Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Analizi Şule Önsel, Emel Aktaş, Füsun Ülengin, Gündüz Ulusoy, Özgür Kabak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Analizi Şule Önsel, Emel Aktaş, Füsun Ülengin, Gündüz Ulusoy, Özgür Kabak."— Sunum transkripti:

1 Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Analizi Şule Önsel, Emel Aktaş, Füsun Ülengin, Gündüz Ulusoy, Özgür Kabak

2 Sunum planı  Avrupa Yenilikçilik Değerlendirme Raporu (European Innovation Scoreboard: EIS)  Yenilikçilik göstergeleri  Ülke sınıflandırması  Amaç  Yöntem  Kanı Derecesi ile bileşen bazında sınıflara üyelik dereceleri  Hedef programlama ile yenilikçilik için önemli bileşenlerin belirlenmesi  Sonuçlar 2

3 Yenilikçilik performansının boyutları 3 1. Yenilikçiliği mümkün kılan olanaklar 1.1 İnsan kaynakları 1.2 Finans ve destek 2. Firma etkinlikleri 2.1 Firma yatırımları 2.2 Bağlantılar ve girişimcilik 2.3 İş hacmi 3. Çıktılar 3.1 Yenilik yapıcılar 3.2 Ekonomik etkiler

4 1. Yenilikçiliği mümkün kılan olanaklar 4 1.1 İnsan kaynakları 1.1.1 Bilim ve Mühendislik ve İnsan ve Toplum Bilimleri mezunları (yüksek öğrenimin birinci aşaması, 20-29 yaş arasında 1000 kişi başına ) 1.1.2. Bilim ve Mühendislik ve İnsan ve Toplum Bilimleri doktora mezunları (yüksek öğrenimin ikinci aşaması, 25-34 yaş arasında 1000 kişi başına ) 1.1.3. Yüksek öğrenim görmüş nüfus (25-64 yaş arasında 100 kişi başına) 1.1.4. Yaşam boyu öğrenmeye katılım (25-64 yaş arasında 100 kişi başına) 1.1.5 Gençlerin eğitime erişim düzeyi 1.2 Finans ve destek 1.2.1 Kamu Ar-Ge harcamaları (GSYH’nin %si) 1.2.2 Risk sermayesi (GSYH’nin %si) 1.2.3 Özel kredi (GSYH’ye bağlı olarak) 1.2.4 Firmaların genişbant erişimi (firmaların %’si)

5 2. Firma etkinlikleri 5 2.1 Firma yatırımları 2.1.1 İşle ilgili Ar-Ge harcamaları (GSYH’nin %si) 2.1.2 IT harcamaları (GSYH’nin %si) 2.1.3 Ar-Ge dışı yenilikçilik harcamaları (cironun %si) 2.2 Bağlantılar ve girişimcilik 2.2.1 Kurum içi yenilikçilik yapan KOBİ’ler (KOBİ’lerin %si) 2.2.2 Diğerleri ile işbirliği içinde olan yenilikçi KOBİ’ler (KOBİ’lerin %si) 2.2.3 Firma yenilenmesi (KOBİ girişleri artı çıkışları) (tüm KOBİ’lerin %si) 2.2.4 Milyon nüfusta kamu-özel ortak yayınları

6 2. Firma etkinlikleri 6 2.3 İş Hacmi 2.3.1 Milyon nüfusta EPO patentleri 2.3.2 Milyon nüfusta Avrupa Topluluğu markaları 2.3.3 Milyon nüfusta Avrupa Topluluğu tasarımları 2.3.4 Teknoloji ödemeler bilançosu akışları (GSYH’nin %si)

7 3. Çıktılar 7 3.1 Yenilik yapıcılar 3.1.1 Ürün ya da süreç yeniliği getiren KOBİler (KOBİlerin %si) 3.1.2 Pazarlama ile ilgili ya da organizasyonel yenilik getiren KOBİler (KOBİlerin %si) 3.1.3 Kaynak etkinliği getiren yenilikler 3.1.3a İşçilik maliyetlerini azaltan yeniliklerin payı (firma %si) 3.1.3b Malzeme ve enerji kullanımını azaltan yeniliklerin payı (firma %si) 3.2 Ekonomik etkiler 3.2.1 İleri teknoloji üretimde istihdam (işgücünün %si) 3.2.2 Bilgi-yoğun hizmetlerde istihdam (işgücünün %si) 3.2.3 İleri teknoloji üretimlerin ihracı (toplam ihracatın %si) 3.2.4 Bilgi-yoğun hizmetlerin ihracı (toplam hizmet ihracatının %si) 3.2.5 Piyasa için yeni ürünlerin satışı (cironun %si) 3.2.6 Firma için yeni ürünlerin satışı (cironun %si)

8 Ülkelerin yenilikçilik performansı 8

9 EIS Sınıflandırması 9  Yenilikçilik liderleri  Danimarka, Finlandiya, Almanya, İsveç, İsviçre, İngiltere  Yenilikçilik izleyicileri  Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovenya  Orta düzeyde yenilikçi ülkeler  Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Litvanya, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya  Başlangıç düzeyde yenilikçi ülkeler  Bulgaristan, Hırvatistan, Letonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye

10 Amaç 10 Yenilikçilik Performansı Yenilikçiliği mümkün kılan olanaklar Firma Etkinlikleri DKBE... CZ...RO

11 Amaç 11  Ülkelerin bileşen bazında yenilikçilik performanslarını bulanık olarak belirlemek  Yenilikçilik performansı için hangi bileşenin daha önemli olduğunu ortaya koymak

12 Yöntem 12 1. Alt sınıflara üyelik derecelerinin bulanık olarak belirlenmesi  Bir ülke hem başlangıç hem orta sınıfına üye olabilmekte  Ör: Bir ülke insan kaynakları açısından orta sınıfında yer alabilirken finans ve destek açısından izleyici sınıfında yer alabilmektedir. 2. Hedef programlama ile bileşen önem düzeylerinin belirlenmesi  Bileşenlere verilen ağırlıkları saptamaya çalışırken yenilikçilik performansından sapmalar enküçüklenmekte

13 Alt bileşenler bazında sınıfların belirlenmesi 13 0 0.3330.667 1.0 BaşlangıçOrtaİzleyici Lider 1.1.1 Bilim ve Mühendislik ve İTB mezunlarıNormalize DK52.20.798 DE27.80.151 FI41.10.504 SE280.156 UK520.793 CH51.30.775 BaşlangıçOrtaİzleyiciLider DK0.000 0.6050.395 DE 0.5460.454 0.000 FI0.000 0.4880.512 0.000 SE 0.5310.469 0.000 UK0.000 0.6210.379 CH0.000 0.6760.324

14 Kanı derecelerinin her alt bileşen için bulunması 14 1.1.1 Bilim ve Mühendislik ve İnsan ve Toplum Bilimleri mezunları 1.1.2 Bilim ve Mühendislik ve İnsan ve Toplum Bilimleri doktora mezunları 1.1.3 Yüksek öğrenim görmüş nüfus 1.1.4 Yaşam boyu öğrenmeye katılım 1.1.5 Gençlerin eğitime erişim düzeyi BaşlngçOrtaİzleyciLiderBaşlngçOrtaİzleyciLiderBaşlngçOrtaİzleyciLiderBaşlngçOrtaİzleyciLiderBaşlngçOrtaİzleyciLider DK0.000 0.6050.3950.1880.8120.000 0.2400.7600.000 0.2120.7880.0000.5380.4620.000 DE0.5460.4540.000 0.5540.4460.000 0.2820.7180.0000.3630.6370.000 0.3420.6580.000 FI0.0000.4880.5120.000 0.8120.1880.000 1.0000.000 0.8970.1030.000 0.5800.420 SE0.5310.4690.000 0.8610.1390.000 0.5270.4730.000 1.0000.000 0.4730.527 UK0.000 0.6210.3790.0000.3760.6240.000 0.5270.4730.0000.2060.7940.000 0.0840.9160.000 CH0.000 0.6760.3240.000 0.7330.2670.000 0.3320.6680.000 0.5400.4600.000 0.8950.105 1.1 İnsan Kaynakları BaşlngçOrtaİzleyciLider DK0.0380.2700.3040.389 DE0.1820.4540.3640.000 FI0.0000.0980.5600.342 SE0.1060.0940.3720.428 UK0.0000.1330.6960.171 CH0.000 0.6350.365

15 Yenilikçilik performansına en yüksek etki 15 obj.. z =e= sum((j,i),lame(j,i) + lama(j,i)); kst1(j,i).. wa*HR11(j,i) + wb*FS12(j,i) + wc*FI21(j,i) + wd*LE22(j,i)+ we*TP23(j,i)+ lama(j,i) - lame(j,i) =e= IN31(j,i); kst2.. wa+wb+wc+wd+we=e=1;

16 Ülke grupları için bileşen önemleri 16 1.1HR1.2FS2.1FI2.2LE2.3TP Lider 0.220.082 0.698 Takipçi0.732 0.1640.030.074 Orta 0.5250.2360.239 Başlangıç 1

17 Her ülke için bileşen önemleri 17 1.1HR1.2FS2.1FI2.2LE2.3TP DK 0.314 0.686 DE 1 FI0.017 0.3030.68 SE 0.1520.165 0.682 UK 1 CH1 TR 1

18 Sonuçlar 18  Önerilen yöntem ile her ülkenin yenilikçilik bileşenleri açısından başarısı bulanık olarak ortaya konmuştur.  Yenilikçilik performansına bileşenlerin etkisi hedef programlama ile ülke grupları in ya da ayrı ayrı her ülke için bulunabilmektedir.  Her ülke için hangi bileşenin yenilikçilik performansı açısından daha önemli olduğu ortaya konabilmektedir.

19 19 TEŞEKKÜRLER


"Ülkelerin İnovasyon Performanslarının Analizi Şule Önsel, Emel Aktaş, Füsun Ülengin, Gündüz Ulusoy, Özgür Kabak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları