Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE ORTAYA ÇIKAN ŞEBEKE YAPILAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE ORTAYA ÇIKAN ŞEBEKE YAPILAR"— Sunum transkripti:

1 ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE ORTAYA ÇIKAN ŞEBEKE YAPILAR
Arş. Grv. Yasemin ŞEN ( )

2 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
1980’lerden bu yana stratejik yönetim ve işletmelerin organizasyonu açısından çok önemli bir konu haline gelmiştir Dinamik ve esnek yapıdaki endüstriyel şebekelerin oluşturulması konusu, bölgesel gelişme alanında çalışma yapan araştırmacıların dikkatini çekmiştir

3 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Bazı araştırmacılar işlem maliyeti yaklaşımını benimsemiş, Bazıları bölgenin tarihi mirasını ve kültürel temelini şebeke yapının oluşturulmasına bağlamış, Bir diğer grup ise; endüstriyel bölgenin kurulması ile yerel politik iklim arasındaki ilişkilere odaklanmıştır.

4 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Endüstriyel sistemlerde işletmeler üretim, dağıtım v.b. gibi fonksiyonlar hususunda birbirleriyle çok yakın ilişkiler kurmaktadırlar. Sistemin her bir parçası bir diğer parça ile ilişki içerisinde olup, bu ilişkiler bütünü şebeke yapıyı oluşturmaktadır.

5 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Endüstriyel bölgelerdeki şebeke yapılarda aynı endüstri kolunda faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları bir kümelenme söz konusudur. Bu kümelenme içerisinde yer alan işletmeler aralarında tedarikçi-müşteri ilişkileri, ortak faaliyetler, bilgi paylaşımı gibi bağlantıların bulunduğu bir sistemi oluşturmaktadır.

6 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Oluşturulan şebeke yapılar dinamik bir özelliğe sahiptir. Şebekenin kompozisyonu değişkendir. İşletmelerin bir kısmı oluşturulan şebekeye dâhil olurken, bir kısmı ise yapıdan çıkmakta, Şebekenin mevcut üyeleri aralarındaki ilişkileri tekrar düzenlemektedirler.

7 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Bu dinamizm beraberinde koordinasyon ihtiyacını da getirmektedir. Çünkü, şebeke yapılarda işletmeler, müşteriler, tedarikçiler ve dağıtıcı işletmeler ile ilişki içine girmekle beraber bunlar vasıtasıyla tedarikçilerin tedarikçileri, müşterilerin müşterileri ile ilişki içine girmektedirler.

8 ENDÜSTRİYEL BÖLGE ŞEBEKE YAPILARI
Şebeke organizasyonlarda koordinasyon, işletmeler arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda gerçekleşmektedir.

9 Endüstriyel Bölgelerde Şebeke Oluşturmayı Teşvik Eden Etmenler
Şebeke oluşturmanın çok önemli bir nedeninin olması Teknoloji geliştirme Pazar gücünün artması Pazar geliştirme Belirsizliğin azaltılması Maliyet azaltma...

10 Endüstriyel Bölgelerde Şebeke Oluşturmanın Önemi
Öğrenme ve Yenilik Yaratma İhtiyacı Endüstriyel bölgelerde işletmeler oluşturdukları şebeke vasıtasıyla bilgi transferi ve öğrenme süreci içerisine girmektedirler Ürün hayat eğrisinin kısalması Müşteri isteklerinin artması Kalitenin artan önemi Artan maliyetler…

11 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Özellikleri (1/4)
Bölge içerisindeki işletme yöneticileri sınırları belli olan bir alanda faaliyet göstermekte, aynı kültürü paylaşmaktadır Birbirlerini tanımalarını ve bilmelerini sağlayan yüz yüze ilişkiler kurmaktadırlar Şebeke içerisinde riskli bir girişime başlanacağı zaman birbirlerini kolayca işe dâhil edebilecekleri bir güven ortamı mevcuttur

12 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Özellikleri (2/4)
Tedarikçi ve müşteri ilişkileri uzun sürelidir Bu ilişkiler zamanla geliştirilmekte ve devamlılığı sağlanmaktadır. Böylelikle; Üretim ve ticari işlem maliyetleri azalmakta, Bilgi transferi geçekleşmekte; Diğer işletmeler ile ilişkilerde birbirleri için köprü vazifesi görmekte Üçüncü taraflara karşı birbirleri yanında harekete geçebilmektedirler.

13 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Özellikleri (3/4)
Endüstriyel bölgelerin en önemi özelliklerinden biri de küçük işletmelerin varlığıdır. Küçük işletmelerin sayıca çokluğu bölge içerisindeki istihdamı olumlu yönde etkilemektedir.

14 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Özellikleri (4/4)
Küçük işletmelerin girişimci ve yenilikçi rolleri, Büyük işletmelere oranla yaşamlarını sürdürmek için daha fazla çaba sarf etme ihtiyaçları, İçinde bulundukları rekabetin gereği daha kaliteli ürün üretme çabaları endüstriyel bölgenin gelişimine katkı sağlamaktadır.

15 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarına Kurumsal ve Ekolojik Bakış Açısı (1/4)
Kurumsallaşma yaklaşımına göre endüstriyel bölge, dengeli bir firmalar topluluğunun oluşmasını sağlamakta ve işletmeleri bu açıdan desteklemektedir. Kurumsallaşma yaklaşımı ilişkilerin toplumsal niteliği üzerinde ve örgüt-çevre bağlantılarındaki mikro süreçler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

16 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarına Kurumsal ve Ekolojik Bakış Açısı (2/4)
Ekolojik yaklaşım ise; kaynak rekabeti üzerinde durmakta ve rekabetsel mücadeleyi körükleyen dışsal seleksiyonun etkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ekolojik yaklaşım, organizasyonları bir grup olarak ele almakta ve bu grup ile çevre arasındaki ilişkileri incelemektedir.

17 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarına Kurumsal ve Ekolojik Bakış Açısı (3/4)
Kurumsallaşma yaklaşımı (KY) ve ekolojik yaklaşım (EY), endüstriyel bölgelerin esnekliği ve dinamizmine farklı yorumlar getirmektedir. KY’ na göre; endüstriyel bölgelerde şebeke yapılarda yer alan yeniliklerin sürekli öğrenilmesi ve eskilerin düzeltilmesi sonucu ortaya çıkmakta,

18 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarına Kurumsal ve Ekolojik Bakış Açısı (4/4)
EY’ a göre ise; endüstriyel bölgelerdeki esneklik şebeke yapılarda yer alan farklı konularda uzmanlaşmış firmaların bileşimi sonucunda oluşan şebeke yapının sürekli olarak yeniden şekillenmesinin bir göstergesidir. Şebeke ilişkileri farklı firma seçimleri yoluyla rekabet ve değişim temeline dayanmaktadır.

19 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Başarı Unsurları
Çeşitliliğin sağlanması Yüksek verimlilik ( düşük işlem maliyetleri ) Ticari ilişkileri kolaylaştıran ortak teknik bir dil Yenilik ve bilgi transferi Küçük işletmeler ve girişimcilik Rekabet Kritik kaynaklara ulaşma imkanı Esnek üretim sistemleri Sinerji

20 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapılarının Sınırları
İşbirliği anlaşmalarının başarısızlık ihtimalleri Koordinasyon ve uyum sorunları İşbirliklerinin taşıdığı risk Şebekenin en zayıf işletmesi için durum bu kadar olumlu mu?

21 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapısı Örneği – Merter Endüstriyel Bölgesi
Türk tekstil sektörü 1980 li yıllarda gelişmeye başlamıştır Almanya’da ’larda entegre tekstil firmalarının iflasıyla firmalar makineleri satışa çıkarmışlardır Bu makineler Türkiye’ye satılmış, Alman ithalatçılar Türk üreticilere tekstili öğretmeye başlamışlardır Avrupa’daki tekstil fuarlarına katılım ile bilgi edinilmiştir

22 Endüstriyel Bölge Şebeke Yapısı Örneği – Merter Endüstriyel Bölgesi
Merter tekstil merkezi endüstriyel bölge özelliği taşımaktadır Bölgedeki işletmeler bilinçli olarak bir araya gelmemiştir Üretim süreci faaliyetleri (iplik dışında) bu bölgede gerçekleşmektedir MESİAD gibi destekleyici kuruluşlar mevcuttur Her işletme üretim sürecinin bir aşamasında uzmanlaşmıştır En önemlisi ilişkiler güven temeline dayanmaktadır

23 TEŞEKKÜRLER


"ENDÜSTRİYEL BÖLGELERDE ORTAYA ÇIKAN ŞEBEKE YAPILAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları