Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ADEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ADEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ADEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Prof. Dr. Okan Tuna

2 Sunum Planı BLMYO-ADEK Hakkında Temel Bilgilendirme
YÖDEK ve Özdeğerlendirme Süreci Program ve Birim Bazında Özdeğerlendirme

3 YÜKSEKÖĞRETİMDE AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME
Yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme yönetmeliği 20 Eylül 2005 tarihinde yayımlanmıştır. Yükseköğretim akademik değerlendirme ve kalite geliştirme komisyonu (Yödek-üst kurum). Üniversitelerde yükseköğretim kurumu akademik Değerlendirme Ve kalite geliştirme kurulu (Adek).

4 4

5 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
BLMYO ADEK AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ADEK KURULU Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL Prof. Dr. Okan TUNA Yrd. Doç. Dr. Baki AKSU Yrd. Doç. Dr. Emine KOBAN Yrd. Doç. Dr. Pınar Seden MERAL Yrd. Doç. Dr. Kenan DİNÇ Öğr. Gör. Dr. Burcu GÜVEN Öğr. Gör. Aslıhan BEKAROĞLU M. Murat ŞENTÜRK Serpil SÜER Öğrenci Konseyi Temsilcisi

6 BLMYO ORGANİZASYON ŞEMASI
Mütevelli Heyet Müdür Müdür Yardımcısı Akademik Dış Ticaret Bölümü Dış Ticaret Dış Ticaret (İngilizce) E-Öğrenme Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) Mobil Teknolojiler Programı Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlşkiler ve Tanıtım Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Deniz ve Liman İşletmeciliği Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi (İngilizce) Lojistik Lojistik E-Öğrenme Lojistik (İngilizce) Enerji Tesisleri İşletmeciliği Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Uygulamalı İngilizce Çevrimenlik Uygulamalı Birimler Yaşamboyu Öğrenme Endüstriye Dayalı Öğrenme Uluslararsı İlişkiler İngilizce Hazırlık Müdür Yardımcısı İdari Yüksekokul Sekreteri Kurumsal İletişim Kurumsal Gelişim Birimi Bilgi Teknolojileri Birimi Bilgi Kaynakları Birimi Sağlık,Kültür ve Spor Birimi Öğrenci İşleri Birimi Mali İşler Birimi İdari İşler Birimi Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu

7 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME SÜRECİ ADIMLARI
Stratejik Planlama Süreci -SWOT Analizi -Stratejik Alan, Hedef Belirleme Çalışmaları Kurumsal Değerlendirme Süreci -Özdeğerlendirme Çalışmaları -Çevre Değerlendirme Çalışmaları Periyodik İzleme ve İyileştirme Süreci Performans Göstergeleri (her adımda belirlenecektir)

8 Stratejik alanlar sırasıyla; Eğitim ve Öğretim Altyapı
STRATEJİK PLANLAMA Stratejik alanlar sırasıyla; Eğitim ve Öğretim Altyapı Uluslararasılaşma Topluma Hizmet Sektörle İşbirliği Çalışan Memnuniyeti Kurumsal Kimlik ve Tanıtım Stratejik planın yapılandırılması hiyerarşik olarak; Stratejik Alan Stratejik Amaç Belirlenen Hedef Eylem

9 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Stratejik Alan 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİM Stratejik Amaç 1: Uluslararası Kalite Standartlarına göre Eğitim ve Öğretim Programlarının güncelleştirilmesi Hedef 1.1: Program ders ve içeriklerinin Uluslararası Standartlara uyumlu hale getirilmesi, gerekli revizyon ve iyileştirmelerin yapılması. Hedef 1.2 : Akreditasyon süreçlerinin başlatılması ve öğrencilerin kişisel, sosyal ve akademik gelişiminin desteklenmesi. Hedef 1.3: Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin İyileştirilmesi Hedef 1.4: Bilişim Teknolojilerinin etkin kullanımının arttırılması Hedef 1.5: Yabancı dil eğitiminin yaygınlaştırılması, verimliliğinin, etkinliğinin ve seçeneklerinin artırılması. Hedef 1.6: Akademik Danışmanlık Hizmetlerinin iyileştirilmesi Hedef 1.7: Birden fazla programda verilen derslerin eşgüdümünün sürdürülmesi. Hedef 1.8: Eğitim ve araştırmada disiplinler arası etkileşimin arttırılması

10 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Stratejik Alan 1: EĞİTİM VE ÖĞRETİM Stratejik Amaç 2: Öğrenci memnuniyetinin ve kalitesinin yükseltilmesi. Hedef 2.1: Üniversite yerleştirme sınavlarındaki ki başarı sıralaması yüksek olan öğrenci sayısını arttırmak. Hedef 2.2: Öğrencilerin yüksekokul, ülke, dünya meselelerine daha duyarlı olmaları sağlanarak toplumsal bilinç ve eleştirel bakış açısının benimsetilmesi. Stratejik Amaç 3: Araştırma faaliyetlerinin arttırılması Hedef 3.1: Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının arttırılması.

11 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 2 : ALTYAPI VE KAYNAK
Stratejik Alan 2 : ALTYAPI VE KAYNAK Stratejik Amaç 4: Akademik ve idari personelin niteliklerinin güçlendirilmesi. Hedef 4.1: Akademik personel alımının planlanmasına yönelik orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere uygun akademik personelin istihdamı. Hedef 4.2: Akademik personelin işe alınması, yükseltilmesi, atanması ve ödüllendirilmesi ile ilgili kriterlerin, akademik personel niteliğini arttıracak şekilde düzenlenmesi ve periyodik olarak gözden geçirilmesi. Hedef 4.3: Yurtdışındaki seçkin üniversitelerde görev yapmakta olan nitelikli akademik personelin belirli dönemlerde kurumumuzda ki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine katılmasının sağlanması. Hedef 4.4: İdari kadronun kendi uzmanlık alanındaki bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılması. Hedef 4.5 : Nitelikli ve tecrübeli, yükseköğretim yapmış idari personel istihdamının sağlanması.

12 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 2 : ALTYAPI VE KAYNAK
Stratejik Alan 2 : ALTYAPI VE KAYNAK Stratejik Amaç 5: Kurumun Eğitim ve Öğretim, Akademik, İdari, Sosyal ve Sportif Altyapısının artırılması ve iyileştirilmesi Hedef 5.1 : Bilgi kaynaklarını geliştirilmek, çeşitlendirmek ve zenginleştirmek Hedef 5.2: Yüksekokul için gereken teknolojik araç gereçlerin çeşitliliğinin sağlanması, yeterli sayıya ulaştırılması ve güncelleştirilmesi. Hedef 5.3 : Fiziki alt yapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi. Stratejik Amaç 6. Akademik ve operasyonel süreçlerin etkinliğini arttırmak amacıyla destek hizmetlerini kaliteli olarak sunmak. Hedef Satınalma sürecinde verimliliğin sağlanması amacıyla ihtiyaca en uygun ürünün en uygun fiyata satın alınması. Hedef Hizmet alınarak karşılanan ihtiyaçların daha etkin bir biçimde karşılanabilmesi için gerekli önlemleri almak.

13 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 3: SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ
Stratejik Alan 3: SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ Stratejik Amaç 7: Sektörel işbirliğinin geliştirilmesi. Hedef 7.1 : Bölgedeki sanayi işletmeleri, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğinin arttırılması. Stratejik Alan 4: ULUSLARARASILAŞMA Stratejik Amaç 8: Tanınırlığın ulusal ve uluslararası düzeyde arttırılması Hedef 8.1. : Eğitim ve araştırma alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliğinin attırılması. Hedef 8.2. : Öğrencilerin yurtdışı bağlantılar kurmasını ve yurtdışından öğrenci alımını sağlamak.

14 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 5: KURUMSAL KİMLİK VE TANITIM
Stratejik Alan 5: KURUMSAL KİMLİK VE TANITIM Stratejik Amaç 9 : Kurumsal Kültürün Oluşturulması Hedef 9.1 : Akademik ve İdari personelin BLMYO’na bağlılık duygusunun sağlanması ve pekiştirilmesi. Hedef 9.2 : İdari Süreçlerde sahip olunan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi çalışmalarının geliştirilmesi. Stratejik Alan 6: ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ Stratejik Amaç 10: Akademik ve idari personelin iş memnuniyetini arttırmak Hedef 10.1: Akademik ve idari personele sunulan imkanları iyi leştirerek motivasyonlarını arttırmak. Hedef 10.2: Birimlerin gelişimine yönelik kararların tüm birim çalışanlarının katılımıyla alınması. Hedef 10.3 : Akademik ve idari personel için performansa dayalı yükseltme, atama ve ücret sisteminin geliştirilmesi. Hedef 10.4 : İdari Süreçlerde sahip olunan ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi çalışmalarına Akademik süreçlerin de dâhil edilmesi.

15 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Alan 7: TOPLUMA HİZMET
Stratejik Amaç 11. Ülke / bölge sorunlarına çözümlerin üretilmesi ve duyurulması Hedef Yüksekokul sanayi işbirliğinin geliştirilmesi. Hedef 11.2 Lojistik ile ilgili ulusal sorunların çözümüne yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi. Stratejik Amaç 12. Toplum-yükseköğretim etkileşimini güçlendirecek mekanizmaların geliştirilmesi. Hedef 12.1.Yerel ve ulusal düzeyde topluma yarar sağlayıcı etkinlikler düzenlemek ve düzenlenecek bu tür etkinliklere destek vermek Hedef Yaşam boyu eğitim faaliyetleri yoluyla toplumsal gelişime katkı sağlamak.

16 Stratejik Plan Tüm Program Başkanlarına iletilecektir.
STRATEJİK PLANLAMA Stratejik Plan Tüm Program Başkanlarına iletilecektir. Program başkanlarının 30 Kasım 2012 tarihine kadar öneri ve revizyonlarını bildirmeleri gerekmektedir.

17 ISO 9001

18 ÖZDEĞERLENDİRME Özdeğerlendirme bir kuruluşun iş ve faaliyet sonuçlarını, bir yönetim modelini esas alarak kapsamlı, düzenli ve sistematik olarak gözden geçirmesidir.

19 ÖZDEĞERLENDİRME SÜRECİNİN HEDEFLERİ
Kurumsal değerlendirme (Özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesi) çalışmalarını yapmak, Performans sonuçlarını belirlemek, SWOT analizi sonuçlarını ortaya çıkarmaktır.

20 SÜRECİN KAPSAMI VE SINIRLARI
Özdeğerlendirme kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri, ar-ge çalışmaları, idari ve destek hizmetleri ile yönetim faaliyetleri ve ilişkiler. Çevre değerlendirmesi kapsamında kurumların çevrelerinde bulunan ve onları etkileyen ancak kontrol edilemeyen unsurları değerlendirmek.

21 ÖZDEĞERLENDİRME MODELİ (YÖDEK REHBERİ)

22 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAYAN BİRİMLER
Tüm Programlar –Program Başkanları Hazırlık Sınıfı – Hazırlık Sınıf Koordinatörü İdari Birimler – İdari Birim Müdürleri

23 ÖZDEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan

24 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Girdiler; Kaynaklar ve İlişkiler Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi (Excel Tablosu)

25 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 1) Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) İdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) İş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

26 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 2) Kurumsal Niteliklerinin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 3) İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) İdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları;

27 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 3) Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği;

28 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 4) Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 10)Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 12)Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13)Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14)Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 15)Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 16)Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği;

29 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
5) Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 13) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik;

30 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 6) İdari ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi 1) Personel İşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2) İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 3) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 10)Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 11)Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 12)Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği;

31 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 7) Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) değerlendirilmesi 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 6) İş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 10)İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 11)Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 12)Öğrenci katılım süreçlerini yeterliliği;

32 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 8) Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 3) İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 8) İdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 10) İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği;

33 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 9) Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 1) Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği; 2) Eğitim öğretim ile ilgili çıktıların yeterliliği 3) Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 6) İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği; 7) Toplumla ile ilgili sonuçların yeterliliği;

34 ÖZDEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI 10) Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi 1) Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2) Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 3) Kendi misyonuna uygunluğu;

35 RAPORLARIN ADEK’E SON TESLİM GÜNÜ
30 KASIM 2012

36 Teşekkürler


"BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU ADEK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları