Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli"— Sunum transkripti:

1 Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli
Üniversitelerde Enformasyon Okuryazarlığı Becerilerinin Kazandırılmasında Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinin Rolü: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Enformasyon Okuryazarlığı Programları Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli

2 Enformasyon Okuryazarlığı Nedir?
Enformasyon okuryazarlığı, enformasyona duyulan ihtiyacın bilincinde olma, bulunduğu yeri saptama, bulunan enformasyonu sentezleme, değerlendirme ve etkili biçimde kullanma becerileri topluluğudur. Enformasyon okuryazarı olabilmek için bir bireyin enformasyona gereksinim duyduğu anın farkına varabilmesi, gereksindiği enformasyonun yerini belirleyebilmesi, onu değerlendirmesi ve etkin biçimde kullanma yetisine sahip olabilmesini öne sürmektedir.

3 Enformasyon Okuryazarlığı Standartları
Temel Standartlar: Enformasyon okuryazarı bir birey; Enformasyona etkin şekilde ulaşır, Enformasyonu eleştirel olarak değerlendirir, Enformasyonu doğru ve yaratıcı biçimde kullanır.

4 Enformasyon Okuryazarlığı Standartları
Bağımsız Öğrenme Standartları: Bağımsız öğrenebilen birey enformasyon okuryazarıdır ve; İlgi alanlarına yönelik enformasyonu takip eder, Her formattaki enformasyona ihtiyaç duyar, Enformasyon arama ve üretme aşamalarında mükemmelliğe gayret eder. Kişisel ve mesleki yaşamda

5 Entellektüel Çatı Teknolojik Yapı
İlgili Kavramlar Entellektüel Çatı Yaşamboyu öğrenim Öğrenen toplum Enformasyon okuryazarlığı Teknolojik Yapı Enformasyon okuryazarlığı öğrenen toplumda yaşamboyu öğrenmeyi bilenler için bir üçtür, kaynağa dayalı öğrenmeyi desteklemekte. Yaşamboyu öğrenme sürecinde enformasyon okuryazarı olan birey, enformasyon kaynaklarının da daha etkin kullanıcısıdır; bireysel ve iş yaşamına daha iyi hazırlanmıştır; çaışma yaşamında ve günlük yaşamda enformasyonu kendi yararına nasıl kullanacağını bilir. Enformasyon okuryazarı birey, özetle, bir enformasyon toplumunda yaşamboyu öğrenmenin ne olduğunu ya da yaşamboyu nasıl öğreneceğini bilen bireydir. Enformasyon teknolojileri okuryazarlığı Bilgisayar okuryazarlığı Web okuryazarlığı

6 Neden Enformasyon Okuryazarlığı?
Toplumsal değişim: Enformasyon Çağı Küreselleşme Öğrenen Toplum... Gelişen enformasyon teknolojileri Internet, Intranet, WWW Farklı formatlarda sunulan enformasyon... Artan enformasyon miktarı Enformasyonu yayma araçlarının artması Daha fazla kişinin enformasyon döngüsüne girmesi... Değişen mesleki yetkinlikler Nitelikli insan gücü ihtiyacı, değişen insan profili Rekabet... Günümüz eğitim sistemleri bilgi çağına hazır bir nesli yetiştirme hedefinde olduğundan bu hedefe erişim enformasyon okuryazarlığının bireyde oluşumu ile mümkün olacaktır. Hızlı değişimler çoğalan enformasyon yönet

7 Yaşamboyu Öğrenim Öğrenen toplum Eğitim Sistemleri
Kütüphaneler/Kütüphaneciler Öğrenen aktif katılımcılar:bireyler Aktif öğrenmeyi desteklemek için eğitimcilerin kütüphanecilerle işbirliği yapmalariş çok önemli . Enformasyon okuryazarlığı temel enformasyon becerilerinin bireylere öğretilmesi ile gerçekleştirilebilir) Enformasyon okuryazarlığında kütüphaneciler/kütüphaneler

8 Çağdaş Üniversite Eğitimi
1- Eğitim yapmak (öğrenme ortamları oluşturmak) 2- Bilimsel araştırma yapmak ve bilgi üretmek 3- Akademik eleman (öğretim üyesi) yetiştirmek 4- Toplumu bilgilendirmek (Toplum liderliği işlevi) bireyin bilgisini, yeteneğini, kişisel ve sosyal yönlerini geliştirerek her yönü bir bütün insan yetiştirmeye dayalıdır. Öğrenenlerde uyandırılan ilgi, bu tür eğitimin odak noktasını oluşturmaktadır

9 Koç Üniversitesi Kullanıcı Profili
3500 Öğrenci 290 Öğretim Görevlisi 192 personel 470 Dış Üye 79 Kütüphane (ILL)

10 Suna Kıraç Kütüphanesi
Merkez Bina 8,538 m2 alanda 4 kat 700 oturma kapasiteli 41 adet kullanıcıya açık bilgisayar Kablosuz internet ağı ve diz üstü bilgisayar girişleri mevcut 6762 m raf, 300,000 cilt taşıma kapasiteli Hemşirelik Yüksek Okulu Birim Kütüphanesi 256 m2 alanda tek kat 90 oturma kapasiteli 4 adet kullanıcıya açık bilgisayar

11 Suna Kıraç Kütüphanesi
Basılı Kitap: 131,812 E- Kitap: 17,465 297 basılı dergi , 184 elektronik dergi , 19 gazete Ciltli dergi: 16,156 Veri Tabanı: 35 üzerinden yaklaşık 20,000 tam metin dergiye erişim Görsel-işitsel materyal: 28,557 Diğer basılı materyal: 1478 Diğer basılı olmayan materyal: 6083

12 Suna Kıraç Kütüphanesi Personeli
26 tam zamanlı personel: 5 Kütüphanecilik - lisans 10 Kütüphanecilik - yüksek lisans 1 Kütüphanecilik-doktora 2 Diğer yüksek okul mezunu 8 Lise veya dengi okul mezunu Ayrıca yarı zamanlı toplam öğrenci asistan

13 Suna Kıraç Kütüphanesi’nin Amacı
Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve üniversite personeline, dünyada ve ülkemizdeki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimler doğrultusunda, yeterli araç, gereç ve nitelikli personel ile onların gereksinim duyduğu bilgiye erişimi etkin bir şekilde sağlamaktır.

14 SKL EO Stratejik Plan EO stratejik plan kurumun kullanıcı kitlesine uygulayacağı EO programı konusunda amacını, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini tanımlar. EO Planı esnektir ve devam eden bir süreçtir. Sistematik, değerlendirilebilir ve ölçülebilir yapıdadır. 1: Öncelikle üniversite yönetiminin EO’na gösterdiği önemi ortaya koyar. Önemlidir ve bunun için bir planlama yapılmasını gerekli görmüşlerdir. 4: Kim, nasıl yararlanacak, sonuçlar nasıl değerlendirilecek, kütüphaneciler bu döngünün neresinden nasıl yer alacak gibi soruları yanıtlayarak gelecek planlamaların temelini, başlangıç noktasını oluşturacaktır. 1: Kullanıcımızı EO becerilerini edindirmek istiyoruz. Bu önemli çünkü varlık nedenimiz olan kütüphane kaynaklarımız mevcut. En basit yaklaşımla, bu kaynağa ihtiyaç duyduğunun farkında olan, bu kaynaklara nasıl ulaşacağını bilen, bulduğunu değerlendirebilen bir kitleye ihtiyacımız var. Ve biz bu becerileri sistemli bir biçimde tesadüflere burakmadan planlı bir yaklaşımla sunmak istiyoruz.

15 EO Stratejik Planı Neden Önemlidir?
Kurumun EO’na yaptığı katkının bir göstergesidir. Kullanıcı kitlesini oluşturan öğrencilerin, öğretim görevlilerinin, personelin, dış kullanıcıların gereksinimlerinin dikkate alındığını gösterir. Bu farklı grupların EO gereksinimlerinin nasıl karşılanacağı konusunda bir yol haritası görevi görür. Kurumun gelecekteki vizyonunu belirlemeye yardımcıdır.

16 SKL Pazarlama Planı * Onlar kim? * Özellikleri neler? * Neden kütüphaneyi kullanıyorlar? * Onları kütüphane hizmetlerini kullanmaya iten nedir? * Şu an hangi hizmetleri istemektedirler? * İleride hangi hizmetleri isteyecekler? * Anlayışları ve beklentileri nelerdir?

17 1-Genel Programlar SKL Enformasyon Okuryazarlığı Programları -1
1-Yeni Gelenler İçin Uygulamalar * Öğrenciler * Öğretim Görevlisi * Öğrenciler Danışman Öğrenci Eğitimleri 2-Online Eğitimler * Kütüphane Oryantasyonu Eylül’ün son haftası-Ekim’in ilk haftası Eylül’ün son haftası ile Eylül’ün ilk haftasını kapsayan eğitimler 2-Bireysel Programlar *Öğrenciler * Öğretim Görevlisi * Personel * Dış üyeler

18 SKL Enformasyon Okuryazarlığı Programları-II
3-İsteğe Bağlı Katılımlı Dersler *Kullanıcının belirleyeceği zamana göre uygulanan programlar *Kullanıcı konuyu ve ilgi alanını kendi belirliyor Öğretim görevlisi ile işbirliği yapılmakta

19 4-Derse Özel Programlar
SKL Enformasyon Okuryazarlığı Programları-III 4-Derse Özel Programlar * Akademik program içersinde yer alan 1 saatlik eğitimlerdir. Dersin içeriği araştırma teknikleri üzerinedir. Program bitiminde öğrenciye konuyla ilgili çalışma verilmekte. * ELC * COMM * MKTG Öğretim görevlisi ile işbirliği yapılmakta

20 SKL Enformasyon Okuryazarlığı Programları-IV
5-Kütüphane Turları * Öğrenci işleriyle işbirliği içinde yapılan yıl boyunca devam eden üniversiteyi tanıtıcı turlar kapsamındaki kütüphane turu Öğretim görevlisi ile işbirliği yapılmakta

21 *Eğitim Kütüphanecisi’nin Eğitimi
SKL Enformasyon Okuryazarlığı Programları-V 6-Kurum-içi Eğitimler *Eğitim Kütüphanecisi’nin Eğitimi Yıl boyunca kütüphane personeli için hazırlanan bu eğitimler hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yapılan hizmet-içi eğitimler

22 Elektronik Duyuru Panosu TV Duyuruları Poster Aylık Bülten
Duyuru Mekanizmaları E-posta Elektronik Duyuru Panosu TV Duyuruları Poster Aylık Bülten Öğretim Görevlileri ile İşbirliği

23

24 Destekleyici Dokümanlar/Materyaller
El kitapları Broşür Web Öğretim görevlisi ile işbirliği yapılmakta

25 Değerlendirme/Ölçüm Eğitim Sonu Anketler
Yıllık Kullanıcı Tatmini Anketi Öğretim görevlisi ile işbirliği yapılmakta, her sene mayıs gibi yapılmakta öğrencinin bilgi düzeyini ve memnuniyetini belirleyebilecegimiz diger bir araç.

26 Güssün Güneş &İlkay Holt ggunes@ku.edu.tr igurbuz@ku.edu.tr
Dinlediğiniz İçin Teşekkürler! Güssün Güneş &İlkay Holt


"Güssün Güneş & İlkay Holt 9-11 Şubat 2006 Pamukkale Denizli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları