Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mülkiyet Hakkı Madde 1 - Mülkiyetin korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mülkiyet Hakkı Madde 1 - Mülkiyetin korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse,"— Sunum transkripti:

1 Mülkiyet Hakkı Madde 1 - Mülkiyetin korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.

2 Mülkiyet Hakkı Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.

3 Mal ve mülk Geniş yorumlanmalıdır. Menkul gayrimenkul mallar, hisse senetleri,meşru beklentiler,patentler,bir mesleği icra hakkı, hukuki bir hak iddiası vs.

4 Lönnroth/ İsveç Mal ve mülkün uzun süre kullanımından yoksun bırakılma hali ( 23 yıllık kamulaştırma izni, 25 yıllık inşaat yasağı) Önlemler daha sonra kaldırılsa bile mülkiyet hakkı ihlaline sebebiyet verebilir.

5 Genel ilkeler Mülk var mı? Müdahale var mı? Kamu yararı var mı? Müdahale orantılı mı? Yasal mı? Hukuki kesinlik var mı?

6 Pine Valley/ İrlanda Meşru beklentiye müdahale de mülkiyet hakkının ihlalidir.

7 Sporrong ve Lönnroth/ İsveç Mal ve mülk dokunulmazlığı Mülkten mahrum bırakma Kullanımının kontrol edilmesi

8 Scollo/ İtalya 1982’de başvurucu bir daire satın alıyor. Mart 1983’te daireyi engelli işsiz ve diyabet hastası birisine kiraya veriyor.Başvurucu kirayı ödemediğini iddia ederek tahliye emri alıyor.Ancak tahliye emri çıkarılan kararname ile tahliye emri askıya alınıyor.

9 Scollo / İtalya Kamu yararı var. Meşru amaç var. Ancak orantısal değil.

10

11 Web Adresleri www.echr.coe.int www.coe.int www.adalet.gov.tr www.barobirlik.org.tr www.ihd.org.tr www.amnesty.org.tr www.poakd.gov.tr www.tihv.org.tr www.ankarabarosu.org.tr www.mazlumder.org.tr www.onurtatar.av.tr


"Mülkiyet Hakkı Madde 1 - Mülkiyetin korunması Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları