Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB2013 - Antalya Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi / Alternatif Bilişim Derneği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB2013 - Antalya Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi / Alternatif Bilişim Derneği."— Sunum transkripti:

1 AB2013 - Antalya Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi / Alternatif Bilişim Derneği

2 AB2013 - Antalya Giriş Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık – Online Behavioral Advertisement Reklamcının sorunu: “Reklama harcadığım paranın yarısının boşa gittiğini biliyorum ama hangi yarısının olduğunu bilmiyorum” Reklamcının ideali  Belli bir reklamı sadece potansiyel olarak onunla ilgileneceklere göstermek Reklamcının çaresi  Kişilerin Internet’teki hareketlerini izleyerek onların ilgi alanlarını saptamak Internet kullanıcılarının sorunu  Kişisel mahremiyetin kalmaması, bireylerin profillenmesi, bu bilgilerin ilgisiz kişilerin eline geçme tehlikesi

3 AB2013 - Antalya Giriş ÇDR’nin dünyada ve Türkiye’de yoğun olarak kullanılması ÇDR’nin Internet reklamcılığı türlerinden sadece biri olması Internet kullanıcıları habersiz ÇDR vasıtasıyla kolay saptama: – Bireylerin felsefi, siyasi, dinsel, cinsel düşünce ve eğilimleri – Bireylerin parti, dernek, sendika üyelikleri – Sonuç  Bireyleri fişlemek?

4 AB2013 - Antalya ÇDR Uygulamaları ve Çerezler ÇDR’de ana yöntem  Ziyaret edilen web sitesi tarafından kullanıcıların bilgisayarlarına çerez (cookie) bırakılması – Tali yöntem  ISS tarafından çerez bırakılması Çerez türleri – Tarayıcının imkanlarıyla silinebilen “kendi” çerezleri – Tarayıcının imkanlarıyla silinemeyen “yabancı” çerezler Adobe Flash çerezleri  LSO (Local Sahred Objects) Supercookies... Kullanıcıların ezici çoğunluğunun yabancı çerezler konusundaki bilgisizliği Bazı durumlarda: – Çerezin ziyaret edilen web sitesi yerine/onunla birlikte ISS tarafından bırakılması  Çerez politikası açıklamış web sitelerinin güvenilmez duruma düşmeleri

5 AB2013 - Antalya Türkiye’de ÇDR Yaygın uygulama Google dünyada ve Türkiye’de en büyük pazar payı ÇDR yöntemleri – DPI ile (çok daha etkin) – DPI olmaksızın Türkiye’de DPI ile ÇDR – TTNET ve Phorm ortaklığı  “Gezinti” sistemi – Phorm şirketi Kişisel mahremiyet ihlalleri nedeniyle ABD, AB, İngiltere, Güney Kore ve Romanya’dan uzaklaştırılma Bazı yazılım ürünlerinin anti-virus programları tarafından zararlı yazılım (malware) olarak görülmesi Kuruluşundan bu yana her sene zarar etmesine (> 250 milyon USD) rağmen nereden geldiği belli olmayan kaynaklarla beslenme Son olarak Türkiye’de soruşturma açılması

6 AB2013 - Antalya Türkiye’de ÇDR “Opt-in” ve “opt-out” “Gezinti” hileleri – “Hoşgeldiniz” penceresinde “katılmak ister misiniz” sorusuna karşılık pencerenin kapatılması durumunda kullanıcının “Gezinti” içine alınması – Bazı durumlarda kullanıcı ne yaparsa yapsın “Gezinti” içine alınma şüphesi TTNET-Phorm ortaklığı  Kaçış yok  TTNET Türkiye’de Internet omurgasını kontrol ediyor TTNET-Phorm ortaklığı  LSO çerezleri kullanımı

7 AB2013 - Antalya Türkiye’de ÇDR BTK kararı – TTNET hakkında soruşturma – Tüm kullanıcıların “Gezinti”den çıkarılması – Gerekçe Gerekli açıklamayı yapmamak ya da eksik yapmak İstemeyen aboneleri de “Gezinti” içine almak

8 AB2013 - Antalya Türkiye’de ÇDR BTK kararı – “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Telekomünikasyonun Gizliliği” başlıklı 8’inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin “İzin ve Süre” başlıklı 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması” – Türkiye’de halihazırda tüm ÇDR uygulamaları bu nitelikte

9 AB2013 - Antalya Türkiye’de ÇDR Phorm haricindeki ÇDR uygulamalarında kullanıcıya hiçbir bilgi verilmemesi ÇDR vasıtasıyla izlenmeyi izleme – Ghostery ve Collusion eklentileri – Windows ve Linux ortamında netstat komutu

10 AB2013 - Antalya AB’de ÇDR EU Direktifi 2009/136/EC’a göre: – “Kişiler hakkında bilgi toplamak veya kişilerin cihazlarında bulunan bilgilere (çerezler vasıtasıyla) erişim ancak ilgili kişininin açık ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesinden sonra kendisinin vereceği onayla gerçekleşebilir“ “Article 29 Working Party” “Opinion Online Behavioural Advertising” dokümanına göre: 1.izleme faaliyetini ancak belli bir zaman süreci boyunca yapmalı, 2.kullanıcının verdiği izni kolaylıkla kaldırabilmesini sağlayacak düzenlemeler yapmalı, 3.izlemenin gerçekleştiği süre boyunca görünebilir işaretlemelerle bu durumu sürekli olarak kullanıcıya anlatmalıdırlar. Bunlar için yaptırım yok, genellikle uygulanmıyorlar

11 AB2013 - Antalya ÇDR ve İnsan Faaliyetinin Metalaşması Bilişim  İnsan faaliyetlerinin soyut düzeyde yansıması Web 2.0  İnsanların gönüllü olarak faaliyetlerini meta haline getirmeleri – Meta  Kendisinden faydalanılabilen eşya veya hizmet Yeni ve çok ilginç bir süreç  İnsanların birer meta olan yazılımı/donanımı kullanmaları sürecinde bizatihi kendi faaliyetlerinin meta haline gelmesi ÇDR’nin Türkiye’de halihazırdaki uygulanması – Mahremiyet ihlali – Hak ihlali Bilgi verilmeden İzin alınmadan Bedeli ödenmeden KVK kapsamında ÇDR

12 AB2013 - Antalya Teşekkürler


"AB2013 - Antalya Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık ve Kişisel Mahremiyet İhlalleri Melih Kırlıdoğ Marmara Üniversitesi / Alternatif Bilişim Derneği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları