunun önüne geçmek için ‘yeşil çatı’ yöntemi geliştirilmiş ve çatıların yerinde bitki örtüsü kullanılmaya başlanmıştır.

14 Hava Kirliliği Hava kirliliği kentlerin temel sorunlarındandır
Hava Kirliliği Hava kirliliği kentlerin temel sorunlarındandır. Dünya üzerinde yaklaşık 1.1 milyar insan kötü havaya sahip şehirlerde yaşamaktadır. Endüstriyel gazlar, araçlar ve enerji üretimi şehirlerdeki hava kirliliğinin başlıca sebeplerindendir. Aslında hava kendini temizleyebilme özelliğine sahip bir yapıdır. Yani hava kirliliği havanın kendini temizleme hızından daha yüksek hızda kirlenmesi sonucu meydana gelmektedir. Ülkemizde sanayi kaynaklı hava kirliliği nedenleri * Gazların ve tozların filtre edilmemesi * Yer seçiminde dikkatli davranılmaması * Temiz teknoloji kullanılmaması * Kirletici oranı yüksek yakıt kullanılması sayılabilir.

15 Hava kirliliği özellikle solunum rahatsızlığı çeken insanlar üzerinde daha kötü sonuçlar yaratmaktadır. Günümüz büyük şehirlerindeki pek çok insan hava kirliliğine bağlı ciddi hastalıklar ile yüzleşmekte hatta hayatlarını kaybetmektedirler.

16 Su Kaynakları Üzerindeki Etkileri Kentleşmenin sonucunda görülen bir diğer problem de su kaynaklarının kirlenmesi ve azalmasıdır. Çarpık yapılaşma ile hidrolojik döngü bozulmuş, yetersiz alt yapı sebebiyle lağımlar suyu kirletmiştir. Özellikle büyük kentlerdeki aşırı su tüketimi küresel ısınmanın da etkisiyle su kaynaklarını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Öyle ki sağlıklı suyun azalması günümüzde tehlikeli boyutlara ulaşmış ve dünya üzerindeki yaklaşık 1 milyar insanın temiz ve içilebilir suya ulaşamamasına yol açmıştır.

17 YEŞİL ALANLAR Yeşil Alan Nedir?
Bir kentin sahip olduğu açık alanların bitkisel elemanlar ile kaplı olmasına veya bitkisel elemanlar ile kombine edilmiş olmasına yeşil alan denir. Yeşil Alan Kapmasına Giren Yerler * Oyun bahçesi * Çocuk bahçeleri * Dinlenme, piknik, eğlence ve kıyılar * Fuar, botanik ve hayvanat bahçeleri * Bölgesel parklar

18 Kentsel Açık-Yeşil Alanların Sınıflandırılması
* Kamusal (Genel) Açık-Yeşil Alanlar * Yarı Özel Açık-Yeşil Alanlar * Özel Açık-Yeşil Alanlar - Konut Düzeyinde - Komşuluk Ünitesi Düzeyinde - Mahalle-Semt Düzeyinde - Kent Düzeyinde

19 Açık-Yeşil Alan Normu (Standardı)
Bir kent üzerindeki yeşil alanların tümünün, kentin genel nüfusuna bölünmesi ile o kentin kişi başına düşen açık-yeşil alan miktarı m2 cinsinden hesaplanmış olur.

20 Ülkemizdeki Bazı Şehirlerde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı
* İstanbul – 1.8 m2 * Ankara – 14.2 m2 * Bursa – 10 m2 * İzmir – 2.6 m2 Yurt Dışındaki Bazı Şehirlerde Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı * Newyork – 23.1 m2 * Paris – 14.5 m2 * Londra – 45 m2 * Amsterdam – 36 m2 * Moskova – 42 m2 * Berlin 27.1 m2

21 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), bir kentte kişi başına düşen yeşil alanın en az 9 m2 olması gerektiğini ancak bunun idealinin m2 olduğunu belirmiştir. Bu görüşlere de dayanarak ülkemiz yılında çıkarılan yönetmelik ile, bir kentteki nüfusa bakılmaksızın o kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarının 10 m2 olması kararlaştırılmıştır.

22 Türkiye’de Yeşil Alan Çalışmaları
* 21.6 milyon ha’lık ormanlık alan * Ülke yüz ölçümünün %27’si ormanlık alan

23 Central Park (NewYork)
Hyde Park (Londra) Englischer Garten (Münih)

24 Yeşil Kuşak Projesi * Tamamlanan 6 proje * Devam eden 26 proje * 113bin ha’lık ağaçlandırılmış alan * Toplamda ağaçlandırılacak ha alan

25 İstanbul’da Yapılan Çalışmalar
* Gezi Parkı’nın Yenilenmesi Enkazların kaldırılması Parkın genişletilmesi Parka yeni ağaçların ve çiçeklerin dikilmesi Zarar gören çocuk parkı, çimler ve aydınlatmanın yenilenmesi

26 * Kuşdili Çayırı AVM projesi iptal edilmesi Eski pazar alanının yeşillendirilmesi Yer altı otoparkı * Çırpıcı Çayırı ve Veliefendi Hipodromunun Birleştirlmesi TOKİ ihalesinin iptal edilmesi Devlete ve özel sektöre ait alanların alınması Bu alanların yeşillendirilmesi

27 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"KENTLEŞME, BETONLAŞMA ve YEŞİL ALANLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları