Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAMOGRAFİDE DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAMOGRAFİDE DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 MAMOGRAFİDE DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Oya AKYOL Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü

2 MAMOGRAFİ Mamografi memenin X-ışınları kullanılarak görüntülenmesidir.
Mamografi meme kanserinin tanısında yaygın ve vazgeçilmez bir yöntemdir.

3 MAMOGRAFİ Meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü olup kanser ölümlerinde üst sıradadır. İyonize radyasyonun stokastik etkileri ve mamografide kullanılan düşük enerjideki X-ışınları, mamografi incelemelerin hasta dozu yönünden önemini artırmaktadır

4 MAMOGRAFİ SİSTEMİ X-ışın Tüpü ve Jeneratörü Meme Sıkıştırma Sistemi
Saçıcı Işınlara Karşı Grid Film / Kaset Ünitesi Otomatik Işınlama Kontrolü

5 MAMOGRAFİ ÇEKİM PROJEKSİYONLARI
Oblik CC

6 MAMOGRAFİDE DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
1) Hasta incelemelerinde ESAK (yüzey giriş hava kerma) değerinin saptanması a) Post exposure tekniği b) Termolüminesans dozimetre tekniği 2) Standart fantom ışınlamalarından ESAK (yüzey giriş hava kerma )değerinin saptanması a) İyon odası ile ölçüm tekniği b)Termolüminesans dozimetre tekniği 3) Ortalama Glandüler Doku Dozunun Saptanması a) Standart fantom ile doz ölçümleri b) Hasta incelemeleri ile doz ölçümleri

7 HASTA İNCELEMELERİNDE ESAK DEĞERİNİN SAPTANMASI
Post exposure tekniği (Hasta incelemesinde kullanılan ışınlama parametreleri ) ile ESAK ölçümleri Belirli bir hasta grubu için incelemelerde kullanılan hedef / filtre ve kVp kombinasyonlarında tüp çıkışları mGy / mAs olarak önceden ölçülür X-ışın tüpü Sıkıştırma pedalı İyon odası Göğüs duvarı kenarı

8 Her hasta ışınlaması sonrası not edilen ışınlama parametreler (kVp, mAs, hedef/filtre ) ile önceden belirlediğimiz tüp çıkışı değerleri kullanılarak ESAK değeri bulunur. ESAK iyon odası (mGy) = (mGy/mAs) x ışınlama sonrası mAs değeri Ters Kare Faktörü =(odak-iyon odası mesafesi / odak-meme mesafesi )2 ESAK hasta (mGy) = ESAK iyon odası (mGy) x T.K ESAK meme

9 HASTA İNCELEMELERİNDE ESAK DEĞERİNİN SAPTANMASI
b) Termolüminesans dozimetre tekniği Hastanın ışınlanması sırasında TLD’ler memenin üst iç kadranına yerleştirilerek ışınlama yapılır. ESAK saptanmasında kullanılan TLD’lerin kalibrasyonları yapılmalıdır. TLD ölçüm sonuçları hastadan geriye saçılan radyasyon etkisini de içerdiğinden, ESAK değeri TLD okuması uygun geri saçılma faktörüne bölünerek hesaplanır.

10 ESD(mGy)=TLD okuması x (mGy/nC) ESAK(mGy)= ESD(mGy)/BSF
ESAK meme HVL değerlerine bağlı geri saçılma faktörleri HVL (mmAl) 0,25 0,30 0,35 0,45 0,50 0,55 BSF (Geri saçılması faktörü) 1,07 1,09 1,10 1,1 1,12

11 STANDARD FANTOM IŞINLAMALARINDAN ESAK DEĞERİNİN SAPTANMASI
45 ± 0,5 mm kalınlığında PMMA ( Polymethyl-methcrylate ) 45 mm 150 mm

12 STANDARD FANTOM IŞINLAMALARINDAN ESAK DEĞERİNİN SAPTANMASI
a)İyon odası ile ölçüm tekniği X-ışın tüpü PMMA fantom klinik olarak ışınlanan standart meme koşullarında ışınlanır ve mAs, kVp ve hedef/filtre değerleri not edilir Sıkıştırma pedalı PMMA Göğüs duvarı kenarı

13 Elde edilen görüntünün optik yoğunluk değeri ölçülür
Fantom kaldırılarak aynı noktaya iyon odası yerleştirilir ve fantom ışınlandıktan sonra not edilen değerler manuel olarak ayarlanarak ışınlama yapılır. ESAK fantom değeri hesaplanır Elde edilen görüntünün optik yoğunluk değeri ölçülür X-ışın tüpü Sıkıştırma pedalı İyon odası Göğüs duvarı kenarı

14 Standart fantom ışınlaması için ESAK değeri hesaplanması:
ESAK iyon odası (mGy) = (mGy/mAs) x ışınlama sonrası mAs değeri Ters Kare Faktörü =(odak-iyon odası mesafesi / odak-meme mesafesi )2 ESAK fantom (mGy) = ESAK iyon odası (mGy) x T.K

15 ESAK fantom Optik Yoğunluk Net film optik yoğunluğuna bağlı ESAK sınır değerleri (standart fantom) Net Optik yoğunluk 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 ESAK(mGy) 9 11 13 15 17 19

16 b)Termolüminesans dozimetre tekniği
Fantomun x-ışını tüpüne bakan yüzeyi üzerine TLD ler yerleştirilir. TLD ölçüm sonuçları fantomdan geriye saçılan radyasyon etkisini de içerdiğinden, ESAK değerini TLD okumasına uygun geri saçılma faktörüne bölünerek bulunur ESAK fantom

17 ORTALAMA GLADÜLER DOKU DOZUNUN HESAPLANMASI
a) Standart fantom ile doz ölçümleri Standart fantom için ESAK fantom değeri hesaplanır Görüntünün optik yoğunluk değeri ölçülür.

18 AGD (mGy) ( 50 mm meme) = ESAK (mGy) (45 mm fantom)  gpb
gpb : Monte Carlo dönüşüm faktörleri 45 mm kalınlığındaki fantomdan 50 mm kalınlığındaki meme dozuna geçiş faktörleridir. AGD fantom ESAKfantom gpb

19 45 mm standart fantom ESAK ölçümlerinden 50 mm kalınlığındaki standart meme dozuna geçiş için Monte Carlo dönüşüm faktörleri Yarı değer kalınlığı (HVL) (mmAl) gpb (mGy/mGy) 0,30 0,177 0,35 0,202 0,40 0,223 0,45 0,248 0,50 0,276 0,55 0,304 0,60 0,326 0,65 0,349

20 Fantom ışınlamasında örnek doz hesabı:
PMMA Fantom kalınlığı : 45 mm Işınlama Parametreleri : 28 kVp 113 mAs Tüp çıkış değerleri 28 kVp Mo/Mo için :0,075mGy/mAs HVL değeri 28 kVp Mo/Mo için: 0,35 mmAl ESAK: 0,075x113= 8,5 mGy g faktörü: 0,202 Optik yoğunluk:1,2 AGDfantom: 8,5x0,202 Ortalama Glandüler Doku Dozu: 1,72mGy

21 Net film optik yoğunluğuna bağlı AGD sınır değerleri (standart fantom)
AGD fantom Optik Yoğunluk Net film optik yoğunluğuna bağlı AGD sınır değerleri (standart fantom) Net Optik yoğunluk 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 AGD (mGy) 2.3 2.8 3.2 3.6 4.0

22 b)Hasta incelemelerinde doz ölçümleri
Her hasta için ESAK değerleri bulunur AGD meme (mGy) = ESAK meme (mGy) x g x c x s g: Farklı meme kalınlıkları için her kVp için belirlenen HVL değerlerine göre verilen Monte Carlo dönüşüm faktörleri. c : Farklı meme glandüleriteleri için kullanılan düzeltme faktörü.(Farklı yaş gruplarındaki hastaların için) s: Spektrum düzeltme faktörü ( farklı hedef /filtre kombinasyonları için kullanılan düzeltme faktörü)

23 Sıkıştırılmış Meme Kalınlığı (mm)
g : Farklı meme kalınlıkları için her kVp için belirlenen HVL değerlerine göre verilen Monte Carlo dönüşüm faktörleri HVL (mm-AL) Sıkıştırılmış Meme Kalınlığı (mm) 30 40 50 60 70 80 0,30 0,274 0,207 0,164 0,135 0,114 0,098 0,35 0,309 0,235 0,187 0,154 0,130 0,112 0,40 0,342 0,261 0,209 0,172 0,145 0,126 0,45 0,374 0,289 0,232 0,192 0,163 0,140 0,50 0,406 0,318 0,258 0,214 0,177 0,55 0,437 0,346 0,287 0,236 0,202 0,175 0,60 0,466 0,310 0,224 0,195 0,65 0,491 0,399 0,332 0,282 0,244 0,212

24 Sıkıştırılmış Meme Kalınlığı (mm)
c : Farklı meme glandüleriteleri için kullanılan düzeltme faktörü (hastanın yaşına bağlı) HVL (mm-AL) Sıkıştırılmış Meme Kalınlığı (mm) 30 40 50 60 70 80 0,30 0,894 0,940 1,005 1,080 1,152 1,220 0,35 0,898 0,943 1,078 1,147 1,213 0,40 0,903 0,945 1,074 1,141 1,206 0,45 0,906 0,947 1,004 1,138 1,205 0,50 0,911 0,948 1,071 1,135 1,199 0,55 0,915 0,952 1,068 1,130 1,190 0,60 0,918 0,955 1,066 1,127 1,183

25 s: Spektrum düzeltme faktörü ( farklı hedef /filtre kombinasyonları için kullanılan düzeltme faktörü) Spektrum s faktörü Mo/Mo 1.000 Mo/Rh 1.017 Rh/Rh 1.061 Rh/Al 1.044 W/Rh 1.042

26 ESAKmeme s mAs AGD meme g c Hedef/Filtre kVp Hastanın yaşı
HVL Meme kalınlığı g Hastanın yaşı c

27 Hasta incelemesinde örnek doz hesabı:
Meme kalınlığı : 50 mm Yaşı: 47 Işınlama Parametreleri : 28 kVp 142 mAs Tüp çıkış değerleri 28 kVp için :0,075mGy/mAs HVL değeri 28 kVp Mo/Mo için: 0,35 mmAl Ters kare faktörü: 1,016 ESAK: 0,075x142 x1,016=10,82 mGy g faktörü: 0,187 c faktörü: 1,005 s faktörü: 1 AGD: 10,82x0,187x1,005x1 Ortalama Glandüler Doku Dozu: 2,03 mGy


"MAMOGRAFİDE DOZ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları