Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE ve Devlet Yardımları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE ve Devlet Yardımları"— Sunum transkripti:

1 AR-GE ve Devlet Yardımları E-mail: hasancoban@gaib.org.tr
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Hasan ÇOBAN AR-GE ve Devlet Yardımları Şube Müdürü Tel:

2 KOBİ nedir ? Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler
İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren 1-250 arasında işçi istihdam eden Gerçek usulde defter tutan Arsa ve bina hariç, mevcut sermaye tutarı, bilanço net değeri itibariyle 25 Milyon karşılığı TL’yi aşmayan işletmelerdir.

3 SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) (2004/4)
A-Normal Yörelerde Ortaklık payı % 10’u geçmemek üzere, Aynı üretim dalında faaliyet gösteren, En az 10 adet KOBİ’nin Toplam sermayesi TL ile kurdukları dış ticaret şirketlerine SDŞ statüsü verilir. B-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Ortaklık payı % 20’yi geçmemek üzere, Aynı veya ayrı üretim dalında faaliyet gösteren, En az 5 adet KOBİ’nin Toplam sermayesi TL ile kurdukları dış ticaret şirketlerine SDŞ statüsü verilir. SDŞ’lerin “A.Ş.” Olarak kurulmaları gerekmektedir.

4 C-Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri
Aynı Üretim Dalında Faaliyet Gösteren, Anonim Şirket şeklinde, En Az TL Sermaye ile Kurulan, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerine de SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) statüsü verilebilir.

5 DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİ (DTSŞ) (2004/12)
Ödenmiş sermayeleri 2 milyon TL. olan, Bir takvim yılında 100 milyon ABD Dolar ihracat gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) Anonim Şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.

6 DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı BAKANLIK : Ekonomi Bakanlığı’nı
ÜRETİCİ DERNEĞİ : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu derneklerini ÜRETİCİ BİRLİĞİ : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birliklerini İHRACATÇI BİRLİKLERİ: 5910 Sayılı Kanun kapsamında “ihracatçıları örgütlendirmek suretiyle ihracatı arttırmak ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamak” üzere TİM’in teklifi, DTM’nin uygun görüşü ve Bakanlığın onayı ile kurulan birlikleri, TİM: 5910 Sayılı Kanun kapsamında “ihracatçı birliklerinin koordinasyonunu sağlamak, ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek” üzere oluşan İhracatçı Birliklerinin üst kuruluşunu DTM: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı BAKANLIK : Ekonomi Bakanlığı’nı TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nu İGEME: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’ni TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nı ifade eder.

7 “bir faaliyetin yapılması”
İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Bakanlar Kurulu’nun tarihli ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca AB ve GATT (Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması) normlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Ülkemizde İhracata Yönelik Devlet Yardımları, bu karar kapsamında, prensip olarak gelişmiş ve batılı Ülkelerin uygulamalarına paralel bir şekilde ve “bir faaliyetin yapılması” şartına bağlı olarak gerçekleştirilmektedir.

8 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ ( 2011/1 ) AR-GE DESTEĞİ ( 98/10 ) İSTİHDAM YARDIMI ( 2000/1 ) TASARIM DESTEĞİ (2008/2) YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARI DESTEĞİ ( 95/7 ) ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (2010/8) TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANAN DESTEK (2012/3) TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ ( 2010/10 ) TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ ( 2006/4 ) ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ ( 97/ 5) YURTDIŞI BİRİM-MARKA-TANITIM DESTEĞİ ( 2010/6 ) FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ ( 2009/5) ( (

9 PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
( TEBLİĞ NO: 2011/1 )

10 Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) YARDIMIN AMACI: Türkiye’de sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

11 Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1)

12 A)YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) DESTEK ORANI ( % ) DESTEK MİKTARI ( AZAMİ ) YILLIK DESTEK MİKTARI ŞİRKETLER 70 US$ 10 YARARLANACAK KİŞİ SAYISI:Bu destek kapsamında Pazar Araştırma Projesi yürüten şirketin en fazla 2 çalışanı ve ortağı

13 Ulaşım Giderleri Konaklama Giderleri
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) DESTEK KALEMLERİ Ulaşım Giderleri Yalnızca Bir Defalık Ekonomi SınıfıGidiş-Dönüş Bileti Araç Kiralama Ücreti (Günlük 50 $’ı aşmamak üzere) Konaklama Giderleri Konaklama (oda+kahvaltı) (Şirket Başına Günlük En Fazla 300 ABD Doları)

14 •Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Destek Kapsamı
B) RAPOR DESTEĞİ Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Hedef Grup •Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Destek Kapsamı Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan •Sektör raporları •Ülke raporları •Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %60 (Şirketler) %75 (İşbirliği kuruluşları)

15 C) ŞİRKET SATINALMAYA YÖNELİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Hedef Grup • Sınai / Ticari şirketler ve İşbirliği Kuruluşları Destek Kapsamı Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetleri • Mali Danışmanlık • Hukuki Danışmanlık Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %60 (Şirketler) %75 (İşbirliği kuruluşları)

16 D) SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Hedef Grup •İşbirliği Kuruluşları Desteklenen Faaliyetler •Ortak pazar araştırmaları •Pazar ziyaretleri •Ticaret heyetleri •Yurtdışı fuar ziyaretleri •Eşleştirme faaliyeti Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)

17 Destek Kapsamındaki Giderler •Ulaşım giderleri •Konaklama giderleri
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Destek Kapsamındaki Giderler •Ulaşım giderleri •Konaklama giderleri •Tanıtım ve organizasyon giderleri Tercümanlık gideri, Toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım giderleri Halkla ilişkiler hizmeti gideri Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)

18 •İşbirliği Kuruluşları Desteklenen Faaliyetler
E) ALIM HEYETİ DESTEĞİ Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Hedef Grup •İşbirliği Kuruluşları Desteklenen Faaliyetler Yurtdışında yerleşik ithalatçı firmaların, kurum ve kuruluşların, basın mensuplarının Türkiye’ye davet edilerek •İkili iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri •Tesis ziyaretleri •Meslek kuruluşu ziyaretleri Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %50 (İşbirliği kuruluşları)

19 F) E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Hedef Grup •Sınai / Ticari şirketler Destekleme Kapsamı Nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri Destek Miktarı : ABD Doları Destek Oranı : %70

20 Yıllık Yurtdışı Pazar Araştırması Rapor Desteği
Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği (2011/1) Yurtdışı Pazar Araştırması Rapor Desteği Şirket Satın Alımına Yönelik Danışmanlık Desteği Ticaret Heyeti-Alım Heyeti E-Ticaret DESTEK ORANI Şirketler %70 %60 İşbi.Kurul. %75 %50 DESTEK TUTARI (USD) 7500 USD 10 000 PROGRAM 10 Adet/Yıl Yıllık Tic. Hey. 5 Ad./Yıl Alım Hey. 10 Ad./Yıl Toplam 5 Site/3yıl

21 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) DESTEĞİ
( 98/10 SAYILI TEBLİĞ )

22 AR-GE DESTEĞİ (98/10 Sayılı Tebliğ)‏
ARAŞTIRMA - GELİŞTİRME PROJELERİ; Yeni bir ürün üretilmesi, Ürün kalitesi veya standartının yükseltilmesi, Maliyet düşürücü ve standart yükseltici nitelikte yeni tekniklerin uygulanması, Üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlamasını, ifade eder.

23 AR-GE DESTEĞİ (98/10 Sayılı Tebliğ)‏
DESTEĞİN KAPSAMI Projelere Sermaye Desteği Sağlanması YETKİLİ KURULUŞ : EKONOMİ BAKANLIĞI UYGULAMACI KURULUŞ : Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) DESTEK ORANI : % 50 YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR? Sanayi kuruluşları, yazılım geliştirmeye yönelik firmalar/kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan bütün kuruluşlardır.

24 AR-GE DESTEĞ İ (98/10 Sayılı Tebliğ)‏
SERMAYE DESTEĞİ İKİ ŞEKİLDE SAĞLANMAKTADIR Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yönelik AR-GE projelerine, DFİF’ndan projeyi yürüten sanayi kuruluşunu teşvik eder nitelikte destek sağlanmasıdır. Azami Destek Süresi : 2 yıl Azami Destek Tutarı : 1 milyon US$ Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği “Stratejik Odak Konuları Projeleri”, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerdir. Destek Oranı : Proje Giderlerinin Tümü Azami Destek Tutarı : US$ Azami Destek Süresi : 1 yıl Ürün geliştirme projeleri sonucunda ticari uygulamaya geçilmesi halinde, projeye sağlanan sermaye destek miktarı, projeyi yöneten kuruluş veya ticari uygulamayı başlatan üçüncü şahıslar tarafından, faiz oranları üzerinden DFİF’e geri ödenir.

25 İSTİHDAM YARDIMI TEBLİĞİ (2000/1)

26 KİMLER YARARLANABİLİR : Sektörel Dış Ticaret Şirketlerii (SDŞ)
İSTİHDAM YARDIMI TEBLİĞİ (2000/1) AMAÇ :Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz firmaların özellikle dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli ilk defa istihdam edecekleri yönetici ve elemanların istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. KİMLER YARARLANABİLİR : Sektörel Dış Ticaret Şirketlerii (SDŞ) DESTEK ORANI : % 75 Yöneticiler İçin Azami Destek Miktarı : US$ / Yıl Elamanlar İçin Azami Destek Miktarı : US$ / Yıl DESTEK SÜRESİ : En Fazla 1 Yıl DESTEKLENEN HARCAMALAR :Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

27 İSTİHDAM EDİLECEK ELEMANLARDA ARANAN ŞARTLAR
İSTİHDAM YARDIMI TEBLİĞİ (2000/1) İSTİHDAM EDİLECEK ELEMANLARDA ARANAN ŞARTLAR İstihdam edilecek elemanların, yurt içi ya da yurt dışında işletme, ekonomi, iktisat, idari bilimler, iş idaresi, uluslar arası ticaret, hukuk, dış ticaret v.b. konular ile mühendislik veya yabancı dil alanında yüksek öğrenimli olmaları gerekmektedir. İstihdam edileceği alanda en az 3 (üç) yıl tecrübesi olan elemanların istihdamında ise mezun olunan bölümle ilgili yukarıda belirtilen esaslar aranmaz.

28 Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)
İSTİHDAM YARDIMI TEBLİĞİ (2000/1) UYGULAMACI KURULUŞ Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

29 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2)

30 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) AMAÇ Tebliğ’de belirlenen ölçütler çerçevesinde, Türkiye'de, tasarım ofisleri ile Birlikler, tasarım dernekleri-birliklerinin tasarım kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasını teminen tasarımcı şirketleri gerçekleştireceği tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurt dışında açacakları birimlere ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır.

31 TASARIM DESTEĞİ Yetkili Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Başvuru Mercii İTKİB
TEBLİĞİ (2008/2) Yetkili Kuruluş Ekonomi Bakanlığı Başvuru Mercii İTKİB Yararlanan Firmalar Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri Destek Süresi Tasarımcı Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında Destek Oranı % 50

32 DESTEKLENECEK FAALİYETLER
TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) I. TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Görsel ve yazılı tanıtım, Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, vb.) düzenleme ve katılım giderleri, Pazar araştırması, Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.), Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs), Seminer, konferans, vb., Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları, Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları, Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim malzemesi, Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,

33 Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları,
Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları, Medya satın alım ajansı harcamaları, Direct mailing ile ilgili harcamalar, Stratejik danışmanlık giderleri, Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, Periyodik mağaza dergilerinde yer alma, Eşantiyon ve promosyon malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam, Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları, Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2)

34 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) b) Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); (1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, (2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

35 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, numune tesis yapılandırılması, moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, maliyet muhasebesi, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, tutarında desteklenir.

36 II. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ
TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) II. TASARIM OFİSLERİNİN DESTEKLENMESİ a) Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri Görsel ve yazılı tanıtım, Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, vb.) düzenleme ve katılım giderleri, Pazar araştırması, Sponsorluk (kültürel, sosyal sorumluluk, imaj amaçlı ve sportif sponsorluklar vb.), Kokteyl (açılış, sezon açılışı, kampanya uzantısı, ürün lansmanı vs), Seminer, konferans, vb., Web sitesine ilişkin tasarımlar ve bu tasarımların uygulamaları, Her türlü reklam panoları ve duvar reklamları, Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar ile her türlü basılı iletişim malzemesi, Üretilen kataloglarla ilgili her türlü giderler,

37 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) Marka-promosyon iletişim ajansı harcamaları, Halkla ilişkiler-basınla ilişkiler ajansı harcamaları, Medya satın alım ajansı harcamaları, Direct mailing ile ilgili harcamalar, Stratejik danışmanlık giderleri, Zincir marketlerin raflarına girebilmek için bir defaya mahsus ödenen listeleme bedeli, Periyodik mağaza dergilerinde yer alma, Eşantiyon ve promosyon malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam, Radyo reklamları, tanıtımları, promosyonları, Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, kapsamındaki reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

38 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) b) Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, gondol vb.); (1) Demirbaş, dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, (2) Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, c) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, ç) İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları,

39 TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) d) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, moda ve trendler, modelizm (kalıp ebat setleri) satın alma ve tedarik, stratejik pazarlama, şirket kuruluşu, maliyet muhasebesi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları, tutarında desteklenir.

40 III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi
TASARIM DESTEĞİ TEBLİĞİ (2008/2) III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi Görsel ve yazılı tanıtım Tanıtım ve pazarlama organizasyonları (Show, defile, özel sergi, sunum, tasarım fuarı, tasarım yarışması, bienal vb.) düzenleme ve katılım giderleri, Ülke imaj kampanyası, Pazar araştırması, Sponsorluk, Kokteyl, Seminer, konferans, vb., Web sayfasına ilişkin tasarımlar, Reklam panoları, Yabancı dilde hazırlanmış kataloglar, Marka-promosyon ajansı ve stratejik danışmanlık giderleri, Eşantiyon ve promosyon malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam giderleri, kapsamındaki görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla ABD Doları tutarında desteklenir.

41 YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7)

42 KİMLER YARARLANABİLİR?
YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7) DESTEK AMACI Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır. KİMLER YARARLANABİLİR? Fuar Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

43 YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7)
DESTEKLENECEK FUARLAR • Tekstil-konfeksiyon-halı • Deri (ayakkabı dahil) • Taşıt araçları ve yan sanayi • Gıda ve gıda teknolojisi • Elektrik/elektronik sanayi • Madeni eşya sanayi • Toprak sanayi • İnşaat malzemeleri • Mobilya sanayi

44 YURT İÇİ İHTİSAS FUARI (95/7)
DESTEKLENECEK HARCAMALAR • Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri % 50 Oranında ve Azami US$ • Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri % 50 Oranında ve Azami US$ • Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler % 50 Oranında ve Azami US$ kadar desteklenir. YETKİLİ KURULUŞ Ekonomi Bakanlığı UYGULAMACI KURULUŞ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri

45 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8)

46 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
A- Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programlarının Desteklenmesi ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) DESTEĞİN AMACI: Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim giderlerinin desteklenmesidir. SAĞLANAN DESTEK: Şirketlerin yıllık toplam US$ aşmamak üzere, program bazında süresi 60 (altmış) saati geçmeyen yurtiçi eğitim giderlerinin %70'i desteklenir. Her bir eğitim programına, bir şirketten en fazla 4 (dört) kişi katılabilir. EĞİTİM KONULARI • Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı, • Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim, • Dış Ticaretin Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi, • Dış Ticarette Fiyatlandırma, • Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı, • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri, • Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri, • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik, • Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret, • Yenilikçilik ve Kümelenme, • Bakanlıkça uygun görülen diğer konular

47 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
B- Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurtdışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) DESTEĞİN AMACI: İşbirliği Kuruluşlarının Bakanlıkça uygun görülen proje bazlı giderlerinin desteklenmesidir. KİMLER YARARLANABİLİR : İşbirliği Kuruluşları: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler. SAĞLANAN DESTEKLER: Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları İstihdam Desteği Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

48 Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları İşbirliği Kuruluşlarının, a. Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi, b. İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi, c. İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi, ç. Süreç iyileştirme ve yönetimi, d. Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı, e. Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması, konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla %75'i proje bazında US$’a kadar karşılanır.

49 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) İstihdam Desteği İşbirliği Kuruluşunca bu projelerde görevlendirilen en fazla 2 (iki) uzman personelin istihdam giderlerinin en fazla %75'i desteklenir. Proje Bazlı Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen 5 (beş) adet yurt dışı pazarlama programları (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, yurt dışı fuar ziyaretleri, eşleştirme vb organizasyonlar) için her bir program bazında ABD Dolarına kadar, 10 (on) adet yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye'den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla %75'i karşılanır. a) Ulaşım: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamında uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımayayönelik araç kiralama giderleri, b) Konaklama: Yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programları kapsamındaki konaklama giderleri, c) Yurt Dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri (Tercümanlık , Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri, Görsel ve yazılı tanıtım giderleri, Halkla ilişkiler hizmeti gideri.)

50 ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN
GELİŞTİRİLMESİ(URGE) DESTEĞİ (2010/8) Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/ programlarına ve yurt dışı pazarlama veya alım heyeti programına/ programlarına katılan şirketler, Bakanlıkça uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır. UYGULAMACI KURULUŞ Ekonomi Bakanlığı

51 TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI (2012/3)
Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla; A – YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ B – REKLAM; TANITIM VE PAZARLAMA DESTEĞİ C – PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ Ç – FUAR DESTEĞİ-Fuar Organizasyon D – FUAR DESTEĞİ – Fuar Katılım E – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ –Organizasyon F – SEMİNER VE KONFERANS DESTEĞİ –Katılım G – MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ Ğ – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ - Teknoloji Desteği H – TEKNOLOJİ VE YURTDIŞI EĞİTİM DESTEĞİ - Yurtdışı Eğitim Desteği I – FİZİBİLİTE ETÜDÜ VE NAZIM PLANI DESTEĞİ İ – SÖZLEŞME DESTEĞİ konularında desteklenmektedir. UYGULAMACI KURULUŞ Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü.

52 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ
(Tebliğ 2010/10)

53 İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/110
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/110 AMAÇ Ülkemiz tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlanmaktadır.

54 TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ
Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesidir. Bu destekten tarım ürünleri ihracatçıları yararlanır. İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarlar, ihracatçıların kamu kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderleri ödemelerinden mahsup edilmektedir. Yalnızca Tebliğ’de yer alan GTİP numaraları ile tanımlanan ürünler yararlandırılmaktadır.

55 İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10 İHRACAT İADESİ YARDIMLARINDAN YARARLANACAK ÜRÜNLER D.F.İ.F. ödenekleri çerçevesinde karşılanmak üzere; Aşağıda belirlenen tarım ürünlerinin ihracatında ihracatı müteakip finansmanı, hizalarında gösterilen ABD Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde imalatçı/ihracatçı veya ihracatçı adına açılacak hesaptan, bu Tebliğ’de (2010/10) belirtilen giderler T.C. Merkez Bankası kanalıyla mahsup yoluyla karşılanır. İmalatçı firmalar, kendi dış ticaret şirketleri ya da şirketlerinin de yer aldığı aynı kuruluş bünyesindeki bir dış ticaret firması kanalıyla ihracatı gerçekleştirmesi ve dış ticaret firmalarının hakedişlerini imalatçı firmalarına devretmesi durumunda teşvikten faydalanabilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerini ürünü satın aldıkları imalatçı veya üretici firmalara devredebilirler. İhracatçı firmalar hak edişlerinin en fazla %50’sini ürünü satın aldıkları imalatçı firmalara devredebilir.

56 İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10 SIRA NO MADDE ADI ARMONİZE GTİP İHRACAT İADE MİKTARI MİKTA BARAJI AZAMİ ÖDEME 1 Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uyguncinsten çiçekler ve tomurcuklar ,12,13,14,19 205 $/Ton % 40 % 10 2 Sebzeler (pişirilmemiş,buharda veyasuda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş) 07.10 ( hariç) 79 $/Ton % 45 % 12 3 Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş,kırılmışveya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış) 07.12 370 $/Ton 4 Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş ) 08.11 78 $/Ton % 8 5 Dondurulmuş Meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 20.05, 20.06, 20.08 ( , , ,39, 49, ,99 , ,39,49 hariç) 75 $/Ton % 100 6 Bal 65 $/Ton % 32 % 5 7 Reçel, jöle, marmelat,meyve veya sert kabuklu meyve püreleriveya pastları 20.07 ( , hariç) 63 $/Ton % 35

57 İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10 8 Meyve suları, meyve nektarları 20.09 150 $/Ton % 15 % 12 9 Zeytinyağı 15.09, , 40 $/Ton % 100 % 2 10 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 16.04 250 $/Ton % 5 11 Kümes hayvanları etleri 02.07 ( ,99; ,99; ,99; , 99; ; ,99; ,85,89,90 hariç) 186 $/Ton % 14 12 Yumurta 15 $/1000Adet % 65 % 10 13 Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler , , %50 %10 14 Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları 18.06 119 $/Ton % 48 % 6 15 Bisküviler, gofretler, kekler ,32, , % 18 % 8 16 Makarnalar 19.02 66 $/Ton % 32

58 İHRACAT BAĞLANTILI SÖZLEŞMELİ TARIMSAL ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10 1,2,3,4,5 ve 6 ncı sıra numaralarında yer alan ürünlerin, İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında temin edilerek ihraç edilmeleri halinde, ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarının % 60’ı üreticiye nakit ödenir, %40’ı ise ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesi kapsamında yukarıda belirtilen artırımlı iadelerden faydalanabilmek için, sözleşme ile birlikte ilgili ihracatçı birliğine, ürünün idrak tarihinden asgari üç ay önce ön müracaatta bulunulması zorunludur. Ancak, ürünün özelliğine ve ilk idrak tarihine göre bu süre 45 güne kadar düşürülebilir. 4 üncü maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci sıra numaralarında yer alan mamullerin üretiminde hammadde olarak kullandığı ürünleri, sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazilerinde üreten ve bu durumu idrak tarihinden önce ilgili ihracatçı birliğine tevsik eden ihracatçı firmalar, artırımlı iadenin tamamından mahsup sistemi çerçevesinde faydalandırılır. 4 üncü maddede yer alan ürünlerin, organik tarım yöntemleri ile üretilmeleri ve bu durumun Organik Ürün Sertifikası ile tevsik edilmesi halinde 4 üncü maddede belirtilen ihracat iade miktarları ve azami ödeme oranları % 50 oranında artırılır. Bu suretle hesaplanacak % 50’lik artış tutarı 4 üncü madde uyarınca ihracatçı adına açılmış olan mahsup hesabına alacak kaydedilir. İhracat Bağlantılı Tarımsal Üretim Sözleşmesinin şekil ve şartları Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilir.

59 İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10
TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHTACAT İADESİ (Tebliğ 2010/10 Bu Tebliğ kapsamında; a) vergiler, vergi cezaları, b) SSK primleri, c) haberleşme giderleri (sabit telefon, telefaks vb.), d) enerji giderleri (elektrik ve doğalgaz), e) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki Bankalara olan borçlar ve bunların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

60 TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ

61 MARKA VE TURQUALITY® YARDIMI ((2006/4 sayılı Tebliğ)
AMAÇ Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de(2006/4) belirtilen kriterler çerçevesinde; İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

62 MARKA VE TURQUALITY® YARDIMI ((2006/4 sayılı Tebliğ)
YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLİR? İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlanabilir.

63 MARKA VE TURQUALITY® YARDIMI ((2006/4 sayılı Tebliğ)

64 MARKA VE TURQUALITY® YARDIMI ((2006/4 sayılı Tebliğ)
MARKA PROGRAMI DESTEK KALEMLERİ MARKA TESCİLİ VE KORUNMASI $ TANITIM / REKLAM / PAZARLAMA $ YURTDIŞI BİRİM KİRA-DEMİRBAŞ $ MAĞAZA DEKORASYON $ RAF/REYON/GONDOL V.B. SATIŞALANLARI $ KALİTE, ÇEVRE BELGELERİ, İŞARETLER $ FRANCHISING KAPSAMINDA DEKORASYON $ DANIŞMANLIK-YAZILIM LİSANS $

65 MARKA VE TURQUALITY® YARDIMI ((2006/4 sayılı Tebliğ)
MARKA VE TURQUALTIY KAPSAMINDA; BİR ŞİRKETİN EN FAZLA 2 MARKASI 1 MARKA İÇİN BİRDEN FAZLA ŞİRKET DESTEK SÜRESİNDE EN FAZLA 50 MAĞAZA AZAMİ 100 FRANCHISING DESTEKLENEBİLİR.

66 ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN YARDIM (97/5 Sayılı)‏

67 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ DESTEĞİN AMACI Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

68 Kimler Yararlanabilir?
Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Kimler Yararlanabilir? •Türkiye'de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler •Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler •Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) •Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

69 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ SAĞLANAN DESTEKLER • ISO 9000 serisi • ISO serisi • CE işareti • Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler • ISO gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri • Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

70 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Destek Şartı Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır. Destek Oranı % 50 Azami Destek Tutarı ABD Doları

71 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ ULUSLARARASI BELGE VE SERTİFİKA DESTEĞİ Belge/sertifikalar için: a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri b) Belgelendirme tetkik giderleri c) İlk yıla ait belge kullanım ücreti d) Belge veya sertifikayla ilgili yaptırılması zorunlu test ve analiz ücretleri e) Kayıt Ücreti Test/analiz raporları için: a) Test/analiz ücretleri desteklenir.

72 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Uluslararası Belge ve Sertifika Desteği çerçevesinde; a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Yol masrafları c) Gözetim bedeli desteklenmez. Mevcut bir belge/sertifikanın yenileme giderleri desteklenebilir.

73 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge/ sertifikalar desteklenir. Akredite edilmiş kurum/kuruluşa yaptırılan ve belge/sertifikayla ilişkilendirilemeyen test/analiz raporları, ilgili ülkeye bu raporla ihracat yapıldığının tevsiki kaydıyla desteklenir.

74 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ TARIM ANALİZ RAPORU VE SAĞLIK SERTİFİKASI DESTEĞİ Desteklenen Unsular; a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri b) Belgelendirme tetkik giderleri c) Analiz giderleri d) Akreditasyon ücreti e) Sağlık sertifika ücreti

75 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Desteklenmeyen Unsurlar; a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri b) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri c) Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmeyen tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez.

76 Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi
(97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi (97/5 Sayılı Tebliğ)‏ Destek Başvuru Süresi Belge alınma tarihi üzerinden 6 ay içerisinde başvuru yapılmalıdır. Başvuru Mercii İBGS

77 YURTDIŞI BİRİM,MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
(Tebliğ No: 2010/6)

78 Yurt Dışı Birim,Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) AMAÇ : Türkiye’de ticari veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım,marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla giderlerin bir kısmının karşılanmasıdır.

79 I-)Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
Yurt dışında faaliyet gösteren firma ile Türkiye’deki firma arasında organik bağ olması A-)Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması B-)Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması C-)Şirketin en az 51’ne sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir.Ancak daha sonra organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde,yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

80 A) MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) A) MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI (%) KİRA DESTEĞİ (YILLIK EN FAZLA) SINAİ VE TİCARİ ŞİRKETLER % 60 USD TİCARİ ŞİRKETLER % 50 USD

81 B) OFİS,SHOWROOM,DEPO VE REYON DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) B) OFİS,SHOWROOM,DEPO VE REYON DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI (%) KİRA DESTEĞİ (YILLIK EN FAZLA) SINAİ VE TİCARİ ŞİRKETLERİ % 60 USD TİCARİ ŞİRKETLER % 50 USD

82 YURTDIŞINDA AÇILAN OFİS,MAĞAZA VE DEPOLARA DESTEĞİN UYGULANMASI
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) FİRMA İHRACATÇI BİRLİKLERİ MÜRACAAT OFİS-MAĞAZA- DEPONUN AÇILMASI BELGELER ÖDEME TALİMATI HAKEDİŞİN FİRMA BANKA HESABINA AKTARILMASI ONAYLANMIŞ BELGELER BELGELER TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ T.C.MERKEZ BANKASI

83 II) TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) A) YURT DIŞI BİRİMİ BULUNAN DESTEKLEME ORANI ( % ) YURTDIŞI REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA GİDERLERİ (YILLIK EN FAZLA) Şirketlerin (reklam, tanıtım ve pazarlama) giderleri % 60 USD Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin giderleri B) YURT DIŞI BİRİMİ BULUNMAYAN Yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesne sahip şirketlerin USD

84 TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ   Görsel ve yazılı tanıtım (Yurtdışına yönelik Türkçe yayın yapan televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.) Show, defile, Sponsorluk, Kokteyl, Tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu,seminer,konferans vb, Web sayfasına ilişkin tasarımlar, Reklam panoları, Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, Eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar,  Ürünlerin satışa sunulduğu şirket logosunun yer aldığı stand,soğutucu vb. ürünler

85 DESTEKLENEN GİDERLER Yurt dışı birimi bulunan şirketler Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklam,tanıtım ve pazarlama giderleri; %60 oranında ve yurt dışı birimi bulunan her ülke için yıllık en fazla USD kadar desteklenir. Yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı birimi bulunmayan ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklam,tanıtım ve pazarlama giderleri,yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesi bulunması ya da marka tescil belgesine sahip olunması koşuluyla; %60 oranında ve yıllık en fazla USD kadar desteklenir. Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil belgesi başvurusunu yapmış şirketlerce reklam,tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yıllık en fazla USD kadar desteklenir. Şirketler tanıtım desteğinden en fazla 4 yıl süresince yararlanır.Bu 4 yıllık süre ilk destek ödemesini teşkil eden ödeme belgesi tarihinden itibaren başlar. Tanıtım desteği,tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktara göre hesaplanır. Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması halinde ya da dağıtılması durumunda ,bu ülkelerden birinde yurt dışı birim ya da marka tescil belgesi olunması koşuluyla desteklenir.

86 III-) YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6)) III-) YURT DIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla USD kadar desteklenir. Şirketler marka tescil, ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 yıl süresince yararlanabilir.

87 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) 2010/6 sayılı Tebliğ’de belirtilen faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için; Her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğine onaylatılması,

88 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Mağaza, showroom ve ofislere ilişkin net kira harcamaları desteklenmektedir. Bu itibarla, şirketlerin kira desteğinden yararlandırılabilmesi için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira kontratında açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden buna ilişkin açıklayıcı bir yazının temini zorunludur.   

89 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla 4 yıl süresince yararlandırılır. Kira desteği başvurularında fatura ibrazı zorunlu değildir. Ancak ödeme belgesinde, kira ödemesinin hangi aya ilişkin olduğu belirtilmek zorundadır.

90 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6)) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) ORGANİK BAĞ a) Şirketlerin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olduğuna dair belge veya b) Şirket hissesinin en az % 51’ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurt dışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili karar organlarınca alınacak karara ilişkin belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

91 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerimiz tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin (ve/veya gerekli görülmesi halinde bizzat yurtdışı birimin yerinde tetkiki suretiyle) yapılacak inceleme neticesinde onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir.

92 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) Ana Şirket ile Yurtdışındaki Birim Arasına Organik Bağ Ödeme Belgesi Tarihinden İtibaren En Geç 6 (18 ) Ay İçerisinde Müracaat Etme Zorunluluğu Ödemelerin Banka Aracılığı ile Yapılması Zorunluluğu

93 Tüm desteklenecek faaliyetlerde destek süresi 4 Yıl’dır. BAŞVURULAR :
Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği (2010/6) DESTEK SÜRESİ : Tüm desteklenecek faaliyetlerde destek süresi 4 Yıl’dır. BAŞVURULAR : İBGS

94 YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ
(Tebliğ No: 2009/5)

95 FUAR DESTEKLERİ Mevzuat Amaç
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ FUAR DESTEKLERİ Amaç Mevzuat Yurt dışında düzenlenen ticari nitelikli fuarlara katılım sağlamak yoluyla ihracatımızın arttırılması 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ ve bu Tebliğ’e ilişkin Uygulama Usul ve Esasları 20 Aralık 2012

96 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımı Desteği;
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımı Desteği; Bakanlar Kurulu’nun tarih ve 94/6401 sayılı Kararı’nın 4’üncü Maddesi’nin verdiği yetkiye dayanılarak “İhracata Yönelik Devlet Yardımları” kapsamında yürütülen bir destektir. 20 Aralık 2012

97 2009/5 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ 2009/5 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usul ve Esasları Destekten Kimler Yararlanabilir? Üretici/imalatçı organizasyonları (Federasyon, Birlik, Tanıtım Grupları, Dernek, vb.) Tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar (MKE, TCDD, Eti Holding, Çaykur, vb.) Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirketler Bakanlıktan izin alarak milli düzeyde fuar katılımı gerçekleştiren organizatörler 20 Aralık 2012 97

98 FUAR KATILIM TÜRLERİ Bireysel Katılımı
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ FUAR KATILIM TÜRLERİ Bireysel Katılımı 20 Aralık 2012

99 Milli Katılım Fuarları
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Milli Katılım Fuarları Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikli Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılım organizasyonudur. Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; ticari nitelikli Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı,Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar ve genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılım organizasyonudur. 20 Aralık 2012

100 Fuar Katılım Türleri Milli Katılım:
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Fuar Katılım Türleri Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara,Türk firmalarının Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirdiği toplu katılımlardır. Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen yurt dışı fuarlardır. Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen sektörel yurt dışı fuarlardır. Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar: Bakanlık tarafından görevlendirilen organizatörlerce sektör bazında ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirilen, yabancı katılımcıların da iştirakine açık uluslararası sektörel nitelikli fuarlardır. 20 Aralık 2012 100

101 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ 20 Aralık 2012 101
Yurt Dışı Milli Fuarlarda Destek Kapsamı Stand konstrüksiyonu ve dekorasyon Nakliye, gümrükleme, sigorta Katılım Bedeli Organizatör hizmet bedeli Yer kirası gidiş-dönüş ulaşım masraflarının 2 temsilcinin ekonomi sınıfı Temsilci Ulaşım Masrafları %50’si 20 Aralık 2012 101

102 Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Desteği
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Desteği Defile Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık Seminer, basın toplantısı ve duyuru Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri Yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında reklamlar 25 m2’yi geçmemek üzere info stand Sektörel fuarlarda, katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini geçmemek üzere Gösteri/Etkinlik/Trend alanı 20 Aralık 2012

103 Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Destek Oranları ve Limitleri
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Organizatör Tanıtım Faaliyetleri Destek Oranları ve Limitleri Genel Fuarlarda $ Sektörel Fuarlarda $ Destek Oranı % 75 Sektörel Fuarlarda, Bakanlığın vereceği ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/ trend alanı harcamaları için yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; katılımcılara kiralanan toplam fuar alanının %15’ini ve fuar kapsamında yapılacak harcamaların %75’ini geçmemek üzere ABD Doları

104 endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı 6.000 $
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Yurt Dışı Fuarlarda Destek Limiti + Genel Fuarlarda Azami $ Azami $ Sektörel Fuarlarda + Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayinde $ Belirli Sektörlerde İlave Nakliye Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı $ 20 Aralık 2012

105 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Bireysel Katılım Bakanlık tarafından belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların doğrudan katılımlarıdır. 20 Aralık 2012

106 Bireysel Katılımlarda Destek Limiti ve Kapsamı
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Bireysel Katılımlarda Destek Limiti ve Kapsamı Boş Alan Kirası Stand Harcamaları Azami $ Nakliye Temsilci Ulaşım Masrafları 20 Aralık 2012 106

107 YURT DIŞI-BİREYSEL FUARLARDA DESTEK ORANLARI
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ YURT DIŞI-BİREYSEL FUARLARDA DESTEK ORANLARI * Katılımcının; gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım (hardware), yazılım (software), bilişim ve elektronik konularında üretim yapması veya film yapımcısı olması halinde… %50 Genel Destek Oranı Hedef Ülkelerde %70 Belirli Sektörlerde * %75 Üretici/İmalatçı Organizasyonları için 36 m2 ve %75 107

108 HEDEF ÜLKE DESTEĞİ Bakanlık tarafından yürütülen İhracat Stratejisi
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ HEDEF ÜLKE DESTEĞİ Bakanlık tarafından yürütülen İhracat Stratejisi çerçevesinde; İhracatımızın ülke ve pazar açısından çeşitlendirilmesi, Firmalarımızın hedef pazar olarak nitelenen ülkelere yönlendirilebilmeleri, amacıyla her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. 20 Aralık 2012 108

109 2010, 2011 ve 2012 YILLARI İÇİN HEDEF ÜLKELER
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ 2010, 2011 ve 2012 YILLARI İÇİN HEDEF ÜLKELER A.B.D. KANADA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MALEZYA BREZİLYA MEKSİKA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİJERYA ENDONEZYA POLONYA GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ GÜNEY KORE ŞİLİ 2013 YILI İÇİN BELİRLENEN HEDEF ÜLKELER A.B.D. JAPONYA ANGOLA MALEZYA BREZİLYA MEKSİKA ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİJERYA ENDONEZYA POLONYA ETİYOPYA SİNGAPUR GANA TANZANYA HİNDİSTAN 20 Aralık 2012 109

110 PRESTİJLİ FUAR DESTEĞİ
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ PRESTİJLİ FUAR DESTEĞİ Yılda bir defa, Destek limiti $, Destek oranı % 50, Diğer ilave destek unsurları uygulanmaz. 50 m2 stand alanı sınırlamasından muaftır. 2013 Yılı için belirlenecek uluslararası prestijli fuarlar güncel listesine Ekonomi Bakanlığı’nın sitesinden ulaşılabilir. 20 Aralık 2012 110

111 STAND ALANI LİMİTİ En az 9 m2 En çok 50 m2
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ STAND ALANI LİMİTİ En az m2 En çok m2 Ürün yerine katalog vb.sergilenmesi halinde 36 m2 Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana ve yan sanayii, yat imalatı, mobilya, beyaz eşya ve endüstriyel mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat ve tekstil aksesuarları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.

112 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ ÜRÜN TEŞHİR ŞARTI Katılımcıların, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak; ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür,katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.

113 KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Katılımcı firma; Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri veya yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli veya Katılımcının ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirket personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar  ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez. Katılımcı; stand alanında ticaret unvanı veya tescilli markasına yer vermek zorundadır. Katılımcı ayrıca, ticaret unvanı veya tescilli markası ile birlikte kullanılmak şartıyla, logosuna da yer verebilir. Katılımcı ile aralarında ortaklık ilişkisi bulunan firmanın ticaret unvanı veya fuarın konusu ile ilgili olmak kaydıyla tescilli markasına veya logosuna da yer verilebilir. Katılımcı, standında ortaklarından birine veya ortaklık ilişkisi bulunan diğer bir firmanın ortağı adına tescilli markayı da markanın standda sergilenmesine yazılı olarak izin vermesi halinde sergileyebilir. Katılımcı stand alanında, kapasite raporu / ruhsat veya statülerini gösterir belge bilgilerini içeren sözleşme yaptığı şirket, kurum ve kuruluşların ticaret unvanına/ismine veya tescilli markasına ancak kendi ticaret unvanı veya tescilli markası ile beraber yer verebilir. Özel üretim (private label), fason üretim gerçekleştiren firmalar, yerli ve yabancı firmalar veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu firmalar veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını tevsik etmek kaydıyla, kendi ticaret unvanları, tescilli markaları ve logoları ile beraber stand alanlarında kullanabilirler. 20 Aralık 2012

114 KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Katılımcı; fuarın ilk günü standını açmak zorundadır. Katılımcı; fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez. Katılımcı; kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergileyemez. Katılımcı; fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedeleyemez. 20 Aralık 2012

115 MİLLİ KATILIMLARDA MÜRACAAT ŞEKLİ VE MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ MİLLİ KATILIMLARDA MÜRACAAT ŞEKLİ VE MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ Destek için gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç 3 ay içerisinde; Organizatörler ile katımlarda; katılımcı ve/veya organizatör tarafından Bakanlık tarafından belirlenen İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, Bireysel katılımlarda ise; katılımcı tarafından katılımcının üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, intikal ettirilir.

116 Destek Müracaatı (Milli Katılımlarda)
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Destek Müracaatı (Milli Katılımlarda) Katılımcı adına düzenlenmiş fatura Standda kullanılan logo ve markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi Organizatöre banka aracılığıyla yapılmış ödeme belgeleri (ıslak imza kaşeli) İmza Sirküleri Organizatör ve Katılımcı arasında yapılmış sözleşme ve Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir taahhütname ( imza yetkilisince imzalanmış olmalı) Belirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji, vb.), TÜBİTAK/belirli üniversitelerin düzenleyeceği üretime ilişkin rapor Ticari Sicil Gazetesi (son hali) En son tarihli Vergi Levhası Kapasite Raporu (Fuar tarihinde geçerli olmalı) Stand fotoğrafları (sergilene ürün ve materyaller ile çevre standlar görülmeli) Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda Faaliyet Belgesi (Bu belge üretim konusu itibarı ile Kapasite Raporu alamayan firmalar için Örn: Seracılık) Temsilcinin ekonomi sınıfı uçak/tren/gemi/otobüs ile seyahatine ilişkin uluslararası bilet (fuardan en erken 5-en geç 5 gün sonra) 20 Aralık 2012 116

117 Destek Müracaatı (Milli katılımlarda)
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Destek Müracaatı (Milli katılımlarda) Organizatörün tanıdığı nakliye hakkının aşıldığı durumda, G.Beyannamesi,/ATA Karnesi , Gümrük onaylı Çeki/İcmal listesi Film yapımcıları için film ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan kayıt tescil belgesi, vb. Pazarlamacı firmaların film yapımlarını tanıtmak üzere fuara katılımı halinde eser sahibi film yapımcısından fuarda yapımın tanıtım ve promosyonu konusunda yetki aldığına veya eserin haklarını devraldığına dair belge Sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat 20 Aralık 2012 117

118 Destek Müracaatı (Bireysel Katılımlarda)
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ Destek Müracaatı (Bireysel Katılımlarda) Fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ön başvuru Fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenmiş boş alan kirası için Fatura ve yeminli tercümandan Türkçe tercümesi Kapasite Raporu aslı Stand harcamaları faturası aslı (bu hizmet gerek yurt için gerekse yurtdışından alınabilir) Nakliye Faturası aslı Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda Faaliyet Belgesi (Bu belge üretim konusu itibarı ile Kapasite Raporu alamayan firmalar içindir Örn: Seracılık gibi) Tüm faturaların banka aracılığıyla yapılmış ödeme belgeleri aslı (ıslak imza kaşeli) Belirli sektörlerde (uzay/havacılık, nano teknoloji, vb.), TÜBİTAK/belirli üniversitelerin düzenleyeceği üretime ilişkin rapor Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile gümrük işlemlerini tevsik eden belge Sağlık kuruluşları için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ruhsat Ticari Sicil Gazetesi Fuar Kataloğu (Yetkili organizatörce bastırılan) İmza Sirküleri aslı Stand fotoğrafları Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir taahhütname (şirketi borç ve taahhüt altına almaya yetkilendirilmiş imza yetkilisince imzalanmış olmalı) Standda kullanılan logo ve markalara ilişkin Marka Tescil Belgesi

119 Yurt dışı fuarlara iştirak eden;
Yardımı (2009/5)‏ İlave Nakliye Desteği Yurt dışı fuarlara iştirak eden; katılım payına ilaveten desteklenir. Komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si Doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si 20 Aralık 2012

120 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ ÖRNEK STAND

121 Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ HATALI STAND

122 MİLLİ DÜZEYDE FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ MİLLİ DÜZEYDE FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI KATILIMCI FİRMALAR İHRACATÇI BİRLİKLERİ ORGANİZATÖRÜN KATILIMCILAR ADINA MÜRACAAT DESTEK MÜRACAATI İÇİN EVRAKLARIN GÖN. STAND TALEBİ ORGANİZATÖRÜN KENDİ ADINA MÜRACAATI ÖDEME TALİMATI (İNCELEME FİŞİ) YER TALEBİ TOPLU KATILIM T.C.MERKEZ BANKASI

123 BİREYSEL FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI
Yurt Dışı Fuar Yardımı (2009/5)‏ BİREYSEL FUAR KATILIMLARINDA DESTEĞİN UYGULANMASI KATILIMCI FİRMA İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÖN MÜRAACAT FUAR SONRASI MÜRACAAT HAKEDİŞİN FİRMA BANKA HESABINA AKTARILMASI ÖDEME TALİMATI (İNCELEME FİŞİ) FUARA GİDİŞ – FUARDAN DÖNÜŞ STAND TALEBİ STAND KONFİR. FUAR STAND ORGANİZATÖR T.C.MERKEZ BANKASI

124 Katılımınız için Teşekkür Ederiz..
Devlet Yardımları Konusu Turquality Programı ; Banu Demir Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi ; Sibel Güngör Yurtdışı Birim,Marka ve Tanıtım Faal.Dest.; Fatih İrtegün Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi ; Sibel Güngör Hasan ÇOBAN AR-GE ve Devlet Yardımları Şube Müdürü 20 Aralık 2012 124


"AR-GE ve Devlet Yardımları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları