Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Internet Nedir? Birbirine bağlı bilgisayarlar topluluğudur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Internet Nedir? Birbirine bağlı bilgisayarlar topluluğudur."— Sunum transkripti:

1 Internet Nedir? Birbirine bağlı bilgisayarlar topluluğudur.

2 Domain İsimleri com – ticari edu – eğitim gov – devlet
org – organizasyon mil – askeri int – uluslar arası gen.tr com.tr tr = Türkiye uk = İngiltere it = İtalya de = Almanya jp = Japonya fr = Fransa il = İsrail gr = Yunanistan

3 Internet Adresleri Domain Name System (DNS)
Internet adresleri ve onların sayısal karşılıkları arasında çeviri yapan bilgisayar sistemidir. Domain isimleri nokta ile ayrılır. Diğer domain'lere ait isimleri ilgili DNS'lere sorarak öğrenir.

4 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI
Bilgisayarların Internet üzerinde bilgi ve mesaj paylaşımı yapmalarını sağlayan sistem, basit olarak şöyle özetlenebilir : Her mesaj ve bilgi, paket denilen ufak parçalara ayrılır. Bu paketler bir yol boyunca gidecekleri yere ulaştırılır. Paketler gidecekleri yere ulaştıktan sonra yeniden birleştirilerek ilk orijinal hallerine dönüştürülür.

5 MESAJ VE BİLGİ AKTARIMI
Bu işleri yapmak, Internet üzerindeki en önemli iki iletişim protokolü olan TCP ve IP’nin görevidir. TCP, Transmission Control Protocol demektir ve paketlere ayırma ve yeniden birleştirme işini yapar. IP, Internet Protocol demektir ve paketlerin doğru hedefe gitmelerini sağlamakla hükümlüdür.

6 Taşıma Katmanı Protokolleri
TCP (Transmission Control Protocol-Transfer Kontrol Protokolü) Veri aktarımı yapılacak iki bilgisayar arasındaki bağlantıyı kurar Hata denetimi yapar. Paketler gitmediyse bir daha gönderir. UDP (User Datagram Protocol) TCP gibi ağ üzerinden paketi gönderir ama bu protokol paketin gidip gitmediğini takip etmez ve paketin yerine ulaşıp ulaşmayacağını garantilemez. Daha çok küçük paketlerin tüm PC’lere gönderilmesinde kullanılır.

7 IP ADRESİ KAVRAMI Local ağlarda bilgisayarları birbirinden ayırt etmek için MAC adreslemeden başka bir türde numaralandırma yapmak gerekmez. Ancak geniş ağlarda (Wide Area Network), IP adresleme sistemi kullanılır. Örneğin, İstanbul’dan Washington’a yollanacak bir veri paketi onlarca santral ve düğüm noktasında geçmektedir. Eğer bir problemle karşılaşılırsa bunun hangi noktadan kaynaklandığı MAC adresleme sistemi ile bulunamaz. TCP/IP verinin geldiğini noktayı belirlememize imkan tanıyacak kendine özgü bir numaralandırma sistemi kullanır.

8 IP ADRESİ KAVRAMI ÖRNEK IP Adresi : 192.168.10.1
Binary Açılımı : IP adresleri 32 bit’liktir ve 4 adet 8 bitlik parçanın birleşmesinden oluşmuştur. Her bir oktet 0’dan 255’e kadar değerler alabilir. Ancak 0 ve 255 sayılarının kullanımı ile ilgili sınırlamalar vardır. 32-bit Internet adresleri, 'Ağ Bilgi Merkezi (NIC) Internet Kayıt Kabul' tarafından yönetilmektedir.

9 IP ADRESİ KAVRAMI Eğer küçük ve özel bir network kuruyorsanız ve Internet’i kullanmayacaksanız, herhangi bir IP adresini kullanabilirsiniz. Eğer bir şirketin network’üne bağlanacak ve Internet’i de kullanacaksanız, sistem yöneticisinden size bir ip adresi atamasını istemelisiniz. Eğer Internet’e bağlanacaksanız, Internet Servis Sağlayıcının vereceği IP’yi kullanırsınız.

10 IP ADRESİ KAVRAMI Network ortamında olsun olmasın her bilgisayarın kendine ait bir IP numarası vardır. Bu IP numaraları manuel olarak ayarlanacağı gibi otomatik olarak bilgisayar tarafından da atanabilir. Ağ ortamında bulunan bir bilgisayarın ağda bulunan diğer bilgisayarları görmesi için IP adreslerinin birazdan işlenecek olan Ağ ID kısımlarının aynı olması gerekir. Network ortamında bilgisayarların IP numaralarını atayan DHCP (Dynamic Host Control Protocol) denilen yapı sayesinde bilgisayarlara birbirleriyle anlaşabilecekleri uygun IP numaraları otomatik olarak verilir.

11 IP ADRESİ KAVRAMI Söz edildiği gibi her IP değeri, üçer haneli 4 adet decimal sayının binary değerlerinden oluşur. Her IP adresinin “Ağ Numarası”ı ve “Bilgisayar Numarası” şeklinde bir yapısı vardır. Postacı önce mektubun gideceği mahalleyi bulur. Bu “Ağ Numarası” dediğimiz kısmı temsil eder. Başka mahalledeki eve gitmesi gereken mektubun sahibi bu mahallede aranmaz. Mahalle doğruysa mektubun ulaşacağı ev “Bilgisayar Numarası” tespit edilir ve mektup iletilir. Bir mahallede aynı numarayı taşıyan iki ev olmayacağı için aynı “Bilgisayar Numarası”’nı taşıyan iki bilgisayar da aynı ağda olamaz.

12 IP ADRESİ KAVRAMI Bir router, iki farklı ağ arasında ileri ve geri taşıma yaptığı için, her iki ağda da tanımlı olmalıdır (her iki ağda da adresi olmalıdır). Router dahil tüm cihazların ayrı ağlardaki adresleri, birbirinden farklı olmalıdır.

13 IP SINIFLARI A Sınıfı IP 1 – 126 Ağ ID B Sınıfı IP 128 – 191 Ağ ID
C Sınıfı IP 192 – 223 Ağ ID A tipi: Geniş ağlarda kullanılır. 16 milyon adres içerirler. Örneğin; B tipi: Büyük ve orta büyüklüklü ağlarda kullanılır. 65 bin adres içerirler. Örneğin; C tipi: Küçük ağlarda kullanılır. 256 adres içerirler. Örneğin;

14 IP SINIFLARI Bölgede olması beklenen bilgisayar sayışına göre A, B veya C sınıfı adresleme seçilir. IP adres alanı için özellikle son yıllarda artan kullanım talebi, IP adres isteğinin gerçekçi olması zorunluluğu getirmiştir. A sınıfı adresler, NSFNET, MILNET gibi büyük ağlarda kullanılır. B sınıfı adresler, daha orta ölçekli ISP firmaları tarafından tercih edilir. C sınıfı adresler, genellikle üniversite yerleşkelerinde kurulu yerel ağlarla, küçük devlet kuruluşlarında kullanılır.

15 IP SINIFLARI | | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | A Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 0'la 126 arasında değişir. İlk byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 16,777,216 bilgisayardan oluşan 126 ağın adreslenmesine izin verir.

16 A Sınıfı (1-126) IP adres: 18.26.0.1 ağ host Ağ adresi: 18.0.0.0
bit IP adres: Ağ adresi: Alt Ağ maskesi: Broadcast adres: 32-bit Host (Pc veya cihaz)

17 IP SINIFLARI | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | B Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 128'le 191 arasında değişir. İlk iki byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayar adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 65,536 bilgisayardan oluşan 16,384 ağın adreslenmesine izin verir.

18 B Sınıfı (128-191) IP adres: 181.26.0.1 ağ host Ağ adresi: 181.26.0.0
bit IP adres: Ağ adresi: Alt Ağ maskesi: Broadcast adres: 32-bit Host (Pc veya cihaz)

19 C Sınıfı (192-223) IP adres: 194.26.5.1 ağ host Ağ adresi: 194.26.5.0
Alt Ağ maskesi: Broadcast adres: ağ host bit 32-bit Host (Pc veya cihaz)

20 IP SINIFLARI | 1 | 1 | 0 | Ağ Numarası | Bilgisayar Numarası | C Sınıfı IP adreslerinde ilk byte 192 ile 223 arasında değişir. İlk üç byte ağ numarasıdır. Gerisi bilgisayarların adresini belirler. Bu tip adresleme, herbiri 254 bilgisayardan oluşan 2,000,000 ağın adreslenmesine izin verir.

21 Alıştırma 131.107.20.4 208.234.23.4 108.15.45.4 Yukarıdaki adreslerin
IP sınıfını Alt ağ maske numarasını Bağlı olduğu ağ numarasını Broadcast adreslerini yazınız.

22 IP SINIFLARI Ağlarda özel amaçlı kullanılması için bir kısım IP adresleri serbest bırakılmıştır. Bu adreslere serbest adresler denir ve bunlar Internet üzerinde geçersizdir. 10. A sınıfı ağı ( /8) B sınıfı ağı ( /16) *. C sınıfı ağları ( *.0/24) 127 ile başlayan adresler ise Internet tarafından özel amaçlarla (localhost tanımı) kullanılmaktadır.

23 IP SINIFLARI Görüldüğü gibi A, B ve C sınıfı adreslerin belirli ağ ve bilgisayar taşıma kapasiteleri vardır. Bu kapasite sınırlamalarının IP’nin gelecek dönem prototipi olan IPv6 ile ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. IPv6, Internet protokolünün altıncı sürümüdür. En önemli özelliği 128 bit adres alanına sahip olmasıdır. Dolayısıyla dünyadaki herkes, şu an Internet'e bağlı tüm cihazların sayısı kadar adres alsa dahi yeterli olacaktır.

24 ALT AĞLAR (alt ağ) Alt ağ kavramı, kurumların ellerindeki Internet adres yapısından daha verimli yararlanmaları için geliştirilen bir adresleme yöntemidir. Alt ağ kavramı aslında 'Bilgisayar numarası' alanındaki bazı bitlerin Ağ numarası' olarak kullanılmasından ortaya çıkmıştır. Böylece, elimizdeki bir adres ile tanımlanabilecek bilgisayar sayısı düşürülerek, tanımlanabilecek ağ sayısını yükseltmek mümkün olmaktadır. Alt ağ yapısının kurum dışında hiçbir etkisi de bulunmamaktadır.

25 ALT AĞLAR (SUBNET) İTÜ kampusu için mesela bir B-sınıfı adres olan kayıtlı olarak kullanılmaktadır. Bu adres ile İTÜ adet bilgisayarı adresleyebilme yeteneğine sahiptir. Standart B- sınıfı bir adresin maske adresi olmaktadır. Ancak bu adres alındıktan sonra İTÜ'nün teknik ve idari yapısı göz önünde tutularak farklı alt ağ yapısı uygulanmasına karar verilmiştir Üniversitede maske adres olarak “ ” kullanılmaktadır. Sebebi; İlk iki oktet ( ) B-sınıfı adresi, uçuncu oktet (255) alt ağ adresini tanımlamakta, dördüncü oktet (0) ise o alt ağ üzerindeki bilgisayarı tanımlamaktadır.

26 ALT AĞLAR (SUBNET) >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, bilgisayar >> Yeni maske kullanımı ile ağ, her ağda 254 bilgisayar İTÜ’de uygulanan adres maskesi ile alt ağlara bölünmüş olan ağ adresleri, merkezi olarak bölümlere dağıtılmakta ve her bir alt ağ kendi yerel ağı üzerindeki ağ parçasında 254 taneye kadar bilgisayarını adresleyebilmektedir. Böylece tek bir merkezden tüm üniversitedeki makinelerin IP adreslerinin tanımlanması gibi bir sorun ortadan kaldırılmış, birimlere kendi içlerinde esnek hareket etme kabiliyeti tanınmıştır.

27 ALT AĞLAR (SUBNET) >> Standart B-Sınıfı adres maskesi Bir ağ, bilgisayar >> Yeni maske ağ, her ağda 254 bilgisayar Bir örnek verecek olursak: Bilgisayar Mühendisliği bölümü için 71 alt ağ’ı ayrılmış ve ağ adresi kullanımlarına ayrılmıştır. Böylece, bölüm içinde den 'e kadar olan adreslerin dağıtımı yetkisi bölümün kendisine bırakılmıştır. Aynı şekilde Matematik bölümü için , Fizik bölümü için ağ adresi ayrılmıştır.

28 Ağ Adresi Bulma Alt ağ adresi bulunurken, “router” IP adresini ve alt ağ maskesini alarak mantıksal AND işlemi yapar. Çıkan sonuç ağ adresidir.

29 IP Adres Tipleri Statik IP Adresleri
Statik sistemin avantajı, adresin asla değişmemesi ve host'un kullanım için açıldığı her zaman kullanım için geçerli olmasıdır. Dinamik IP Adresleri Bu sistem, bir adres sunucusunun konfigüre edilmesini gerektirir. Adres sunucusu, şebekede herhangi bir yerde bulunabilir ve host'lar kullanılmak üzere açıldığında, IP adreslerini atar. Sunucu sisteminin tipik olarak IP adres çevrim tablosuna bir MAC'i vardır. Tablo, sistem yöneticisi tarafından kontrol edilir.

30 IPv6 (Internet Protocol version 6)
Eski adı, IPng: IP next generation IPv6, IP adresleme için son nesil sistem olacaktır ve zamanla IPv4 olarak bilinen mevcut Internet Protokol adresleme yapısının yerini alacaktır. 128 bitten oluşur. 2128 IP adresi IP adresi, her biri 16-bit olan sekiz kısımdan oluşur. Bu yapı ile olası IP adreslerinin sayısı, IPv4 adres alanının karesinin iki katına eşittir. Bu da 4 milyar kere 4 milyar IPv4 adres alanına eşittir, yani : 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 1080:0:0:0:8:800:200C:417A

31 IPv6 adresler IPv6 adres: FE80:0000:0000:0000:02A0:D2FF:FEA5:E9F5 / 64
/ x  ağ numarasını gösteren bit sayısı Örneğin; /32 ise 128 bitin ilk 32 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir /64 ise 128 bitin ilk 64 biti ağ numarasını diğerleri host numarasını gösterir Ağ no : FE80:0000:0000:0000 Host no: 02A0:D2FF:FEA5:E9F5

32 TCP/IP Sorun Çözme Ağ bağlantılarını kontrol edin
Ping (loopback) ile ethernet kartınızı kontrol edin Kendi bilgisayarınızın IP adresine ping atabilirsiniz. Varsayılan (Default) Router veya gateway (ağ geçidi) varsa ona ping atarak pc-alt ağ iletişimini kontrol edebilirsiniz. Uzaktaki bir hosta ping atabilirsiniz.

33 Ping Komutu Ping komutu bir bilgisayara 32 byte’lık bir ICMP paketi gönderir ve sonuçta elde ettiği raporu gösterir. Ping

34 Ping Komutu Ping

35 Ping Komutu Ping /?

36 IPConfig Komutu Tüm ip ile konfigürasyonu (MAC adres vb.) görmek için kullanılır.

37 IPConfig Komutu İpconfig /?
ipconfig /all ile tüm seçenekler görülebilir.

38 Netstat Komutu TCP/IP bağlantılarını, gönderilen ve alınan paketlerin detaylarını görmek için kullanılır.

39 Nslookup Komutu Bir adresin TCP/IP numarasını bulunmasını sağlar.


"Internet Nedir? Birbirine bağlı bilgisayarlar topluluğudur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları