Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIĞA VE KONDANSATÖRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIĞA VE KONDANSATÖRLER"— Sunum transkripti:

1 SIĞA VE KONDANSATÖRLER
GRUP SAYISALCILAR Not eklemek için tıklatın

2 Giriş Sığa ve Kondansatörler
Bu sunuda sığa kavramını ve kondansatörleri öğreneceğiz. Sığa ve Kondansatörlerden LYS sınavında soru beklenmektedir. Sununun izleyicilere yararı: Yetişkin öğrenciler, neden ve ne kadar önemli olduğunu bildikleri bir konuyla daha çok ilgilenirler. Sunucunun konudaki uzmanlık düzeyi: Bu alanda kısa kimlik bilgilerini veya katılanların sizi neden dinlemeleri gerektiğini belirtin.

3 SIĞA VE KONDANSATÖRLER
İletkenlerin yük depolamalarının ölçüsü Kondansatör Yük depolamaya yarayan devre elemanı Kondansatörlerin enerjisi Yük depolamak için harcanan enerji kondansatörde birikir. Kondansatörlerin bağlanması Kondansatörler seri ve paralel bağlanabilir. Bu slayttaki ders açıklamalarının kısa olması gerekir

4 SIĞA Elektrometre + + + + +q +q + + +q + + + + Yükleme küreleri + + +
Örnek hedefler Aşağıdakileri yapabilirsiniz: Ekip Web sunucusuna dosya kaydedebilirsiniz Ekip Web sunucusunda dosyaları farklı konumlara taşıyabilirsiniz Ekip Web sunucusunda dosya paylaşabilirsiniz + + Yükleme küreleri + + + + + + İletken silindir

5 SIĞA İletken silindirin yükü q olduğunda elektrometre V potansiyelini gösterir. Silindirin yükü 2q yapıldığında ise elektrometre 2V potansiyelini gösterir. Silindirin yükü 3q ya çıkarıldığında ise elektrometre 3V potansiyelini gösterir. Yükün potansiyeli oranı sabittir. Bu sabite iletkenin sığası denir.

6 SIĞA Sığa birimi dir. Bunun özel adı Farad’dır.
Farad çok büyük bir birim olduğundan ast katları kullanılır.

7 SIĞA

8 SIĞA İletken Bir Kürenin Sığası Yüklü bir iletken kürenin potansiyeli
eşitliği ile bulunur. Bu ifade sığa denkleminde yerine yazılırsa; olur. İletken bir kürenin sığası sadece yarıçapa bağlıdır.

9 KONDANSATÖRLER İki iletken arasına yalıtkan bir ortam konularak hazırlanan düzeneğe kondansatör denir. Kondansatör yük depolamaya yarar. İletken arasına konulan yalıtkan çoğunlukla; Boşluk, hava, porselen, cam, mika, kağıt vb.

10 KONDANSATÖR ÇEŞİTLERİ
Kondansatörler iletken levhaların şekline göre adlandırılırlar; İletken levhalar; düz şeklinde ise düzlem silindir şeklinde ise silindirik küre şeklinde ise küresel kondansatörler olarak adlandırılır.

11 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
İletken levhaların her birine ARMATÜR denir.

12 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
Bir düzlem kondansatörün sığası denklemi ile bulunur.

13 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
ε, yalıtkan ortamın elektrik geçirgenliğidir. Elektrik geçirgenliği yalıtkan ortamın elektriksel kuvvetlere karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür. Yalıtkan ortamın cinsine bağlıdır. Boşluğun elektriksel geçirgenliği

14 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
Boşluk dışındaki diğer yalıtkan maddelerin elektriksel geçirgenlikleri denklemi ile bulunur. Burada ya yalıtkan ortamın dielektrik sabiti denir. Dielektrik sabiti ayırtedici bir özelliktir. Birimsizdir.

15 DÜZLEM KONDANSATÖRLER

16 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
Sabit sığalı kondansatörler şeklinde Değişken sığalı kondansatörler ise şeklinde gösterilir.

17 DÜZLEM KONDANSATÖRLER
Kullanılan levhaların yüzey alanları genellikle eşittir. Eğer eşit değil ise küçük levhanın yüzey alanı dikkate alınır.

18 KONDANSATÖRÜN ENEJİSİ
Yüksüz bir kondansatörü yüklemek için levhaların birinden diğerine elektrik yükü taşımak ve bunun için de iş yapmak gerekir. Yapılan bu iş kondansatöre enerji olarak aktarılır.

19 KONDANSATÖRÜN ENEJİSİ
Buna göre bir kondansatörün enerjisi; Yük – potansiyel grafiğinde alan kondansatörün enerjisini verir.

20 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
Birden fazla kondansatörün yaptığı işi tek başına yapabilen kondansatörün sığasına eşdeğer sığa denir.

21 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
1. SERİ BAĞLAMA Seri bağlı kondansatörlerde eşit miktarda yük birikir.

22 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
1. SERİ BAĞLAMA

23 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
1. SERİ BAĞLAMA Sığaları ve olan iki kondansatör seri bağlanmışsa eşdeğer sığa Sığaları eşit n tane kondansatör seri bağlanmışsa eşdeğer sığa olur.

24 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
1. PARALEL BAĞLAMA Paralel bağlı kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir.

25 KONDANSATÖRLERİN BAĞLANMASI
1. PARALEL BAĞLAMA Paralel bağlı kondansatörlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir. Paralel bağlı kondansatörlerin yükleri sığaları ile doğru orantılıdır.

26 Örnek 1

27 Örnek 2

28 Örnek 3

29 Örnek 4

30 Örnek 5

31 Örnek 6

32 Örnek 7

33 Örnek 8

34 Örnek 9

35 Örnek 10


"SIĞA VE KONDANSATÖRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları