Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü"— Sunum transkripti:

1 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
REHBERLİK SERVİSİ

2 3 Aralık Engelliler Günü’nün Tarihçesi
1992 yılında Birleşmiş Milletler aldığı bir kararla, 3 Aralık gününü “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan etti. Bu kararın ardından BM İnsan Hakları Komisyonu 5 Mart 1993 tarihli ve 1993/29 sayılı bildirisi ile üye ülkelerce 3 Aralık gününün “engellilerin topluma kazandırılması ve insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması” amacıyla tanınmasını istedi. Ve o günden beri, 3 Aralık “engelliler günü” olarak bilinmektedir.

3 Engelli olmak ? En basit tanımıyla engellilik; doğuştan ya da  kaza  veya uzun süren bir hastalık sonucunda oluşan bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerin kaybı olarak tanımlayabiliriz.

4 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Nüfusun Yüzde 12
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Nüfusun Yüzde 12.29'unu Oluşturan Yaklaşık 8.5 Milyon Engellinin Yaşadığını Bildiriyor. Engellilik sorununun insanlık tarihi kadar eski olduğu ortadadır.

5 Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre
Engellilerin %36.3’ü okuma yazma bilmiyor. %33’ü ilkokul, % 1.8’ ise üniversite mezunu Sağlık hizmetlerinden yararlananların oranı% 55 iken eğitim hizmetinden yararlanan engellilerin oranı maalesef %12.27 Bakım ve Rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan engellilerin oranı sadece % 5.9 Aile Rehberliği ve Danışmanlık hizmeti, sosyal, kültürel hizmetlerden yararlanamayan engellilerin oranı ne yazık ki %99’u buluyor… Engellilerin yaşadığı bina cadde ve sokaklarda engellerine bağlı herhangi bir düzenleme olmayanların oranı %68….

6 savaşlar, terör olayları, depremler, yangın, su baskını gibi doğal afetler, toprak, bina çökmeleri, heyelanlar, trafik kazaları, deniz kazaları, ev kazaları, iş kazaları, yangınlar, ilaç, uyuşturucu madde, besin ve kimyasal madde zehirlenmeleri, yaralanmalar, çarpmalar ve uygarlığın beraberinde getirdiği sayısız birçok neden …

7 ihmaller, tecrübesizlikler, bilgi eksikliği ve elde olmayan nedenler ….!!!

8 Nedenleri .. Annenin yaşı
Doğuştan engellilik ve genetik hastalıklar (akraba evlilikleri, kalıtsal hastalıklar, Rh uyuşmazlığı) Annenin sahip olduğu kronik hastalıklar (diabet, hipertansiyon, epilepsi, kalp hastalıkları) Gebelikte geçirilen enfeksiyon hastalıklar (kızamıkçık, toksoplazma, Hepatit B, suçiçeği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar) Annenin yaşı Doğum öncesi karşılaşılan sorunlar ;doktor kontrolünde kullanılmayan ilaçlar, tehlikeli kimyasal maddeler sonucu annenin zehirlenmesi, röntgen ışınlarına maruz kalma, annenin kötü ve yetersiz beslenmesi, stres

9 Doğum esnasında karşılaşılan sorunlar (uzun süren doğum süreci sonucu bebeğin oksijensiz kalması, doğum esnasındaki yanlış uygulamalar, erken veya geç doğum

10 Doğum sonrasında karşılaşılan sorunlar (bebekte yüksek ateş ve havale görülmesi, kafa travmaları, kazalar)

11 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Engellilerin topluma eşit katılımları için bazı ön koşullardan söz etmektedir: Bunlar bilinçlendirme, tıbbi bakım, rehabilitasyon ve yardım hizmetleridir.

12 ENGELLİLİĞİN ÖNLENMESİ
Hijyen ve sağlık önlemleri Aşılama Mesleki kazaları azaltmaya yönelik yasalar çıkartma Güvenli iş koşulları sağlama Beslenme ve bakımı iyileştirme vb.

13 Kendine bakım eğitimleri
Teknik yardımlar sağlama Sosyal ve mesleki danışmanlık, rehberlik Mesleki eğitimler Eğitimin ve uygun işlerin sağlanması Özürlülüğe yönelik davranışları ve tutumları düzeltmek için toplumsal eğitim vermek Fiziksel engelleri ortadan kaldırmak vb.

14 Engelliliğin Oluşmasını Önlenebilir mi?
Gerekli önlemler alındığında bilinçli bir toplum yaratıldığında engellilik büyük oranda önlenebilir. Bunun için insana her şeyin üstünde değer veren bir anlayışın toplumda benimsenip yerleştirilmesi gerekir.

15 Engellilerin Toplumla Bütünleşmelerinin Önündeki Engeller Nelerdir?
Yoksulluk Eğitim Ulaşım Fiziksel Çevre ve Konut Rehabilitasyon Engellinin Aile Yaşamı / Özel Yaşamı İstihdam Sorunu

16 Son olarak… Engellilerin fiziksel ve psiko-sosyal özellikleri nedeniyle kendi yakın çevrelerinde ve toplumun diğer kesimlerinde bağımsız hareket edebilmeleri ve toplumda yaşayan diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygun ortamlar hazırlamak, toplum olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir konudur.

17 Yardım için Ulaşabileceğimiz Kurum ve Kuruluşlar
Özürlüler İdaresi Başkanlığı Türkiye Sakatlar Derneği Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Rehabilitasyon Merkezleri İl Sağlık Müdürlükleri, Belediyeler, İlgili diğer dernekler ve daha birçok kurum engelli yaşam ile uyum sağlamada ve engelli bireye yaklaşımların öğrenilmesinde yardımcı olabilir. Unutmamalıyız ki engelli bireylerin yaşamlarını daha iyi idame etmeleri için engelleri kaldırmalarına yardımcı olmak gerekirken bir engel de biz önlerine çıkarmayalım… Onlara acımak yerine onları anlamaya çalışalım…

18 Bu sunumu ilgiyle okuduğunuz için teşekkür ediyoruz…!!!
Engelsiz yarınlar sizinle olsun…


"3 Aralık Dünya Engelliler Günü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları