Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yakın Doğu Üniversitesi,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yakın Doğu Üniversitesi,"— Sunum transkripti:

1 Yakın Doğu Üniversitesi,
WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimleri Konferansı Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs 04-07 February,2009

2 MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Dünya Eğitim Bilimler Konferansı
T.C. MİLLî EĞİTİM BAKANLIĞI Denetimde e-Performans WCES-2009 Dünya Eğitim Bilimler Konferansı

3 Milli Eğitim Bakanlığı http://www.meb.gov.tr/
ttp://tkb.meb.gov.tr/

4 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Denetimde e-Performans  Ahmet KASAPÇOPURa, Dr. Davut OLGUNa, Nihal COŞKUNa, Kamer AKGÜLa, H. Atakan DOĞAN a Dr. İbrahim ÜZKURTb, Mehmet ŞENLİGİLb, Hilal KAYAb, Ayhan ÖZCANb aMEB, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlıklar, ANKARA, TURKEY bMEB, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bakanlıklar, ANKARA, TURKEY

5 Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Dr. İbrahim ÜZKURT
BİLDİRİYİ SUNANLAR Ahmet KASAPÇOPUR Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişi Dr. İbrahim ÜZKURT MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü

6 Milli Eğitim Bakanlığı
Denetlenmemiş bir idare kendini geliştiremez ve yenileyemez

7 PERFORMANS Performans, (nitel ve nicel olarak) bir kişi, bir grup veya bir kurumun nasıl planlandığı ve değerlendirildiğini belirten bir süreç olarak ifade edilir. Sunumuma gerçek hayattan bir kesit alarak başlamak istiyorum. 1970’li yıllarda kuruluşta ikinci yılını tamamlamış genç bir Kimyager her sabah yapılan genel değerlendirme toplantısından çıkarken yanına tepe yönetiminden bir yönetici yaklaşır ve elindeki sarı zarfı dostça “tebessüm ederek” yavaşça gencin eline verir. Genç odasına çıkar ve zarfı açar içerisinde bir miktar para ve pusula vardır. Pusulada yıl içerisinde gösterdiği başarının karşılığı olarak kendisine bir maaş pirim verildiği yazılıdır. Genç biraz şaşkın biraz mutludur ancak başarısını kimse ile paylşamamanın rahatsızlığını da duymaktadır. Aradan bir süre geçer yıl sonu ücret artış zamanı gelir. Bu kez genci bağlı olduğu yöneticinin sekreteri çağırır ve yine kendisine bir zarf uzatarak içerisinde o yıl için kendisine uygun görülen ücretin yer aldığını söyler. Genç bu kez bir yıl önce yaşadığı şaşkınlığı yaşamaz ve yöneticinin odasına girer, ücretinin yöneticinin elinden az veya çok neye göre nasıl değerlendirildiği konusunda açıklama yapılarak verilmesini beklediğini ifade eder. Verilen yanıttan tatmin olmayarak mutsuz bir şekilde odadan ayrılır. Bugün yönetim biliminin geldiği noktada artık performans değerlendirmenin ötesine geçmekte yönetilmekte ve hatta kuruluşun stratejik planları ile bütünleştirilmektedir.

8 NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?
Motivasyon Kişisel Gelişim Mesleki Gelişim Kurumsal Gelişim

9 NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?
Elektronik ortama, yalnız eğitim personeli değil öğrenciler ve veliler de internet vasıtasıyla ulaşacak, böylece; hızlı, ekonomik ve objektif sonuçlara iletişim yoluyla ulaşabilmek için bir yol izlenecektir.

10 WHY PERFORMANCE MANAGEMENT?
NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ? Eğitim politikaları, okul bilgileri, ailelerin memnuniyeti, öğrenci kalitesi, eğitim kalite vizyonunun uluslar arası paylaşım; Kalite değerlendirme sisteminde, standart mesleki gelişim, okul gelişim planı ve denetim, eğitimin gelişiminde çok önemli temel unsurlardır.

11 WHY PERFORMANCE MANAGEMENT?
NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ? Bu çalışmanın amacı; Teknolojik gelişime bağlı olarak modern, hızlı, çoklu veri kaynaklarına uygulanabilir dinamik bir denetleme sistemi kurmaktır.

12 WHY PERFORMANCE MANAGEMENT?
NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ? Veri Kaynakları; Bakanlık Müfettişleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürleri Okul Müdürleri Öğretmenler Şef ve destek personeli Öğrenciler ve veliler

13 NİÇİN PERFORMANS YÖNETİMİ?
Performans Sonuçlarının kullanabileceği alanlar Maaşların belirlenmesi, Teknik beceri gelişimleri, Eğitim istemlerinde karar verme, Mesleki gelişim, Bireysel gelişim ve personel ilerlemesinin yönetimi, Kurumsal gelişmede etkinlik, Stratejik plana destek, Çalışmaları geliştirmek ve yükseltmek, Yeniden anlaşmak, Kurumsal (okul) ve bireysel ( yönetici ve öğretmenler) performansları değerlendirmek.

14 *Bireysel Değerlendirme
Denetimde e-Performans Performans İki Katogoride Değerlendirilir *Kurumsal Değerlendirme *Bireysel Değerlendirme

15 Denetimde e-Performans KURUMSAL Değerlendirme

16 Denetimde e-Performans e-Performance in Inspection
BİR KURUMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE Değerlendirme aşağıdaki bilgi kaynakları tarafından yapılır: Bakanlık Müfettişleri, İl/ İlçe yöneticileri, Okul Müdürleri, Öğretmenler, Şef ve Destek personeli, öğrenciler ve veliler

17 Değerlendirme Derecesi
Katılma Derecesi Size Ait Katılma Derecesi Değerlendirme Derecesi Yetersiz 1 Az yeterli 2 Orta 3 İyi 4 Çok iyi 5

18 Geliştirmeye Yönelik Dereceleme Geliştirmeye Yönelik Dereceleme
Bireylerin performans değerlendirmesinde puan aralığı ve geliştirmeye yönelik dereceleme Puan Aralığı ve (5 lik) Geliştirmeye Yönelik Dereceleme 1.00 = I. < 1,49 1. Derecede geliştirilmeye yönelik 1.50 £ II. < 2,49 2. Derecede geliştirilmeye yönelik 2.50 £ III. < 3,49 3. Derecede geliştirilmeye yönelik 3.50 £ IV. < 4,49 4. Derecede geliştirilmeye yönelik 4.50 £ V. £ 5.00 5. Derecede geliştirilmeye yönelik Puan Aralığı (100 lük) Geliştirmeye Yönelik Dereceleme 20 = I. <30 1. Derecede geliştirilmeye yönelik 30 £ II. < 50 2. Derecede geliştirilmeye yönelik 50 £ III. < 70 3. Derecede geliştirilmeye yönelik 70 £ IV. < 90 4. Derecede geliştirilmeye yönelik 90 £ V. £ 100 5. Derecede geliştirilmeye yönelik

19 Okul Performans Değerlendirmede Veri Kaynakları
Müfettiş : 50 % Veli : 5% Okul Performans Değerlendirme Süreci Yöneticiler/Öğretmenler: 30 % Öğrenciler : 15%

20 Ortaöğretim Okulları Performans Değerlendirmede Veri Kaynakları
Kurumu Değerlendirecekler Form Name % Bakanlık Müfettişi Form K1A 50 Müdür Form K2A 5 30 Müdür Yardımcısı Öğretmenler 20 Öğrenciler Form K3A 15 Aileler Form K4A Toplam 100

21 %50 %30 %15 %5 21

22 OKULUN KURURMSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME GREFİĞİ
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1 2 3 4 5 6 İMüfettiş Müdür Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğrenciler Veliler Performans 1.Eğitim Ortamları 2.Yönetim Planlamaları ve Uygulamalrı 3.Öğretim Çalışmalrı 4. Eğitim Etkinlikleri 5.Öğretmenler Kururlunun Çalışmalrı 6. Kaynak Kullanımı

23 Denetimde e-Performans
BİREYSEL Değerlendirme

24

25 ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRMEDE ÇOKLU VERİ KAYNAKLARI
MÜFETTİŞ ÖĞRETMEN MESLEKTAŞ AİLELER YÖNETİCİLER ÖĞRENCİLER öz DEĞERLENDİRME

26

27

28 A Öğretmenin (6) ver kaynağına göre performans grafiği
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1. 2. 3. 4. 5. 6. 78. Müfetti? Müdür Ö?retmen Zümre Ö?rt. Ö?renci Veli Performans A Öğretmenin (6) ver kaynağına göre performans grafiği 1 Alan Bilgisi 2.Planlama ve Hazırlık çalışmaları 3.Sınıf içi çalışmaları 4.Ölçme ve değerlendirmedeki Başarısı 5. Rehberlik 6.Okul Dışı Çalışmaları 7. Kişisel ve Mesleki Gelişim

29 Okulun Genel Performans Değerlendirme Tablosu
Bölüm Performası Ağırlığı General Bölümler A Kurumsal Performans 87 65% B Yöneticilerin Performansı 93 15% C Öğretmenlerin Performansı 88 D Rehber Öğretmen Performansıe 91 2% E Destek Personeli Performansı 3% Okulun Genel Performansı 88/100 100%

30 Denetimde e-Performans
60. Hükümet Programına Göre; Bütün kurumlar çalışmalarını elektrik ortamında yürüteceklerdir

31 Web Tabanlı Performans Değerlendirme

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Bireysel Raporlar POD00032 Öğretmen Analiz Raporu POD00050
Kurumsal Raporlar POD00032 Öğretmen Analiz Raporu  POD00050 Ortaöğretim Öğretmen Raporu  POD00051 İlköğretim Öğretmen Raporu  POD00052 İl Yönetici/Personel Raporu  POD00053 İlçe Yönetici/Personel Raporu  POD00054 Ortaöğretim Yönetici/Personel Raporu  POD00055 İlköğretim Yönetici/Personel Raporu  POD00001 Veri Kaynağına Göre  POD00002 Forma Göre  POD00003 Tüm Veri Kaynakları  POD00004 Yönetici Analiz Raporu  POD00008 Puana ve Veri Kaynağına Göre Performans Analizi  POD00009 Puana Göre Performans Analizi  POD00014 Veri Kaynağına Göre Puanlar - Sütun  POD00015 Bölüme ve Veri Kaynağına Göre -Tablo POD00016 Bölüme ve Veri Kaynağına Göre - Sütun  POD00031 Bölüme ve Veri Kaynaklarına Göre - Çizgi 

41

42

43 Şekil 12/b Ortaöğretim yönetici/personel raporu

44

45

46

47

48

49

50 Denetimde e-Performans
Performans değerlendirme sürecinde; İstenilen hedefe ulaşmak, Organizasyonlarda ortak anlayışları belirlemek, İş süreçlerine ortak katkı sağlamak, Maaşları düzenlemek, Yeterlikler hakkında çalışan personele geri bildirim verme, Çalışanlara meslek rehberlik.

51 Denetimde e-Performans
E- denetim sistemi ile; Okul ve kurumlar (öğrenci, personel ve kurumların bilgileri) için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış veri tabanı , eğitim sistemindeki tüm katılımcılar ( öğretmen, öğrenci, veli ve yönetici ) ve öğretmen/kurum değerlendirmeleri, internet aracılığı ile yapılmış olacaktır. Elde edilen çıktılar müfettişlerce geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilip gerekli rehberlikte bulunmayı hedeflemektedir. e-denetim sistemi Türk Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

52 Denetimde e-Performanse
Teknolojik yeniliklere dayalı grup çalışma fırsatları ile bürokrasi azaltılmış olacak, etkili İletişim yoluyla, bilgiye hızlı ve kolayca erişim sağlanacaktır. İnternet çalışması ile dikey, yatay ve çapraz iletişimin yanı sıra esneklik, şeffaflık ve etkili iletişim sağlanacaktır.

53 Milli Eğitim Bakanlığı
İlginize Çok Teşekkür Ederiz. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı


"Yakın Doğu Üniversitesi," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları