Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Business Technology Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ANKARA 09.06.2012 Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M) Direktör.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Business Technology Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ANKARA 09.06.2012 Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M) Direktör."— Sunum transkripti:

1 Business Technology Strategy @Law Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ANKARA 09.06.2012 Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M) Direktör

2

3 Zettabayt nedir? 1.000.000.000.000 gigabayt 1.000.000.000 terabayt 1.000.000 petabayt 1.000 exabayt 1 zettabayt 2007 yılında tüm insanlığın tahmin edilen bilgi dağarcığı 295 exabayt idi.

4

5 Veri Gizliliği ve Koruması Oranları

6 Ekonominin Küresel Öncelikleri -I İşletmesel Öncelikler Şirket Büyümesi Yeni Müşteri Masrafların azaltılması Teknolojik öncelikler Bulut bilişim Mobil Teknolojiler Sanallaştırma

7 Ekonominin Küresel Öncelikleri -II Veri İşleme pek çok hizmet kapsamında büyük önem arz etmektedir. Özellikle gelişen teknolojilerle coğrafi verilerin işlenmesi, on- line servisler vb. yeni servislerle veri işleme pratikleri daha da yaygın ve önemli hale gelmiştir. Veri işleme ile gerçekleştirilenlerin ve «veri»nin ekonomik değeri gün geçtikçe artmaktadır.

8 Türkiye’nin Küresel Öncelikler Karşısında Durum Analizi Kişisel verilerin korunması anayasal bir hak olmasının yanı sıra, kişisel verilerin korunmasına önem veren pratiklerin yaratılması yerli Şirketlerin küresel olarak rekabet edebilir ve aynı zamanda kişilerin haklarına saygılı pratikler geliştirmesini sağlaması bakımından da önemlidir. Ülkemizde kişisel verilerin korunması alanında gerekli düzenlemelerin eksikliği üyelik müzakereleri sürecinde AB tarafından eleştirilen bir konu olmasının yanı sıra ülkemizin AB nezdinde «güvenilir olmayan» ülke kategorisinde değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu durum, Türk şirketlerinin gerek AB ülkelerine hizmet verme gerekse bu ülkelerdeki şirketlerle işbirliğine gitme süreçlerinde problemlere sebep olmaktadır.

9 Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerden Veri Transferi İle İlgili Kural Genel Kural (95/46/EC Sayılı Direktif kapsamında) Avrupa Birliği standartlarına göre, «yeterli seviyede veri koruması» sağlamayan ülkelere kişisel veri transferi gerçekleştirilemez. Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Ülkelerin «Yeterli Seviyede Veri Koruması Sağlayan Ülke» Olarak Kabul Edilmeleri İçin Uygulanan Prosedür: Ülkenin Veri Koruması ile ilgili kanunları ve uygulamaları incelenir. İnceleme neticesinde ülkenin Avrupa Birliği Standartlarına göre yeterli seviyede Veri Koruması sağladığı sonucuna varılır. Avrupa Birliği Komisyonu ilgili ülkede yeterli seviyede veri koruması sağladığına dair karar çıkartır. Bu prosedür çerçevesinde Arjantin, Kanada, Guernsay, Isle of Man, İsviçre, Andora, İsrail gibi ülkelerin AB standartlarına göre yeterli seviyede koruma sağladığı kararı verilmiştir.

10 Türkiye’nin AB Nezdinde «Güvenli Olmayan Ülke» Konumunda Olmasının Sektörel Sonuçları Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin dış kaynak şeklinde ihraç edilmesi süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar Bulut bilişim Hizmetlerinin Ülkemizde kurulacak şirketler aracılığıyla verilmesi noktasında yaşanan çekinceler AB Ülkelerindeki şirketlerle yapılan birleşme/devralma gibi işbirlikleri süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar

11 Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında AİHS m.8 Özel hayatın ve aile hayatının korunması Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir

12 AİHS Md. 8 Anlamında Kişisel Veriler; Cinsiyet, medeni hal, doğum yeri ve diğer kişisel bilgiler; (Appl. No.9072/82, X/İngiltere Davası, 06.10.1982.) Parmak izi, fotoğraf vb. (Appl. No.14310/88, Murray/İngiltere Davası, 28.10.1994. ) Tıbbi veriler; (Appl. No. 14661/81, 09.07.1991.) Kişisel harcamaların detayları; (Appl. No. 9804/82, 07.12.1982.) Sağlık, sosyal hizmet, vergi gibi bireysel kimlikler

13 AİHS: Kişisel verilerin Korunmasına Temel Yaklaşım Kişinin özel yaşamına ilişkin bilginin salt depolanması Sözleşme'nin 8. maddesi (özel yaşama saygı hakkı) anlamında bir müdahale oluşturur Leander v. İsveç - 26/03/1987 Kopp v. İsviçre - 25/03/1998 Amann v. İsviçre - 16/02/2000 Peck v. Birleşik Krallık - 28/01/2003

14 Haralambie v. Romanya - 27/10/2009: Başvurucu, önceki rejim sırasında gizli servis tarafından hakkında oluşturulmuş dosyanın kendisine gösterilmesi talebinin engellenmesinden şikayetçi olmuştur. Mahkeme, 8. madde ihlalini tespit ederken, ne nakledilen dosyanın kapsamı ne de arşiv sistemindeki eksikliklerin başvurucunun talebinin karşılanmasındaki altı yıllık gecikmeyi haklı gösteremeyeceği gerekçesine dayanmıştır.

15 Shimovolos v. Rusya - 21/06/2011 Başvurucunun, gizli bir güvenlik izleme veritabanına kaydedilerek hareketlerinin izlenmesin olayında, Mahkeme 8. maddenin ihlali olduğu tespitinde bulunmuştur. Başvurucunun adının kayıtlı olduğu veritabanının yayınlanmamış bir başkanlık emriyle oluşturulmuş ve kamuoyunun bu veritabanına erişimi bulunmadığı; bu nedenle de halkın buraya; bireylerin neden kaydedildiklerini, hangi bilgilerin girildiğini, süresini, nasıl saklandığını ve kullanıldığını ve kimin bu veritabanı üzerinde kontrolü, olduğunu bilemediği gerekçesine dayanmıştır.

16 @www.bts-legal.com © [2010] Beceni – Türkekul – Sevim Attorney Partnership (BTS & Partners). All rights reserved.


"Business Technology Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi ANKARA 09.06.2012 Av. Yücel HAMZAOĞLU (LL.M) Direktör." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları