Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yard.Doç.Dr. Selim YILDIRIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yard.Doç.Dr. Selim YILDIRIM"— Sunum transkripti:

1 Yard.Doç.Dr. Selim YILDIRIM
GÖRSEL PROGRAMLAMA Yard.Doç.Dr. Selim YILDIRIM

2 Bilgisayar ve Bileşenleri
Donanım (hardware) Yazılım (software) Donanım (hardware) İç birimler (kasa) : Ana kart, CPU, RAM, hard disk, ekran kartı, ses kartı vs. Dış birimler : Klavye, mouse, monitör, yazıcı vs.

3

4 Yazılım (software) İşletim sistemi Örneğin; MsDOS, Windows, Unix, Linux, Mac OS X Programlama dilleri Örneğin; Basic, Pascal, Fortran, Cobol Uygulama programları Örneğin; Word, Excel, Explorer, Firefox Veri ve çalışma dosyaları Örneğin; Tezçalışması.doc, Data.xls, Index.htm

5 Dosya Sistemi Sürücüler Örneğin; A:\ B:\ C:\ D:\ Klasörler Örneğin; C:\Belgelerim Dosyalar Örneğin; C:\Belgelerim\ödevim.doc

6 Microsoft Visual Basic 5.0 – Programlama Penceresi
Araçlar (Tools) Özellikler (Properties) Özellikler (Properties)

7 Araçlar (Tools) Programlamada kullanacağımız görsel araçların bulunduğu penceredir. Bunlardan bazıları : Form : Program penceresi Label : Tanımlama etiketleri Text : Giriş kutucukları Command : Komut butonları Check, optionbox : Seçenek kutucukları Özellikler (Properties) Araçların özelliklerini ayarlayabilmemiz için çeşitli seçeneklerdir. Name : Kullandığımız aracın (tool) programlamadaki adıdır. Örneğin: Form1 Caption : Kullandığımız aracın görünen adıdır. Örneğin: Label1 Backcolor, Forecolor : Renk seçimi. Font : Yazı tipi. Height, width : Yükseklik ve genişlik ölçüleri. Left, Top : Soldan ve yukarıdan konum ölçüleri.

8 Olaylar (Events) Programda kullandığımız araçlar için program çalışırken gerçekleşen olaylar karşısında yazdığımız komut satırlarını içeren program parçalarıdır. Bunlardan bazıları : Form_Click : Programda kullandığımız form’a mouse ile tıkladığımızda gerçekleşir. Form_DblClick : Form’a mouse ile çift tıklama. Form_MouseMove : Mouse ile üzerinde dolaşma. Text1_Change : Text1 yazı kutucuğundaki bilginin değişmesi. Text1_KeyPress : Text1 yazı kutucuğunda iken klavyede bir tuşa basılması. Text1_GotFocus : Başka bir araçtan text1’e geçilmesi ve aktif olması. Örnek Program: Private Sub Form_Click() Form1.Caption = "Deneme" End Sub

9

10 Form’un Özellikleri Name : Programlama satırlarında (code) kullanılan isim Appearance : 3d veya düz görünüm Backcolor : Zemin rengi Borderstyle : Çerçeve stili (sabit, değiştirilebilir) Caption : Form’un pencere başlığı Controlbox : Pencere kontrol tuşlarını (min, max) açar veya kapatır Enabled : Form’u aktif (enable-kullanılabilir) veya pasif (disable-kullanılamaz) yapar Icon : Form’un ve buna bağlı olarak programın simgesini (icon) belirler MaxButton, minbutton : max ve min butonlarını açar veya kapatır. Moveable : Form’un program çalışırken mouse ile taşınabilmesini açar ve kapatır Picture : Form’un zeminine bir resim yüklenebilmesini sağlar ScaleMode : Form ölçülerinde skala tipi (pixel, inch, millimeter) ShowInTaskbar : Form’un görev çubuğunda görünmesi veya görünmemesi StartUpPosition : Form’un program çalışırken ekranda başlangıç pozisyonu Visible : Program çalışırken Form’un kullanıcıya görünmesi veya görünmemesi WindowState : Başlangıç hali (normal, min, max)

11 Örnek1 : Sayı Bulmaca Programı
Label1 Form1 Label2 Command1 Command2

12 Örnek1 : Sayı Bulmaca Programı (Properties - Araçların özellikleri)
Form1 BackColor = &H00FFFFC0& BorderStyle = 3 'Fixed Dialog Caption = "SAYI BULMACA" Icon = "\Vb5\Graphics\Icons\Writing\Pencil04.ico" StartUpPosition = 2 'CenterScreen Label1 AutoSize = 'True BackStyle = 0 'Transparent Caption = "Tahmininiz" Font Name = "Arial" Size = Label2 BackStyle = 0 'Transparent BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "Sonuç :" Font Name = "Times New Roman" Size = ForeColor = &H000000C0& Text1 Font Name = "Times New Roman" Size = TabIndex = 1 Command2 BackColor = &H00C0FFC0& Caption = "&Çıkış" Enabled = 'False Font Name = "Arial" Size = Style = 1 'Graphical Command1 BackColor = &H00C0FFC0& Caption = "&Tahmin" Font Name = "Arial" Size = Style = 1 'Graphical

13 Örnek1 : Sayı Bulmaca Programı (Code - Programlama)
Dim Tahmin As Integer, Ts As Integer ’ Tahmin ve Ts isminde 2 değişkenin (integer=tamsayı) belirlenmesi Private Sub Command1_Click() ’ Command1 butonuna click’lendiğinde çalışacak alt programın başlangıcı If Command1.Caption = "&Tahmin" Then ‘ If (eğer) bir grup komutu koşullu olarak çalıştırır Ts = Ts + 1 If Text1 > 100 Or Text1 < 1 Or Text1 = "" Then Label2.Caption = "Sonuç :" & Chr(13) & "Tahmininiz 1 ile 100 arasında olmalı !" Ts = Ts - 1 ElseIf Text1 = Tahmin Then Label2.Caption = "Sonuç :" & Chr(13) & "Tebrikler !" & Chr(13) & Ts & " Denemede bildiniz !" Command1.Caption = "Yeni O&yun" Command2.Enabled = True ElseIf Text1 > Tahmin Then Label2.Caption = "Sonuç :" & Chr(13) & "Tuttuğum sayı " & Text1 & "'den daha küçük" & Chr(13) & "Deneme sayısı = " & Ts ElseIf Text1 < Tahmin Then Label2.Caption = "Sonuç :" & Chr(13) & "Tuttuğum sayı " & Text1 & "'den daha büyük" & Chr(13) & "Deneme sayısı = " & Ts End If Text1 = "" Else Command1.Caption = "&Tahmin" Command2.Enabled = False Label2.Caption = "Sonuç :" Form_Load End Sub ’ Command1 butonuna click’lendiğinde çalışacak alt programın sonu

14 Örnek1 : Sayı Bulmaca Programı (Code - Programlama)
Private Sub Command2_Click() End End Sub Private Sub Form_Load() Randomize Timer Tahmin = Int((100 * Rnd) + 1) Ts = 0 Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer) If KeyCode = 13 Then Command1_Click

15


"Yard.Doç.Dr. Selim YILDIRIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları