Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YARARLANICI EĞİTİMİ 22.12.2011, Edirne.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YARARLANICI EĞİTİMİ 22.12.2011, Edirne."— Sunum transkripti:

1 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YARARLANICI EĞİTİMİ 22.12.2011, Edirne

2 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu GENEL AÇIKLAMALAR Tüm yazışmalarda (e-postalar dahil), proje adı, numarası tam yazılmalı, Bilgi vermeye yetkili makamlar, programın yapısı, Sorular ve cevaplar mutlaka yazılı olmalı, Süreç yavaş olabilir ama doğru cevabı bulmaya çalışıyoruz. Program makamlarının cevapları beklenmeli ve bunlara itibar edilmeli.

3 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu GENEL AÇIKLAMALAR (2) Sözleşmenizi okuyun! Uygulama rehberini okuyun! Ulusal mevzuatın gereği yapılmalı, Harcamalar/ödemeler, proje süresi içinde yapılmalı. Proje faaliyetlerinde ve bütçede yer almalı, Tüm ödemeler banka havalesi ile (çok küçük miktarlar için elden ödeme olabilir) (Avro hesabına bağlı TL hesabı: ödeme başına döviz bozdurma),

4 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu GENEL AÇIKLAMALAR (2) Tüm harcamalar KDV hariç yapılmalı. Dahil yapılmışsa iade alınmalı, KDV’siz alımlarınız için Vergi Dairesine bildirimlerinizi unutmayın! Tüm harcamalar belgeli olmalı, Faturalar avro cinsinden kesilmeli (Vergi Usul Kanunu 215 inci Madde), Muhasebe için beyanlarda MB kuru ile TL’ye çevrilmeli, Her faaliyet için görünürlük kurallarına dikkat (görünürlük rehberine hakim olunmalı).

5 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İNSAN KAYNAKLARI Prensipler 657’ye bağlı çalışan devlet memurları projeden maaş alamaz, sadece harcırah alabilir (harcama bazlı), Personelle mutlaka sözleşme yapılmalı, Proje personeli, projeyi uygulayan kuruluşun bordrosuna alınmalı, Tam zamanlı çalışan personel projeden ücret alamaz. Ayrıca kurumundan izin gerekli. Yarı zamanlı çalışıyorsa, projede yarı zamanlı çalışabilir, Damga vergisi kesintisi yapılacak (% 0.6): Yükleniciye yüklenebilir, Stopaj kesintisi.

6 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İNSAN KAYNAKLARI Bulunması gereken belgeler Sözleşmeler Personelin özgeçmişleri Zaman çizelgesi (çift imzalı) Maaş bordrosu (ya da serbest meslek makbuzu) SGK kesintilerinin ardından ödenmiş rakamın banka dekontu Muhtasar beyannamesi İzin/görevlendirme yazıları (gerekmesi durumunda)

7 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu SEYAHATLER Prensipler Proje faaliyetlerinde yer alması, Harcırah ödenebilmesi için, seyahatin gerçekleşmesi ve geceleme esası Bulunması gereken belgeler Seyahate ilişkin belgeler (Biniş kartları, biletler, diğer makbuzlar…) Otel faturaları, Ödendiğine dair banka dekontları

8 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu EĞİTİMLER/SEMİNERLER Prensipler Uygun biçimde ihale edilmesi Bulunması gereken belgeler Eğitimin tanımı, modülleri vb. Programı Katılımcı listesi/ devam çizelgesi Geri bildirim anketleri Değerlendirme raporu Fotoğraflar Eğitim çıktıları (varsa hazırlanan belgeler, formatlar vb.) Dağıtılan belgeler Basın bildirileri

9 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İHALELER/ALIMLAR Prensipler Uygun biçimde ihale edilmesi, Çıkar ilişkisine dikkat, Şeffaflık esas, Adil rekabet kuralları (bir marka ya da firma tanımlanamaz), Eşik değerlere uyulmalı, Yapay bölmeye gidilmemeli, İkinci el malzeme alınamaz, Menşe kuralına uyulmalı (Üye, aday, Avrupa Ekonomik Alanı, Komşuluk alanı, ikili anlaşmalarla belirlenen ülkeler, uluslararası organizasyonlar) İstisna için derogasyon talebi. Kimden?

10 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İHALELER/ALIMLAR Prensipler İhale duyurusu nerede yapılacak? Değerlendirme komitesi (proje ekibinden olsun, dışarıdan kimseye ücret karşılığı yaptırılmamalı, 3 ya da 5 kişi olmalı + sekreter+ başkan. Gizlilik beyanları imzalanmalı, ast-üst ilişkisi olmamalı, Şartname, projenin ihtiyacına göre hazırlanmalı, iyi açıklanmalı, marka belirtilmemeli, Alım grupları (lot) olarak belirtilmeli. Bu grupların tamamına ya da birine ya da birkaçına teklif alınabilir. Şartnamede belirtilmeli. Ancak eşik değerler bakımından bölünemez,

11 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İHALELER/ALIMLAR Prensipler Şartnamede belirtilen şartları sağlayanlar arasında en düşük teklif verenden alım yapılmalı, 10.000 avronun altındaki alımlarda tek teklif, Belgeler Türkçe? 3 teklifli alımlarda teminat/ciro gerekmiyor?, İhale edilemeyen kalemler (maaşlar, harcırahlarvb), Mutlaka sözleşme imzalanmalı.

12 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu İHALELER/ALIMLAR Bulunması gereken belgeler İhale dosyası, Şartname, Teklif, Değerlendirme raporu, Sözleşme, Menşe belgesi (5000 avro altındaki alımlarda sunulmaz ama kural geçerli).

13 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu BİLDİRİMLER/ZEYİLNAMELER Bütçe kalemleri arasında transfer (% 10’un altındaysa bildirim), Projenin seçim kriterlerine etki edebilecek her şey zeyilname. Bazı değişiklikler mümkün değil.

14 PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu Teşekkürler


"PROJECTS WITHOUT BORDERS www.ipacbc-bgtr.eu BULGARİSTAN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YARARLANICI EĞİTİMİ 22.12.2011, Edirne." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları