Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad;"— Sunum transkripti:

1 STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad; char ad[10][5]; char *strchr(char *str,char ch) ch karakterini str stringi içerisinde arar. int strspn(char *str1, char *str2) str1 stringi içerisinde str2’ye eşit olan karakterleri arar. Str1 içinde str2’nin karakterlerine eşit olmayan bir karaktere rastlanıldığında işlem sona erer ve bu karakterin str1 içindeki pozisyonu sonuç olarak üretilir.

2 char *strtok(char *s1,char *s2)
s1 stringi üzerinde s2 ile belirlenen ayraç karakterlerini soldan itibaren arar. int strlen(char *str) str string’inin karakter uzunluğunu verir. char *strcat(char *s1,char *s2) s2 string’ini s1 string’inin sonuna ilave eder. char *strcpy(char *s1,char *s2) Basit değer aktarım operatörü (=). char *strncpy(char *s1,char *s2,unsigned int n) s2 string’inden s1 string’ine kopyalanacak karakter sayısında bir kısıtlama yapar. n kopyalanacak karakter sayısını gösterir.

3 char *strset(char *s1,int c)
s1 string’inin tüm karakterlerini c karakteri ile değiştirir. int strcmp(char *s1,char *s2) int strcmpi(char *s1,char *s2) int stricmp(char *s1,char *s2) Ascii kodlarına bakarak soldan sağa doğru karakter karakter kıyaslar. Bu fonksiyonlar arasındaki farklılık, küçük ve büyük harflerin yorumlanış şekline bağlıdır. İlk fonksiyon küçük ve büyük harfleri birbirinden farklı kabul ederken, diğer iki fonksiyon küçük ve büyük harfler arasında bir ayrım yapmaz. sonuc < 0 ise s1 < s2 dir. sonuc = 0 ise s1 == s2 dir. sonuc > 0 ise s1 > s2 dir.

4 char *strupr(char *str)
str string’i içerisindeki tüm küçük harfleri büyük harfe dönüştürür. char *strlwr(char *str) str string’i içerisindeki tüm büyük harfleri küçük harfe dönüştürür. char *strrev(char *str) str string’i içerisindeki tüm karakterleri ters sırada alır.

5 SAYIDAN STRING’E DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI
char *itoa(int x,char *s,int t) int tipli değerlerin çeşitli sayı sistemlerindeki karşılığını string formda elde etmek için kullanılır. char *ltoa(long x,char *s,int t) Long int tipli değerlerin çeşitli sayı sistemlerindeki karşılığını string formda elde etmek için kullanılır. char *gcvt(double x, int n, char *b) Reel tipteki sayısal değerleri, string form altında elde etmek için kullanılır.

6 STRING’DEN SAYIYA DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI
int atoi(char *s) string formunda bulunan bir değerin tamsayıya dönüştürülmesi için kullanılır. int atol(char *s) string formunda bulunan bir değerin long int tipli bir tamsayıya dönüştürülmesi için kullanılır. double atof(char *s) string formunda bulunan nümerik karakterlerin reel tipe dönüştürülmesini sağlar. double strtod(char *s, char **p) string formunda bulunan nümerik karakterlerin double tipe dönüştürülmesini sağlar.

7 MATEMATİKSEL ÇEVRİM FONKSİYONLARI
double floor(double x) x değerine eşit yada daha küçük olan en büyük tamsayıyı bir double değer olarak üretir. double ceil(double x) x’den büyük yada x’e eşit olan en küçük tamsayıyı bir double değer olarak üretir. double fmod(double x, double y) Kendisine argüman olarak gönderilen x değerini y değerine böler ve bu bölümün kalanını bir double değer olarak üretir. Kalan=fmod(bölünen,bölen)

8 double modf(double x, double *y)
Reel bir sayının tam ve kesirli kısmını ayrı ayrı elde etmek amacıyla kullanılır. x reel sayısının kesirli kısmı fonksiyonun dönüş değeri olarak üretilir. Tam kısmı ise ikinic argüman ile verilen adrese aktarılır.


"STRING FONKSİYONLARI Tip Tanımları: char a; char ad[16]; char *ad;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları