Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM
RAQİF QASIMOV

2 BU SUNUMDAN ÖĞRENECEKSİNİZ...
İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK YÖNETİM İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR STRATEJİK YÖNETİMİN EVRELERİ

3 İŞLETME YÖNETİMİ GENEL OLARAK YÖNETİM BİR İŞLETMENİN VEYA ÖRGÜTÜN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SAHİP OLDUĞU ÜRETİM KAYNAKLARININ (DOĞAL KAYNAKLAR, İNSAN KAYNAKLARI, SERMAYE, HAMMADDE V.S.) ETKİLİ VE VERİMLİ OLARAK KULLANMASI SÜRECİ OLARAK TANIMLANABİLİR.

4 STRATEJİK YÖNETİM VE FONKSİYONEL YÖNETİM
Odak Noktası Günlük problemler Kişiler Gruplar Örgütün yıllık ve aylık hedefleri Uzun dönemli yaşama ve gelişme problemleri Örgütün yeni amaçları ve stratejileri Amaçları Geçmiş tecrübelere dayalı karlılık Geleceğe yönelik karlılık Büyüme Örgüt Yapısı Bürokratik Durgun Yenilikçi Esnek Sonuçları Etkililik, Verimlilik Denge Büyüme, Gelişme Süreklilik Zaman Ufku, Risk Kısa vadeli Düşük riskli Uzun vadeli Yüksek riskli ve hayati Liderlik Geleneksel Görev yönelimli Vizyoner Açık ve değişimlerden etkilenir

5 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM
UZUN DÖNEMDE YÖNETİM (SONUÇ) “UZUN DÖNEM” GÖRECELİ BİR KAVRAMDIR. AĞAÇ YETİŞTİRME, PETROL SEKTÖRÜNE GÖRE UZUN DÖNEM YILDIR. AMA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNE GÖRE EN FAZLA 3-4 YILDIR. UZUN DÖNEMİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ UNSUR KİŞİLERİN TAHMİN YAPABİLECEĞİ AZAMİ SÜREDİR. VERİLERE DAYANMADAN YAPILAN BİR TAHMİN KAHVE FALINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR.

6 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM
İŞLETMENİN YAŞAMINI UZUN DÖNEMDE SÜRDÜREBİLMESİ HER MİSYONU OLAN VE AMAÇLARINI SAPTAMIŞ İŞLETME YAŞAMINI DEVAMLI OLARAK SÜRDÜREBİLİR Mİ? ÇEVREMİZE BAKTIĞIMIZDA DAHA BİR KAÇ YIL ÖNCE BAŞARILI OLAN BİR İŞLETMENİN BUGÜN YAŞAMINI SÜRDÜREBİLME SAVAŞI İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ. FORTUNE DERGİSİNİN “DÜNYANIN EN BÜYÜK 500 İŞLETMESİ” SIRALAMASINDA YER ALAN İŞLETMELERİN ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ YILDIR. İSVİÇ ŞİRKETİ OLAN “STORA” İLE İLGİLİ YAZILI KAYITLAR 1288 YILINDAN KALMIŞTIR. TÜRKİYE’DE ORTALAMA ŞİRKET ÖMRÜ YILDIR.

7 İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM
SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ ve ORTALAMANIN ÜZERİNDE GETİRİ MODERNİST STRATEJİK YÖNETİM GÖRÜŞÜ, REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNMAYAN VE RAKİPLERİNİN KENDİ ÜSTÜNLÜKLERİNİ VE VERİMLİLİKLERİNİ DEVAMLI ARTIRMALARI SONUCU VERİMLİLİĞİNİ HER GEÇEN GÜN KAYBEDEN İŞLETMELERİN PİYASADAN ÇEKİLECEĞİNİ İLERİ SÜRMEKTEDİR. REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ DE ANCAK DEĞER YARATAN STRATEJİLER SAYESİNDE ELDE EDİLEBİLİR.

8 STRATEJİK YÖNETİMİN TANIMI
İŞLETMENİN UZUN DÖNEMDE YAŞAMINI DEVAM ETTİREBİLMEK, ONA SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ VE DOLAYISI İLE ORTALAMA KAR ÜZERİNDE GETİRİ SAĞLAYABİLMEK AMACIYLA, ELDEKİ ÜRETİM KAYNAKLARININ (DOĞAL KAYNAKLAR, İNSAN KAYNAKLARI, SERMAYE, HAMMADDE VS.) ETKİLİ VE VERİMLİ OLARAK KULLANILMASI OLARAK TANIMLANABİLİR.

9 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
STRATEJİK BİLİNÇLE BAŞLAR STRATEJİSTLERİN SEÇİLMESİ ÇEVRE ANALİZİ (DIŞ ÇEVRE, İÇ ÇEVRE ANALİZİ) STRATEJİK YÖNLENDİRME EVRESİ STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ STRATEJİK SEÇİMİN YAPILMASI STRATEJİLERİN UYGULANMASI STRATEJİK KONTROL

10 STRATEJİK YÖNETİM İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
PLANLAMA, AMAÇLAR VE PLAN PLANLAMA İŞLETMENİN AMAÇLARININ TESBİTİ VE BU AMAÇLARA ERİŞEBİLMEK İÇİN GEREKLİ YOL VE ARAÇLARIN BELİRLENMESİ OLARAK TANIMLANABİLİR. AMAÇLAR “BELİRLEDİĞİMİZ VE VARMAK İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARDIR” PLAN “PLANLAMA SÜRECİ İÇERİSİNDE AMAÇLARA VARMAK İÇİN BELİRLENMİŞ KARARLAR TOPLULUĞUDUR” PLAN KAVRAMI, GENEL OLARAK STRATEJİ, POLİTİKA, YÖNTEM VE PROGRAM GİBİ KAVRAMLARI DA KAPSAMINA ALIR.

11 STRATEJİK YÖNETİM İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
Strateji de bir plandır. Çünkü stratejide de esas olan, arzuladığımız ve istediğimiz sonuçlara ulaşmaktır. Ama strateji plandan daha dinamiktir ve işletmenin ulaşmak istediği sonuçları etkileye bilecek rakip ve rakiplerin olası faaliyetlerinin de göz önüne alınmasını gerektirir. Kısaca, STRATEJİ rakiplerin faaliyetini de inceleyerek, amaçlara varmak için belirlenmiş, nihai sonuca odaklı, uzun dönemli, dinamik kararlar topluluğudur.

12 STRATEJİK YÖNETİM İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
A.D. Chandler stratejiyi; işletmede uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek uygun faaliyet programlarını hazırlama olarak tanımlamaktadır. Benzer bir tanımı Antony vermektedir: strateji-işletme amaçları ve amaçlardaki değişiklikler, bunların gerçekleştirilmesinde kullanılacak kaynaklar, bu kaynakların özelliklerinin belirlenmesi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili politikalar konusunda karar vermedir.

13 STRATEJİK YÖNETİM İLGİLİ TERİM VE KAVRAMLAR
TAKTİK VE POLİTİKA: Taktikler de aynen stratejiler gibi bir plan türü olup, stratejilerin uygulanması süresinde karşılaşılan rekabete ve değişen şartlara uygun olarak yapılan dinamik ve daha kısa dönemleri kapsayan, genellikle nihai sonuca odaklı olmayan, ama olası rakip davranışlarını dikkate alan faaliyetler ve kararlardır. Politikayı ise, örgütlerde arzulanan amaçlara ulaşılabilmesi için belirlenen stratejilerin uygulanması sürecinde çalışanların vermesi gerekli olan kararlara ve yapılması gerekli faaliyetlere yol gösteren bir düşünce tarzı, rehber, bir pusula olarak tanımlayabiliriz.

14 STRATEJİK YÖNETİMİN EVRELERİ
UZUN DÖNEMLİ PLANLAMA KURUMSAL PLANLAMA STRATEJİK PLANLAMA STRATEJİK YÖNETİM

15 STRATEJİK YÖNETİMDE DAVRANIŞSAL BOYUT
İŞLETMELERİ GELECEĞE TAŞIMANIN SADECE “RASYONEL DÜŞÜNCE VE ANALİTİK YAKLAŞIM”LARLA BECERİLEMEYECEĞİ GÖRÜŞÜNDE OLANLARA GÖRE, İŞLETMENİN BAŞARILI STRATEJİLERİ SADECE GÖRKEMLİ ANALİTİK ANALİZLERİN ESERİ OLMAYIP, DAHA ÇOK SEZGİLERİNE-ALTINCI HİSSE-SAHİP, MİSYON VE VİZYON GELİŞTİREBİLEN, İNSİYATİF SAHİBİ STRATEJİSTLERİN VEYA YÖNETİCİLERİN YARATICI BEYİNLERİNİN ESERİDİR.

16 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ FARKLI GÖRÜŞLER
AMAÇLANAN (INTENDED) STRATEJİLER GERÇEKLEŞEN (REALİZED) STRATEJİLER OLUŞAN (EMERGENT) STRATEJİLER

17 YARARLI OLMASI DİLEKLERİYLE…


"İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları